Vedení Duchem Božím

Založte diskusiu o kázni, ktorú ste si vypočuli. (Bolo by dobre, ak by názov obsahoval meno kazateľa a názov kázne, príp. dátum a miesto, kde bola prednesená. Dôležité je, aby bol v príspevku uvedený aj odkaz, kde sa dá kázeň vypočuť - archív na zborových stránkach, youtube, vimeo, ...)
mikim
Príspevky: 1705
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Vedení Duchem Božím

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

Vedení Duchem Božím

Řím 8,14 Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.

Jak snadno se k tomuto verši napíše AMEN na znamení souhlasu, každý je spokojený, nikdo nic po vás nic nepožaduje a spasení máme v kapse. Jenže, jak poznáme, že jsme vedeni Duchem Božím? Nebo si to jen myslíme? Žijeme přece slušně, řádně, snažíme s každým vycházet, byli jsme pokřtěni? Je psáno: „Kdo uvěří a pokřtí se spasen bude“(Mk 1616). „Petr jim odpověděl: "Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.“ (Skutky 2,38). To všechno jsme udělali. Opravdu?

Pojďte objevovat z Božího slova, co je vedení Duchem Božím.

Řim 8,2 „neboť zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti.“

„Zákon Ducha“? Zákon je jakékoliv omezení naší svobodné vůle. Jaký je zákon Ducha? To, co přikazuje Duch? Máme další pojem „zákon hříchu a smrti“.

„Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti."(Gen 2,17). Zákon hříchu a smrti (Řim 6,23) je překročení Božího zákona. Zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, je život v poslušnosti Božímu zákonu jako žil Ježíš.

Řím 8, 4 „a aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí Ducha. 5 Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné; ale ti, kdo se dají vést Duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní.“

Duch nás vede k životu podle vzoru Pána Ježíše, aby spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněná v nás. Další otázka: „tělesné a duchovní“?

Řím 8,6 „Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj. 7 Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. 8 Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu.“

Tělesné je zaměření na sebe, na své potřeby a zájmy a především v tomto směru překračování Božího zákona. Tělesné tedy není vše, co se týká těla, jako jídlo, čistota, spánek, zaměstnání, péče o rodinu a radost z potomků, ale jen to, co překračuje Boží zákon. Dovolte, abych k tomu dodal, vše, co překračuje Boží zákon lásky, který Boží přikázání obsahuje. Desatero přikázání není nic jiného než láska k Bohu a láska k bližním. Duchovní bude vše, co naplňuje zákon lásky. Doporučuji si všimnout 8. verše, který požaduje nesnažit se žít z vlastní síly, ale o sílu pro život v lásce k Bohu a k lidem prosit Boha ve jménu Pána Ježíše Krista. Náš nebeský Otec touží po tom, abychom k Němu přišli jako jeho děti a mohl nám dát sílu, moudrost, radost k životu v lásce, jako dal svému Synu Ježíši.

„Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci Ducha, jestliže ve vás Boží Duch přebývá. Kdo nemá Ducha Kristova, ten není jeho.“ (Řím 8,9).

Pokud jsme ve stálém spojení s Bohem, pak v nás přebývá jeho Duch a Duch Ježíše Krista. Duch nás vede k naprostému respektování Božího zákona.

Kurt Müller

Přečtěte si i další verše Řím. 8. kapitoly. Vysvětlili jsme si, co znamená vedení Duchem Božím a v tomto Duchu se můžeme s radostí považovat za syny a dcery Boží. AMEN

Napísať odpoveď

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 1 neregistrovaný