Zlorečený muž, ktorý sa nadeje na človeka

Založte diskusiu o kázni, ktorú ste si vypočuli. (Bolo by dobre, ak by názov obsahoval meno kazateľa a názov kázne, príp. dátum a miesto, kde bola prednesená. Dôležité je, aby bol v príspevku uvedený aj odkaz, kde sa dá kázeň vypočuť - archív na zborových stránkach, youtube, vimeo, ...)
Viktorrealita
Príspevky: 840
Dátum registrácie: 30 Sep 2018, 10:46
Kontaktovať používateľa:

Zlorečený muž, ktorý sa nadeje na človeka

Neprečítaný príspevok od používateľa Viktorrealita »

Jer 17:5 Takto hovorí Hospodin: Zlorečený muž, ktorý sa nadeje na človeka a kladie telo za svoje rameno, a jeho srdce odstupuje od Hospodina!

Ak by Ježiš Kristus bol iba človekom, tak by boli Bohom zlorečení všetci, ktorí majú nádej v Kristu. Naopak, jedine skrze Krista prichádzame k Otcu a jedine v Kristu je spása. Ján 14:6 A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa

1Ján 3:3 A každý, kto má túto nádej na neho, očisťuje sa, tak ako je aj on čistý

mikim
Príspevky: 1705
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Re: Zlorečený muž, ktorý sa nadeje na človeka

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

Viktorrealita napísal: 10 Nov 2020, 07:02 Jer 17:5 Takto hovorí Hospodin: Zlorečený muž, ktorý sa nadeje na človeka a kladie telo za svoje rameno, a jeho srdce odstupuje od Hospodina!

Ak by Ježiš Kristus bol iba človekom, tak by boli Bohom zlorečení všetci, ktorí majú nádej v Kristu. Naopak, jedine skrze Krista prichádzame k Otcu a jedine v Kristu je spása. Ján 14:6 A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa

1Ján 3:3 A každý, kto má túto nádej na neho, očisťuje sa, tak ako je aj on čistý
Verš u Jer. 17.5. se týká SZ tam Krista nikdo neznal a všichni spoléhali jen na jediného pravého Boha Otce všichni ze SZ budou spasení bez Ježíše Krista, který v té době neexistoval a nijak nepůsobil ve prospěch spásy člověka.
a dále je
Jeremjáš 17:7  Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina (Boha Otce Jehovaha), který důvěřuje Hospodinuv (Bohu Otci Jehovahovi).

Ježíš byl vždy na zemi a je i dnes v nebi jako Syn Boží jako člověk z masa a kostí takto byl i vzkříšen a vzat do nebe. To jen SJ věří úplně nesmyslně a nebiblicky, že byl Ježíš vzat do nebe jen jako duch :), což je totální nesmysl. Ježíš se se nestal v nebi nově Bohem jako je jediný Bůh Otec, ale pořád je jako člověk prostředníkem mezi Bohem Otcem lidmi.¨


K Bohu přicházíme vždy skrze prostředníka - ČLOVĚKA Pána Ježíše Krista, tak jak ho znali všichni lidé, kteří se s ním kdy setkali.

Lukáš 23:44  Bylo už kolem poledne; tu nastala tma po celé zemi až do tří hodin, protože se zatmělo slunce.
45  Chrámová opona se roztrhla v půli.
46  A Ježíš zvolal mocným hlasem: "Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha." Po těch slovech skonal.
47  Když setník viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl: "Tento člověk byl vskutku spravedlivý."


Jan 9:10  I řekli mu: "Jak to, že se ti otevřely oči?"
11  Odpověděl: "Člověk jménem Ježíš udělal bláto, potřel mi oči a řekl mi: Jdi k Siloe a umyj se! Šel jsem tedy, umyl jsem se a vidím."
12  Řekli mu: "Kde je ten člověk?" Odpověděl: "To nevím."
Jan 9:16  Někteří z farizeů říkali: "Ten člověk není od Boha, protože nezachovává sobotu." Jiní naopak říkali: "Jak by mohl hříšný člověk činit taková znamení?" A došlo mezi nimi k roztržce.
17  Řekli tedy znovu tomu slepému: "Za koho ty jej pokládáš, když ti otevřel oči?" On odpověděl: "Je to prorok."
33  Kdyby tento člověk nebyl od Boha, nemohl by nic takového učinit."

Jan 11:47  Velekněží a farizeové svolali radu a řekli: "Co si počneme? Ten člověk činí mnohá znamení

Jan 11:50  nechápete, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ."
Jan 18:14  Byl to ten Kaifáš, který poradil židům, že je lépe, aby jeden člověk zemřel za lid.

Jan 19:5  Ježíš vyšel ven s trnovou korunou na hlavě a v purpurovém plášti. Pilát jim řekl: "Hle, člověk!"


SJ možná argumentují tímto veršem:
1 Korintským 15:45  Jak je psáno: `První člověk Adam se stal duší živou´ - poslední Adam je však Duchem oživujícím.
Ale my víme, že Ježíš vstal jako muž z masa a kostí a mimo to je i duchem oživujícím skrze svého ducha Svatého, kterého dostal od Boha Otce.

1 Korintským 15:47  První člověk byl z prachu země, druhý člověk z nebe.

1 Timoteovi 2:5  Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,

Viktorrealita
Príspevky: 840
Dátum registrácie: 30 Sep 2018, 10:46
Kontaktovať používateľa:

Re: Zlorečený muž, ktorý sa nadeje na človeka

Neprečítaný príspevok od používateľa Viktorrealita »

mikim napísal: 11 Nov 2020, 18:56
Mikim, predsa to hovorí Hospodin a nie človek. A to predsa stále platí. Nemáme sa nadejať na žiadného človeka, ale jedine na Boha.

Takto hovorí Hospodin:

Jer 17:5 Takto hovorí Hospodin: Zlorečený muž, ktorý sa nadeje na človeka a kladie telo za svoje rameno, a jeho srdce odstupuje od Hospodina!

Názory ľudí na Krista boli rôzné. Ako môžeš týmto argumentovať? Dôležité je to, čo hovorí Boh a nie človek. Boh svoje Slovo nemení.

Kristus svedčí o sebe, kto je a a odkiaľ prichádza. Ak by bol iba človekom, zlorečenstvo padá na všetkých, ktorí by sa na neho nadejali. No Kristus, nie je iba človekom, prichádza od Otca a stal sa aj človekom.

Preto každý: 1Ján 3:3 A každý, kto má túto nádej na neho, očisťuje sa, tak ako je aj on čistý

mikim
Príspevky: 1705
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Re: Zlorečený muž, ktorý sa nadeje na človeka

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

Viktorrealita napísal: 12 Nov 2020, 06:37
mikim napísal: 11 Nov 2020, 18:56
Mikim, predsa to hovorí Hospodin a nie človek. A to predsa stále platí. Nemáme sa nadejať na žiadného človeka, ale jedine na Boha.

Takto hovorí Hospodin:

Jer 17:5 Takto hovorí Hospodin: Zlorečený muž, ktorý sa nadeje na človeka a kladie telo za svoje rameno, a jeho srdce odstupuje od Hospodina!

Názory ľudí na Krista boli rôzné. Ako môžeš týmto argumentovať? Dôležité je to, čo hovorí Boh a nie človek. Boh svoje Slovo nemení.

Kristus svedčí o sebe, kto je a a odkiaľ prichádza. Ak by bol iba človekom, zlorečenstvo padá na všetkých, ktorí by sa na neho nadejali. No Kristus, nie je iba človekom, prichádza od Otca a stal sa aj človekom.

Preto každý: 1Ján 3:3 A každý, kto má túto nádej na neho, očisťuje sa, tak ako je aj on čistý
Viktor vidím, že jsi stále mimo a stále plácáš stejné nesmysly, používáš verš z Jeremiáše, který se týká starého zákona ve kterém se Ježíš jako člověk nenarodil ani jinak nepůsobil.

Tento verš to říká naprosto jasně, jeden je Bůh a jeden je člověk Ježíš Kristus.

1 Timoteovi 2:5  Jedenť jest zajisté Bůh, jeden také i prostředník Boží a lidský, člověk Kristus Ježíš,

Bůh nemůže být pokoušen, člověk Ježíš mohl být pokoušen. Ježíš byl 100% člověk a ne nějaký třeba hybrid:) napůl člověk a napůl Bůh, tomu věří snad jen římští katolíci a všichni jejich patolízalové.

Matouš 4:1  Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla.
Jakubův 1:13  Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší.

Skrze člověka Ježíše Krista bude i vzkříšení z mrtvých:
Korintským 15:21  Nebo poněvadž skrze člověka smrt, také i skrze člověka vzkříšení z mrtvých.
22  Nebo jakož v Adamovi všickni umírají, tak i skrze Krista všickni obživeni budou.
23  Ale jeden každý v svém pořádku: Prvotiny Kristus, potom ti, kteříž jsou Kristovi, v příští jeho.
24  Potom bude konec, když vzdá království Bohu a Otci, když vyprázdní všeliké knížatstvo, i všelikou vrchnost i moc.

Viktorrealita
Príspevky: 840
Dátum registrácie: 30 Sep 2018, 10:46
Kontaktovať používateľa:

Re: Zlorečený muž, ktorý sa nadeje na človeka

Neprečítaný príspevok od používateľa Viktorrealita »

Mikim napísal: Viktor vidím, že jsi stále mimo a stále plácáš stejné nesmysly, používáš verš z Jeremiáše, který se týká starého zákona ve kterém se Ježíš jako člověk nenarodil ani jinak nepůsobil.
Ak by Ježiš Kristus bol iba človekom, tak ktorý človek by takéto niečo o sebe povedal?

Ján8 58Ježiš im povedal: Ameň, ameň vám hovorím, že prv než bol Abrahám, som ja.

mikim
Príspevky: 1705
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Re: Zlorečený muž, ktorý sa nadeje na človeka

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

Viktorrealita napísal: 16 Nov 2020, 08:53
Mikim napísal: Viktor vidím, že jsi stále mimo a stále plácáš stejné nesmysly, používáš verš z Jeremiáše, který se týká starého zákona ve kterém se Ježíš jako člověk nenarodil ani jinak nepůsobil.
Ak by Ježiš Kristus bol iba človekom, tak ktorý človek by takéto niečo o sebe povedal?

Ján8 58Ježiš im povedal: Ameň, ameň vám hovorím, že prv než bol Abrahám, som ja.
Ježíš před Abrahámem
V Janovi 8:58 si Ježíš činí nároky na nadřazenost nad Abrahámem. Jeho svrchované postavení ale závisí na Otci, který Svého Syna oslavuje (Jan 8:54). Prohlásil, že Abrahám “zajásal, že spatří můj den; spatřil jej a zaradoval se” (Jan 8:56) – to znamená, že Abrahám vírou předem uviděl Mesiášův příchod. Mesiášův den tak řečeno “předexistoval” v Abrahámově mysli.79 Židé nepochopili, co Ježíš řekl. Mysleli si, že se prohlašuje za Abrahámova současníka (Jan 8:57). Ježíš pak potvrdil svůj absolutní primát v Božím plánu tímto úžasným tvrzením: “Dříve než byl Abrahám, já jsem (on)” (Jan 8:58).

Abychom pochopili, co ta fráze “já jsem” v tomto textu znamená, je nezbytné ji srovnat s Janovým častým užíváním té samé fráze. V některých z těch případů je spojena s Ježíšovým mesiášstvím: Jan 18:5 “(Ježíš) jim řekl: ‘Já jsem (on)’” (ztotožnil se s tím, koho hledali). Jan 6:20 “On (Ježíš kráčející na vodě) však jim řekl: ‘Já jsem’” (doslovný řecký text) Jan 9:9 “On (muž uzdraven ze slepoty) sám řekl: ‘Já jsem‘” (t.j. “já jsem on, ten muž“). Jan 4:26 “Ježíš ji (ženě u studny) řekl: ‘Já jsem, ten k tobě mluvící’” (t.j. “já jsem on, ten Mesiáš“, viz verš 25). Jan 8:24 “Jestliže neuvěříte, že já jsem, zemřete ve svých hříších” (t.j. “já jsem on, Mesiáš) Jan 8:28 “Teprve až vyvýšíte Syna člověka, poznáte, že já jsem” (on, Mesiáš) Jan 13:19 “Říkám vám to již nyní předem, abyste potom, až se to stane, uvěřili, že já jsem” (on, Mesiáš) . Jan 9:35-37 “Věříš v Syna člověka?... ten kdo s tebou mluví, ten je” (on, t.j. Syn člověka). Srv. Jan 10:24, 25 “’Jsi-li Mesiáš, řekni nám to otevřeně!’ Ježíš jim odpověděl: ‘Řekl jsem vám to, a nevěříte‘” . Jan 8:58 “Dříve než byl Abrahám, já jsem” (on, Mesiáš) .

Na tomto místě nesmíme zapomenout Janův výslovně prohlášený záměr, proč celé evangelium vůbec napsal. Jeho cílem bylo, abychom “věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží” (Jan 20:31). Fakt, že ve Starém zákoně Bůh o Sobě mluví jako “Já jsem (On)” nás nevede, jak se často myslí, k závěru, že “já jsem (on)” v Ježíšových ústech znamená “já jsem Bůh” v trinitářském smyslu. Ježíšova “já jsem” prohlášení v Janovi lze uspokojivě vysvětlit jako jeho ztotožnění s Mesiášem. Ježíš se představuje jako Mesiáš, unikátní zástupce Jednoho Boha, který ho obdařil mocí, aby jednal v Jeho zastoupení.

I kdyby člověk spojil Ježíšovo prohlášení ego eimi (“já jsem”) se slovy Boha ve Starém zákoně, stále by to neospravedlnilo ztotožnění Ježíše s Bohem v trinitářském smyslu. Ježíš jako Mesiáš může být označen božským titulem, aniž by byl Bůh. Jakmile počítáme s židovským principem “zastoupení”, pak se hned uvidí, že Ježíš reprezentuje svého Otce. Jako zastupitel jedná a mluví za svého Otce, takže v Ježíšovi se projevují Boží skutky. To ale nedělá z Ježíše doslova Boha. Zůstává lidský, v Písmu slíbený Mesiáš. Trinitářská teologie často projevuje antimesiášské zaujetí. “Přehání” některá Janova svědectví a zároveň ignoruje jeho jasné monoteistické výroky, které určují Otce za jediného pravého Boha, odlišného od Jeho Syna (Jan 17:3; 5:44). Tato procedura staví Jana proti Matoušovi, Markovi, Lukášovi a Skutkům. Také zakrývá stěžejní bod Nového zákona, což je prohlásit Ježíše za Mesiáše. Shora uvedené svědectví ukazuje, že proslulá fráze ego eimi znamená “Já jsem ten zaslíbený”, “ten, o kterého jde”. Slepec se identifikoval slovy “já jsem” a mínil tím “já jsem on”; “já jsem ten, o kterém mluvíte”. V souvislostech, kde se diskutuje o Synu člověka nebo o Kristu, Ježíš slovy “já jsem” míní “já jsem on”, t.j. Syn člověka, Kristus. V každém případě je náležité přidat k “já jsem” slovo “on” (jak mnoho překladatelů rozpoznává). Jsou dobré důvody k tomu, abychom byli důslední a dodali “on” také v Janovi 8:58. Tudíž v Janovi 4:26 “Já jsem” = “Já jsem (on, ten Mesiáš)”. Podobně v Janovi 8:58 Ježíš prohlašuje: “Dříve než byl Abrahám, já jsem (on, ten jmenovaný Mesiáš)”.
Je důležité si všimnout, že Ježíš nepoužil fráze zjevující Boží jméno Mojžíšovi. Z hořícího keře ten Jeden Bůh prohlásil své jméno jako “Já jsem, který jsem”, nebo “Já jsem ten samoexistující” (Exod. 3:14). Ta fráze v řecké verzi Starého zákona je ego eimi ho hown, což je jiné než Ježíšovo “Já jsem on”. Pokud tím Ježíš vskutku mínil, že je Bůh, bylo by docela neobvyklé, aby v pozdějším střetnutí s nepřátelskými Židy tvrdil, že není Bůh, ale unikátní zástupce Boha, jemuž patří titul “Syn Boží” (Jan 10:34-36). Je na místě se zeptat, jak někdo může “být” dříve, než je? Tradiční doktrína o vtělení druhé božské osoby není tím jediným způsobem, jak si poradit s Janovými předexistenčními výroky. Vzor předurčení, nacházející se v Janově evangeliu, nepotřebuje doslovnou předexistenci Syna. Abrahám se těšil na Mesiášův příchod. Mesiášův den byl pro Abraháma realitou skrze oči víry. Podobně Mesiáš “existoval” jako svrchovaný předmět Božího plánu dlouho před narozením Abraháma.

“Dříve než byl Abrahám, já jsem (on)” je hluboký výrok o původním Božím plánu pro svět, soustředěném v Ježíšovi. A tak Jan může popsat Ježíše také jako “zabitého před stvořením světa” (Zjev. 13:8). To chápeme: Ježíš, jako svrchovaný prostředník Božího plánu, byl určen na smrt dlouho před Abrahámem. Když byl Ježíš “zabit před Abrahámem”, může se říct, že on sám “existoval” před Abrahámem, ve věčném Božím plánu. Byl vskutku ustanoven jako Spasitel světa před narozením Abraháma. Na podporu tohoto výkladu opět citujeme Gilberta. O Janovi 8:58 říká: Ježíš zdůrazňoval svůj mesiášský nárok. Neřekl, že před narozením Abraháma existovalo logos; říká “já jsem”. Říká to Ježíš Mesiáš, člověk Ježíš, kterého Otec posvětil pro mesiášské dílo. Právě před tím mluvil o “mém dni”, který Abrahám spatřil (Jan 8:56), čímž musíme rozumět objevení se Ježíše jako Mesiáše v historii. Abrahám je téměř viděl v Božím slibu semene (Gen. 12:3; 15:4, 5) a zdálky je pozdravil (Žid. 11:13). A nyní ten, kdo si je vědom Abrahámova vzdáleného vidění, říká: “Dříve než se Abrahám narodil, já jsem”. Ježíš se tudíž zdá potvrzovat, že jeho historická mesiášská osobnost existovala dříve, než se Abrahám narodil. Pokud tomu tak je, pak existence té osobnosti před Abrahámem se musí chápat jako existence v představě.
Doktrína o trojici
http://www.focusonthekingdom.org/Trinity-cz.pdf

Napísať odpoveď

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 2 neregistrovaní