Úzká brána

Založte diskusiu o kázni, ktorú ste si vypočuli. (Bolo by dobre, ak by názov obsahoval meno kazateľa a názov kázne, príp. dátum a miesto, kde bola prednesená. Dôležité je, aby bol v príspevku uvedený aj odkaz, kde sa dá kázeň vypočuť - archív na zborových stránkach, youtube, vimeo, ...)
mikim
Príspevky: 1705
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Úzká brána

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

Úzká brána

Lukáš 13:24 "Snažte se vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale nebudou schopni.

Kraličtí překládají „úzká brána“. Oba pojmy naznačují, že vchod do domu je těsný. Obtížně by se úzkými dveřmi protáhl člověk se zavazadly. Duchovně se jedná o povahové rysy, které neodpovídají Ježíšovu vzoru. Pán Ježíš žil prostým způsobem, vysvětloval Boží slovo, uzdravoval a křísil, aby zmírnil utrpení a bolest, nasytil zástupy a prosil svého Otce o sílu a moc. Na svém Otci byl zcela závislý a z lásky usiloval o splnění jeho vůle. Pán Ježíš se narodil jako vyvolený a později pomazaný Mesiáš (Božím duchem zmocněný) k tomu, aby ukázal povahu svého Otce, vysvětlil lidem předpoklady pro Boží království a naplnit úlohu Božího beránka, od stvoření vyvoleného zachránit člověka z bídy hříchů. Dobrovolně podstoupil mučivou smrt na kříži, aby dokázal vítězství lásky k Bohu a k lidem. A za svůj čin byl Otcem vzkříšen po třech dnech a třech nocích (Mat 12,40) k životu v oslaveném lidském těle.

Po svém vzkříšení byl povýšen do úlohy velekněze nové smlouvy (Zj 5) a vedle svého Otce zastupuje všechny, kteří se k jeho oběti hlásí a chtějí jít stejnou cestou jako Ježíš. Ze své moci nenechává nikoho bez pomoci a nikoliv, že my všechnu musíme sami, nám stačí prosit o změnu naší povahy, našeho myšlení a Ježíš Božím duchem změní každého, kdo se mu odevzdá. Cesta Ježíše Krista spočívá ve vztahu lásky k Bohu a k lidem (Mat 22,38-40) a z toho vyplývajících povahových rysů, jako je radost, pokoj, přívětivost, milosrdenství (Mt 5; Gal 5,22), ochota pomáhat (Gal 6,2) a přivádět lidi k Bohu a ke Kristu. (Mat 28,18)

Připomínám a mnoha křesťanům se to nebude líbit, že Pán Ježíš dodržoval přikázání svého Otce a ten, kdo chce jít stejnou cestou a zůstat v přízni a lásce našeho Pána, krále, Mistra a bratra, je musí podobně dodržovat. (Jan 15,10). Výmluvy – zákon je zrušený, platil jen pro Izrael, nejsme pod zákonem, ale pod milostí, vstoupili jsme do Ježíšova odpočinutí a už nejsme vázáni zákonem, Ježíš nás osvobodil, Ježíš byl vzkříšen v neděli jsou časté. K tomu patří i obohacení, rozšíření a vysvětlení, že v nebi jsou dva a posléze tři bozi, které se označují za trojjedinost, pojem v Bibli naprosto neznámý. Přes veškeré malůvky si nikdo nedovede představit, co to je, a je to také v příkrém rozporu s Božím slovem (Mk 12,29-31; Jan 17,3; 20,17) a dalšími texty Písma. To jsou překážky na cestě do nebeského domova, to jsou názory, které sebou nesou i povahové rysy jako ledabylost, znevažování Boží vůle, sebevědomí, pýchu, sobectví, domýšlivost. Dovedou si křesťané vůbec představit, že zákon je zrušený, že Bůh by zrušil svůj zákon, že všechno porušování svatého Božího zákona je dovolené? Nositelé vlastností, které znevažují Boží slovo a zřejmé jednání Ježíše Krista, do Božího království úzkými dveřmi neprojdou. (Mat 7,21-23; Mat 25,12; 25,40) Nepravost je porušení Božího zákona lásky, které obsahuje i přikázání (Zj 12,14;17,12; Mat 15,3;19,17; Mk 7,8; 10,19; Luk 18,20; Jan 12,50;14,15.21; Řím 7,12; Jak 2,10; 2 Petr 2,21; 1 Jan 2,3.4; 3,22.24; 5,3; 2 Jan 1,6). Opravdu si někdo myslí, že Ježíš zemřel i za ty, kteří si z Božího zákona udělali snůška vlastních představ? Nechápete, že lidé, kteří se neobrátí, nebudou mít své povahy očištěné (čisté srdce, milosrdní, toužící po spravedlnosti - bezúhonnosti před zákonem, plni lásky, soucitu, laskavosti a přívětivosti) do Božího království nepřijdou? Pán Ježíš každému nabízí svou obrovskou moc nás změnit, kdo nevyužije Ježíšovy nabídky, mohl by u dveří Boží království slyšet NEZNÁM VÁS.
Přeji nám všem, abychom do Božího království vešli úzkými dveřmi a zanechali vše, co by mohlo být na překážku na cestu s Ježíšem. 1 Kor 1:8 On vám bude oporou až do konce, abyste v onen den našeho Pána Ježíše Krista nebyli obviněni. 9 Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem. AMEN

Kurt Müller

Napísať odpoveď

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 3 neregistrovaní