Strana 16 z 16

Re: Víra pak znamená......

Napísané: 25 Apr 2021, 19:02
od používateľa ambassador
Neregistrovaný napísal: 25 Apr 2021, 13:59
Důvěrný vztah s Bohem je někdy vystaven na pranýř majitelům moci.
A kdo to jsou ti majitelé moci? Kazatelé? Činovníci?
Majitelé moci se mohou nacházet ve všech oblastech života.

Re: Víra pak znamená......

Napísané: 25 Apr 2021, 20:54
od používateľa Neregistrovaný
D
ůvěrný vztah s Bohem je někdy vystaven na pranýř majitelům moci.
A kdo to jsou ti majitelé moci? Kazatelé? Činovníci?
Majitelé moci se mohou nacházet ve všech oblastech života.
A v církvi je představuje kdo?

Re: Víra pak znamená......

Napísané: 26 Apr 2021, 12:17
od používateľa ambassador
Vyhýbám se ukazovat prstem.
Projevy moci se objevovali a objevují v dějinách lidstva stále. Nejsou vázané jen na hierarchické postavení.
Může se to projevovat i v nátlakové ideologii všeho druhu. Projevuje se to hlavně ve způsobu komunikace.
Můžeme to však vnímat rozdílně. Vždy se najdou lidé, kteří se rádi podřizují "mocným i nemocným", aby se zbavili zodpovědnosti.
V církvi je to tam kde to pociťujeme. Kdo to nevnímá, tak v jeho okolí to může být podle vzoru Ježíše Krista. Mt 20:26

Re: Víra pak znamená......

Napísané: 30 Apr 2021, 07:01
od používateľa ambassador
Čím menší sebejistota, tím více může růst důvěra Bohu.

Re: Víra pak znamená......

Napísané: 08 Jún 2021, 14:32
od používateľa Neregistrovaný
Č
ím menší sebejistota, tím více může růst důvěra Bohu.
Myslím, že to není pravda. Sebejistota nemusí znamenat, že člověk méně věří Bohu, ale může znamenat uvědomění si svých schopností.
V nejistotě vychované dítě se nestane silným věřícím, ale spíše duchovním mrzákem, dítě vychovávané v jistotě (a to i sebejistotě) není úzkostlivé, ale zdravě seběvědomé. Když se k tomu přidá víra, je to silná osobnost, schopná sloužit druhým.
Komunismus v nás sebejistotu ničil, pravá víra využije sebejistotu k přetvoření v důvěru v Pána.

Re: Víra pak znamená......

Napísané: 08 Jún 2021, 18:31
od používateľa ambassador
Neregistrovaný napísal: 08 Jún 2021, 14:32 Č
ím menší sebejistota, tím více může růst důvěra Bohu.
Myslím, že to není pravda. Sebejistota nemusí znamenat, že člověk méně věří Bohu, ale může znamenat uvědomění si svých schopností.
V nejistotě vychované dítě se nestane silným věřícím, ale spíše duchovním mrzákem, dítě vychovávané v jistotě (a to i sebejistotě) není úzkostlivé, ale zdravě seběvědomé. Když se k tomu přidá víra, je to silná osobnost, schopná sloužit druhým.
Komunismus v nás sebejistotu ničil, pravá víra využije sebejistotu k přetvoření v důvěru v Pána.
Sebedůvěra, sebevědomí, sebejistota
Nevyjádřil jsem se dost dobře, měl jsem na mysli nezdravou sebejistotu. Určitě souhlasím s tvým vyjádřením.
Nezdravou sebejistotu lze nalézt i na tomto webu.

Re: Víra pak znamená......

Napísané: 13 Jún 2021, 05:34
od používateľa ambassador
Důvěrný vztah k Bohu není závislý na vědeckých objevech, které nabourávají matematický výklad počátků naši země včetně všeho živého.

Re: Víra a pochybnosti

Napísané: 28 Jún 2021, 05:01
od používateľa ambassador