Duchovní péče o Boží lid, Galatským 3. 6-14

Založte diskusiu o kázni, ktorú ste si vypočuli. (Bolo by dobre, ak by názov obsahoval meno kazateľa a názov kázne, príp. dátum a miesto, kde bola prednesená. Dôležité je, aby bol v príspevku uvedený aj odkaz, kde sa dá kázeň vypočuť - archív na zborových stránkach, youtube, vimeo, ...)
mikim
Príspevky: 1920
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Duchovní péče o Boží lid, Galatským 3. 6-14

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

Dnešní zamýšlení br. Boháčka;
https://www.youtube.com/live/ZM50nMd1mN8?feature=share

Jen bych vypíchnul jeden verš:

CEP Ekumenický překlad, 1979
Gal 3:13: "Ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe, neboť je psáno: `Proklet je každý, kdo visí na dřevě´."

Ptám se z jakého zákona způsobujícího kletby a prokletí nás Kristus vykoupil?

Tady je co citoval ap Pavel:

CEP Ekumenický překlad, 1979
Deu 27:1-26: "I přikázal Mojžíš a izraelští starší lidu: Dbejte na každý příkaz, který vám dnes udílím. V den, kdy přejdete Jordán do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, postavíš si veliké kameny a obílíš je vápnem. Napíšeš na ně všechna slova tohoto zákona, až přejdeš Jordán a vejdeš do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, do země oplývající mlékem a medem, jak k tobě mluvil Hospodin, Bůh tvých otců. Až tedy přejdete Jordán, postavíte na hoře Ébalu ony kameny, jak vám dnes přikazuji, a obílíš je vápnem. Vybuduješ tam oltář Hospodinu, svému Bohu, oltář z kamenů, ale nebudeš je opracovávat železem. Z neopracovaných kamenů vybuduješ oltář Hospodinu, svému Bohu, a budeš na něm obětovat zápalné oběti Hospodinu, svému Bohu. Budeš tam také obětovat a jíst pokojné oběti a radovat se před Hospodinem, svým Bohem. A na kameny napíšeš co nejzřetelněji všechna slova tohoto zákona. I promluvil Mojžíš a lévijští kněží k celému Izraeli: Ztiš se a slyš, Izraeli, stal ses dnešního dne lidem Hospodina, svého Boha. Budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, a plnit jeho příkazy a jeho nařízení, která ti dnes přikazuji. Onoho dne Mojžíš lidu dále přikázal: Až přejdete Jordán, postaví se na hoře Gerizímu, aby žehnali lidu: Šimeón, Lévi, Juda, Isachar, Josef a Benjamín. A tito se postaví na hoře Ébalu, aby zlořečili: Rúben, Gád, Ašer, Zabulón, Dan a Neftalí. Lévijci střídavě se všemi izraelskými muži budou pronášet zvýšeným hlasem: "Buď proklet muž, který zhotoví tesanou nebo litou sochu, ohavnost před Hospodinem, výrobek rukou řemeslníka, a uloží ji v úkrytu." A všechen lid odpoví a řekne: "Amen." "Buď proklet, kdo zlehčuje svého otce a svou matku." A všechen lid řekne: "Amen." "Buď proklet, kdo posouvá mezník svého bližního." A všechen lid řekne: "Amen." "Buď proklet, kdo svádí slepce z cesty." A všechen lid řekne: "Amen." "Buď proklet, kdo převrací právo bezdomovce, sirotka a vdovy." A všechen lid řekne: "Amen." "Buď proklet, kdo obcuje se ženou svého otce, neboť odkryl cíp pláště svého otce." A všechen lid řekne: "Amen." "Buď proklet, kdo obcuje s nějakým zvířetem." A všechen lid řekne: "Amen." "Buď proklet, kdo obcuje se svou sestrou, dcerou svého otce nebo dcerou své matky." A všechen lid řekne: "Amen." "Buď proklet, kdo obcuje se svou tchyní." A všechen lid řekne: "Amen." "Buď proklet, kdo tajně ubije svého bližního." A všechen lid řekne: "Amen." "Buď proklet, kdo vezme úplatek, aby ubil člověka a prolil nevinnou krev." A všechen lid řekne: "Amen." "Buď proklet, kdo nebude plnit slova tohoto zákona a dodržovat je." A všechen lid řekne: "Amen.""

Tudíž se zde vůbec nejedná o Desatero, ale o ceremoniální zákony zapsáné na velkých obílených kamenech. Tyto zákony obsahovaly kletby, které vzal Kristus na sebe (a které přibil na kříž).

Napísať odpoveď

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 5 neregistrovaných