Rovnaké práva v CASD

Založte diskusiu o kázni, ktorú ste si vypočuli. (Bolo by dobre, ak by názov obsahoval meno kazateľa a názov kázne, príp. dátum a miesto, kde bola prednesená. Dôležité je, aby bol v príspevku uvedený aj odkaz, kde sa dá kázeň vypočuť - archív na zborových stránkach, youtube, vimeo, ...)
Rastislav

Re: Rovnaké práva v CASD

Neprečítaný príspevok od používateľa Rastislav »

"Rovnaké práva" ? Celý svet sa zbláznil. Homosexuáli chcú rovnaké práva. Deti v škole chcú rovnaké práva. Zamestnanci chcú rovnaké práva. Zákazníci chcú rovnaké práva. Utečenci chcú rovnaké práva. Dal si si velkú prácu spraviť video ale z tohoto mraku nezaprší. Tadialto cesta nevedie, len tebe to ešte nedošlo.

Konstantin

Re: Rovnaké práva v CASD

Neprečítaný príspevok od používateľa Konstantin »

Já si nemyslím, že tu někdo řeší homosexuály, děti, zaměstnance, zákazníky nebo utečence. Ale ano, všichni mají stejná práva.

Pro mě je třeba důležité, abych se mohl podílet na chodu církve stejnou měrou jako jiní členové. Podle mě se tu (vědomě či nevědomě) vytváří jakási privilegovaná vrstva lidí, kteří mají větší práva. Kromě toho, že mi to přijde nedemokratické, to podle mě může prakticky vést k menší chuti "běžných" členů zapojovat se a podílet se na rozhodování církve - řeči typu "můj hlas stejně nic nezmůže" nebo "oni to vyřeší bratři na sdružení" v důsledku toho prostě vznikají.

Považuji se za demokrata a vždycky když si uvědomím, že na každého zvoleného delegáta, který zastupuje hlasy 50 členů církve, je na konferenci další delegát ex offo, který je ještě k tomu ve střetu zájmů (což prostě je, pokud je existenčně závislý na církvi - zaměstnání, byt...), ježí se mi srst.

Jak čím dál tím víc pronikám do struktur církve, zjišťuje, že neexistuje žádná "skrytá ruka", která by církev řídila a záměrně opomíjela členy. Ale myslím si, že je to špatně z hlediska principu a z hlediska důvěry členů. I kdyby to odrazovalo od participace 10% členů, tak je to špatně. Podle mě by se věci měly dělat co nejvíc otevřeně a co nejvíce tak, aby se členové cítili zapojovaní. A to se netýká jen církve, ale i církevních institucí. Jinak nezmůžeme "my zhora" zhola nic.

ambassador
Príspevky: 2599
Dátum registrácie: 26 Jan 2016, 18:25
Kontaktovať používateľa:

Re: Rovnaké práva v CASD

Neprečítaný príspevok od používateľa ambassador »

Mají-li být členové církve zapojeni do dění své církve, pak potřebují mít povědomí
o tom co se v církvi děje dobrého, ale i zlého. Of. stránky církve nabízejí jen pozitiva.
V podstatě tedy svým "voličům" říkají: "Všechno je v pořádku nic zlého se v církvi
neděje, jen svět je plný zla." Svým mlčením takto promlouvají.
V důsledku toho vznikají různé stránky, které se snaží suplovat tento informační
nedostatek. Následně se od nás, těch spokojených, dostane těm "nesprávným"
hubování. Kdo je vlastně ten nesprávný? Je to ten co se snaží vyplnit mezeru
v informacích a nebo je to ten co je delegovaný a neplní si povinnosti vůči voličům?

Neregistrovaný

Re: Rovnaké práva v CASD

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Myslím, že trochu zapadl opravdu odvážný čin sboru Sokolov:
http://www.adialog.eu/2018/11/sbor-soko ... .html#more
link byl již zveřejněn ve vlákně "uzdravení adventismu", ale hodí se i sem.
Takže sbor Sokolov podá na konferenci návrh na jiný zastupitelský model - chtějí zrušit delegáty z titulu jejich funkce. Ne náhodou je v tomto sboru členem br.K., to je jasné.
Z příspěvku vyjímám:
Celosvětový Církevní řád CASD proto uvádí na str. 63: „Nikdo není delegátem z titulu své funkce – Žádný činovník sboru se nestává automaticky, z titulu své funkce, delegátem na konferenci sdružení. Přeje-li si sbor, aby jej tento člověk zastupoval jako delegát, musí jej jako delegáta zvolit"
V ústavách církve pro ČR a SR se však v článku 16, bodu 1, odstavci a), pododstavci ab) stanoví, že konference kromě delegátů volených na sborech automaticky „tvoří“ i „duchovenští pracovníci s pověřením". V článku 28 pak tato ústava konstatuje, že uvedení zaměstnanci církve bez mandátu sborů jsou na konferencích „s právem hlasovat“
(jak to, že si dvacet let nikdo nevšiml tohoto rozporu? - moje poznámka)
Navrhujeme proto, aby delegáti konference Česko-Slovenské unie CASD v roce 2019 provedli ve shora uvedených ustanoveních ústavy církve (článku 16 a 28) takové změny, které obnoví při rozhodování v církvi reformační zásady všeobecného kněžství, zastupitelské demokracie a úměrného zastoupení, skutečnou rovnost práv, odpovědnosti i vlivu všech členů církve zaručenou Písmem i celosvětovým Církevním řádem CASD. Tedy takové změny, které dají právo hlasovat na konferencích jen delegátům se stejným mandátem od členů jako všichni ostatní. Sbory by si samozřejmě mohly jako své delegáty zvolit i zaměstnance církve, samy dokážou nejlépe posoudit, do jaké míry jejich zástupci nebudou ve svém hlasování závislí ani existenčně, ani hierarchicky, ani z hlediska svého pohlaví, ale budou, jak praví Církevní řád, „citliví na vedení Ducha svatého a hlasovat podle svého osobního přesvědčení.“ Jen tak naplníme 14. věroučný článek naší církve o tom, že „Všichni jsme si rovni v Kristu, který nás jedním Duchem spojil se sebou a jednoho s druhým; nestranně a bez výhrad si máme navzájem sloužit.“
Je to docela bomba a pokud můžeme, tak bychom se měli na úrovni sborů k tomuto návrhu připojit.

TomasKabrt

Re: Rovnaké práva v CASD

Neprečítaný príspevok od používateľa TomasKabrt »

Mám tu jeden smutný příběh ze zasedání výboru ČS uplynulou neděli. S Mikulášem Pavlíkem jsme se při jeho návštěvě v Sokolově dohodli, že podám návrh chystané konferenci unie na změnu ústavy umožňující hlasovat na konferencích jen delegátům s mandátem od sborů nebo jiných konferencí, on že bude argumentovat pro zachování současného stavu a delegáti konference rozhodnou. Sbor Sokolov přijal můj návrh za svůj a postoupil jej Českému sdružení jako návrh pro konferenci unie. Uplynulou neděli zastupoval Mikuláš Pavlík unii na zasedání výboru ČS. Je dodržovaným zvykem, že zástupce unie nezasahuje hlasováním do jednání výboru ČS. Když však Výbor ČS projednával sokolovský návrh, Mikuláš Pavlík usilovně přesvědčoval přítomné pro jeho odmítnutí. Když byl přesto při hlasování poměr hlasů ve výboru ČS 6 pro návrh a 5 proti, zasáhl náhle Mikuláš Pavlík svým hlasem proti na 6 ku 6 a návrh tak zablokoval. Mikuláš Pavlík využil své postavení k tomu, aby zabránil Českému sdružení postoupit návrh konferenci unie a delegátům konference unie tak mocensky znemožnil o návrhu hlasovat.

Prošel sice podobný návrh smíchovského sboru, ale tn je věcně nesprávný, protože se týká jen změny jednacího řádu. Jednací řád nemůže ale být měněn v rozporu s ústavou, jeho změna je možná jen po změně ústavy, kterou navrhoval Sokolov, ale Smíchov ji nenavrhuje. Kromě toho jednací řád konferencí je v pravomoci výboru unie, nikoli konference unie. To návrh značně předem diskvalifikuje a komplikuje, což mu na konferenci určitě nepomůže a jeho odpůrci v čele s M. Pavlíkem toho jistě zdatně využijí. Kromě toho je změna ústavy v jiném režimu, musí nejdříve projít tzv. výborem pro změnu ústavy, který tradičně ovládají vlivní administrátoři v čele s předsedou unie, a když by nějakým zázrakem prošel tímto výborem, musí pro něj hlasovat nejméně 2/3 delegátů.

Potvrzuje se tak podstata návrhu, že zaměstnanci tuto církev už zcela ovládli a použijí jakýchkoli prostředků, aby to nikdo nemohl změnit.

Dan

Re: Rovnaké práva v CASD

Neprečítaný príspevok od používateľa Dan »

Velké zklamání. !

Neregistrovaný

Re: Rovnaké práva v CASD

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Potvrzuje se tak podstata návrhu, že zaměstnanci tuto církev už zcela ovládli a použijí jakýchkoli prostředků, aby to nikdo nemohl změnit.
Souhlas, byl jsem vícekrát osobně přítomen při volbách na úrovni sboru, kdy předsedající kazatel ovlivňoval návrhy členů. Sám je přímo zamítal, nebo dával zpochybňující otázky, tlumil iniciativu.
V tomto, nebo jiném vláknu, bylo jasně ukázáno, že demokratický model je pouze zdánlivý. Většina nemá šanci prosadit něco proti vůli zaměstnanců církve (kazatelům, administrativním pracovníkům, hostům z nadřízené složky). K tomu je potřeba poznamenat, že i mezi "laiky" na konferencích jsou v hojné míře zastoupeni bývalí zaměstnanci církve.Nemyslím, že by šlo o nějakou revoluci, ale na konferencích jsou v závěrech konferencí vždy vzletná slova a na následující konferenci pak zjištění, že lidé odchází a dochází ke stagnaci.To se v poslední době stále opakuje.
Toto zjištění i jiné důvody u mých některých přátel, členů církve, pak způsobuje, že svoji podporu směřují jinam, než na podporu administrace církve a někteří už také církev opustili. Administrátoři zjevně chtějí status quo.
Bratr Pavlík mne tímto osobně zklamal, v návrhu sboru Sokolov bylo i ukázáno, že dosavadní praxe je v rozporu v předpisy církve i zdravým rozumem.

Neregistrovaný

Re: Rovnaké práva v CASD

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Když však Výbor ČS projednával sokolovský návrh, Mikuláš Pavlík
usilovně přesvědčoval
přítomné pro jeho odmítnutí. Když byl přesto při hlasování poměr hlasů ve výboru ČS 6 pro návrh a 5 proti, zasáhl náhle Mikuláš Pavlík svým hlasem proti na 6 ku 6 a návrh tak zablokoval. Mikuláš Pavlík využil své postavení k tomu, aby zabránil Českému sdružení postoupit návrh konferenci unie a delegátům konference unie tak mocensky znemožnil o návrhu hlasovat.
Kapři si rybník nevypustí...

Laco.

Re: Rovnaké práva v CASD

Neprečítaný príspevok od používateľa Laco. »

Toto je najsmutnejšie obdobie môjho obráteného života. Keď sa čelný predstaviteľ mojej cirkvi chová ako .......... . V zbore to niekto nazval že je to ťah skúseného politika, ja to kludne poviem že je to nepriama korupcia. Korupcia ktorá je nastavená elegantným spôsobom. Systém nastavený tak aby vyznel ako demokratický ale v skutočnosti je to banda "vyžírků". Tento spôsob ktorý ktorý nám br. Pavlík ukázal si musíme všetci zapamätať.

Lída Rohalová
Príspevky: 911
Dátum registrácie: 10 Jan 2017, 10:40
Kontaktovať používateľa:

Re: Rovnaké práva v CASD

Neprečítaný príspevok od používateľa Lída Rohalová »

Laco. napísal: 17 Dec 2018, 08:43 Toto je najsmutnejšie obdobie môjho obráteného života. Keď sa čelný predstaviteľ mojej cirkvi chová ako .......... . V zbore to niekto nazval že je to ťah skúseného politika, ja to kludne poviem že je to nepriama korupcia. Korupcia ktorá je nastavená elegantným spôsobom. Systém nastavený tak aby vyznel ako demokratický ale v skutočnosti je to banda "vyžírků". Tento spôsob ktorý ktorý nám br. Pavlík ukázal si musíme všetci zapamätať.
Již dávno netrpím naivitou ohledně obecného chodu církve, ale při tak závažném obvinění bych očekávala zřetelný podpis.

Napísať odpoveď

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 1 neregistrovaný