Král králů a Pán pánů

Založte diskusiu o kázni, ktorú ste si vypočuli. (Bolo by dobre, ak by názov obsahoval meno kazateľa a názov kázne, príp. dátum a miesto, kde bola prednesená. Dôležité je, aby bol v príspevku uvedený aj odkaz, kde sa dá kázeň vypočuť - archív na zborových stránkach, youtube, vimeo, ...)
Viktorrealita
Príspevky: 840
Dátum registrácie: 30 Sep 2018, 10:46
Kontaktovať používateľa:

Re: Král králů a Pán pánů

Neprečítaný príspevok od používateľa Viktorrealita »

No tak úprimne, Mikim. O kom to hovorí prorok Izaiáš? Koho nazvu menom - Silný Boh? Ty nazveš Ježiša Krista - Silný Boh? Že nie! A prečo, ak ho takto nazýva prorok Izaiáš?

Ak prorok Izaiáš píše o Ježišovi Kristovi, ako o Silnom Bohu, tak ty svojú všetku snahu upriamíš na to, aby si práve to spochybnil a vyvrátil. Potom ideš proti Písmu - spochybňuješ ho! Komu potom slúžiš?

Predsa sa tu neustále snažíš, aby si ostatných presvedčil, že Ježiš Kristus je iba človekom. Súčasne vieš, že prorok Izaiáš ho nazýva Silným Bohom. Utápaš ma tu veršami z Písma, ktoré v žiadnom prípade božstvo Ježiša Krista nepopieraju, ale práve naopak. Potvrdzujú to! Strašíš tu ľudí, že budú odsúdení do pekla a to za uctievanie, modlenie, klaňanie sa Ježišovi. Pritom prorok Izaiáš ho nazve menom - Silný Boh. To aj proroka odsúdiš za toto do pekla? Ak nie, tak prečo strašíš ostatných?

Tak prečo by som mal veriť tebe, ktorý popiera pravé meno Ježiša Krista, ako je Silný Boh.

Iz 9:6 Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný, a kniežatstvo bude na jeho pleci, a nazovú jeho meno: Predivný, Radca, Silný Bôh, Udatný Hrdina, Otec Večnosti, Knieža Pokoja

Ako poprieš tieto verše od proroka Izaiáša? Ako sám vidíš a určite aj ostatní, že tvoja snaha a horlivosť popierať božstvo Ježiša sa ukazuje ako márna a nepodložená Písmom. Slúžiš antikristu.

mikim
Príspevky: 1705
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Re: Král králů a Pán pánů

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

Viktorrealita napísal: 28 Okt 2020, 08:50 No tak úprimne, Mikim. O kom to hovorí prorok Izaiáš? Koho nazvu menom - Silný Boh? Ty nazveš Ježiša Krista - Silný Boh? Že nie! A prečo, ak ho takto nazýva prorok Izaiáš?

Ak prorok Izaiáš píše o Ježišovi Kristovi, ako o Silnom Bohu, tak ty svojú všetku snahu upriamíš na to, aby si práve to spochybnil a vyvrátil. Potom ideš proti Písmu - spochybňuješ ho! Komu potom slúžiš?

Predsa sa tu neustále snažíš, aby si ostatných presvedčil, že Ježiš Kristus je iba človekom. Súčasne vieš, že prorok Izaiáš ho nazýva Silným Bohom. Utápaš ma tu veršami z Písma, ktoré v žiadnom prípade božstvo Ježiša Krista nepopieraju, ale práve naopak. Potvrdzujú to! Strašíš tu ľudí, že budú odsúdení do pekla a to za uctievanie, modlenie, klaňanie sa Ježišovi. Pritom prorok Izaiáš ho nazve menom - Silný Boh. To aj proroka odsúdiš za toto do pekla? Ak nie, tak prečo strašíš ostatných?

Tak prečo by som mal veriť tebe, ktorý popiera pravé meno Ježiša Krista, ako je Silný Boh.

Iz 9:6 Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný, a kniežatstvo bude na jeho pleci, a nazovú jeho meno: Predivný, Radca, Silný Bôh, Udatný Hrdina, Otec Večnosti, Knieža Pokoja

Ako poprieš tieto verše od proroka Izaiáša? Ako sám vidíš a určite aj ostatní, že tvoja snaha a horlivosť popierať božstvo Ježiša sa ukazuje ako márna a nepodložená Písmom. Slúžiš antikristu.

Vůbec tomu nerozumíš a sám jsi Antikrist, protože děláš z člověka Ježíše Krista BOHA, který jak z Písma od samotného a jediného BOHA víme, může být pouze jeden.

Isaiah 9:6
“And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace….” (NIV)

1. Trinitáři by měli připustit, že tento verš je nesprávně přeložen jen ze skutečnosti, že Ježíš není nikdy nikde v Písmu nazýván „věčným otcem“. Trinitaristé skutečně popírají, že Ježíš je „věčný otec.
„Je to základní zásada trinitářské doktríny, že křesťané by„ neměli zmást osoby ani rozdělit látku “(Athanasian Creed). Je-li tedy tento verš přeložen správně, pak mají trojičtí křesťané skutečný problém. Fráze je však chybně přeložena. Slovo přeložené „věčné“ je ve skutečnosti „věk,
“A správný překlad je, že Ježíš bude nazýván„ otcem [nadcházejícího] věku “.

V kultuře Bible se každý, kdo něco začal nebo byl pro něco velmi důležitý, nazýval jeho „otec“. Například proto, že Jabal jako první žil ve stanu a choval hospodářská zvířata, říká Bible:
„Byl otcem těch, kteří žijí ve stanech a chovají hospodářská zvířata“ (Gen. 4:20). Protože byl Jubal prvním vynálezcem hudebních nástrojů, nazývá se „otec všech, kteří hrají na harfu a flétnu“ (Gn 4:21). Písmo v těchto verších nepoužívá „otce“ ve smyslu doslovného otce nebo předka, protože oba tito muži byli potomky Kainových a všichni jejich potomci zemřeli při povodni. „Otec“ byl používán v kulturním porozumění toho, kdo jako první udělal něco, nebo někoho, kdo byl nějakým způsobem důležitý. Protože Mesiáš bude ten, kdo určí nadcházející věk, pozvedne do něj mrtvé a bude nad ním vládnout, nazývá se „otec nadcházejícího věku“.

2. Frázi „Mighty God“ lze také lépe přeložit. Ačkoli slovo „Bůh“ v hebrejské kultuře mělo mnohem širší rozsah použití, než je tomu u nás, průměrný čtenář to neví ani nechápe. Čtenáři, kteří znají semitské jazyky, vědí, že člověk, který jedná s Boží autoritou, může být nazýván „bůh“.
„Ačkoli angličtina jasně rozlišuje mezi„ Bohem “a„ bohem “, hebrejský jazyk, který má pouze velká písmena, to nemůže. Lepším překladem pro anglického čtenáře by byl „mocný hrdina“ nebo „božský hrdina“. Martin Luther i James Moffatt přeložili tuto frázi jako „božský hrdina“ ve svých Biblích.

3. Jasným příkladem toho, že slovo přeloženo „Bůh“ v Izaiášovi 9:6 lze použít u mocných pozemských vládců, je Ezechiel 31:11, odkazující na babylonského krále. Trojice předsudků většiny překladatelů lze jasně vidět porovnáním Izaiáše 9:6 (el = „Bůh“) s Ezechielem 31:11 (el = „vládce“). Pokud ho nazval Mesiáš el, učinil ho Bohem, potom bude babylonským králem také Bůh. Izaiáš mluví o Božím Mesiášovi a nazývá ho mocným vládcem, kterým samozřejmě bude. Fráze přeložila „Mighty God“ v Izaiášovi 9: 6 v NIV v hebrejštině, el gibbor. Právě tato věta, v množném čísle, se používá Ezechiel 32:21, kde podle postavy řečové personifikace mluví mrtví „hrdinové“ a mocní muži, aby mluvili s ostatními. Věta v Ezechieli je přeložena do „mocných vůdců“ v NIV, a „silný mezi mocnými“ v KJV a NASB. Hebrejská fráze, pokud je použita v jednotném čísle, se může vztahovat na jednoho „mocného vůdce“, stejně jako když se používá v množném čísle, může se vztahovat na mnoho „mocných vůdců“.

4. Kontext osvětluje velkou pravdu o verši a také ukazuje, že není důvod ospravedlnit se tím, že se vztahuje k Trojici, ale spíše k Božímu ustanovenému vládci. Úvodní poezie této kapitoly předpovídá dobu, kdy „pro ty, kteří jsou v tísni, už nebude více pochmurného“. Veškerá válka a smrt přestanou, a „bota každého válečníka… bude určena pro spálení“ (v. 5). Jak se to stane? Kapitola pokračuje: „pro nás se narodí dítě a pro nás je dán syn“ (v. 6). Není náznak, že toto dítě bude „Bůh“ a renomovaní trojičtí učenci budou tvrdit, že Židé Starého zákona nevěděli nic o „inkarnaci“. Pro ně, Mesiáš bude mužem pomazaným Bohem. Začínal jako dítě, což samozřejmě nemohl být nikdy Hospodin, jejich věčný Bůh. A jaký velký vládce by tento muž vyrostl: „vláda bude na svých bedrech. A bude se jmenovat Úžasný rádce, Mocný hrdina, Otec nadcházejícího věku, Princ míru. “ Dále, „Bude panovat na Davidově trůnu (v. 7), což nikdy nebylo možné říci o Bohu. Bůh nikdy nemohl sedět na Davidově trůnu. Ale Boží Mesiáš, „Syn Davida“, mohl (Matouš 9:27, et al). Studie poezie v jejím kontextu tedy odhaluje, že se vůbec nevztahuje na Trojici, ale na Mesiáše, syna Davida a Syna Božího.

Viktorrealita
Príspevky: 840
Dátum registrácie: 30 Sep 2018, 10:46
Kontaktovať používateľa:

Re: Král králů a Pán pánů

Neprečítaný príspevok od používateľa Viktorrealita »

mikim napísal: 29 Okt 2020, 19:01
Mikim napísal: 1. Trinitáři by měli připustit, že tento verš je nesprávně přeložen jen ze skutečnosti, že Ježíš není nikdy nikde v Písmu nazýván „věčným otcem“.
V Písme je Otec Večnosti a nie večný otec. Prečo si to dal v opačnom poradí? No a mená sa píšu aj v Česku s veľkými počiatočnými písmenami, keďže ide o meno. Takže neprekrúcaj a píš spisovne! To, že sa nerozlišovali veľké a malé písmená na tom nič nemení. Prorok píše, že je to meno a preto ak je to preložené, mal by si to rešpektovať, lebo vyzeráš potom divne.
Iz 9:6 Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný, a kniežatstvo bude na jeho pleci, a nazovú jeho meno: Predivný, Radca, Silný Bôh, Udatný Hrdina, Otec Večnosti, Knieža Pokoja
Mikim Napísal: “A správný překlad je, že Ježíš bude nazýván„ otcem [nadcházejícího] věku “
.
Tak prečo to nenapíšeš s veľkými počiatočnými písmenami, ak to ide o meno? Keď už prekrúcaš, tak píš spisovne a mená sa píšu s veľkými počiatočnými písmenami. Je tu vidieť, čo si zač.
Mikim napísal: „Ačkoli angličtina jasně rozlišuje mezi„ Bohem “a„ bohem “, hebrejský jazyk, který má pouze velká písmena, to nemůže. Lepším překladem pro anglického čtenáře by byl „mocný hrdina“ nebo „božský hrdina“. Martin Luther i James Moffatt přeložili tuto frázi jako „božský hrdina“ ve svých Biblích.
Boh s malým - „b“ a Boh s veľkým -„B“? Kde som to neustále počul? Aha, u Svedkov J. To je teda argument. Predsa prorok píše, že je to meno: „nazovú jeho meno: Predivný, Radca, Silný Bôh, Udatný Hrdina, Otec Večnosti, Knieža Pokoja.
Predsa už z toho, že je to meno, tak by si to mal napísať s veľkými počiatočnými písmenami, že. No ty napíšeš – božský hrdina. Otázka je, čo ťa núti napísať meno s malým počiatočným písmenom?

Píšeš tak, aby to nebolo tak, ako je v Písme, že. Všetci to zle preložili, len Mikim vie, ako to má byť správne preložené, len aby zdôvodnil ten svoj blud.

Prečo meno - Ježiš Kristus píšeš s veľkými počiatočnými písmenami a meno, ktoré hovorí prorok Izaiáš s malými? Môžeš mi to oznámiť? Ako napíšeš meno - Immanuel?

Učenie antikrista sa stavia proti pravému menu Ježiša Krista, alebo sa snaží niekoho dosadiť namiesto Krista a vydávať slovo človeka, nad Božie Slovo.

Kto tak učí?

Islám - Ježiš Kristus je iba človek:

Učenie islamu tvrdí, že - Ježiš Kristus sa síce narodil zázračne, ale je iba človek – prorok, no Mohamed je väčší. Nie je synom Božím. Boh je vraj povznesený nad to, aby mal deti.

KC - namiesto Krista je dosadený človek - pápež a jeho úrad:

Učenie katolicizmu síce učí, že – Ježiš Kristus je Syn Boží – Boh, no namiesto neho si dosadili hriešneho človeka - pápeža a jeho úrad, ktorý vykrikuje do sveta, že je námestníkom Krista – Boha na zemi, ako keby Boh na Zemi ani nebol. Zase - iba človek - namiesto Krista - Boha!

SJ - Ježiš Kristus, je iba stvorenie - anjel:

Učenie svedkov – Ježiš Kristus, je stvorenie - anjel

Humanisti - Ježiš Kristus, je iba človekom - humanistom. Len vraj škoda, že ho zabili.
U humanistov je v centru iba - človek.

Ateisti - Ježiš, je iba človekom

Liberáli – na doktríne nezáleží, všade je Kristus, všetko je Boh

No a ako učí Mikim - Ježiš Kristus, je iba človek. Ako vidíš, nie si sám.

Napísať odpoveď

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 2 neregistrovaní