Rovnaké práva v CASD

Napísať odpoveď


Odpoveď na túto otázku je potrebná pre odlíšenie skutočného používateľa od automatizovaných pokusov registráciu.
Smajlíky
:) :D ::rofl:: ::mocking:: ;) ::nea:: ::rolleyes:: ::spiteful:: :( ::cry:: :O ::stop:: ::Cherna:: ::pitiful:: ::shhh:: ::fool:: ::noo:: ::fie:: ::good:: ::hi:: :acute: :dance2: ::boredom:: ::clapping:: ::dash:: ::ireful:: ::read:: ::reead:: O:-) ::diablo:: ::pleas:: ::scratch:: ::bye:: ::empathy:: ::phil:: ::jew:: ::rtfm::
Zobraziť viac emotikonov

BBCode povolený
[img] je POVOLENÉ
[flash] zakázaný
[url] sú POVOLENÉ
Smajlíky sú POVOLENÝ

Prehľad témy
   

Ak chcete odovzdať jeden alebo viacero súborov, vyplňte nasledujúce položky.

Zbaliť Prehľad témy: Rovnaké práva v CASD

Keď na vás muži hľadia ako na menejcennú

od používateľa student. » 16 Júl 2021, 08:17

Re: Rovnaké práva v CASD

od používateľa Guy » 11 Feb 2019, 20:40

Mám za to, že zodpovědná volba delegátů neprobíhá systémem-kdo má čas, kdo se nejvíc snaží, kdo je „na řadě“…
Asi jak kde. Pokud mají lidi ve sboru rozum, vyloučí předem lidi, kteří pro svůj věk, rozumové dispozice i osobní postoje nejsou schopni sbor reprezentovat. Taky i ty, kteří chodí velmi nepravidelně či mají nějaké teologické zvláštnosti. Tím se v malém sboru výrazně nabídka zredukuje. Mnozí členové také nemají zájem o tom, být vysláni, musejí obětovat dovolenou, raději jsou s rodinou, mají např. malé děti, náročnou práci apod., nebo už na konferenci byli.
Vzpomínám, že kazatel chodil za několika "vytipovanými" lidmi, zda by v případě zvolení byli ochotni jako delegát jet na konferenci, až někdo účast přislíbil. Pak byl onen člověk navržen a také i zvolen, všichni si oddechli...
Co se týká návrhů k jednání, mám za to, že se, jednacímu řádu navzdory, předem vytváří „koalice“ podobně smýšlejících, tzn. existují snahy některá témata „rozhodnout předem“.
Ano, zaznamenal jsem.
Mně se osobně nelíbilo jednání výboru pro pověření, který má odsouhlasit kazatele na další období. Většina členů výboru jsou kazatelé a pak "laici" (většinou bývalí kazatelé v důchodu ) nebo lidé, kteří ani některé kazatele nemohli blíže znát. Protože neexistuje nějaké hodnocení kazatelů ze strany sborů, jak může výbor zodpovědně odsouhlasovat? Byl jsem ve sborech, kdy si mnoho lidí ve sboru na kazatele stěžovalo (byl v nástupní praxi), ale byl samozřejmě potvrzen a následně i vysvěcen.
Delegát většinou hlasuje podle toho k čemu tíhne a nebo je "naprogramovaný".
Je třeba brát v úvahu to, co bylo na začátku vlákna - praktickou nemožnost běžnému "laikovi" něco změnit, protože systém je nastaven, aby rozhodující slovo bylo na straně vedení. Jako kdysi v Kremlu začala "perestrojka", tak se třeba na GK prosadí nové postoje a to pak bude mít dopad i na divize a unie.Do té doby jsem skeptický, změnit ústavu se nepodaří.

Re: Rovnaké práva v CASD

od používateľa ambassador » 07 Feb 2019, 14:48

Otázka pro Milana: Byla možnost sledovat zasedání delegátů GK online? Nemám na mysli nahlížet do zasedání výborů.

Re: Rovnaké práva v CASD

od používateľa Tomáš Plechatýý » 07 Feb 2019, 10:40

Například první článek který vyšel na webu www.Adialog.eu
Byl od Tomáše Kábrta a podával informace z průběhu mimořádné konference unie.

V článku zazněly silná a důležitá sdělení. Například, že předseda jednoho sdružení při předložení určitého návrhu z pléna (chápu to že návrh byl o nějakého delegáta) ,,pohrozil, že pokud toto projde, pak morava zpětně zablokuje...." ,,čehož se shromáždění zaleklo natolik, že návrh neprošel."

Pokud to chápu správně, tak na konferenci měly být ,,rovnaké práva v CASD" ve smyslu že každý delegát má stejný hlas.

Podle článku to však vypadalo, že jeden člověk (předseda sdružení) disponuje hlasovacím právem o síle celého sdružení, nebo že má na tyto hlasy vliv/páku.

Takto to přece nemá být!

Kdyby existoval záznam, na který by se mohli členové podívat, pak by mohli buď tvrzení Tomáše Kábrta vyvrátit a očistit tak čest předsedy, nebo naopak potvrdit a předseda by byl mezi členy odhalen jaké používá ,,pohružky".

(Předpokládám, že existuje možnost i pro předsedu sdružení/unie nebo jiného administrátora církve, být potrestán za porušení, překročení nebo zneužití svých pravomocí).

Hlavně doufám, že by to celé vedlo nápravě situace a prevenci toho, aby se kdokoliv další v budoucnu na těchto konferencích pokoušel používat vliv a politikaření proti právům rovnosti v CASD.

Re: Rovnaké práva v CASD

od používateľa Tomáš Plechatýý » 07 Feb 2019, 09:41

Děkuji Milane za obsáhlé vysvětlení.

Naprosto rozumím tomu, že církev nepočítá s přihlížením nečlenů.

Pokud ale mohou být členové přihlížející (byť na vlastní náklady) proč nemůže být pořízen a zveřejněn i audiovizuální záznam?

Ne každý člen si může dovolit cestovat tak daleko, uvolnit se v práci, může přijít nemoc atd. Pro takové případy by záznam nebo online přenos byl vstřícným krokem a ukázkou jak moc si církev cení transparentnosti. Možná by díky tomu i jednotliví delegáti vystupovali s dostatečnou mírou taktu a slušnosti.

I když chápu, že potom by se mohli dívat i nečlenové. Tak by stačilo pořídit záznam pouze autorizovaným kameramanem, který by poté dostali k vlastním účelům pouze sbory, ale volně dostupné na webu by to nebylo.

Re: Rovnaké práva v CASD

od používateľa Milan » 07 Feb 2019, 07:24

K příspěvkům Tomáše Plechatého a ambasadora.
Zastupitelský způsob řízení církve není srovnatelný se systémem řízení státu. Je podstatný rozdíl mezi konferencí a prací parlamentu.
Zápis z jednání pléna konference zaznamenává projednávané body, předložené návrhy a výsledky rozhodování. Diskuzní příspěvky delegátů v rámci rozpravy k tématům se nezapisují. Na konferenci se pořizuje zvukový záznam, který slouží k ověření správnosti zápisu.
Pracovní výbory připravují návrhy pro určité oblasti (typicky jmenovací výbor, výbor pro plány a programy…), výstupem je konkrétní návrh. Pracovní záznamy (kromě závěrečného návrhu) o interním jednání výboru se na konci , po rozhodnutí pléna o návrhu, skartují.
Na konferenci má přístup každý člen církve, pokud se předem zaregistruje. Je to na jeho vlastní náklad a má statut přihlížejícího, tzn. nemůže se účastnit jednání výborů, nemůže na konferenčním jednání vystupovat, natož hlasovat. Soukromé audiovizuální záznamy nejsou obvykle povoleny. Lidem, kteří nejsou členy by byl nejspíš přístup odepřen, hypotetická šance jak se konference zúčastnit je získat souhlas pléna-tzn. požádat některého z delegátů, aby v úvodních procedurálních návrzích přednesl tuto záležitost plénu a to o něm rozhodlo. Ale možná to by to narazilo na jednací řád, který s účastí ne-členů církve nepočítá.
Mám za to, že zodpovědná volba delegátů neprobíhá systémem-kdo má čas, kdo se nejvíc snaží, kdo je „na řadě“…Při nominaci se přihlíží k mnoha faktorům a osobní postoje víry, zájem o společenství církve, názory na „způsob uspořádání věcí“ k nim bezesporu patří. Je otázkou, jaký je „potenciál“ toho kterého společenství. Náš sbor se snaží o vyváženost u delegátů, jak z hlediska názorového spektra (lidé progresivnější i tradicionalističtí), tak i věku a genderu-muži i ženy, straší i mladší. Všichni se nějakým způsobem podílí na životě sboru. K jednání konference bude na půdě sboru probíhat několik pracovních jednání-jak delegátů, tak setkání se členy, kteří projeví zájem.

Co se týká návrhů k jednání, mám za to, že se, jednacímu řádu navzdory, předem vytváří „koalice“ podobně smýšlejících, tzn. existují snahy některá témata „rozhodnout předem“. Aniž bych se chtěl kohokoliv dotknout, odhaduji, že z centrální části naší Unie (MSS) zazní heslo “pořádek musí být“, a pořádek je to, co rozhoduje GK. Musíme se podřídit v zájmu jednoty církve-nic se měnit nebude „.“. Nechme se tedy překvapit…
::scratch::

Re: Rovnaké práva v CASD

od používateľa ambassador » 06 Feb 2019, 15:05

Nějakou velkou možnost změnit ústavu moc neočekávám, ale nechme se překvapit. Není zřejmé jaká bude podpora od delegátů.
Když jsem četl návrh ze sboru, tak jsem jen kroutil hlavou. Ono je to o tom, že je stále dost členů, kteří sice odmítají hierarchický katolický systém, ale přesto tíhnou k adventistickému hierarchickému systému.
Vnímají GK jako nějakou hlavu, které se nesmí odporovat.
Každý delegát dostane zpracovanou agendu konference. Vlastně by měl možnost seznámit s tím sbor.
Delegát většinou hlasuje podle toho k čemu tíhne a nebo je "naprogramovaný".

Re: Rovnaké práva v CASD

od používateľa Tomáš Plechatýý » 06 Feb 2019, 13:03

Když se schází nějaké konference a delegáty, kde se diskutuje a hlasuje, existuje členům dostupný nebo dokonce obecně veřejnosti dostupný nějaký záznam tohoto setkání? Nebo stenografický přepis? Nebo může se přijít člen nebo i nečlen osobně podívat na to setkání?

V našem demokratickém státě (ČR) jsou k dispozici záznamy ,,konference" diskuse i hlasování našich volených ,,delegátů" - myslím tím poslaneckou sněmovnu i senát. Každý z poslanců /senátorů/ delegátů má také veřejný email, a kancelář, kde může být veřejností kontaktován a dotazován.

Znáte vy, kdo jste členové sboru, který vysílá delegáta, kontakt na vašeho delegáta, jeho názory máte možnost si zkontrolovat jak mluvil a hlasoval?

Re: Rovnaké práva v CASD

od používateľa Milan » 06 Feb 2019, 10:12

Laco se ptá:
Január prešiel máte niekto informácie z Českého združenia, bol ten návrh preformulovaný?

Jasně, návrh byl upraven na požadavek změny ústavy. Takovou příležitost si přece České sdružení nemůže nechat ujít. :)
Otázkou zůstává, jak se k této výzvě postaví delegáti z Moravy (a Slezska) a ze Slovenska... ::scratch::

Re: Rovnaké práva v CASD

od používateľa Laco. » 03 Feb 2019, 21:57

TomasKabrt napísal: 02 Jan 2019, 14:33 ....Uvítá, když výbor Českého sdružení na svém lednovém setkání přeformuluje přijatý návrh sboru Praha-Smíchov jako změnu ústavy, jak navrhl sbor Sokolov, a když tento návrh sdružení postoupí konferenci unie a jejímu výboru pro změnu ústavy, kterému bude Mikuláš Pavlík předsedat
Január prešiel máte niekto informácie z Českého združenia, bol ten návrh preformulovaný?

Hore