Šimone Jonášův, miluješ mne?

Založte diskusiu o kázni, ktorú ste si vypočuli. (Bolo by dobre, ak by názov obsahoval meno kazateľa a názov kázne, príp. dátum a miesto, kde bola prednesená. Dôležité je, aby bol v príspevku uvedený aj odkaz, kde sa dá kázeň vypočuť - archív na zborových stránkach, youtube, vimeo, ...)
mikim
Príspevky: 1705
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Šimone Jonášův, miluješ mne?

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

Šimone Jonášův, miluješ mne?

Známý příběh z doby 40 dnů, kdy se Pán Ježíš zjevoval svým učedníkům po svém vzkříšení. (Jan 21,17). Právě byli apoštolové po zázračném rybolovu a jídle. Pán Ježíš se Petra Šimona třikrát ptá stejnou otázkou a Mistr usnadnil Petrovi jeho pokání, že ho třikrát zapřel (Mt 26,34; Mk 14,30; Lk 22,34; Jn 13,38), proto mu pokládá třikrát stejnou otázku. Po třetí otázce si Petr uvědomuje svou slabost a důležitost moci, kterou může čerpat jen z Boha a Ježíše Krista v jeho Duchu.

Petr bouřlivák, horlivý apoštol a Ježíš ho napomíná, aby sílu nehledal ve vlastní horlivosti, ale v síle a moci Božího Ducha a Ducha Ježíše Krista.

Příběh je pobídkou, abychom ve své duchovní slabosti, získávali sílu a moc pro spravedlivý život, v lásce k Bohu, k Ježíši Kristu a k lidem. Náš Pán nám to ukázal Ježíš svým slovem, životem a nezištným činem, přes svou velkou moc, se obětoval za naše hříchy. Jak jemně ukázal Petrovi jeho slabiny a jejich řešení v Duchu svatém.

Co vůbec je láska? Všichni o ní mluví, zpívají, básní, sní své sny a každý si ji představuje po svém? Milujeme člověka proto, že od něho něco očekáváme? Je to vděčnost, že něco od milujícího jsme dostali nebo něco dostáváme? Je to obchod, něco za něco? Láska je vždy dávající. Vidí potřebu člověka a má radost z toho, když někomu může usnadnit jeho život. Často si připomínáme:

(Gal 6,2) „Břemena jedni druhých neste a tak naplníte zákon Kristův.“ Zákon Boží, zákon Kristův, to je láska, to je mít toho druhého rád jako sama sebe.

Petr pochopil, že nestačí jeho horlivost, jeho nadšení, bez Boha, bez Ježíše Krista, nemůžeme uskutečnit nesobeckou, nezištnou, sebeobětavou lásku k bližnímu a tím také k Bohu. To přece byl Boží záměr od počátku stvoření, aby se lidé měli mezi sebou rádi. A byl si vědom, že člověk to dokáže jen ve spojení s ním, s Bohem. Pán Ježíš nám ukázal vzor takového života, šel před námi tou těžší cestou, a stejně jako nebeský Otec, touží po tom, aby jeho následovníci šli za ním. Kdo zná dobře Bibli, tak ví, že zásada (princip) lásky (to čemu dáváme ve svém životě nejvyšší hodnotu) se táhne jako červená niť celou Biblí.

Žádné církevní učení, žádný -ismus, žádné morální zásady dosud nepřekonaly Boží přání, zákon lásky. To je pravda o Bohu, věčné evangelium – Tak Bůh miloval svět – (Jan 3,16). Věčné evangelium nebo věčně dobrá zpráva o tom, že Bůh své stvoření nenechal na pospas, ale stále znovu a znovu hledá člověka, volá „Adame (člověče) kde jsi..“ ? Stále vede a napravuje svůj lid, až nakonec poslal svého Syna, jako živé svědectví jeho lásky, jako živou oběť, která umožní člověku poznat svého nebeského Otce a v Kristu Ježíši vzor svého života a odpovědět, zde jsem Pane, pošli mne. To je cesta, kterou nám nabídl Ježíš. V naprosté poslušnosti, pokoře, oddanosti a lásce ke svému Otci a k lidem šel tu svou cestu pro nás. Pro Petra, pro apoštoly, pro tebe i mne a v Petrovi se nás ptá: „Miluješ mne….?“

Láska je především vztah člověka k člověku a člověka k Bohu. Víme, že láska je aktivní vztah, to znamená, že nečekáme, až za námi přijde člověk a požádá nás o pomoc a pomáháme i tehdy, když vidíme jeho bezmoc. Můžete se poučit z podobenství milosrdného Samaritána. (Lk 10,29) Jenže jak můžeme prokázat svou lásku k Bohu? Boha nikdo nikdy neviděl, Bůh je duch? Víme o Boží lásce k člověku, četli jsme o tom, že je našim Stvořitelem, poznali jsme v Kristu Ježíši jeho lásku k nám.

Zkusme se zamyslet. Co očekává Stvořitel od svého stvoření? Ukázal pád člověka do hříchu, vývoj lidí, kteří šli životem bez Boha a s Bohem, dal popsat dějiny svého vyvoleného národa. Dal nám v Pánu Ježíši vzor života, poučení, jak si představuje život následovníků Krista a slíbil, že každý, kdo odevzdá svůj život Ježíši Kristu, svěří mu plnou moc nad svým životem, dostane věčný život. Bude vzkříšen tak jako vzkřísil Ježíše Krista. Tak jako pokání není těžký úkol něco tahat, něco konat, plazit se po kolenou po schodech do Sixtinské kaple, ale pouhé vyznání. Otče šel jsem špatnou cestou, odpusť mi má provinění a teď chci jít už jen cestou Ježíše Krista. Už se nechci vracet do skutků tohoto světa.

O odstavec výš jsme četli o lásce. V čem je láska tak přitažlivá pro každého člověka? Nenarodil se každý člověk s Boží láskou? Mít radost, náklonnost, přívětivost, být každému přítelem, mít lítost nad ubohými, ztracenými a trpícími lidmi. Být trpělivý, laskavý, milosrdný, čistého srdce. Nejsou to krásné vlastnosti a jak nás těší, když setkáme s takovými lidmi? Láska by vyléčila všechny nemoci tohoto světa, fyzické, duševní a duchovní. Není celý svět nemocný svévolí, pýchou, sobectvím, touhou po moci, majetku a nemorálností? Co si sebou lidé vezmou? Nahý jsi se narodil, nahý odejdeš. Stvořitel očekává, že budeme milovat Boha a bližního svého jako sebe samého. To vše je obsaženo v Písmu a zejména v slovech a učení Ježíše Krista.

Všem vám přeji lásku Boží a Ježíše Krista, abychom toužili po uskutečnění této lásky ve svém životě. A sejdeme se, až nás bude vítat náš Pán, Mistr, král a BRATR JEŽÍŠ, POJĎTE POŽEHNANÍ OTCE MÉHO, PŘIJMĚTE V DĚDICTVÍ BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ USTANOVENÉ PRO VÁS OD STVOŘENÍ SVĚTA. AMEN

Kurt Müller

Napísať odpoveď

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 1 neregistrovaný