Spasa pre ne-Zidov

Táto sekcia je určená pre vaše vlastné práce. Možno občas dáte na papier zaujímavú úvahu založenú na vašom vlastnom štúdiu Biblie a radi by ste sa nimi podelili ... Tu je ten priestor.
log
Príspevky: 1712
Dátum registrácie: 06 Nov 2017, 06:51
Kontaktovať používateľa:

Spasa pre ne-Zidov

Neprečítaný príspevok od používateľa log »

Niekedy sa stretavame s nazorom, ze v starom zakone platila spasa pre Zidov a ze tzv "spasny plan" zahrnul ne-Zidov az ked Jezis po vzkrieseni vyslal ucenikov do celeho sveta (co sa niekedy doplnuje tvrdenim,ze na ne-Zidov Boh kladol aj ine poziadavky).

Avsak uz Izaiasovo evanjelium hlasa radostnu zvest - spasu vsetkym narodom a to za podmienky zachovavania soboty, spravodlivosti a obety. Plati toto slovo Hospodinovo vsetkym narodom dodnes ?

1 Takto hovorí Hospodin: Zachovajte právo a vysluhujte spravodlivosť, lebo blízko je moja spása, už príde, a moja spravodlivosť sa ukáže. 2 Blažený človek, čo tak koná, a ľudský tvor, čo sa toho pridŕža, zachováva deň sobotného odpočinku, neznesväcuje ho, dáva si pozor na ruku, aby neurobila nič zlé. 3 Nech nehovorí cudzinec, ktorý sa pripojil k Hospodinovi: Hospodin ma iste vylúči zo svojho ľudu — a eunuch nech nehovorí: Hľa, ja som suchý strom. 4 Preto takto hovorí Hospodin eunuchom, ktorí zachovávajú moje dni sobotného odpočinku, volia si to, v čom mám záľubu, a pridŕžajú sa mojej zmluvy: 5 Vo svojom dome a medzi svojimi múrmi im dám pomník s menom. Čo je lepšie ako synovia a dcéry? Dám im večné meno, ktoré nebude odstránené.6 Cudzincov, ktorí sa pripoja k Hospodinovi, aby mu slúžili a milovali Hospodinovo meno, aby sa mu stali služobníkmi, všetkých, čo zachovávajú deň sobotného odpočinku, neznesväcujú ho a pridržiavajú sa mojej zmluvy, 7 aj ich zavediem na svoj svätý vrch a rozveselím ich vo svojom dome modlitby. Ich spaľované obety a obety s hostinou budú prijaté na mojom oltári, veď môj dom sa bude nazývať domom modlitby pre všetky národy. 8 Výrok Pána, Hospodina, ktorý zhromažďuje roztratených Izraela: K jeho zhromaždeným zhromaždím ešte ďalších.
Naposledy upravil/-a log v 06 Feb 2018, 07:28, upravené celkom 1 krát.

log
Príspevky: 1712
Dátum registrácie: 06 Nov 2017, 06:51
Kontaktovať používateľa:

Re: Spasa pre ne-Zidov

Neprečítaný príspevok od používateľa log »

log napísal: 05 Feb 2018, 22:24 Takto hovorí Hospodin eunuchom, ktorí zachovávajú moje dni sobotného odpočinku, volia si to, v čom mám záľubu, a pridŕžajú sa mojej zmluvy: 5 Vo svojom dome a medzi svojimi múrmi im dám pomník s menom. Čo je lepšie ako synovia a dcéry? Dám im večné meno, ktoré nebude odstránené.
A Jan tu hovori podobne avsak nie o starom, ale o novom Jeruzaleme:

Drž sa toho, čo máš, aby ti nik nevzal veniec. 12 Toho, kto zvíťazí, urobím stĺpom v chráme svojho Boha a už viac nevyjde von. A napíšem naň meno svojho Boha a meno mesta svojho Boha, nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z neba od môjho Otca, aj svoje nové meno.

log
Príspevky: 1712
Dátum registrácie: 06 Nov 2017, 06:51
Kontaktovať používateľa:

Re: Spasa pre ne-Zidov

Neprečítaný príspevok od používateľa log »

A u Amosa v 7 storoci p.n.l., taktiez citame o vedeni ne-zidovskych narodov.

Či nie ste pre mňa, vy, Izraeliti, toľko ako Kúšijci? — znie výrok Hospodina. Nevyviedol som Izrael z Egypta, Filištíncov z Kaftóru a Aramejčanov z Kíru?

post10036.html#p10036

Viktorrealita
Príspevky: 840
Dátum registrácie: 30 Sep 2018, 10:46
Kontaktovať používateľa:

Re: Spasa pre ne-Zidov

Neprečítaný príspevok od používateľa Viktorrealita »

Čo týmto chceš naznačiť? Boh používa všetky národy, no spása je zo Židov.

Ježiš Hovorí: Ján 4:22 Vy sa modlíte a neviete čomu; my sa modlíme a vieme čomu, lebo spása je zo Židov.

No a mimo Krista už niet spásy.

Kristus podľa tela nevzišiel z Filištíncov, ani z Aramejcov, ani z iných národov, ale zo Židov – zo semena Dávidovho. Luk1 26Potom v šiestom mesiaci bol poslaný anjel Gabriel od Boha do galilejského mesta, ktorému je meno Nazaret, 27k panne, zasnúbenej mužovi, ktorému bolo meno Jozef, z domu Dávidovho, a meno panny bolo Mária

No podľa Ducha je Kristus vteleným Synom Božím.

Luk1 34A Mária povedala anjelovi: Jako sa to stane, keď neznám muža? 35A anjel odpovedal a riekol jej: Svätý Duch prijde na teba, a moc Najvyššieho ti zatôni, a preto aj to splodené sväté bude sa volať Syn Boží.


Žid9 19Lebo keď podľa zákona predniesol Mojžiš všetkému ľudu všetky prikázania a vzal krv teliat a kozlov s vodou a s purpuro-červenou vlnou a s yzopom, pokropil i samu knihu i všetok ľud 20a povedal: Toto je krv smluvy, ktorú prikázal u vás Bôh. 21Ale i stán i všetky nádoby svätoslužby podobne pokropil krvou. 22A skoro všetko sa krvou očisťuje podľa zákona, a bez vyliatia krvi nedeje sa odpustenie.

Ak niet odpustenia, tak niet spasenia

23Bolo tedy nevyhnutne potrebné, aby sa obrazy vecí, ktoré sú v nebesiach, tým očisťovaly, ale samy nebeské lepšími obeťami ako tieto. 24Lebo Kristus nevošiel do svätyne, učinenej rukou, protiobrazu to pravej, ale do samého neba ukázať sa teraz tvári Božej za nás. 25Ani nie, aby sa často obetoval, ako čo najvyšší kňaz každý rok vchádza do svätyne s cudzou krvou, 26keďže by bol musel mnoho ráz trpieť od založenia sveta. Ale teraz pri skonaní vekov zjavil sa raz navždy na odstránenie hriechu svojou obeťou. 27A jako je uložené ľuďom raz zomrieť, a potom súd, 28tak i Kristus, raz obetovaný tým cieľom, aby vyniesol hriechy mnohých na kríž, po druhé sa ukáže bez hriechu tým, ktorí ho očakávajú, na spasenie.

Mar 14:24 A povedal im: Toto je moja tej novej smluvy krv, ktorá sa vylieva za mnohých
Naposledy upravil/-a Viktorrealita v 23 Dec 2018, 16:16, upravené celkom 3 krát.

log
Príspevky: 1712
Dátum registrácie: 06 Nov 2017, 06:51
Kontaktovať používateľa:

Re: Spasa pre ne-Zidov

Neprečítaný príspevok od používateľa log »

Viktorrealita napísal: 23 Dec 2018, 16:03 Čo týmto chceš naznačiť?
Nic som nenaznacoval. Naplno som napisal co si myslim a ak Ta zenie zvedavost, precitaj si to od zaciatku do konca este raz.

log
Príspevky: 1712
Dátum registrácie: 06 Nov 2017, 06:51
Kontaktovať používateľa:

Re: Spasa pre ne-Zidov

Neprečítaný príspevok od používateľa log »

Viktorrealita napísal: 23 Dec 2018, 16:03 Kristus podľa tela nevzišiel z Filištíncov, ani z Aramejcov, ani z iných národov, ale zo Židov – zo semena Dávidovho.
Ty si uz nepamatas ako si sa nas snazil presvedcit, ze David bol miesanec a nie cisty Zid ? Tak ako teda ? Ak David nebol cisty Zid, ani Jezis nemohol byt len zo Zidov.
Viktorrealita napísal: 16 Dec 2018, 17:42 Ž51 7Hľa, v neprávosti som splodený, a v hriechu ma počala moja matka.

Dávidova prababička bola Ruť Moabská : 5Moj23 3Nevojde do shromaždenia Hospodinovho niktorý Ammonita ani Moábita, ani ich desiate pokolenie nevojde do shromaždenia Hospodinovho, až na veky,

Bola moábskou dievčinou čo zbierala klasy

Rt2 6A sluha, postavený nad žencami, odpovedal a riekol: Je to moábska dievčina, ktorá prišla zpät s Naomou z moábskeho kraja.
Naposledy upravil/-a log v 23 Dec 2018, 16:20, upravené celkom 1 krát.

Viktorrealita
Príspevky: 840
Dátum registrácie: 30 Sep 2018, 10:46
Kontaktovať používateľa:

Re: Spasa pre ne-Zidov

Neprečítaný príspevok od používateľa Viktorrealita »

log

A ty si nepamätáš ako som ti písal o semene podľa tela a podľa ducha?

Kristov rodokmeň.
1Kniha rodu Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. 2Abrahám splodil Izáka; Izák splodil Jakoba; Jakob splodil Júdu a jeho bratov; 3Júda splodil Fáresa a Záru, z Támari; Fáres splodil Ezroma; Ezrom splodil Arama; 4Aram splodil Amminadába; Amminadáb splodil Názona; Názon splodil Salmona; 5Salmon splodil Bóza, z Rachabi; Bóz splodil Obéda, z Ruti; Obéd splodil Jesseho; 6Jesse splodil Dávida, kráľa; kráľ Dávid splodil Šalamúna z tej, ktorá bola Uriášova; 7Šalamún splodil Roboáma; Roboám splodil Abiáša; Abiáš splodil Azu; 8Aza splodil Jozafata; Jozafat splodil Joráma; Jorám splodil Oziáša; 9Oziáš splodil Joatáma, Joatám splodil Achasa; Achas splodil Ezechiáša; 10Ezechiáš splodil Manassesa; Manasses splodil Amona; Amon splodil Joziáša; 11Joziáš splodil Jekoniáša a jeho bratov o čase presídlenia do Babylona. 12A po presídlení do Babylona splodil Jekoniáš Salatiela; Salatiel splodil Zorobábela; 13Zorobábel splodil Abiúda; Abiúd splodil Elijakima; Elijakim splodil Azora; 14Azor splodil Sádocha; Sádoch splodil Achima; Achim splodil Eliúda; 15Eliúd splodil Eleazára; Eleazár splodil Mattana; Mattan splodil Jakoba; 16Jakob splodil Jozefa, muža Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, zvaný KRISTUS. 17A tak všetkých rodov od Abraháma až po Dávida bolo rodov štrnásť a od Dávida až po presídlenie do Babylona rodov štrnásť a od presídlenia do Babylona až po Krista rodov štrnásť.

log
Príspevky: 1712
Dátum registrácie: 06 Nov 2017, 06:51
Kontaktovať používateľa:

Re: Spasa pre ne-Zidov

Neprečítaný príspevok od používateľa log »

Viktorrealita napísal: 23 Dec 2018, 16:18 log

A ty si nepamätáš ako som ti písal o semene podľa tela a podľa ducha?
Nerozumiem, co tvrdis. Bol David “podla tela“ pokrvnou liniou Zid ? Bol Jezis “podla tela“ pokrvnou liniou Zid ?

Viktorrealita
Príspevky: 840
Dátum registrácie: 30 Sep 2018, 10:46
Kontaktovať používateľa:

Re: Spasa pre ne-Zidov

Neprečítaný príspevok od používateľa Viktorrealita »

log prečítal si rodokmeň Ježiša Krista?

Potom, čo je to podľa semena - zo semena

Mat 1Kniha rodu Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho.

Mat 17A tak všetkých rodov od Abraháma až po Dávida bolo rodov štrnásť a od Dávida až po presídlenie do Babylona rodov štrnásť a od presídlenia do Babylona až po Krista rodov štrnásť.

No a teraz sa zamyslí - Ježiš je Kristus - Syna živého Boha. Z akého semena bol splodený, ak Mária nepoznala muža?

log
Príspevky: 1712
Dátum registrácie: 06 Nov 2017, 06:51
Kontaktovať používateľa:

Re: Spasa pre ne-Zidov

Neprečítaný príspevok od používateľa log »

Viktorrealita napísal: 23 Dec 2018, 16:39 Potom, čo je to podľa semena - zo semena

Mat 1Kniha rodu Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho.
Poznas odpoved na moje dve otazky ?
Naposledy upravil/-a log v 24 Dec 2018, 07:54, upravené celkom 2 krát.

Napísať odpoveď

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 2 neregistrovaní