Pravidlá

Som adventista, a čo s tým? je neoficiálne diskusné fórum určené hlavne pre členov Cirkvi adventistov siedmeho dňa na Slovensku.

Používaním diskusného fóra vyjadrujete súhlas s nižšie uvedenými pravidlami.
 • Používaním a prispievaním do diskusného fóra dávate prevádzkovateľovi súhlas na zverejnenie, spravovanie a používanie Vašich príspevkov. Zverejnenie ani vymazanie príspevkov nie je vymožiteľné.
 • Je dovolené vkladať príspevky anonymne, registrácia nie je potrebná.
 • Citáty by nemali presiahnuť rozsah troch viet, vždy je potrebné uviesť autora a zdroj (pokiaľ možno čo najpresnejšie).
 • Administrátor nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah príspevkov. Za ich obsah zodpovedá vždy príslušný autor.
 • Buďte kresťansky ohľaduplní, neurážajte a neponižujte ostatných.
 • Nepíšte text veľkými písmenami(zapnutá funkcia Caps Lock), nepoužívajte priveľa interpunkčných znamienok.
 • Nepoužívajte fórum na posielanie súkromných správ.
 • Nie je dovolené spamovanie v témach a pridávanie príspevkov, ktoré sú obsahovo mimo témy.
 • Nepridávajte dva alebo viac príspevkov v jednej téme bezprostredne za sebou. Takéto budú zlúčené do jedného.
 • Zakázané sú príspevky, ktoré obsahujú vulgarizmy, vyhrážanie, osobné útoky alebo podnecujú k nenávisti alebo agresivite. Takéto príspevky budú vymazané. Vymazané môžu byť tiež príspevky, ktoré nesúvisia s danou témou, alebo sú nevhodné z iného dôvodu (napr. propagácia produktu alebo služby, politickej strany a pod.).
 • Vzhľadom na aktuálnu vyhrotenú situáciu v spoločnosti k otázke covidu žiadame, aby sa o tomto nediskutovalo.
 • Moderátori a administrátori si vyhradzujú právo upravovať alebo mazať príspevky, ktoré porušia uvedené pravidlá.
Ak sa domnievate, že niektorý príspevok porušuje pravidlá, kontaktujte administrátora (acostym@gmail.com).
Administrátor si vyhradzuje právo aktualizovať tieto pravidlá a podmienky podľa potreby.