Kapitola 6

V tejto sekcii budeme postupne uverejňovať jednotlivé časti uvedenej knihy. D. M. Canright (1840 - 1919) bol dlhoročným aktívnym členom cirkvi adventistov, a tiež blízkym spolupracovníkom manželov Whiteovcov.
hust

Re: Kapitola 6

Neprečítaný príspevok od používateľa hust »

mikim napísal: 22 Máj 2023, 18:46 ..."Spravedlivý" jako ocenění lidí v Bibli neznamená bezhříšný.
Tou už jsem uvedl.
Ezechiel 3:21 Pakli bys ty napomenul spravedlivého, aby nehřešil spravedlivý, a on by nehřešil, jistě že bude živ; nebo napomenut byl. Ty také duši svou vysvobodíš.

...Máš v tom myšlenkový guláš ke své škodě.
Hezky jsi to o sobě napsal :).

Já v tom mm jasno.

Pokud vědomě kdokoliv hřeší tak Krista dosud nepoznal. To platí pro všechny.
1 Janův 3:6  Kdo v Synu zůstává, nehřeší; kdo hřeší, ten ho neviděl ani nepoznal.
Timoteovi 5:20  Ty, kteří hřeší, kárej přede všemi, aby se báli i ostatní.

Tak již konečně nehřeš tím, že popíráš Kristovu jsoucnost jako Boha a přitom všem netušíš co znamená "zůstávat" v Kristu. Ty máš jasno??? Tobě nedochází, že máš chybné používání jednotlivých veršů. Zvláště prorockých knih. Ty jsi prorok, že si přivlastňuješ část poselství od Boha, aby jsi tím operoval? Ale asi jsem se zmýlil, ty se již nezměníš, odejdeš z tohoto světa s veršováním. Vydal jsi se tou cestou, jakou jsi se vydal, tak pokud tě nezastaví Bůh, tak již nikdo. Nemá smysl ti něco psát a domnívat se že ti to pomůže, protože nad tím nepřemýšlíš.

mikim
Príspevky: 2021
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Re: Kapitola 6

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

Naopak neďělám z Ježíše "Boha" jako většina tkz. křesťanů, protože ani On se nepovažoval za Boha, ale jen za božiho Syna a hlavně se považovsl za Syna člověka. Stejně tak věřili i všichni apoštolové a nikdo z nich nepovažoval Ježíše za Boha.

CEP Ekumenický překlad, 1979
Jan 17:3: "A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíš Krista."

hust

Re: Kapitola 6

Neprečítaný príspevok od používateľa hust »

mikim napísal: 22 Máj 2023, 20:00 Naopak neďělám z Ježíše "Boha" jako většina tkz. křesťanů, protože ani On se nepovažoval za Boha, ale jen za božiho Syna a hlavně se považovsl za Syna člověka. Stejně tak věřili i všichni apoštolové a nikdo z nich nepovažoval Ježíše za Boha.

CEP Ekumenický překlad, 1979
Jan 17:3: "A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíš Krista."

Zaseklému je nesnadné vysvětlit, že označení "syn" je pozemským jazykovým vyjádřením nejužšího vztahu v Božství. Lidské vyjadřovací schopnosti jsou omezené. Proto se na "popis" nebo přiblížení toho co je mimo naši zemi používají v Bibli různé literární formy, které nemáme brát doslovně, ale významově. Je to vyjádření vztahu metaforickou cestou. "Druhá" božská osoba vstoupila do našeho stavu cestou, kterou naše člověčenství není schopno vysvětlit natož pochopit. Pouze tomu věříme nebo nevěříme. Křesťané odmítají pohanské pojetí sexu mezi bohy a lidmi z něhož se následně podle legend rodili polobohové. Jednotu Boha nelze pochopit a vysvětlit. Až na výjimky v křesťanství věříme v Boha Otce - Syna - Duch Svatého.

mikim
Príspevky: 2021
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Re: Kapitola 6

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

Syn neznamená nic jiného nez syn. My vsichni co jsme uvěřili v jediného Boha JeHoVaha a v člověka Pána Ježíše Krista jsme boží synové stejně jsko např. andělé.

Naprosté většině v Pismu věříme doslovně kromě některých podobenství Ježíše Krista a některého vidění ve Zjeveni Jana.
Jen hlupaci věři na literárni formu v Bibli a metafory.

...Jednotu Boha nelze pochopit a vysvětlit. Až na výjimky v křesťanství věříme v Boha Otce - Syna - Duch Svatého.

Jednota Boha Otce s jeho synem zplozeným člověkem Ježíšem Kristem je ve společném myšlení a konání Boží vůle Ježíšem. To chápe po přečtení Pisma i člověk s nižším IQ.

Větsina kresťanů věří na zcela nebiblickou a řkatolickou trojici. To jsou ti co nečtou a nestudují Písmo. Ale už se to začiná pomalu obracet potom co lidé zjišťují, že jim tzv. církve lžou a lhali.

hust

Re: Kapitola 6

Neprečítaný príspevok od používateľa hust »

mikim napísal: 23 Máj 2023, 07:10 Syn neznamená nic jiného nez syn. My vsichni co jsme uvěřili v jediného Boha JeHoVaha a v člověka Pána Ježíše Krista jsme boží synové stejně jsko např. andělé.

Naprosté většině v Pismu věříme doslovně kromě některých podobenství Ježíše Krista a některého vidění ve Zjeveni Jana.
Jen hlupaci věři na literárni formu v Bibli a metafory.

...Jednotu Boha nelze pochopit a vysvětlit. Až na výjimky v křesťanství věříme v Boha Otce - Syna - Duch Svatého.

Jednota Boha Otce s jeho synem zplozeným člověkem Ježíšem Kristem je ve společném myšlení a konání Boží vůle Ježíšem. To chápe po přečtení Pisma i člověk s nižším IQ.

Větsina kresťanů věří na zcela nebiblickou a řkatolickou trojici. To jsou ti co nečtou a nestudují Písmo. Ale už se to začiná pomalu obracet potom co lidé zjišťují, že jim tzv. církve lžou a lhali.
To je tvůj názor a podobně smýšlejících. Nemíním se s tebou dohadovat. Pokud by platila doslovnost, pak by jsi se dostal do velkého trapasu. Co už s tebou? Nic jdi si dál svou cestou.

Neregistrovaný

Re: Kapitola 6

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

mikim napísal: 21 Máj 2023, 15:35 Vzhledem k tomu, že nejsi křesťan tak můžeš klidně poslouchat i satana, když učení Ježíše nevěříš.
Ty nejsi křesťan - sám si jinde řekl, že nejsi členem církve a tedy nejsi pokřtěný a nevěříš v Ježíše Syna Božího jež jedno s Otcem jest.

Takže jsi nějaký zákoník co zkouší dodržovat učení Ježíše jako svůj výklad Tóry a tím se stává ctitelem JHVH a tím si jako zasluhuje Boží spásu.

To nemá s křesťanstvím nic společného.

Ježíšovi učedníci měli být poznání podle toho, že mají lásku jedni k druhým.

Když už nejsi pokřtěný, tak můžeš alespoň na sobě pozorovat tohle poznávací znamení?

Já vidím(čtu) jen hádky o pravdu a někdy i urážky.

Jak si můžeš o sobě myslet, že jsi křesťan? Podle čeho? Zachovávání soboty?

mikim
Príspevky: 2021
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Re: Kapitola 6

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

Kresťan se nepozná podle toho, že je členem nějaké jakékoliv církve, která ho navíc pokřtila s falešnou trojicí ve jméno Otce a Syna a Ducha svatého, což v hebrejském evangeliu Matouše vůbec neni a jectam buď křtěte ve jméno mé nebo to tam vůbdc neni a je tam jen jděte a učte co jsem Vám přikázal.
To, že nejsem žádné cirkve mi spásu nijak neubírá, důležité je mít Ježíšovu viru, být spravedlivy, činit dobré skutky, dodržovat Desatero kde je hned v prvnim přikázání jasně řečeno kdo je můj Bůh. A samozřejmě pokud možno nehřešit.
1. Já Hospodin jsem tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiné bohy vedle mne.
což potvrdil i Ježíš:
CEP Ekumenický překlad, 1979
Mar 12:28-30: "Přistoupil k němu jeden ze zákoníků, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho: "Které přikázání je první ze všech?" Ježíš odpověděl: "První je toto: `Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán; miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své mysli a z celé své síly!´"
I guru křesťanů ap Pavel to potvrzuje:
CEP Ekumenický překlad, 1979
1Kor 8:6: "my přece víme, že je jediný Bůh Otec, od něhož je všecko, a my jsme tu pro něho, a jediný Pán Ježíš Kristus, skrze něhož je všecko, i my jsme skrze něho."

Až budeš věřit jako já pak budeš pravý křesťan a křest to už je jen třešinka na dortu. Dnes chtějí být všichni pokřtění, ale po křtu za pár měsíců přestávají chodit do cirkve a žijí si svým svěckým životem, vidím to u nás ve sboru i v rodině. Kazatelé u nás ve sboru to prostě odbyli (asi je tajimaly jen prémie za křest) a jejich výsledek křtu dotyčných co se týče chození a fungováni ve sborech za poslednich 10 let je u nás 0. A sbory nerostou a přicházejí o desatky a dary. Samotný křest nikoho nespasí, když dotyčni znovu stále dokola hřeší a nečini pokáni. Důležité je být obrácený a stát v Boží pravdě a nepadnout a snažit se být dokonalý a svatý.
Kdo věří na učení ap. Pavla také může odpadnout od milosti a křest ani smrt Ježíše na kříži mu nepomůže.
CEP Ekumenický překlad, 1979
1Jan 3:6: "Kdo v Synu zůstává, nehřeší; kdo hřeší, ten ho neviděl ani nepoznal."

Pokud mi někdo nadává nebo se mi vysmivá tak mu to vždy vrátím ještě nejsem úplně dokonalý :).

Neregistrovaný

Re: Kapitola 6

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Až budeš věřit jako já pak budeš pravý křesťan
Ivánku, zdá se mi, že Ti roste medvědí kůže :D
Důležité je být obrácený a stát v Boží pravdě a nepadnout a snažit se být dokonalý a svatý.
A jak se to dělá "snažit se" být dokonalý a svatý?
Kdo věří na učení ap. Pavla také může odpadnout od milosti a křest ani smrt Ježíše na kříži mu nepomůže.
Ani smrt Ježíše na kříži mu nepomůže, prostě Pán Bůh podle Tebe na to nemá, zajímavé. A jakto, že se učení Pavla dostalo do bible? Nemáš Mikime "pravou" bibli? Kde se dá sehnat?
Pokud mi někdo nadává nebo se mi vysmivá tak mu to vždy vrátím ještě nejsem úplně dokonalý
A kdy už konečně, Mikime, budeš dokonalý? Kdy?

Dnes jsem se docela po přečtení Tvého příspěvku zasmál-ovšem tím se Ti nevysmívám.

John 3:16
Príspevky: 273
Dátum registrácie: 28 Dec 2015, 18:54
Kontaktovať používateľa:

Re: Kapitola 6

Neprečítaný príspevok od používateľa John 3:16 »

Príbeh o dokonalom mladom mužovi poznáme. Predstavme si to v súčasnosti: Uvidel Ježiša, zastavil svoje Ferrari, vystúpil z auta, oblečený v značkovom obleku, sa opýtal Ježiša, resp. to nebola otázka, chcel sa iba utvrdiť o svojej dokonalosti. No nebol spokojný s odpoveďou.

Napísať odpoveď

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 1 neregistrovaný