Desátky

Diskusia o vieroučných bodoch CASD.
mikim
Príspevky: 1680
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Desátky

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

Občas se toto téma zde diskutuje různě, reaguji na dnešní komentář nějakého "Hosta" o desátcích?

...Ellen není autoritou v otázce výkladu bible, nejsou (alespoň oficiálně) podle ní formulovány věroučné body. Její dílo musí být vykládáno, obsahuje zjevné chyby a omyly. Pokud adventisté budou definovat, co v jejím díle je závazné a co ne, přestanou být protestanty.
S.Whiteové psala o desátcích na mnoha místech, sama z nich žila a dávala je, není důvod se domnívat, že "církev" učení o desátcích zapracovala do jejích spisů, to je nesmysl.

EGW byla přinucena odjet do Austrálie 1890-1 do 1900-1902, (byla prý církvi doslova vyštvána odjet a ani své knihy Myšlenky z hory Blahoslavenství a Kroky ke Kristu proto nevytiskla v adventistickém nakladatelství, ale vybrala si úplně cizí, protože tomu adventistickému nevěřila kvůli překrucování jejich slov). A jak pobývala v Austrálii tak se začaly objevovat v USA výroky, které EGW nikdy nenapsala jak o trojici tak nejpíše i o desátcích, které se objevily zveřejněny církvi v knize Rady správcům, vydané v ČR v roce 1940 ze které je i můj scan, část knihy, která se věnuje více desátkům a darům, kratší soubor je můj, objemnější od někoho jiného zřejmě celá kniha:

https://www.ulozto.cz/hledej?q=Rady+správcům

Z tohoto vybírám zajímavé výroky a zajímal by mě Váš názor na ně:

Rady správcům výroky EGW, vydáno 1940, přepsal jsem některé zajímavé výroky, doporučuji ale přečíst celé, ikdyž to někdy není úplně čitelné, kniha se těžko shání, měl jsem ji jen půjčenou na dva dny a byla už více opotřebovaná:

Bůh se upomíná o to co mu dlužíte na desátcích a obětech…str.27

Dávejte ochotně, s radostí, dobrovolně a buďte vděčni, že se můžete podílet na šíření Božího království na zemi….str.27

Duchovní růst je neoddělitelný od křesťanské štědrosti. Snažte se pouze o to, abyste napodobovali božskou dobročinnost Spasitele…str.27

Když všichni splní svoji povinnost, pak vinice Pán nebude neúrodná a ti, kteří o sobě tvrdí, že jsou Kristovými následovníky, nebudou zatraceni….str.28

Nežádáme půjčku, ale dobrovolnou oběť a navrácení toho majetku, který Vám Pán propůjčil. Pokud upřímně milujete Boha a stejně tak i svého bližního jako sebe samého, pak věříme, že podáte stejně hmatatelný důkaz svým dobrovolným darem na naše misijní dílo…str.29

Bůh vyzývá ty, kteří mají domy a pozemky, aby je prodali a získané peníze nabídli na tolik potřebnou podporu misijních polí…str.32

…Právě takovým jsou určena Kristova slova: „Prodávejte statky své a dávejte almužnu“ (Luk. 12.33)
V minulosti bylo některým ukázáno, že by měli svým majetkem podpořit adventní dílo, zatímco jiným bylo dovoleno, aby si jej ponechali až do doby, kdy to bude nutné. Když tato doba nastane bude jejich povinností jej prodat…str.34

Sobota byla oddělena podobně zákonem jak byly odděleny desátky….Tento den je dnes svatý stejně jako byl na počátku, kdy byl posvěcen Stvořitelem. Podobně i desetina našeho příjmu je posvěcena Hospodinu (3. Moj. 27.30). Nový zákon nenařizuje znovu ustanovení zákona o desátcích ani o sobotě. Platnost obou zákonů byla předpokládána a jejich hluboký duchovní význam byl vysvětlen…str.37

Platnost tohoto zákona (o desátcích) nebyla zrušena spolu s nařízeními o přinášení obětí, které jsou předobrazem na Krista. Boží požadavky se nezmění, pokud bude mít Bůh na zemi svůj lid…str.38

Jestliže bohatí i chudí měli v židovském ekonomickém systému dávat obnos úměrný svému majetku, je to v naší době mnohem důležitější…str.39

Bůh nikoho nenutí dávat. Vše, co kdo dá, musí být dobrovolné. Nechce mít pokladnici přeplněnou neochotně přinesenými dary…str.39

Každý člen je vázán slibem Bohu, že nebude zbytečně plýtvat prostředky, které u byly svěřeny…str.42

Tento řád vydal židům jejich Stvořitel, který jej nikdy nezrušil ani nezmírnil. Právě naopak, místo snižování jeho závaznosti v dnešní době by měl být uplatňován mnohem plněji mezi křesťany, aby napomáhal šíření poznání o spasení v Kristu…str.43

Jedině snad omezené sobectví může bránit v tom, aby Bohu bylo vráceno to, co Mu patří. Bůh uzavřel s lidmi smlouvu, a pokud budou pravidelně přinášet část, určenou pro rozšíření Kristova království, Pán jim dá své hojné požehnání, takže nebudou mít ani dostatečné prostory na přijetí Jeho darů. Pokud si však člověk ponechá to, co patří Bohu, pak se na něho bude vztahovat výrok Páně: „Naprosto zlořečeni jste“ (Mal. 3.9.) …str.44

Ti, kteří pochopili svou závislost na Bohu, si uvědomují, že musí jednat čestně nejen se svými bližními, ale především, že musí být čestní ve vztahu k Bohu, od něhož přijímají všechny požehnání svého života. Vyhýbání se Božím požadavkům je v záznamech nebeských knih považováno za okrádání Boha…str. 44

Jestliže ve svém srdci máte správný vztah k Bohu, pak nemůžete zpronevěřit Boží majetek a použít ho k uspokojování svých sobeckých zájmů…str. 45

Přinášení darů by nemělo být nárazové. Bůh nám k tomu dal náležité instrukce a určil, že přinášení desátků a darů je závazné. Přeje si, abychom je odevzdávali pravidelně a systematicky…..Po oddělení desátků bychom měli vyčlenit částku na dary a oběti, protože „Bůh nebeský nám dává prospěch“ (Neh. 2.20)-RH 18. 5. 1893. …str. 46, (Zrovna podobná aj. vyjádření se objevila, když EGW byla církví vyštvána a byla nucena odjet do Austrálie cca 1891-1902.) Nevěřím, že to EGW někdy napsala vlastní rukou a poslala do Ameriky.

Pán nás vyzývá, abychom odevzdávali Jeho desátek do Jeho pokladnice. Tento díl máme odevzdat nekompromisně, čestně a poctivě. Kromě toho nás žádá o dary a oběti. Nikoho však násilím nenutí, aby přinášel desátky, dary a oběti. Ale právě tak jistě, jak nám bylo dáno Boží slovo, tak jistě bude požadovat svůj majetek i s úroky z rukou každé lidské bytosti. Pokud lidé nebudou přistupovat zodpovědně k Božímu majetku a budou přehlížet požadavky, které klade Bůh na své správce, pak brzy přijdou o požehnání, které jim Bůh poskytoval…str.47

Žijeme v době slavnostní příležitosti a posvátného očekávání, kdy se osudově rozhoduje o našem životě nebo smrti. Snažte se to pochopit vy, kteří tvrdíte, že jste Božími dětmi, a odevzdejte své desátky do Jeho pokladnice. Dobrovolně a štědře přinášejte své dary podle toho jak Vás Bůh obdaroval…str. 49

Líný služebník, který nevyužil peníze svého Pána, nemá nárok na věčné dědictví v království slávy. RH 22.1. 1895…str. 49

Okrádání Boha je největším zločinem vůči Bohu, z něhož může být člověk obviněn. A tento hřích je velmi rozšířený. RH 13. 10. 1896…str. 50

Tak jak jsou vedeny záznamy o těch, kteří se Boha bojí a mají úctu k Jeho jménu, tak jsou vedeny i záznamy i o těch, kteří si přivlastňují Bohem zjevené dary a nepoužívají je jako prostředky ke spasení duší. RH 6. 5. 1893, str. 51

Desátky se nemají využívat k vlastnímu využití ani v případě nouze…, str. 58

Já osobně některé výroky ve kterých se vyhrožuje zda budeme dávat desátky a budeme v království nebo ne nebo jsme zlořečení, když okrádáme Boha a desátky nedáváme za zmanipulovatelné, když jindy říká, že je máme dávat dobrovolně, ochotně apod.

Co vy na to?

Neregistrovaný

Re: Desátky

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

mikim napísal: Bůh nikoho nenutí dávat. Vše, co kdo dá, musí být dobrovolné. Nechce mít pokladnici přeplněnou neochotně přinesenými dary…str.39

Líný služebník, který nevyužil peníze svého Pána, nemá nárok na věčné dědictví v království slávy. RH 22.1. 1895…str. 49

Okrádání Boha je největším zločinem vůči Bohu, z něhož může být člověk obviněn. A tento hřích je velmi rozšířený. RH 13. 10. 1896…str. 50
"všetko MUSÍ byť DOBROVOĽNÉ" - a keď si k tomu ešte pridám, že núdza nie je dôvodom desiatky neodovzdať a že všetky tie peniaze idú ľuďom, ktorí nie vždy vedia ako s nimi naložiť, tak je to veľmi smutné. ::Cherna:: Neviem, či toto je ten Boží model lásky k blížnym.

Neregistrovaný

Re: Desátky

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Téma desátků se zde nerozvinulo, i když je tu a tam zmínka v jiných vláknech.Můžeme se tedy radovat, že Křesťanské správcovství nás bude provázet v Sobotní škole celého čtvrt roku. Na webu církve k tomu budou i videa se sestrou Sílovou, kazatelkou.
Trochu jsem se už na témata díval, zaujalo mne asi toto:
-první lekce je taková úvodní, hlavně o varování před materializmem a sobectvím
-druhá až čtvrtá lekce pokračuje v tématu a varuje před chamtivostí a lakomstvím, připravuje se půda pro obhajobu desátků.Podle mne se téma až moc natáhlo, myšlenky se opakují.
-pátá lekce a šestá lekce je o zodpovědnosti a věrnosti správců, prakticky nic tam není o zodpovědnosti dávat desátky, to teprve přijde
-vlastní téma desátků přichází až v sedmé lekci. Téma je uvedeno dvěma verši ze SZ, ovšem ihned interpretováno, hlavně spisy EGW na křesťany (str.47).Autor úkolu tvrdí, že projev růstu víry je dávání desátků(str.49), že je projevem závislosti na Bohu a pokory.
Svatost desátku je vyjádřena v textu 3M 27:30n, patří Bohu, jsme pouze jen správci. Nový zákon toto již neopakuje, podobně jako znovu neprohlašuje sobotu za svatý den.Platnost obou je dána a význam byl již zde vysvětlen(str.50). |Závěr úkolu zmiňuje příklad reformy Nehemjáše a to, že když neodevzdáme desátky, je obnova a reformace v našem životě přinejlepším vlažná(str.51).
-vlastní název Desátky je v 8.lekci, autor tvrdí, že desátky jsou určeny na šíření evangelia(53). Dáváním desátků se můžeme stát požehnáním pro druhé (55).Největším požehnáním, které dávání desátků přináší je posílení důvěry v Boha a autor to spojuje s textem Jer 17:7, který ovšem desátek nezmiňuje. Desátky se mají dávat těm, kdo zvěstují evangelium(56), je nadhozenaxotázka, zda jsou kazatelé na místě SZ kněží a levijců, ale je kupodivu nezodpovězena, i když je smysl zřejmý. Sdružení církve je přirovnáno k Božímu chrámu, kde se desátky shromažďovaly a odtud rozdávaly.
Autor dost i přitvrdil (str.58)-odevzdávání desátků ukazuje na náš vztah k Bohu, který je buď pokorný nebo plný vzdoru.
-po náročných textech a naléhání přichází oddych v 9. a 10.lekci(kde je tedy mix všeho možného), varování před dluhy (11.lekce) a poslední dvě témata o dobrých správcích.

Můj dojem z témat dobrý není a zamýšlím se, proč toto téma přichází. Že by se snížil počet prostředků pro kazatele? Nedávno pokladník unie věřící chválil, že je prostředků dost.
Další věc je teologická rovina-lze jen tak přejít mlčení NZ o desátcích tvrzením, že je to tak jasné, že to NZ neopakuje? Komu měli křesťané dávat desátek, když byl ještě chrám? Ananiáš se svou ženou si mohli nechat všechno na prodané pole, nemuseli odevzdat desátek, v listech apoštolů není o desátcích jako povinnosti pro církev zmínka. Konaly se sbírky pro chudé, apoštolové dostali prostředky na cesty.
Jsou opravdu kazatelé na místě kněží a lévitů? A pokud ne? Není správnější dát peníze tam, kde se opravdu zvěstuje a i slouží, což nemusí být pouze pro kazatele.Podle NZ záznamu byli apoštolové podporování dary, Pavel si na službu vydělával sám.
Nelíbí se mi, že jsou s desátky uvedeny pouze SZ texty, které jasně říkají, že desátek byl z pole a stád, byl sezónní (v zimě nic neroste), chudí byli jeho příjemci, bezzemci ho nedávali(např. řemeslníci, kupci, úředníci). Není vůbec zmínka v BÚ o tom, že každého třetího roku byl desátek určen pro chudé a byl vždy pouze v naturáliích, nikdy v penězích. Navíc z desátku jedl dárce, když se dostavil s rodinou k oběti.
Převedeno na čísla, vlastník pozemku či nějakého stáda dával desátek cca zhruba půl roku, z tohoto desátku si část vzal, když přišel obětovat(rodina měla hostinu), obdaroval z něj bezdomovce a zbytek dal do chrámu. Každý třetí rok dal desátek pouze pro chudé.
Kdybychom to měli srovnat s dnešní praxí,starý Izraelec, majitel pole, by dával "kazatelům" zhruba 10% ročního výnosu, tj. 1% měsíčně.
Podle všeho Ježíš neplatil desátek, pokud tedy neměl nějaké políčko a zřejmě by ho v době své služby neměl čas ani obdělávat, Petr a Jan, rybáři, nedávali desátky z rybolovu, Matouš nedával desátek ze své mzdy či podílu na vybraném clu, Pavel nedával desátek.
Na tématu čtvrtletí je až příliš znát jeho cíl-vést k odevzdávání desátků na sdružení, nejde, žel, o poctivé studium bible a to mne zklamalo, i když nepřekvapilo.

log
Príspevky: 1712
Dátum registrácie: 06 Nov 2017, 06:51
Kontaktovať používateľa:

Re: Desátky

Neprečítaný príspevok od používateľa log »

Pekny a hlboky prispevok. Len opravim - 10% rocne je to iste ako 12 krat 10% z mesacneho vynosu. Respektive 1/120 z rocneho vynosu odvedena mesacne.

ambassador
Príspevky: 2534
Dátum registrácie: 26 Jan 2016, 18:25
Kontaktovať používateľa:

Re: Desátky

Neprečítaný príspevok od používateľa ambassador »

log napísal: 02 Jan 2018, 21:08 Pekny a hlboky prispevok. Len opravim - 10% rocne je to iste ako 12 krat 10% z mesacneho vynosu. Respektive 1/120 z rocneho vynosu odvedena mesacne.
K tvé matematice:
Kde je v Bibli napsané, že se má desátek odvádět pravidelně měsíčně neboli 12 x za rok?

Neregistrovaný

Re: Desátky

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Pekny a hlboky prispevok. Len opravim - 10% rocne je to iste ako 12 krat 10% z mesacneho vynosu. Respektive 1/120 z rocneho vynosu odvedena mesacne.
K tvé matematice:
Kde je v Bibli napsané, že se má desátek odvádět pravidelně měsíčně neboli 12 x za rok?
Bratři, nerad bych, aby z mého neodborného odhadu výše desátků vznikl zbytečný spor. Chtěl jsem pouze napsat, že desátek odevzdával Izraelec, který vlastnil nějaké pole, zhruba po dobu půl roku, možná i méně. Mohl totiž něco dát, až když mu na poli něco vyrostlo, vegetační období odhaduji v Palestině na půlrok. Nějaký měsíční příspěvek, jak je dnes zvykem, nedával.
Dále je třeba vzít v úvahu, že každý třetí rok dával desátky pro chudé, ne pro chrám a ze svých desátků také jedl při slavnostech a obětování.
Prostý příklad: první rok a druhý by měl jeho desátek hodnotu např. 10000,-Kč. Za dva roky tedy 20000,-Kč. Třetí rok by jej nedával, celková hodnota desátků za tři roky je 20000,-Kč, tj. cca 6666,-Kč za rok. Z této ceny spotřeboval sám určitou část, podělil se o ní s lévitou, což mohla být polovina a zbytek dal do chrámu. Reálně tedy dal do chrámu cca 3000,-Kč/ročně, ovšem je to pouze velice hrubý odhad.Měsíčně by při tomto modelu dával cca 250Kč.
V období, kdy na poli nepracovali, se lidé živili obchodem, výrobou a ze zisku desátek nedávali.Chudí lidé byli příjemci desátků, proč tedy neaplikujeme i tento princip v církvi?
Spojovat SZ praxi s NZ církví není příliš šťastné a učení CASD je na tom založeno tvrzeními typu "desátkový systém nebyl zrušen", "jedná se o spravedlivý systém", bez jediného důkazu z Písma. Teď je tématu věnováno celé čtvrtletí, prošel jsem témata pouze zevrubně, ale je jasné, že má vést k odevzdávání desátků na sdružení.Tam, kde chybí průkazné texty se o to více tlačí na city o věrnosti, duchovní nevyspělosti apod. , nebylo by lepší přiznat, že desátkový systém není pro křesťany povinný a je to pouze doporučení církve, aby měla prostředky na svůj provoz?

log
Príspevky: 1712
Dátum registrácie: 06 Nov 2017, 06:51
Kontaktovať používateľa:

Re: Desátky

Neprečítaný príspevok od používateľa log »

Hosť napísal: 03 Jan 2018, 20:58 . , nebylo by lepší přiznat, že desátkový systém není pro křesťany povinný a je to pouze doporučení církve, aby měla prostředky na svůj provoz?
Tzv "izraelsky narod" bolo vlastne statne zriadenie, tzv "desiatok" bola vlastne dan z prijmu, tzv "zakon" bol zakon. Nejde ani tak o historickeho predchodcu cirkvi, ale skor o historickeho predchodcu statu.

Dnes zijeme na Slovensku, odvadzame dane a riadime sa zbierkou zakonov. Ak sa nemylim, kazda registrovana cirkev, vratane casd, ma narok na financie zo statneho rozpoctu a nemala by mat potrebu dodatocne zdanovat svojich clenov. V tomto zmysle kazdy obcan uz svoj "desiatok" zaplatil na daniach a casd si moze tieto prostriedky vyzdvihnut zo statneho rozpoctu. Ale v problematike sa nevyznam, ak sa mylim, rad sa necham opravit.

Neregistrovaný

Re: Desátky

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Zdravím všechny, vracím se k svému příspěvku z 2.1., protože se přiblížil čas, kdy se bude probírat v SŠ konkrétní téma desátků následující sobotu pod názvem Věrní Bohu". Předem se omlouvám za delší příspěvek, přece jen nelze některé věci odbýt pouze krátce.Kopírované citace jsou z úkolů SŠ.
Tento týden se budeme zabývat věrností v dávání desátků. Zamyslíme se nad tím, jak důležité je pro věřícího člověka být poctivým a věrným i v této oblasti.
Z toho má vyplývat, že kdo nedává desátky, je nepoctivý a nevěrný. Takových manipulativních textů je v úkolů poměrně dost.
Proč oba úvodní verše zdůrazňují věrné dávání desátků
Citovány jsou dva texty, ten první je tento: Všechny desátky země z obilí země a z ovoce stromů budou Hospodinovy; jsou svaté Hospodinu. (Lv 27,30).Domnívám se, že text nehovoří o věrném dávání, ale o nařízení Hospodinově.
Nařízení o desátcích bylo proto zamýšleno jako mocná zbraň proti pokušení nepoctivosti a sobectví v materiálních věcech.(citace z EGW)
Přemýšlím o pravdivosti napsaného, zřejmě to bylo opravdu částečně opatření proti sobectví a neochotě pomoci, ale úplnou souvislost s nepoctivostí nevidím. Je třeba mít stále na paměti, že texty o desátcích z úkolu jsou ze SZ, kromě Luk 11:42, o kterém se zmíním níže.
Možná by bylo dobré si připomenout otázku desátkování v SZ:
-dával se z úrody a dobytka, pouze po část roku při sklizni
-řemeslníci, úředníci, chudí, prodavači, bezzemci desátek nedávali
-každý třetí rok byl určen desátek pro chudé, každý 7.rok nic nesázeli, takže v průběhu 7 let dali klasický desátek pouze 4x
-dle 5M 14.k. desátek sami jedli, takže i z desátků, které se dávaly na chrám (pouze v naturáliích) si dárce část vzal a hodoval z toho někde v Šílu, kde byla svatyně, později v Jeruzalémě o svátcích
Přináší ti placení desátků něco hodnotného? Co tě motivuje dávat desátky? Jak ti placení desátků pomáhá uvědomit si, že jsi jen správcem toho, co ti Bůh svěřil?
Těžká odpověď, zvláště s růstem v poznání. Motivuje mne dávat tam, kde vidím největší potřebu (nouzi), i když se nejedná v mém případě o desátek, uvědomuji si, že jsem pouze správce také jako ti, kdo dávají desátky.
Ale běda vám farizeům! Odevzdáváte desátky z máty, routy a ze všech zahradních rostlin, ale nedbáte na spravedlnost a lásku, kterou žádá Bůh. Toto bylo třeba činit a to ostatní neopomíjet.(L 11,42)
Co Ježíš vyčítá farizeům? Proč zdůrazňuje, že dávání desátků je důležité?
Domnívám se, že jde o další manipulativní větu. Ježíš nezdůrazňuje dávání desátků, ale zdůrazňuje důležitost spravedlnosti a lásky. Gramaticky je v textu zřejmě přechodník, což moderní čeština nevyjádří, ale to není důležité.
Jedním z prostředků, které Bůh k našemu růstu využívá, je odevzdávání desátků.
A co když je to naopak? Co když Pán používá k našemu růstu, že jsme od desátků osvobozeni, ale máme podporovat Boží dílo dary, jak je uvedeno v NZ? Opět manipulativní věta.
Když však vrátíme Bohu desetinu z toho, co vyděláme, přiznáváme se ke svému Vykupiteli a dáváme jasně najevo, že jsme na něm ve svém životě plně závislí. Dávání desátků je projevem pokory a závislosti na Bohu.
Samozřejmě podpůrné biblické texty chybí a už je zde také další náznak v zvýrazněném slově-dávat peníze. Může být člověk pokorný a vyjadřující závislost na Bohu bez odevzdávání desátků? Ano, může. A naopak-může člověk, dávající desátky, být nepokorný a se snahou o nezávislost? Ano, vidíme to, žel v životě mnohých a někdy i ve svém.Na čem tedy pak opravdu záleží? Je to dávání desátků?
„Dávání desátků je Boží plán, krásný svou jednoduchostí. Pochází od Boha a s vírou a odvahou mohou být všichni lidé jeho součástí.
Ovšem biblické verše, že by desátkový systém platil i pro křesťany, nám Ellen nezaznamenala.
Prožil jsi požehnání, které plyne z odevzdávání desátků? Jak se to projevilo? Pomáhá dávání desátků růstu tvé víry?
Každý z nás určitě slyšel nějakou zkušenost, jak začal dávat desátky a měl požehnání. Tím mu to samozřejmě pomohlo ve víře. Mám ale i jinou zkušenost-v určitém období života jsem měl velmi málo peněz a navíc jsem si uvědomil, že zanedbávám svoje nejbližší. Začal jsem proto více studovat otázku desátků, hlavně jejich použití v SZ. A nejednou jsem zjistil, že byl určen také pro členy rodiny, pro nuzné, že ho nedával každý..osvobodilo mne to, že "nemusím", že to ode mne Bůh nežádá. Později jsem došel k tomu, že křesťan není pod desátky, NZ hovoří pouze o dobrovolných darech. Paradoxně mohu vyjádřit, že toto zjištění přispělo k růstu mé víry.
Desátek patří Bohu, a proto je svatý. Nestane se svatým prostřednictvím slibu nebo nějakého zasvěcujícího úkonu. Je svatý svou podstatou, patří Pánu. Nikdo kromě Boha na něj nemá právo. Nikdo ho nemůže zasvětit Bohu, protože nikdy nebyl součástí jeho majetku.“ (Ángel Manuel Rodriguez)
Bratr Rodriguez zapomněl na jednu věc, psát o desátku v minulém čase a ve spojitosti s Izraelem, jak je psáno v základním verši této kapitoly "pro syny Izraele". Vzhledem k teokratické povaze Izraele lze považovat desátek za určité opatření, nahrazující daně pro sociální oblast a pro podporu státního kultu. (podobně jako mají muslimové povinnost dávat dar při návštěvě Mekky)
Sám Bůh určil jeho účel. Když desátek použijeme jinak, jednáme nepoctivě. Odevzdání svatého desátku Bohu se nemá zanedbávat.
Další z manipulativních textů, které spojují texty SZ s křesťanskou praxí. Bůh skutečně určil účel desátku, který byl částečně na podporu chrámu, zhruba z 50-ti procent na chudé a ještě i pro rodinu dárce. Autor úkolu přenáší pouze část úlohy desátku-podporu kultu-plně na podporu pro církev a to není čestné i kdybychom uvažovali pouze o principu. Pokud tedy někdy používá svoje desátky pro podporu chudých, na oslavu Hospodina se svou rodinou a na podporu Božího díla, jedná podle Božího nařízení. Pokud desátek použije jinak, než Bůh zamýšlel - např., že ho plně odevzdá duchovním, jedná nepoctivě.Je to férové takto říci?
Desátek je svatý, stejně jako sobota. „Svatý“ znamená „oddělený, zasvěcený Bohu“. Sobota a desátek mají společný účel. Sedmý den je oddělený – svatý. Také desátek je oddělený jako svaté Boží vlastnictví.
Desátek měl být oddělován pro několik druhů účelu - nejvíce pro potřeby chudých a potřebných(bezdomovec, vdovy,sirotci), pak pro to "jíst desátek se svou rodinou a lévitou a dalšími na místě, které určí Hospodin" a také pro potřeby chrámu a jeho služebníků. Co ale s desátkem, když chrám není a společnost zavedla sociální systém? Také již nežijeme v teokracii, ale demokracii(snad).
„Stejným způsobem je i desátek z našeho příjmu ‚svatý Hospodinu‘. Nový zákon již toto znovu neopakuje, stejně jako znovu neprohlašuje sobotu za svatý den. Platnost obou je dána a jejich hluboký duchovní význam byl již vysvětlen. …
Nemohu, než si zase povzdechnout nad manipulací. Pokud měl bohatý člověk v SZ pole a stáda, dával desátek z nich, pokud přitom obchodoval, z toho desátek nedával. Myslím, že každý soudný člověk chápe, že církev nežije ze vzduchu a potřebuje peníze. Jen mne mrzí to stálé obhajování desátku, bez uvedení biblických textů, slovní obraty, působení na city, někdy vyhrožování.Nakonec je jasně uvedeno, že se má dávat desátek dnes z příjmu. Nemám dojem, že by autor vysvětlil závaznost desátku i pro dnešek a to jsme ještě nedošli k tomu, komu ho dávat. Citát je od Ellen Whiteové, opravdu jí toto Pán zjevil?
Uvědomuješ si, že desetina tvých prostředků je svatá? Jak ti to pomáhá být věrným v odevzdávání desátků?
Podobné otázky, či spíše výzvy, jaké již byly v úkolech na neděli a úterý, zjevná snaha o nasměrování studentů.
Tyto silné momenty bývaly doprovázeny i obnovou praxe věrného odevzdávání desátků. Kromě období působení Nehemjáše můžeme připomenout i reformu krále Chizkijáše
Ano, o obnově praxe desátků se v této souvislosti píše. Vzhledem k účelu desátků, nejvíce jejich znovuobnovením získali chudí. Kněží nějaká pole a stáda měli, přežili, ale chudí, vdovy a sirotci na tom byli hůře.
Obnovení, reformace a desátky na sebe přímo navazují. Když neodevzdáváme desátky, obnova a reformace jsou v našem životě přinejlepším vlažné. Někdy postáváme na hranici mezi dvěma světy, a přitom bychom měli usilovně pracovat na Boží straně. Obnova a reformace vyžadují závazek a jeho součástí jsou i desátky
V dějinách církve proběhlo mnoho reforem, ale jedna z nejužitečnějších byla zrušení desátkové praxe (viz.kniha Dějiny desátků). Pán Ježíš , který sám desátek zřejmě nikdy nedával, nás vyzývá k obnově v Něm, v Jeho následování. V tom, že v životě toho, kdo nedává desátky, je obnova a reformace vlažná s autorem úkolu naprosto nesouhlasím.
Souvisí dávání desátků se zdravým vztahem k Bohu? V jakých případech to není pravda?
Není to pravda pro praxi církve v Nové smlouvě.
„Pokud máme sobeckého a zatvrzelého ducha, může nám zabránit, abychom Bohu dali, co mu patří. Bůh s lidmi uzavřel speciální smlouvu. Pokud pravidelně odloží stranou část, která je určena na rozvoj Kristova království, Pán jim tak hojně požehná, že jeho dary nebudou mít kam uložit. Ale když lidé Bohu odepřou, co mu patří, Pán prohlásí: ‚Jste stiženi kletbou.‘“ (CS 77)
A na závěr výhružka EGW, pokud ji tedy nemyslela tak, že se nejedná o desátek. Pak by manipulace s jejím citátem byla opět na autorovi úkolu.
Co napsat na závěr? Největší zklamání je samozřejmě z toho, že autor manipuluje a neuvádí texty, které by podpořili myšlenku závaznost desátků pro křesťany. Nelze pochybovat o potřebě peněz pro církev, dokonce možná někdy i větší, než byl SZ desátek, ale přes všechny snesené vznešené věty platí biblické - "kde je to psáno?". Také mrzí snižování hodnoty víry lidí, kteří desátek nedávají, jejich dehonestace jako nevěrných, odpadlých, nereformovaných, zatvrzelých. Mne osobně úkol nepřivedl k tomu, abych něco na svém postoji měnil.

Neregistrovaný

Re: Desátky

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Téma desátku vrcholí v úkolu SŠ, zvané "Desátky". Poté až dokonce čtvrtletí budou celkem nekonfliktní témata.
I když vnímám, že zde na fóru není téma desátků na předním místě, myslím, že není od věci si připomenout zpracování úkolu SŠ a porovnat jej s biblí.V rámcečku opět uvádím citace z BÚ a níže jsou moje komentáře:
V minulém týdnu jsme se zabývali dáváním desátků, které je důležitým projevem víry. Věrnost v této
oblasti ukazuje, jak hluboce jsme oddáni Bohu. „Sami sebe se ptejte, zda vskutku žijete z víry, sami sebe
zkoumejte. Což nechápete, že Ježíš Kristus je mezi vámi? Ledaže jste před ním neobstáli!“ (2K 13,5).
Nevidím spojení biblického textu s myšlenkou autora, že dávání desátků je měřítkem víry a věrnosti Bohu.
Dnes jsou určeny(desátky) na podporu šíření evangelia. Náš postoj k tomu je i určitým ukazatelem našeho vztahu s Bohem.
Biblické podpůrné texty samozřejmě chybí a opět je zdůrazněno, že ti, kdo nedávají mají se vztahem k Bohu problém.
Dáváním desátků si více uvědomujeme poslání představovat Ježíše druhým lidem. Každý učedník, správce a služebník by měl na tento účel dát celý desátek.
Žádný příkaz k podpoře šíření evangelia prostřednictvím desátků v NZ neexistuje, zmínka je pouze o darech.
Největším požehnáním, které desátky přinášejí, je posílení důvěry v Boha (Jr 17,7).
Myslím, že je autor doslova nepoctivý v používání a výkladu textů, text Jer 17:7 zní takto-Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Kde je zmínka či spojení s desátky?
Desátek má být použit pro daný účel. „Desátek je oddělen pro zvláštní účel. Není to jen nějaký bezvýznamný fond. Je jasně určen k podpoře těch, kteří přinášejí Boží poselství světu, a tento účel musí být dodržen.“ (CS 103)
Text z knihy EGW, ani ona se nenamáhala doložit svoje tvrzení biblí. Na druhou stranu, pokud vidím, že někdo skutečně zvěstuje evangelium a to hlavně nevěřícím, s klidným svědomím ho mohu podpořit. Nemusí se ovšem jednat o kazatele...
Lze považovat křesťanské kazatele a misionáře za novodobé „lévijce“? V čem je jejich role podobná, v čem se naopak zásadně liší?
Myslím, že křesťanské kazatele nelze považovat za novodobé lévijce, popřeli bychom tím všeobecné kněžství věřících. Funkce kazatele je tak trochu umělý výtvor, navíc, ruku na srdce, věnuje se váš kazatel více lidem světa nebo investuje většinu energie do církve?
V Bibli byl desátek vždy odevzdán na místo, které si Bůh zvolil, bez ohledu na to, v jaké situaci a době se Boží lid nacházel. Adventisté sedmého dne jsou celosvětovou církví, ve které je podobně zažitý princip shromáždění prostředků. Členové jsou povzbuzováni, aby sdružení předali desátek ze svého příjmu.
Nevěřícně jsem četl, že je v casd podobný princip shromáždění prostředků jako v SZ, obrázek ať si každý udělá sám. V SZ byl dáván určitý desátek vždy v naturáliích, každého třetího roku dáván do chrámu nebyl, sedmého roku taky ne(země odpočívala), desátek taky jedl u chrámu sám dárce s rodinou a lévity. Praxe v církvi asd je tedy na hony vzdálená tomu, jak to dělali staří Izraelci.
Odevzdání desátků ukazuje náš postoj k Božím požadavkům, který je buď pokorný, nebo plný vzdoru.
Autor má v této věci jasno-buď anebo, buď dáváš a jsi pokorný a nebo nedáváš a jsi plný vzdoru. Tlak na svědomí lidí vrcholí.
Z otázek na zamyšlení:
Proč není správné, když sestry a bratři dávají desátky na jiné místo než do „pokladnice“, kterou určil Bůh? Co je k tomu vede? Jaké by byly následky, pokud by to dělali všichni?
Co mne vede k tomu, abych dával na jiné místo? Je to jednoduché - je to bible, která ani v jediném textu nepřevádí desátkovou povinnost na křesťanskou církev. Další důvod je, že sleduji skutečné zvěstování evangelia a je mi sympatická služba např.Kornelia Nowaka, činnost některých aktivistů Klubů zdraví, zatímco kazatel se věnuje téměř úplně pouze lidem v církvi. To je taky potřeba, ale na to by stačil funkční starší sboru a diakoni. Jaké by byly následky, kdyby nikdo nedával desátky na sdružení? Církev by se proměnila, vážila by si těch, kteří jsou v první linii, pečlivě by zvažovala výdej peněz. Těžiště by se přeneslo do sborů, které by buď přežily a posílily se nebo zanikly. V nadřízených složkách by bylo daleko méně administrativy.
Co bys řekl někomu, kdo si myslí, že desátky může dát na jiný účel, protože nedůvěřuje vedení církve?
Na prvním místě ani nejde tak o nedůvěru, ale o učení o desátcích a když je chybné, tak se i vytrácí důvěra.Nedůvěra ale vzniknout může, stačí vzpomenout, co se provalilo na předsedu unie po sametové revoluci, někdo tu dal odkaz, jak tajemník unie naložil s pozemkem církve u Prahy, chybnou volbu s umístěním a investicí do Teologického semináře atd. S těmito a jinými námitkami jsem se setkal a nelze se divit, že někteří členové podporují Boží dílo, ale tak, jak jim velí svědomí-tedy ne skrze sdružení.
Sledoval jsem i poslední dvě videa na stránkách SŠ s Jindrou Černohorským a Soňou Sílovou. Myslím, že odpovídala upřímně a v jejích odpovědích zazněl i sociální rozměr desátku, což autor úkolu pomíjí.
V adventismu je šířena nepravda o tom, že kněží a lévité neměli z čeho žít a proto jim náležely desátky a tak i kazatelé mají žít z desátků, protože nemají svoje zaměstnání, ale "slouží".
Již jsem uvedl, že desátky každého třetího roku náležely chudým, každý sedmý rok nic nesázeli, nebyly tedy ani desátky-co vyrostlo bylo pro chudé a desátek navíc jedl i dárce na jakési své dovolené s rodinou, když putoval na místo, které určil Hospodin.Pro chrám dával tedy (pouze v naturáliích) také "desátky", můj hrubý odhad, že se jednalo o asi 25% z celkového objemu desátků.
Kněží měli svá pole a stáda:
Kněží Áronovci, žijící z polí a pastvin svých měst,...2Par 31:19
byli ustanoveni někteří za správce komor pro sklady, obětní dávky, prvotiny a desátky, aby v nich uskladňovali částky z městských polností určené Zákonem kněžím a levitům. Neh 12:44
levitům nebyly dávány částky, takže se všichni rozprchli ke svým polím...Neh 13:10
Všech lévijských měst uprostřed trvalého vlastnictví Izraelců bylo čtyřicet osm, i s pastvinami.Joz 21:41
K tématu desátků v tomto rozsahu se již zřejmě nevrátím. Jsem osobně velmi zklamán manipulací a nebibličností autora, jakousi dehonestací lidí, kteří desátky nedávají. Studium desátků z Písma mne ale posílilo v názoru, že jsou pro mne, jako křesťana nezávazné a že se církev asd v tomto bodu mýlí. Šíření evangelia a pomoc potřebným ale budu ze svých prostředků podporovat, pokud možno přímou platbou těm, kteří podporu potřebují.

ambassador
Príspevky: 2534
Dátum registrácie: 26 Jan 2016, 18:25
Kontaktovať používateľa:

Re: Desátky

Neprečítaný príspevok od používateľa ambassador »

Jen drobné poznámky!
Proč není možné doslovně příjmout některé texty ve SZ do praxe v NZ době, tak že věrně kopírujeme princip SZ desátků.
V předloze brožůry pro sš je vzpomenut Abram a desátky. Zvláštní situace, vrací se z vítězného tažení. Vstříc mu vychází Kral a kněz v jedné roli, města Sálemu. Ten mu napřed žehná. Abram mu odevzdává desátek. Z čeho desátek odevzdal? Snad z vojenské kořisti? Kde bydlel v té době Abram? V háji Mamre, v Hebronu.
Co to bylo za město, ten Sálem? O tom králi je sice napsáno, že byl kněz Boha nejvyššího. Jakému národu byl králem? Abram musel mít vztah důvěry ke králi a záleželo mu na použití desátku. Abram byl kočovník- nomád.

Současně je vzpomenut Jákob. Místo, aby byl čtenář veden ke čtení životního příběhu tohoto muže, tak je z jeho příběhu opět vytrhnutý text o desátcích a ten je ve skutečnosti zaznamenám v průběhu jeho duchovního růstu a nikoliv k šíření evangelia. Od evangelia prosperity ke skutečnému požehnání. Na co by potřeboval Jákob žádat Božího Posla o požehnání, když se vracel od svého strýce a tchána Lábana s velkým majetkem? Komu, kdy a kde vlastně odevzdal Jákob desátek?
V krizovém úseku svého života po snu slibuje Bohu desátky, ale klade si podmínky za jakých ty desátky odevzdá. Naskýtá se otázka, zda právě tento obchodní přístup k Bohu je zaznamenán jako vzor pro dávání desátků a nebo je dán celý příběh k zamyšlení nad přerodem kupčení s Bohem k prostému vztahu důvěry..

1. Tyto dva příběhy jsou ukázkou, že pouhý jeden verš vede k nedůslednému čtení Bible a špatným závěrům.
2. Nedůsledný přístup k Bibli, nelze většinou odbourat, důsledky v církvi dlouhodobě přetrvávají.
3. Starší lidé žijí více v závislosti na minulém výkladu církve, než na Bibli.
4. Důsledek některých tvrzení je, že členové věří tomu, že desátek dávali všichni bez vyjímky.
5. Nejsme ochotni hledat v Bibli, odvoláme se na zaběhlý stav v dnešní církvi.
6. V rané církvi se spíše objevuje princip dobrovolných darů.
7. Služebnosti ve sboru nejsou placené, přesto je volba podmíněná dáváním desátku, obdarování Ducha jde do pozadí.
10. V rané církvi se sbory sdíleli o fin. pomoc a hledali se Duchem obdarovaní členové. V popředí byl dar Ducha nikoliv finance.
11. Je-li příjemce evangelia zasažen mocí z výsosti, sám se připojí k dobrovolnému podílu na díle..
12. Izraelité byli církev i stát, desátek byl uznáván celou společností nejenom církevním okruhem.
13. Dnes je stát samostatně a církev (casd) také samostatně, proč dnes církev nezabezpečuje i sociální sféru, když požaduje celý SZ desátek?

Napísať odpoveď

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 7 neregistrovaných