Boží sláva v tváři Pána Ježíše

Založte diskusiu o kázni, ktorú ste si vypočuli. (Bolo by dobre, ak by názov obsahoval meno kazateľa a názov kázne, príp. dátum a miesto, kde bola prednesená. Dôležité je, aby bol v príspevku uvedený aj odkaz, kde sa dá kázeň vypočuť - archív na zborových stránkach, youtube, vimeo, ...)
mikim
Príspevky: 1743
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Boží sláva v tváři Pána Ježíše

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

Boží sláva v tváři  Pána Ježíše

     2 Kor 4:2 Odmítáme ukrývání neslušnosti, nechodíce v chytrosti, aniž se lstivě obíráme se slovem Božím, ale zjevováním pravdy v příjemnost uvádíme sebe        v každém svědomí lidském před obličejem Božím. 3 Pokud je zakryté naše evangelium, před těmi, kteříž hynou, zakryté je. 4 V nich bůh tohoto světa oslepil mysli, totiž v nevěrných, aby se jim nezasvítilo světlo evangelium slávy Kristovy, který je obraz Boží. 5 Ne sami sebe kážeme, ale Krista Ježíše Pána, sami pak o sobě pravíme, že jsme služebníci vaši pro Ježíše. 6 Nebeský Otec, který rozkázal, aby se zazářilo z temností světlo, ten osvítil v srdcích našich, k osvícení známosti slávy Boží v tváři Ježíše Krista.

     Podobně jako v době ap. Pavla se i dnes objevují lidé, kteří využívají šíření evangelia jako vítanou příležitost se mít dobře, popřípadě protlačit svou vlastní  představu víry, která jim vyhovuje. Vytvářejí společenství založené na emocích (citových projevech) a méně věnují pozornost následování Pána Ježíše podle jeho slov a života. Laciné náboženství, které nevyžaduje žádné úsilí, spoléhá se jen na milost, stačí být přesvědčen o existenci Boha a Pána Ježíše a člověk je ospravedlněn, Vyžaduje se vyhovět požadavkům společenství, případné poklesky se zamlčují, aby sbor (církev) nepřišel o ovečky.   

     Je žalostné, že většina křesťanstva je dnes svedená trojjediností, která není biblická. Týdenní odpočinek je falešně přesunut na první den týdne – neděli.

Dnes existují lepší překlady, které dosvědčují, že Pán Ježíš nebyl vzkříšen            v neděli, takže původní tvrzení pro uznání neděle jako dne odpočinku, neplatí.

Velmi rozšířená jsou proroctví, jakoby kdekdo mohl předpovědět brzké vytržení věrných dříve než přijde velké soužení. V podtextu těchto falešných proroctví je líbivost a snadnost nebeského království. Pokání, příprava, následování Krista, naučit se žít v těsném spojení s nebeským Otcem a lásce k lidem, je podceňováno. Velkým nešvarem je rozšířena oslava kříže, protože to byl popravčí nástroj a oslava kříže nahrazuje oslavu činu Pána Ježíše Krista. Nikoliv kříž, ale Pán Ježíš, jeho slovo, život a láska, poslušnost k svému Otci je hodná obdivu. Oslavován má být, nebeský Otec, Stvořitel, který touží zachránit své stvoření a Boží sláva zazářila v osobě Pána Ježíše. 

    Lidé poznávají, že náš současný svět nemá budoucnost. Nedostatek všeho brzy zasáhne celou společnost. Jaké to bude mít sociální důsledky si těžko dovedeme představit. Tím více by se ve sborech měl klást velký důraz na vztahy lásky a víry k nebeskému Otci, k našim bližním a vytvářet pevná společenství, která budou připravená na těžkou dobu a na slavný příchod našeho Pána Ježíše Krista, Lid Boží má před sebou soužení, jakého dosud nebylo. 

    Velmi všem přeji, aby Boží světlo osvítilo mysli a srdce lidí, abychom spatřili Boží slávu v tváři Pána Ježíše Krista. AMEN

Kurt Müller

Neregistrovaný

Re: Boží sláva v tváři Pána Ježíše

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Mikime neškodil by ti nějaký systém vkládání příspěvků, článků od jednoho autora nebo jednoho zdroje.

neregistrovaný

Re: Boží sláva v tváři Pána Ježíše

Neprečítaný príspevok od používateľa neregistrovaný »

Toto on práve potrebuje. Vyplniť priestor. Zahltiť stránku, zneprehladniť.

Neregistrovaný

Re: Boží sláva v tváři Pána Ježíše

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Laciné náboženství, které nevyžaduje žádné úsilí, spoléhá se jen na milost, stačí být přesvědčen o existenci Boha a Pána Ježíše a člověk je ospravedlněn,
Kurt Muller je bludař a snaží se asi založit nějakou adventistickou odnož s odmítnutím trojjedinosti, spasení z milosti a asi dalších spekulací.
Tato věta mne zaujala a to, že víra, která spoléhá jen na milost je prý "laciné náboženství". Je to tedy jasný legalista, který chce spoléhat na co? No přece na nějaké svoje zásluhy! Hodně tedy štěstí Mikimovi, který zde tohoto "teologa" propaguje.
Jinak Muller bloudí i v druhé části tvrzení, že k ospravedlnění stačí být přesvědčen o existenci Boha. Tak to ale není, je potřeba být přesvědčen o tom, že milost Boží je dostatečná na spasení.
Dnes existují lepší překlady, které dosvědčují, že Pán Ježíš nebyl vzkříšen v neděli, takže původní tvrzení pro uznání neděle jako dne odpočinku, neplatí.
a do toho trochu tajemna, že prý existují lepší překlady (jaké?), které dosvědčují, že Pán Ježíš nebyl vzkříšen v neděli. A kdy byl tedy vzkříšen, když ne v neděli?
Nedostatek všeho brzy zasáhne celou společnost. Jaké to bude mít sociální důsledky si těžko dovedeme představit. Tím více by se ve sborech měl klást velký důraz na vztahy lásky a víry k nebeskému Otci, k našim bližním a vytvářet pevná společenství, která budou připravená na těžkou dobu a na slavný příchod našeho Pána Ježíše Krista, Lid Boží má před sebou soužení, jakého dosud nebylo.
A Kurt asi aktualizuje svoje "poselství", že bude nedostatek všeho (co tím myslí? jídlo, benzín? nebo oblečení, hraček, papíru?) Proč ale vybízí k lásce a víře, což se mi zdá laciné, neměl by vybízet k aktivní pomoci uvnitř církve?
Soužení naše Ellen spojuje ne s nedostatkem "všeho" materiálního, ale se zákony, které budou přijímány proti adventistům. V tom je tedy Kurt na jiné vlně.
Toto on práve potrebuje. Vyplniť priestor. Zahltiť stránku, zneprehladniť.
Mikime neškodil by ti nějaký systém vkládání příspěvků, článků od jednoho autora nebo jednoho zdroje.
Ano, potřebuje tapetovat svými i převzatými blbostmi.
Vidím, že se potkali dva neregistrovaní magoři :).
Ale kdepak, jeden registrovaný si zde stále honí ego.
Je to marný, je to marný, je to marný..

mikim
Príspevky: 1743
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Re: Boží sláva v tváři Pána Ježíše

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

...Kurt Muller je bludař a snaží se asi založit nějakou adventistickou odnož s odmítnutím trojjedinosti, spasení z milosti a asi dalších spekulací.


K. Müller se nic nesnaží založit, ale pouze píše pravdu boží tak jak ji poznal skrze Bibli, nic víc. Samozřejmě trojjedinost je zcela nebiblická a spasení z milosti hlásal jenom samozvaný třináctý ap. Pavel a nikdo jiný, který si sám ještě navíc i protiřečil viz Řím 10.9 kde o milosti a spáse neučí nic. Ani Bůh, ani Pán Ježíš Kristus a ani další apoštolové, kteří s ním chodili žádné spasení z milosti nikdy neučili a nehlásali, pokud by to byl pro nás jakkoliv důležité, jistě by o tom neustále a dokola dokolečka všem mluvili, takže to pro nás vůbec není důležité a platí spasení ze skutků tak jak je učil Ježíš a na základě kterých (skutků) budeme stejně jednou na soudu před Božím trůnem odměněni nebo zavrženi, nic mezi tím neexistuje.
Upřímně lituji ty, kteří žádné skutky dělat nechtějí (pokud můžou) a spoléhají se na lacinou milost (další učení jen ap. Pavla).

...Jinak Muller bloudí i v druhé části tvrzení, že k ospravedlnění stačí být přesvědčen o existenci Boha. Tak to ale není, je potřeba být přesvědčen o tom, že milost Boží je dostatečná na spasení.

O tom, že bych měl být přesvědčen, že milost Boží je dostatečná ke spasení se v Bibli vůbec nic nikde nepíše.
Ježíš a apoštolové učí, že spasen bude ten kdo:
Matouš 24:13  Ale kdož by setrval až do konce, tenť spasen bude.
Marek 16:16  Kdož uvěří a pokřtí se, spasen bude; kdož pak neuvěří, budeť zatracen.
Skutky apoštolské 2:21  A staneť se, že každý, kdožkoli vzýval by jméno Páně, spasen bude.
Skutky apoštolské 16:31  A oni řekli: Věř v Pána Ježíše a budeš spasen ty i dům tvůj.
Římanům 10:9  Totiž, vyznáš-li ústy svými Pána Ježíše a srdcem svým uvěříš-li, že jej Bůh vzkřísil z mrtvých, spasen budeš.
Římanům 10:13  Každý zajisté, kdožkoli vzýval by jméno Páně, spasen bude.

...Dnes existují lepší překlady, které dosvědčují, že Pán Ježíš nebyl vzkříšen v neděli, takže původní tvrzení pro uznání neděle jako dne odpočinku, neplatí.
a do toho trochu tajemna, že prý existují lepší překlady (jaké?), které dosvědčují, že Pán Ježíš nebyl vzkříšen v neděli. A kdy byl tedy vzkříšen, když ne v neděli?

Doporučím přečíst, obě podobné studie, Ježíš musel být vzkříšen po 72h v sobotu před 18h, pokud byl sňat z kříže ve středu před 18h:
http://www.reformace.cz/zod-cislo-45/ze ... is-v-patek

nebo ještě Ježíš zemřel ve středu, ke stažení:
https://ulozto.cz/file/foBMukYdf/jezis- ... WgqGL2Mt==

...A Kurt asi aktualizuje svoje "poselství", že bude nedostatek všeho (co tím myslí? jídlo, benzín? nebo oblečení, hraček, papíru?) Proč ale vybízí k lásce a víře, což se mi zdá laciné, neměl by vybízet k aktivní pomoci uvnitř církve?

Kurt o tom píše:
Tím více by se ve sborech měl klást velký důraz na vztahy lásky a víry k nebeskému Otci, k našim bližním a vytvářet pevná společenství, která budou připravená na těžkou dobu a na slavný příchod našeho Pána Ježíše Krista, Lid Boží má před sebou soužení, jakého dosud nebylo.

Vztahem k našim bližním je i pomoc našim bližním, asi bych to ani neuměl pochopit jinak. Vybízet i k vztahům lásky a víry k nebeskému Otci, našim bližním...ti přijde laciné? Ťuky ťuk na čelíčko bratře.
Proč by měl vybízet k aktivní pomoci uvnitř církve? Neměl by to v církvi dělat mnohem mladší než někdo kdo má nad 80 let? Jak by měla vypadat aktivní pomoc uvnitř církve? Materiální? Fyzická? Z 99% je to pomoc materiální, každý něco přispějeme, ale rukama nikdo dělat nebude si říká naprostá většina adventistů aj. křesťanů :), pokud za to není církví placená třeba v Adře apod.

...Soužení naše Ellen spojuje ne s nedostatkem "všeho" materiálního, ale se zákony, které budou přijímány proti adventistům. V tom je tedy Kurt na jiné vlně.
Fakt jo? :)
https://whiteestate.org/legacy/issues-1 ... ribulation
Na křišťálovém moři před trůnem, v tom moři skla, jako by bylo smícháno s ohněm, – tak zářící slávou Boží – se shromáždila společnost, která „zvítězila nad šelmou a nad jeho obraz a nad jeho znamením a nad číslem jeho jména." S Beránkem na hoře Sion, „mající Boží harfy“, stojí, sto čtyřicet čtyři tisíce, kteří byli vykoupeni z lidí; a je slyšet, jako zvuk mnoha vod a jako zvuk velkého hromu, "hlas harfeníků hrajících na harfy." A zpívají před trůnem "novou píseň", píseň, kterou se žádný člověk nemůže naučit kromě těch sto čtyřicet čtyři tisíc. Je to píseň Mojžíše a Beránka – píseň vysvobození. Nikdo jiný než sto čtyřicet čtyři tisíc se nemůže naučit tu píseň; protože je to píseň jejich zkušeností – zkušeností, jakou žádná jiná společnost nikdy nezažila. "To jsou ti, kteří následují Beránka, kamkoli jde." Ty, které byly přeneseny ze země, z prostřed živého, jsou počítány jako „první ovoce Bohu a Beránkovi“. Zjevení 15:2, 3; 14:1-5. "To jsou ti, kteří vyšli z velkého soužení." prošli dobou nesnází, jaké nikdy nebyly od doby, kdy existoval národ; vydrželi úzkost doby Jákobových soužení; stáli bez přímluvce během konečného vylití Božích soudů. Ale byli vysvobozeni, neboť „svá roucha vyprali a zběleli v krvi Beránkově“. "V jejich ústech se nenašla žádná lest, protože jsou bez viny" před Bohem. "Proto jsou před Božím trůnem a slouží mu dnem i nocí v jeho chrámu, a ten, kdo sedí na trůnu, bude přebývat mezi nimi." Viděli zemi zničenou hladem a morem, slunce, které má moc spalovat lidi velkým žárem, a sami snášeli utrpení, hlad a žízeň. Ale "nebudou již hladovět, ani žíznit, nebude na ně svítit slunce ani žádný žár. Beránek, který je uprostřed trůnu, je bude živit a povede je k živým pramenům vod." a Bůh jim setře všechny slzy z očí." Zjevení 7:14-17.

Takže zase jeden neregistrovaný si zde stále honí kdo ví co.
Je to marný, je to marný, je to marný..

Neregistrovaný

Re: Boží sláva v tváři Pána Ježíše

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

K. Müller se nic nesnaží založit, ale pouze píše pravdu boží tak jak ji poznal skrze Bibli, nic víc. Samozřejmě trojjedinost je zcela nebiblická a spasení z milosti hlásal jenom samozvaný třináctý ap. Pavel
K.Mullera zde propaguješ, adventista s.d. to určitě není, protože nezastává některé základní body učení. Za koho tedy "kope"?
O tom, že chceš vyškubnout z NZ listy Pavla jsme už diskutovali, takže se Ti bible docela smrskla.
Věříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána Ježíše. (to řekl Petr v Skutcích 15:11 za přítomnosti dalších apoštolů)
tom, že bych měl být přesvědčen, že milost Boží je dostatečná ke spasení se v Bibli vůbec nic nikde nepíše.
Ježíš a apoštolové učí, že spasen bude ten kdo:
Matouš 24:13 Ale kdož by setrval až do konce, tenť spasen bude.
Marek 16:16 Kdož uvěří a pokřtí se, spasen bude; kdož pak neuvěří, budeť zatracen.
Skutky apoštolské 2:21 A staneť se, že každý, kdožkoli vzýval by jméno Páně, spasen bude.
Skutky apoštolské 16:31 A oni řekli: Věř v Pána Ježíše a budeš spasen ty i dům tvůj.
Římanům 10:9 Totiž, vyznáš-li ústy svými Pána Ježíše a srdcem svým uvěříš-li, že jej Bůh vzkřísil z mrtvých, spasen budeš.
Římanům 10:13 Každý zajisté, kdožkoli vzýval by jméno Páně, spasen bude.
V uvedených verších je zřejmé, že spasen bude ten, kdo věří v Krista. Tečka. O skutcích tam nic není.
Jinak, proč jsi uvedl list Římanům, kde je v 1.verši napsáno, že ho napsal ten samozvaný Pavel ? není to schizofrenie?
Doporučím přečíst, obě podobné studie, Ježíš musel být vzkříšen po 72h v sobotu před 18h, pokud byl sňat z kříže ve středu před 18h:
Ale není potřeba, stačí číst bibli:
Když uplynula sobota a začínal první den týdne, přišly Marie z Magdaly a jiná Marie, aby se podívaly k hrobu (Mat 28:1), Kristus v neděli ráno už vstal.
Chybný předpoklad studie je, že počítá s tím, že započítaný den proroctví (3 dny) musí být celek 12 hodin (24 hodin). Podle bible nemusí, v bibli je více příkladů inkluzivního počítání.
Vztahem k našim bližním je i pomoc našim bližním, asi bych to ani neuměl pochopit jinak. Vybízet i k vztahům lásky a víry k nebeskému Otci, našim bližním...ti přijde laciné?
Po zkušenostech mnohaletého členství ano, výzev lásky jsem zažil hodně a konkrétní pomoci minimum. "budeme se za ní, něho modlit" už jsem slyšel mnohokrát, ale pomůžeme mu, jí, daleko méně. Jak to bude až přijdou prorokované problémy, se teprve ukáže.
Samozřejmě, že EGE píše, že represe v závěru nakonec vedou k problémům se základními životními potřebami (jídlo, pití), spíš jsem reagoval na "proroctví" Kurta o nedostatku "všeho" a sociálních důsledcích, aniž by to konkretizoval. Uvidíme, zda se to "brzy" naplní, jak předpovídá.

mikim
Príspevky: 1743
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Re: Boží sláva v tváři Pána Ježíše

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

KB: Skut 15:10-11: "Protož nyní, proč pokoušíte Boha, chtíce vzložiti na hrdlo učedlníků jho, kteréhož ani otcové naši, ani my nésti jsme nemohli? Ale skrze milost Pána Ježíše Krista věříme, že spaseni budeme, rovně jako i oni."

Neříķá se zde spasení (už) jste jak třeba B21, ale budeme, neříká se zde, že spasení budeme skrze milost, ale že skrze milost (kterou měl Ježíš od Boha) věříme..., tedy jeho milost nám umožňuje věřit, že spasení budeme...
Byli otcové jejich spasení jen na základě milosti? Nikde se o tom nepíše. Jak byli spasení jejich otcové? Skrze Ježíšovu milost těžko, Ježíš ve SZ nebyl. Pokud by šlo ve SZ o milost tak jedině o milost Boží, nikoliv Kristovou.

...Římanům 10:9 Totiž, vyznáš-li ústy svými Pána Ježíše a srdcem svým uvěříš-li, že jej Bůh vzkřísil z mrtvých, spasen budeš.
Římanům 10:13 Každý zajisté, kdožkoli vzýval by jméno Páně, spasen bude.
V uvedených verších je zřejmé, že spasen bude ten, kdo věří v Krista. Tečka. O skutcích tam nic není.
Jinak, proč jsi uvedl list Římanům, kde je v 1.verši napsáno, že ho napsal ten samozvaný Pavel ? není to schizofrenie?

Uvedl jsem je proto, že se v nich ani 1x ap.Pavel nezmínil o spasení z milosti.

...Když uplynula sobota a začínal první den týdne, přišly Marie z Magdaly a jiná Marie, aby se podívaly k hrobu (Mat 28:1), Kristus v neděli ráno už vstal.

Ježíš vstal už v sobotu večer po západu slunce a ráno v neděli ťřeba bylo 4h kdy byla ještě tma a začalo svítat tam už nebyl. Takže věřím, že byl vzkříšen v sobotu mezi 18-20h.

...Chybný předpoklad studie je, že počítá s tím, že započítaný den proroctví (3 dny) musí být celek 12 hodin (24 hodin). Podle bible nemusí, v bibli je více příkladů inkluzivního počítání.

Mat 12:40: "Nebo jakož byl Jonáš v břiše velryba tři dni a tři noci, takť bude Syn člověka v srdci země tři dni a tři noci."

Věřím, že to Ježíš myslel doslova a i kdyby ne tak nemohl být ukřižován v pátek, protože nevyjdou 3 noci.

Neregistrovaný

Re: Boží sláva v tváři Pána Ježíše

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

KB: Skut 15:10-11: "Protož nyní, proč pokoušíte Boha, chtíce vzložiti na hrdlo učedlníků jho, kteréhož ani otcové naši, ani my nésti jsme nemohli? Ale skrze milost Pána Ježíše Krista věříme, že spaseni budeme, rovně jako i oni."
Neříķá se zde spasení (už) jste jak třeba B21, ale budeme, neříká se zde, že spasení budeme skrze milost, ale že skrze milost (kterou měl Ježíš od Boha) věříme..., tedy jeho milost nám umožňuje věřit, že spasení budeme...
Byli otcové jejich spasení jen na základě milosti? Nikde se o tom nepíše. Jak byli spasení jejich otcové? Skrze Ježíšovu milost těžko, Ježíš ve SZ nebyl. Pokud by šlo ve SZ o milost tak jedině o milost Boží, nikoliv Kristovou.
Stačí si přečíst celou pasáž Skutků 1.kapitoly:
-Nepřijmete-li obřízku, jak to předpisuje Mojžíšův zákon, nemůžete být spaseni.(verš.1), tvrdili někteří křesťané ze židů
-apoštolové nesouhlasili a Petr jasně vyjádřil, že ustanovení Mojžíšova zákona je břemeno
-15:11 spasení není skrze zachovávání Mojžíše, ale z milosti
-15:14 z pohanů si Bůh svou milostí povolal lid
Diskuze je o spasení zachováváním Mojžíše a o milosti spasení,
ne o víře
skrze milost.
jinak, proč jsi uvedl list Římanům, kde je v 1.verši napsáno, že ho napsal ten samozvaný Pavel ? není to schizofrenie?
Uvedl jsem je proto, že se v nich ani 1x ap.Pavel nezmínil o spasení z milosti.
Takže jsi použil text z Pavlova dopisu, který není podle Tebe součástí bible, na domnělé potvrzení svého názoru? Zajímavé.
V těch textech je jedna myšlenka-ke spasení stačí víra v Krista, tu projevil lotr na kříži. Človíčku, copak by jsi chtěl udělat jiného pro své spasení, jak by jsi si ho chtěl zasloužit? Všechna naše spravedlnost je nanic, je to poskvrněný šat.
Ježíš vstal už v sobotu večer po západu slunce a ráno v neděli ťřeba bylo 4h kdy byla ještě tma a začalo svítat tam už nebyl. Takže věřím, že byl vzkříšen v sobotu mezi 18-20h.
A co je zase toto? Sobota večer po západu slunce je podle biblického počítání už následující den, tedy neděle. Tvé přesné časové údaje (18-20 hodin) jsou zbytečné, ale samozřejmě by se dalo zjistit, kdy zapadá slunce v Jeruzalémě o velikonocích. Je to s přesností na pár minut okolo 19.hodiny a svítání je okolo 6.h.
https://www.sunrise-and-sunset.com/en/s ... 2022/april
Mat 12:40: "Nebo jakož byl Jonáš v břiše velryba tři dni a tři noci, takť bude Syn člověka v srdci země tři dni a tři noci."
Věřím, že to Ježíš myslel doslova a i kdyby ne tak nemohl být ukřižován v pátek, protože nevyjdou 3 noci.
Věřit tomu můžeš, ale biblické počítání je jiné, protože započítává i část dne jako celý den. Tím se dá chronologie pobytu Krista v hrobě zharmonizovat a nemusí se posouvat do středy, když bible jasně uvádí, že to bylo v neděli.
Jeden příklad uvádím:
Rechabeám jim řekl: „Jděte a po třech dnech se opět ke mně vraťte.“ A lid se rozešel. (1.Kr 12:5)
Třetího dne přišel Jarobeám a všechen lid k Rechabeámovi, jak král nařídil: „Třetího dne se ke mně navraťte.“ (v.12)
Lidi to pochopili správně, přišli už třetího dne, museli tedy počítat takto-první den vydal Rechabeám příkaz, druhý den byli doma, třetí den se k němu vrátili.

mikim
Príspevky: 1743
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Re: Boží sláva v tváři Pána Ježíše

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

...Stačí si přečíst celou pasáž Skutků 1.kapitoly:
-Nepřijmete-li obřízku, jak to předpisuje Mojžíšův zákon, nemůžete být spaseni.(verš.1), tvrdili někteří křesťané ze židů
-apoštolové nesouhlasili a Petr jasně vyjádřil, že ustanovení Mojžíšova zákona je břemeno
-15:11 spasení není skrze zachovávání Mojžíše, ale z milosti
-15:14 z pohanů si Bůh svou milostí povolal lid
Diskuze je o spasení zachováváním Mojžíše a o milosti spasení,
ne o víře
skrze milost.

verš 15.11 neříká nic o spasení skrze milost, záleží jaký překlad použiješ, buď překlady tendenční, které tlačí na spasení z milosti nebo jiné, které to z řečtiny překládají správně:
[IGNT] Act 15:11 αλλα G235 BUT δια G1223 BY της G3588 THE χαριτος G5485 GRACE κυριου G2962 OF THE LORD ιησου G2424 JESUS χριστου G5547 CHRIST πιστευομεν G4100 G5719 WE BELIEVE σωθηναι G4982 G5683 TO BE SAVED, καθ G2596 IN THE ον G3739 SAME τροπον G5158 MANNER AS κακεινοι G2548 THEY ALSO.

tomu odpovídají jen tyto dva české překlady, ostatní překládají špatně, že jsme spasení milostí Ježíše Krista:
ZP Ale z milosti Pána Ježíše věříme, že jsme spaseni stejným způsobem jako oni.“
BKR Ale skrze milost Pána Ježíše Krista věříme, že spaseni budeme, rovně jako i oni.

Jak budou spasení praotcové o kterých se zmiňuje verš 10? Milostí Ježíše Krista ne. Tak jedině milostí Boží (Boha Otce JHVH), ale o tom se nikde v Bibli nepíše, píše se jen o tom, že je Bůh milosrdný, ale to neznamená, že ke všem stejně. Proč Izraelci nevešli do Kanánu? Pro neposlušnost Božích přikázání, ustanovení atd. Dal jim Bůh milost, aby mohli vejít? Nedal.

...-15:14 z pohanů si Bůh svou milostí povolal lid
Bůh si svou milost používá na cokoliv, ale o spáse z milosti Bůh ani Ježíš Kristus nikdy nemluvili, zato mluvili jasně u Mt.25 o spáse ze skutků.

...jinak, proč jsi uvedl list Římanům, kde je v 1.verši napsáno, že ho napsal ten samozvaný Pavel ? není to schizofrenie?
Uvedl jsem je proto, že se v nich ani 1x ap.Pavel nezmínil o spasení z milosti.
Takže jsi použil text z Pavlova dopisu, který není podle Tebe součástí bible, na domnělé potvrzení svého názoru? Zajímavé.
V těch textech je jedna myšlenka-ke spasení stačí víra v Krista, tu projevil lotr na kříži. Človíčku, copak by jsi chtěl udělat jiného pro své spasení, jak by jsi si ho chtěl zasloužit? Všechna naše spravedlnost je nanic, je to poskvrněný šat.

Použil jsem ten text, abych ukázal, že jednou samozvaný ap. Pavel mluví o spáse jen z milosti jako daru Božím a podruhé neříká vůbec nic o milosti např. Římanům 10:9 Totiž, vyznáš-li ústy svými Pána Ježíše a srdcem svým uvěříš-li, že jej Bůh vzkřísil z mrtvých, spasen budeš., a tak si sám ap. Pavel protiřečí.

Jinak opět potvrzuješ Pavlovu lež, že naše spravedlnost je nanic a ještě si vymýšlíš lež o poskvrněném šatu :), a přitom podle Bible kdo nebude spravedlivý nemůže být či nebude spasený. Naštěstí těch spravedlivých "z vlastní touhy chtít být spravedlivý" je v Bibli popsaných mnoho a Bůh miluje spravedlivé:
Žalmy 11:7 Nebo Hospodin spravedlivý jest, spravedlnost miluje, na upřímého oči jeho patří.

Žalmy 37:28 Nebo Hospodin miluje soud, a neopouští svatých svých, na věky v stráži jeho budou; símě pak bezbožníků bude vypléněno.

Žalmy 146:8 Hospodin otvírá oči slepých, Hospodin pozdvihuje snížených, Hospodin miluje spravedlivé.

Přísloví 3:12 Nebo kohož miluje Hospodin, tresce, a to jako otec syna, jejž libuje.

Přísloví 15:9 Ohavností jest Hospodinu cesta bezbožného, toho pak, kdož následuje spravedlnosti, miluje.

Židům 12:6 Nebo kohož miluje Pán, tohoť tresce, a švihá každého, kteréhož za syna přijímá.

1 Janův 4:7 Nejmilejší, milujmež jedni druhé; nebo láska z Boha jest, a každý, kdož miluje, z Boha se narodil, a znáť Boha.

Zjevení Janovo 22:15 Vně pak budou psi a čarodějníci, a smilníci, a vražedlníci, a modláři, i každý, kdož miluje a činí lež.


Noe byl sám spravedlivý před Bohem a není nikde napsáno, že by přijal spravedlnost jako dar na základě víry v Boha, ale protože našel milost u Boha díky své spravedlnosti:
Genesis 6:6 Litoval Hospodin, že učinil člověka na zemi, a bolest měl v srdci svém.
7 Tedy řekl Hospodin: Vyhladím z země člověka, kteréhož jsem stvořil, od člověka až do hovada, až do zeměplazu, až i do ptactva nebeského; nebo líto mi, že jsem je učinil.
8 Ale Noé našel milost před Hospodinem.
9 Tito jsou příběhové Noé: Noé muž spravedlivý, dokonalý byl za svého věku, s Bohem ustavičně chodil Noé.

Bůh Otec řekl, že spravedlnost mít budou ti, kdo zachovávají Boří přikázání:
Deuteronomium 6:25 A spravedlnost míti budeme, když ostříhati budeme a činiti všecka přikázaní tato před Hospodinem Bohem svým, jakož přikázal nám.

Král David dělal spravedlnost všemu lidu:
2 Samuelova 8:15 I kraloval David nade vším Izraelem, a činil David soud a spravedlnost všemu lidu svému.

Jób 17:9 Přídržeti se bude, pravím, spravedlivý cesty své, a ten, jenž jest čistých rukou, posilní se více.
Jób 35:8 Každémuť člověku bezbožnost jeho uškodí, a synu člověka spravedlnost jeho prospěje.

I ti kdo se svými skutky činí spravedlnost budou jednou v nebi:
Žalmy 15:1 Žalm Davidův. Hospodine, kdo bude přebývati v stánku tvém? Kdo bydliti bude na hoře svaté tvé?
2 Ten, kdož chodí v upřímnosti, a činí spravedlnost, a mluví pravdu z srdce svého.

Stejně tak i ti kdo nehřeší přijmou spravedlnost od Boha spasitele svého:
Žalmy 24:1 Žalm Davidův. Hospodinova jest země, a plnost její, okršlek země, i ti, kteříž obývají na něm.
2 Nebo on ji na moři založil, a na řekách upevnil ji.
3 Kdo vstoupí na horu Hospodinovu? A kdo stane na místě svatém jeho?
4 Ten, kdož jest rukou nevinných, a srdce čistého, kdož neobrací duše své k marnosti, a nepřisahá lstivě.
5 Ten přijme požehnání od Hospodina, a spravedlnost od Boha spasitele svého.

Všechna Boží přikázání jsou spravedlnost, bylo by tak úplným nesmyslem je nezachovávat a ignorovat je:
Žalmy 119:172 Zpívati bude i jazyk můj slovo tvé, a že všecka přikázaní tvá jsou spravedlnost.
Přísloví 20:7 Spravedlivý ustavičně chodí v upřímnosti své; blažení synové jeho po něm.

Spravedlivý člověk může padnout klidně 7x:
Přísloví 24:16 Nebo ač sedmkrát padá spravedlivý, však zase povstává, bezbožníci pak padají ve zlém.
Izajáš 56:1 Toto praví Hospodin: Ostříhejte soudu, a čiňte spravedlnost; nebo brzo spasení mé přijde, a spravedlnost má zjevena bude.
Ezechiel 3:20 Odvrátil-li by se pak spravedlivý od spravedlnosti své, a činil by nepravost, a já bych položil urážku před něj, a tak by umřel, ty pak bys ho nenapomenul: pro hříchť svůj umře, aniž na pamět přijde která spravedlnost jeho, kterouž činil, ale krve jeho z ruky tvé vyhledám.
Ezechiel 3:21 Pakli bys ty napomenul spravedlivého, aby nehřešil spravedlivý, a on by nehřešil, jistě že bude živ; nebo napomenut byl. Ty také duši svou vysvobodíš.

Spravedlivý je ten kdo nejen věří Bohu, ale i vše dodržuje, pak žít bude a neumře:
Ezechiel 18:9 V ustanoveních mých by chodil, a soudů mých ostříhal, čině, což pravého jest: spravedlivý ten jistě žeť živ bude, praví Panovník Hospodin.
Ezechiel 18:21 Pakli byse bezbožný odvrátil ode všech hříchu svých, kteréž činil, a ostříhal by všech ustanovení mých, a činil by soud a spravedlnost, jistě živ bude a neumře.
Ezechiel 33:18 Když by se odvrátil spravedlivý od spravedlnosti své, a činil by nepravost, umřeť pro ty věci.
Abakuk 2:4 Aj ten, kdož se zpíná, tohoť duše není upřímá v něm, ale spravedlivý z víry své živ bude.

I Josef byl spravedlivý aniž by mu Bůh tuto spravedlnost dal jako dar:
Matouš 1:19 Ale Jozef muž její spravedlivý jsa, a nechtěv jí v lehkost uvésti, chtěl ji tajně propustiti.

I Simeon byl spravedlivý:
Lukáš 2:25 A aj, člověk jeden byl v Jeruzalémě, jemuž jméno Simeon. A člověk ten byl spravedlivý a nábožný, očekávající potěšení Izraelského, a Duch svatý byl v něm.

I nějaký Josef z úřadu byl spravedlivý aniž by mu Bůh tuto spravedlnost dal jako dar:
Lukáš 23:50 A aj, muž jménem Jozef, jeden z úřadu, muž dobrý a spravedlivý,

I setník Kornélius byl spravedlivý aniž by mu Bůh tuto spravedlnost dal jako dar:
Skutky apoštolské 10:22 Oni pak řekli: Kornelius setník, muž spravedlivý a bohabojící, i svědectví dobré mající ode všeho národu Židovského, u vidění napomenut jest od anděla svatého, aby povolal tebe do domu svého a slyšel řeč od tebe.

Kdo činí spravedlnost a bojí se Boha je mu příjemný:
Skutky apoštolské 10:35 Ale v každém národu, kdož se ho bojí a činí spravedlnost, příjemný jest jemu;

1 Petrův 3:14 Ale kdybyste pak i trpěli pro spravedlnost, blahoslavení jste. Strachu pak jejich nebojte se, ani se kormuťte,

1 Petrův 3:18 Nebo i Kristus jedinou za hříchy trpěl, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu, umrtven jsa z strany těla, ale obživen z strany Ducha.

1 Petrův 4:18 A poněvadž spravedlivý sotva k spasení přichází, bezbožný a hříšník kde se ukáže?

Spravedlnost ten kdo ji činí je z Boha narozen:
1 Janův 2:29 Poněvadž víte, že on spravedlivý jest, znejtež také, že každý, kdož činí spravedlnost, z něho jest narozen.

1 Janův 3:7 Synáčkové, nižádný vás nesvoď. Kdož činí spravedlnost, spravedlivý jest, jakož i on jest spravedlivý.

Zjevení Janovo 22:11 Kdo škodí, škodiž ještě; a kdo smrdí, smrdiž ještě; a kdo jest spravedlivý, ospravedlniž se ještě; a svatý posvětiž se ještě.

Rastislav

Re: Boží sláva v tváři Pána Ježíše

Neprečítaný príspevok od používateľa Rastislav »

K. Müller se nic nesnaží založit, ale pouze píše pravdu boží tak jak ji poznal skrze Bibli, nic víc.
Takýto prípad ako je mikim som fakt naživo nestretol. Možno v umiernenjšej a láskavejšej forme.

Napísať odpoveď

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 2 neregistrovaní