Mysl Kristova

Založte diskusiu o kázni, ktorú ste si vypočuli. (Bolo by dobre, ak by názov obsahoval meno kazateľa a názov kázne, príp. dátum a miesto, kde bola prednesená. Dôležité je, aby bol v príspevku uvedený aj odkaz, kde sa dá kázeň vypočuť - archív na zborových stránkach, youtube, vimeo, ...)
mikim
Príspevky: 1705
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Mysl Kristova

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

Mysl Kristova

1 Kor 2,16 1 Nebo kdo jest poznal mysl Páně? A kdo jej bude učiti? My pak mysl Kristovu máme
Co je „mysl Kristova“? Možná někdo namítne „slovíčkaření“? Jde nám o porozumění Božímu slovu. Duševní procesy člověka jsou složité. Při zpracování a vytváření nových informací dochází k velkému objemu spojení mezi pamětí, city, vztahy a volními procesy. Navíc biblická psychologie, která vychází z hebrejského a řeckého myšlení je nesmírně vzdálená dnešní moderní psychologii. To mělo svůj vliv i na různé výrazy, které kraličtí a jiní překladatelé zahrnuli pod pojem „mysl“. Podle Biblického slovníku A.Novotného bylo jako „mysl“ označována duše (nefeš), duch (ruach), srdce (léb) a zahrnovaly city, pohnutky, představy, posouzení, srovnávání, porozumění, zásady (hodnoty), vůli, rozum, rozhodnutí. Podle NZ a řeckých pojmů to bylo rozlišování (dianoia), smysl,rozum (nús), pojmy, rozhodnutí (noema), srdce (kardio), duše (psyché) a zahrnovaly pojmy jako pocity, přesvědčení, vztahy (víra, láska), srovnávání, hodnocení, rozbor. Vedle toho byla slovesa jako domnívat se, soudit (pálal), předpokládat (chášab), věřit, počítat, smýšlet, obmýšlet. Tím chci naznačit, že není vůbec jednoduché porozumět původnímu textu natož tento text srozumitelně převést do národního jazyka.
Pro porozumění nám postačí, když rozlišíme podle řeckého pojetí city (radost, smutek, strach, nadšení, láska, dobrotivost, milosrdenství, lítost) a rozumové vlastnosti (rozum, vůle, obrazotvornost, dovednosti, schopnosti, myšlení). Poznání jaký je člověk je závislé na tom, co nám o sobě prozradí svými slovy, gesty nebo činy. Do myšlení člověka mohl nahlédnout Ježíš, který byl obdařen mimořádnou mocí Ducha Božího. My jako lidé můžeme na povahu a myšlení člověka usuzovat jen z jeho chování. Některé poznatky mohou být věřícím lidem zprostředkovány poznáním v Duchu svatém.
Co apoštol Pavel chtěl vyjádřit slovem „mysl Kristova“ vychází z toho, co Pán Ježíš řekl a co dělal (to, co lze o člověku poznat). „Máme mysl Kristovu“ zcela jistě vyjádřil, že chceme se chovat a jednat podle svého vzoru, podle svého Mistra, podle slov našeho Pána a bratra. Praktické jednání, konkrétní život je tím nejlepším důkazem jaký duch je v nás. Větší důraz na uplatnění slova apoštola Pavla „máme mysl Kristovu“ bych kladl na konkrétní činy a chování než jen na slovní a mimoslovní gesta.
Někdy jsou kazatelé kritizováni, že málo hovoří o pokání. Stejně jako mladý Luther si mnozí tím představují mimořádné úsilí, tahat břemena, přinášet oběti.
Pokání je přitom podobné, když jako děti jsem něco provedli a slíbili, že už to neuděláme. Je v tom malý rozdíl. Jako děti jsme slíbili a občas ještě nedodrželi. Jako následovníci Krista, prosíme dnes a denně Boha v Ježíšově jménu, aby nás svým Duchem změnil, aby nám dal sílu plnit jeho vůli, jeho přikázání. Opět nepříjemný pojem. Zákon to je něco, co nesmíme. Boží zákon je jiný. To je ochrana člověka a mnozí to ještě nepochopili. Tak jako Pán Ježíš řekl, že milosrdenství chci na ne oběti. Milosrdenství je radost, touha, že můžeme v mysli Kristově někomu ulehčit jeho životní břímě byť dáme něco, co bychom sami mohl potřebovat. Musím přiznat, že v tomto směru mají statečné ženy mnohdy blíž ke Kristu. Podobné je to s Božím zákonem. Pro ty, kteří jsou vedeni myslí Kristovou je to radost, je to touha, je to naše vděčnost našemu Pánu, že šel před námi tou těžší cestou a my můžeme plnit, co si od nás přeje. (Jan 15,10). Vždyť nás chce mít u sebe, svým Duchem touží nás připravit pro jeho brzký příchod. Mysl Kristova je pro nás to, co pro nás znamená, naše oddanost, naše láska svému Pánu. Filipským 2:5 Budiž tedy tatáž mysl při vás, jakáž byla při Kristu Ježíši. AMEN

Kurt Müller

ambassador
Príspevky: 2599
Dátum registrácie: 26 Jan 2016, 18:25
Kontaktovať používateľa:

Re: Mysl Kristova

Neprečítaný príspevok od používateľa ambassador »

mikim napísal: 08 Okt 2020, 18:03 Mysl Kristova
Kurt MüllerJen se ptám: Byl by to velký problém. dávat myšlenky od br. Müllera do jednoho vlákna?

mikim
Príspevky: 1705
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Re: Mysl Kristova

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

ambassador napísal: 09 Okt 2020, 05:43
mikim napísal: 08 Okt 2020, 18:03 Mysl Kristova
Kurt MüllerJen se ptám: Byl by to velký problém. dávat myšlenky od br. Müllera do jednoho vlákna?
Ano byl, každé kázání je jiné a byl by pak v tom jedině chaos i v případných odpovědích a nikdo by si to vlastně pořádně nepřečetl.

ambassador
Príspevky: 2599
Dátum registrácie: 26 Jan 2016, 18:25
Kontaktovať používateľa:

Re: Mysl Kristova

Neprečítaný príspevok od používateľa ambassador »

mikim napísal: 09 Okt 2020, 16:55
ambassador napísal: 09 Okt 2020, 05:43
mikim napísal: 08 Okt 2020, 18:03 Mysl Kristova
Kurt MüllerJen se ptám: Byl by to velký problém. dávat myšlenky od br. Müllera do jednoho vlákna?
Ano byl, každé kázání je jiné a byl by pak v tom jedině chaos i v případných odpovědích a nikdo by si to vlastně pořádně nepřečetl.
Z tvé odpovědi jsem vyrozuměl, že to vnímáš jako kázání. Já to považuji za zamyšlení nebo pouhý krátký článeček.

Rastislav

Re: Mysl Kristova

Neprečítaný príspevok od používateľa Rastislav »

Samozrejme že to kázanie neni, na to je to hodne krátke. Zámer mikima je evanjelizovať do košiara v ktorom je on nič viac nič menej.
Nie je nič zložitejšie a málo učinné keď sa postavíš pred ludí a začneš ich vyučovať že to tak neni ako si to myslia.
Taký ludia nikdy nikoho nepresvedčili. Treba ho nechať tak nech si píše.

Lojza

Re: Mysl Kristova

Neprečítaný príspevok od používateľa Lojza »

Rastislav napísal: 10 Okt 2020, 11:14 Samozrejme že to kázanie neni, na to je to hodne krátke. Zámer mikima je evanjelizovať do košiara v ktorom je on nič viac nič menej.
Nie je nič zložitejšie a málo učinné keď sa postavíš pred ludí a začneš ich vyučovať že to tak neni ako si to myslia.
Taký ludia nikdy nikoho nepresvedčili. Treba ho nechať tak nech si píše.
Kázání musí být dlouhé 45 minut nebo hodinu, aby se naplnil čas shromáždění, jestli má a nebo nemá zbylých 35 minut co číct, není důležité. není důležitž obsah, ale forma, kazatel si musí svůj plat zasloužit a za 10 minut se posluchač ani správně nevyspí... Tak to nějak myslíš ?
A co veřejná modlitba -bývá upřímnější než obsah kázání ...? je to modlitba k Bohu a nebo k uším posluchačů a musí obsahovat jen plynulý sled krásných slov a nebo může obsahovat i mlčení...?
Chceš li někomu předepisovat, jak má kázat, aby to bylo "kázání" , jak se mdolit, aby to byla modlitba, musíš být asi hodně bohatý - myslím duchovně bohatý. Já tu potřebu nemám a ani bych si netroufal hodnotit.

Kázání br. Nullera je určeno čtenářům jeho amilů. Málokdo by asi vydržel číst hodinový mail. Byl by nudná stejně, jako je nudná TV Hope, alespoň ta německá, na kterou se dívám, když zrovna neběží nějaký životopis EGW a kterou většinou vypínám, protože je plná kázání a ydravovědnýc ponaučení -promarněná šance zvěstovat evangelium do celého světa -alespoň německy mluvívího.

Br Muller má desítky adesítky "posluchačů" těchto úvah a jsou to lidé, kteří nenavštěvují sbory s celými rodinami a nenchají se křtít proto, že tak byli vychováni svými rodiči. Jsou to lidé, kteří mohli odmítnout přijímt tyto maily a neudělali to.

Žel, naše - i jiné - církek ummírá na to, že se zaměřuje na evangelizaci uvnitř 4 stěn, šlennstvo nedělá nic, čeká že jim kazatel dá očekávaný počet minut v sobotu / neděli a mnohdy jsou to jen slova a život po odložení svátečního oděvu a úsměvu, je stejný, jako předtím.

Díky za ta kázání br. Mullera a jestli se Ti zdá, že prosazuje své názory, není nic jednoduššího, než dělat to, co dělá on. Taky zadarmo a taky, jako on, z vlastního prožitku, nikoliv z doslechu nějakého semináře.
Většina všech diskusí na všech webech stojí na anonymitě, odmítání cizích myšlenek a prosazování svých, stejně t na webu tomto. Málokdo se zamyslí nad tím, co jak z Bible, tak i z myšlenek, vyplývá pro mne a postačí si se sloganem, který ho naučili autority.
Myslím, že br. Muller naopak přemýšlí, jak ho léta znám, a sdílí se.. nekáže aby poučoval, přikazoval, co je správné. Tak ho přijmi a nebo nepřijmi jakočlověka, která má co říct a nech druhé prověřit písmem, zdy se mýlí.

Já Tě nesoudím, protože Tě neznám, ale poneseš li ovoce, bude Tvůj sbor vzkvétat, ale diskuse na Boží téma, žádné ovoce nenese. Takže doufám, že tohle není Tvá jediná aktivita. Mnoho diskutujících má ve svém sboře více funkcí, než kolik přivedl lidí ke Kristu.

user

Re: Mysl Kristova

Neprečítaný príspevok od používateľa user »

Mikim a jemu podobní nejsou křesťansky svéprávný.
Vždy se potřebují na někoho zavěsit. Novak, Varga, White, Veith, Muller.

Neregistrovaný

Re: Mysl Kristova

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

mikim a spol sú sektári

Lojza

Re: Mysl Kristova

Neprečítaný príspevok od používateľa Lojza »

Neregistrovaný napísal: 11 Okt 2020, 08:20 mikim a spol sú sektári
Druhým jméno dát umíš, i když hanlivé. Jaké - snad ne ještě horší . bys dal sobě, kdybys měl odvahu se podepsat. .?

Jiný Neregistrovaný

Re: Mysl Kristova

Neprečítaný príspevok od používateľa Jiný Neregistrovaný »

Lojza napísal: 11 Okt 2020, 09:58
Neregistrovaný napísal: 11 Okt 2020, 08:20 mikim a spol sú sektári
Druhým jméno dát umíš, i když hanlivé. Jaké - snad ne ještě horší . bys dal sobě, kdybys měl odvahu se podepsat. .?
Když se tu Mikim nebo jiní ,,podepsaní" naváželi horšími slovy a urážkami do lidí podepsanými celým jménem a přijmením, tak si byl kde ochránče?

O Mikimovi tu někdo konečně napsal na plnou pusu co si o něm myslí a přitom popis podle mne i splňuje jeho chování na tomto fóru - odlišuje se od ostatních a každého, kdo nepřijímá jeho nauka považuje za zbloudilého, hloupého a často i nespaseného. To je docela trefný popis sektářství.

Takže Lojzo já bych neregistrovaného nazval někým, kdo sice nechce ven se svým jménem (ačkoliv je jednoduché si napsat místo neregistrovaný třeba jméno Jan Novák) ale jinak docela slušně napsal svůj názor.
Pořád mi to přijde slušnější než jak se chová někdy Mikim.

Když někdo něco napíše a odpůrce řeší pouze jeho anonymitu tak je to odvrácení pozornosti od tématu a popisuje se to často jako argumentační faul Ad Hominem.

Napísať odpoveď

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 1 neregistrovaný