Bděte

Založte diskusiu o kázni, ktorú ste si vypočuli. (Bolo by dobre, ak by názov obsahoval meno kazateľa a názov kázne, príp. dátum a miesto, kde bola prednesená. Dôležité je, aby bol v príspevku uvedený aj odkaz, kde sa dá kázeň vypočuť - archív na zborových stránkach, youtube, vimeo, ...)
mikim
Príspevky: 1705
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Bděte

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

Bděte

Mat 25,13 Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.

Mnozí jste poznali, že verš je vzat z podobenství o deseti družičkách. Když jsem viděl originál olejové lampy, ani jsem se nedivil, že nemoudrým družičkám olej v lampě brzy došel. Mnoho lidí před námi i v současnosti našli víru v Boha a chtějí být spaseni. Poselství podobenství je v úvodním verši a stručně nám sděluje: „Buďte připraveni.“ Ti, kteří svou záchranu, svou touhu po nebeském království berou vážně si jistě nejednou kladli otázku: Jak se připravit, co si vzít na cestu, jaké věci nezapomenout? Zapomeňte na kufr, tašku, batoh. O to nejde. Duchovně se připravit znamená být čistý (srdce čisté stvoř mi o Bože), znamená Otče chci jít životem jako Ježíš, důvěřuji tvému slibu na každém kroku, chci plnit tvou vůli. (Jan 6,40 „Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a já jej vzkřísím v poslední den." ). Jak jednoduché?

Víra není pouhé přesvědčení, ale naprosté odevzdání, závislost, důvěra, chovat se a jednat jako Ježíš. Bůh a Ježíš nám k tomu slíbili obrovskou moc svým Duchem. Zde nejsou na místě výmluvy jsem slabý, jsem hříšný. Vyšli jsme z hříšného světa, chceme žít bez hříchu a přesto se nás občas nějaký hřích přichytne. V Bohu a Ježíši máme pomoc, která nás převede přes všechny naše poklesky, ale my musíme jedno, CHTÍT. Prosit Boha ve jménu Ježíše Krista, že se chceme zbavit všeho, co by nás mohlo oddělit od Boha a od Ježíše. To je naše příprava. Musíme být připraveni dříve než skončí naše pozemská pouť nebo Pán Ježíš opravdu přijde. Dodatečný očistec nebude.

Nyní vám musím připomenout, ač se to mnohým nebude líbit, že příprava spočívá i v tom, že budeme dodržovat přikázání podobně jako Ježíš dodržoval přikázání svého Otce a zůstal v jeho milování. Kdo to s láskou k Bohu, ke Kristu a k lidem myslí vážně, nemůže jednat jinak. V Bibli nenajdete žádné přikázání o dni odpočinku v neděli (Syn člověka je Pánem nad sobotou a sobota je učiněná pro člověka), žádné přikázání o trojici bohů nebo trojjedinosti, (Mk 12,29-31) žádné přikázání o uctívání sádrových soch, zlatých nádob s chlebem, kalichu s vínem, svatých, relikvií, amuletů vč. kříže. (Neuděláš si žádné věci, nebudeš je ctít a nebudeš se jim klanět).

Výzva být připraveni, BDĚTE, je naléhavá. Nevíme, kolik každému zbývá času. Dnes je zřejmé, že v brzké dojde ke spojení protestantismu s katolicismem. (Zrušení klatby nad Lutherem při příležitosti 500. výročí). Volání po důrazu na dodržování neděle jako sedmého dne týdne k odpočinku sílí. (Poselství papeže k světovému dni modliteb pro péči o stvoření z 1.9.20). Snahy o nastolení NWO (Nový světový řád) jsou stále zřetelnější. Tlak na vlády a politické činitele ze strany globálních loutkovodičů zesiluje. Současné trendy k ochraně přírody, „zdraví obyvatel“ a uplatnění „humanity ve vztahu k migrantům“ povedou k omezení práv občanů v zájmu vyšších cílů. O morálním a kulturním úpadku není třeba se rozepisovat. To jsou slabě naznačené události před námi.

V rámci křesťanských církví se šíří volání po „Vytržení“ a tím se vyvolává dojem, že všichni, kteří pravidelně chodí do kostela nebo čtou Bibli si nemusí s budoucností dělat starosti. Objevuje se mnoho jakoby poselství přímo od Boha nebo Ježíše. Očekává se postavení třetího chrámu v Jeruzalémě, velké duchovní probuzení a zjevení syna zatracení. Význam té či oné události a její závaznosti nebo nebezpečnosti pro křesťany lze najít jen v Bibli.

Pro Pána Ježíše bylo největším přáním splnit Otcovu vůli (Ne jak já chci, ale jak ty chceš – Mat 26,39). Víra v Ježíše Krista stejně jako víra v Boha Otce, je závazek, že splníme Boží přání. Mezi to patří i jeho zákon (Mat 22,38-40) z něhož přikázání jsou jen slabým rozvedením. A Pán Ježíš to potvrzuje slovy, že dokud nepřijde nepomine ani tečka ze zákona. Znovu připomínám (Jan 15,10). Nezapomeňte, že spaseni jsme milostí z VÍRY, je to Boží dar. Z toho vyplývá, že kdo nemá víru Ježíšovu, byť by byl v jakékoliv církvi a měl jakoukoliv teologickou školu, může být zklamán, až třeba uslyší hlas svého Pána. (Mat 7,21). Co je třeba jsou naše časté až trvalé prosby k našemu nebeskému Otci ve jménu Ježíše Krista tj. ve víře a způsobu jakým přistupoval k svému Otci Ježíš. (Zj 14,12) Zpět se nám dostane moc Božího Ducha, která nás převede spolehlivě přes úskalí světa a naší přirozenosti do Božího království. Všichni toužíme po tom slyšet hlas svého krále a bratra: (Mat 25,34) „Pojďte požehnaní Otce mého, přijměte dědictví připravené vám od ustanovení světa….“

Kurt Müller

Napísať odpoveď

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 1 neregistrovaný