Slovo tvé pravda je

Založte diskusiu o kázni, ktorú ste si vypočuli. (Bolo by dobre, ak by názov obsahoval meno kazateľa a názov kázne, príp. dátum a miesto, kde bola prednesená. Dôležité je, aby bol v príspevku uvedený aj odkaz, kde sa dá kázeň vypočuť - archív na zborových stránkach, youtube, vimeo, ...)
mikim
Príspevky: 1705
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Slovo tvé pravda je

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

Slovo tvé pravda je

Mnozí lidé pokládají Bibli za folklor. Někteří za knihu napsanou jen lidmi. Jiní v ní nacházejí jen samé rozpory, nejen si protiřečí, ale i Boží láska je znázorněná jako hrůzovláda.

Téměř nemá smysl na tyto námitky odpovídat. Kdo nechce věřit, že Bible je Boží slovo, tak i kdyby se mu snesly archeologické důkazy, důvody pro pravdivost, stejně neuvěří. Jsou podobní farizejům: Dej nám znamení? Nač? Uzdravení, nasycení tisíců, vzkříšení mrtvých jim nestačilo.

Do toho navíc vnášejí i ti, kteří věří v Boha své názory na neplatnost Božího zákona. Namísto jednoho pravého Boha, Otce našeho Pána Ježíše Krista, někteří čtou o třech bozích v jednom, říkají tomu trojjedinost.

Kladu si otázku, zda má vůbec smysl s lidmi, kteří nevěří v Boha diskutovat o Božím slovu. Podobně se ptám, má smysl lidem, kteří přijali pokroucené tradice poapoštolské doby a vydávají to za své pravdy, vysvětlovat Boží slovo? Neměl bych spíše konstatovat, že se jedná o mistrný podvod odpůrce Dobra? Když se mu nedaří lidem brát víru v Boha, nastrčí jim „obohacení a rozvíjení“ pravé víry v podobě převrácených tradic vydávaných za jedinou pravou víru v trojjedinost. Někteří věrní křesťané, kterým tuto nemožnou pravdu tvrdí jejich církev a kazatelé, si neuvědomují, kdyby tato pravda byla pro víru člověka v Boha a Ježíše Krista tak zásadní, nebyl by se Ježíš o tom zmínil? Není mlčení všech spisů SZ a NZ o tak „závažné pravdě“ dostatečným důkazem skutečného původu? Není vehementní prosazování této tradice včetně dalších změn, které jsou v rozporu s Božím slovem a nedílnou součástí učení obecné církve přesvědčivým důkazem?

Nejsou nakonec všechny politické události za tiché podpory nejvyšších představitelů obecné církve, zahalenou snahou vrátit středověkou nadvládu nad všemi lidmi světa do jednoho centra?

Dokud je to ještě možné vám připomenu, jak všichni spojují dnešní epidemii se změnou klimatu země. Jak enormní bohatství je důsledkem změn klimatu. Za příčinu změn klimatu jsou označovány exhalace oxidu uhlíku. V rámci opatření proti změnám klimatu je uvažováno s omezováním všeho druhu, se snížením počtu obyvatel, s prosazením nátlaku a kontroly všemi prostředky, přitom všechna chystaná opatření směřují proti prostým obyvatelům Země, nikoliv proti původcům a největším znečišťovatelům ovzduší, nikoliv proti největším boháčům a finančníkům, kteří ovládají život světa, kteří současný stav světa způsobili.

Je zřejmé, že život Země vyměřený Bohem se chýlí ke konci. Země je vydrancovaná, znečištěná fyzicky a morálně, dnešní dobu lze porovnat, jako za dnů Noe. Neřesti a nemravnosti postupují k svému vyvrcholení, jako za dnů Abrahama a Lota v případu Sodomy a Gomory. Jak dlouho bude Bůh přihlížet k řádění Zla.

Pro všechny, kteří upřímně věří v Boha a Ježíše Krista je jediná cesta, vrátit se k prostému Božímu slovu a připravit sebe a své blízké pro poslední události. Příprava není v chystání zásob, zavazadel, balení nejnutnějších potřeb, ale v upřímných modlitbách o Ducha svatého, o očištění od všeho, co nás vzdaluje od Boha, o porozumění Božímu slovu, o odvržení všech vylepšení, která v Bibli nejsou. Jen víra založená na prostém Božím slovu a dokázaná upřímnými činy a prosbami o čisté srdce, zvítězí. Pán Ježíš na naše prosby čeká, aby nám dal vše, co potřebujeme pro vytrvalost během zkoušek a posledních ran, abychom byli připraveni pro vstup do Božího království.

Bůh nám dal své slovo, abychom věděli, co je před námi. Kniha Zjevení je jasnou zprávou. Studujme Boží slovo a posilněme svou víru v jediného pravého Boha a toho, kterého poslal Ježíše Krista. Přeji všem, abychom s Ježíšem v jeho Duchu zvítězili. AMEN

Kurt Müller

Napísať odpoveď

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 1 neregistrovaný