Jehovovi svedkovia

Diskusia o vieroučných bodoch CASD.
charlie76
Príspevky: 78
Dátum registrácie: 13 Nov 2020, 23:35
Kontaktovať používateľa:

Re: Bohorodička

Neprečítaný príspevok od používateľa charlie76 »

Šašo Jašo napísal: 15 Júl 2021, 08:50 Charlíku, aký máte názor Jehovisti na Máriu - Bohorodičku ? Pre vás nie je Matka Božia ? Modlíte sa k nej ako k Ježišovi ? Alebo sa nemodlíte ani k Ježišovi iba ku Bohu Otcu ?
Ahoj Jaško, ďakujem za otázku. Je to trošku zložitejšie:
Jehovovi svedkovia už samotný výraz "Bohorodička" a "Matka Božia" považujú za scestný a nezmyselný. Veď predsa Boha, ktorého nikto nikdy nevidel /Ján 1:18/, nemohol ani nikto porodiť. Celý tento chaos vznikol prijatím náuky, že Kristus je jednej podstaty s Otcom v 4. storočí. Odklepol to na koncile Konštantín, ktorému sám predsedal. Tak urobili z boha v zmysle 1. Korinťanom 8:5, 6, všemohúceho Boha. Božieho služobníka dali na roveň jediného pravého Boha. Ešte že z boha z 2. Korinťanom 4:4 neurobili všemohúceho Boha - to by už bol nezvládnuteľný chaos v štýle hinduizmu.

Preto sa k Ježišovi nemodlíme, je to neprijateľná vec /modlárstvo, porušenie 1. prikázania/. V Biblii nie je ani jedna modlitba adresovaná Ježišovi, Pán Ježiš nás učil modliť sa k Otcovi v nebesiach. Modlíme sa iba k Bohu, Otcovi - to je jediný pravý Boh, ktorého meno je Jehova alebo Jahve.

Viktorrealita
Príspevky: 839
Dátum registrácie: 30 Sep 2018, 10:46
Kontaktovať používateľa:

Re: Jehovovi svedkovia

Neprečítaný príspevok od používateľa Viktorrealita »

charlie76 napísal: Hovoríte o záchrane v Kristovi a myslíte si, že to znamená uctievať Krista namiesto Boha a modliť sa ku Kristovi. V Písme nie je ani jediná modlitba adresovaná Kristovi. "Uctievate čo nepoznáte." Hovorím vám:
Nepoznáte Krista! Lebo keby ste ho poznali, vedeli by ste, že "neprijíma slávu od ľudí" /Ján 5:41/ a vedeli by ste, že vaše modlitby považuje za zvrátenosť.
Nepoznáte Krista! Lebo keby ste ho poznali, rozoznali by ste, že evanjelium, ktoré prinášam, je Kristovo evanjelium.
Zvrátenosťou, je učenie SJ. Ty chceš niekomu pomáhať a súčasne nabádaš, aby sa neuctieval Ježiš a modlitby považuješ za zvrátenosť tým, že účelovo vyložíte nejaký verš z Písma?
Ján 8:28 A tak im povedal Ježiš: Keď povýšite Syna človeka, vtedy zviete, že ja som, a že sám od seba nerobím ničoho, ale jako ma naučil môj Otec, tak a to hovorím.
Nie je to tak, že ak ľudia ho povýšia, tak bude povýšený. Otec ho už povýšil a na základe toho svedectva, ak človek povýši v srdci Krista, tak pozná Otca.

Čo tým Ježiš myslí, ak hovorí na jednej strane: „Ján5 34 No ja neprijímam svedoctva od človeka“ a ďalej : Ján5 41 Chvály od ľudí neprijímam?

Nie je to tak, že ak nejaký človek svedčí o ňom, tak na základe toho Ježiš vie, kto je a odkiaľ prichádza. To Otec svedčí o ňom a na základe toho svedectva máme prijať a povýšiť v srdci Krista a tak poznáme Otca.

Nie je to tak, že ak ho chvália ľudia, tak na základe toho je povýšený. Je ten, ktorý ho chváli – Otec. No a na základe toho máme chváliť Syna a takúto chválu prijíma, lebo je to chvála a sláva je daná od Otca.

Či snáď chce Ježiš, aby ho ľudia nepovýšili, nechválili, neuctievali, nemodlili sa k nemu, neklaňali sa mu, nezvestovali evanjelium, ktoré je práve o Kristu? Ľudia ho predsa nepovýšili, ale Otec. Až na základe toho svedectva, máme povýšiť vo svojom srdci Krista nad všetko, lebo to Otec ho povýšil nad všetko.

Predsa evanjelium je svedectvom o Ježišovi – kto je a čo všetko učil a činil, aby sme skrze neho poznali Otca. No a to svedectvo pochádza od Otca a nie od človeka. Ide teda o pôvod svedectva a nie to, aby sme Ježiša nezvestovali a nechválili ho. My máme zvestovať a to po celom svete to svedoctvo všetkým národom.

Môžeme sa pozrieť na celý kontext a uvidíme, že chvály od ľudí neprijíma a ani svedoctva od človeka neprijíma. No súčasne, ho máme povýšiť v srdci a tým poznáme a povýšime Otca: „Keď povýšite Syna človeka, vtedy zviete, že ja som“
Znamená to snaď, že nemáme svedčiť a chváliť Krista? Práve to učí antikrist! Skrze Krista predsa chválime Otca!

To, čo tým Ježiš myslí, je o niečom inom.

Ján5 44 Jako vy môžete uveriť, ktorí prijímate chválu jedni od druhých a chvály od samého, jediného Boha nehľadáte?!

Takže tu vidíme odkiaľ má pochádzať chvála a odkiaľ chválu máme hľadať. Teda ani my nemáme prijímať chválu od ľudí, ale hľadať chválu u Boha. Lebo ani naša chvála nie je z nás samotných, ale skrze Krista a v Kristu. Jemu patrí všetká chvála!

Musíme si uvedomiť, odkiaľ pochádza to svedectvo o Ježišovi. Ježiš vie, že je to Otec, ktorý svedčí o ňom, teda kto je a odkiaľ prichádza a nie je to svedectvo, ktoré pochádza od človeka a hovorí: Ján5 32 Je iný, kto svedčí o mne, a viem, že je to pravdivé svedoctvo, ktoré svedčí o mne.
Práve to svedectvo, ktorým svedčí o sebe je svedectvom aj jeho Otca, je pravdivé a Ježiš vie, že je pravdivé. Ježiš vie, kto je a odkiaľ prichádza. Aj keď svedčí sám o sebe, tak jeho svedectvo je pravdivé, lebo Otec je v Ježišovi. Ako vidíme, tak svoju identitu nezakladá na svedectve človeka, hoci Ján svedčí v pravde o ňom, no Ježiš si na tom nezakladá. Tak podobne si nezakladá svojú identitu, ani na chvále ľudí. Je ten, ktorý ho chváli – Otec. Až na základe toho svedectva o ňom, ktoré vydal, ako sám Ježiš a Otec, ktorý mu dal všetku slávu a chválu, tak na základe toho svedectva, aj my máme chváliť Otca a to skrze chválu Krista – Syna Božieho. Sú neoddeliteľne jedno! Teda tu ide o pôvod svedectva, jeho slávy a chvály, lebo iba to prijíma. Preto sa zvestuje evanjelium Ježiša Krista, ktoré je z Boha, aby ľudia prijali toto svedectvo a chválili Krista, lebo iba skrz Krista môžeme chváliť Otca.

Ján5 32 Je iný, kto svedčí o mne, a viem, že je to pravdivé svedoctvo, ktoré svedčí o mne. 33 Vy ste boli poslali k Jánovi, a vydal pravde svedoctvo. 34 No ja neprijímam svedoctva od človeka, ale to hovorím nato, aby ste vy boli zachránení. 35 On bol sviecou, horiacou a svietiacou, a vy ste sa chceli na chvíľu pokochať v jeho svetle. 36 Ale ja mám väčšie svedoctvo nad Jánovo, lebo skutky, ktoré mi dal Otec, aby som ich vykonal, samy tie skutky, ktoré ja činím, svedčia o mne, že ma poslal Otec. 37 Ba aj sám Otec, ktorý ma poslal, vydal svedoctvo o mne. Ani ste nikdy nepočuli jeho hlasu ani nevideli jeho tvárnosti.

Taktiež sa Ježiš neriadi podľa chvály ľudí, ale podľa Otca. Hovorí a činí to, čo činí Otec, lebo Otec je v Ježišovi.

Či snáď Ježiš prijal, ak ho chceli ľudia urobiť pozemským kráľom. On je Kráľ kráľov a Pán pánov. Nikto z ľudí, ho nepovýšil, aby bol povýšeny, ale Otec na nebesiach ho povýšil nad všetko, aby sme ho povýšili aj my. To svedectvo je pre nás!
charlie76 napísal: Spĺňajú sa na vás slová z 2. Korinťanom 4:3, 4: "A ak je dobrá správa, ktorú oznamujeme, zahalená, je zahalená pred tými, ktorí smerujú do záhuby, pred neveriacimi, ktorým boh tohto sveta zaslepil myseľ, aby nevideli žiariť svetlo slávnej dobrej správy o Kristovi."
Takže týmto myslíš SJ, ktorým nebola zahalená dobrá správa a ostatným mimo SJ je zahalená a smerujú vraj do záhuby. Sebastrednosť SJ priam kričí. Takže podľa teba, neveriací sú tí, ktorí veria v Krista a povýšili ho vo svojom srdci na základe toho, že ho povýšil Otec. Či snáď povieš, že nasledovníci Krista sú tí, ktorí ho neoslavujú, nesvedčia o ňom, nechvália ho, nemodlia, nepoklonia sa mu. Práve takéto zmýšľanie je zvrátenosťou!
charlie76 napísal: Veľmi by som si želal sňať z vašich očí tú clonu, ktorá vás oddeľuje od Krista.
Boh tohto sveta /čiže Satan/ vo vás pôsobí, aby z vás urobil novodobých farizejov, saducejov, gnostikov, hocičo - len aby vás postavil proti Kristovmu evanjeliu.
Vedel by som vám nejako pomôcť?
Čo chceš komu zvestovať? Dobrú správu a to vraj o vládnutí SJ a o kráľovstve SJ na zemi? No a vystrašiť ľudí armagedonom, aby sa stali členmi SJ. To je evanjelium Ježiša Krista? Veď ty ani nevieš, čo je to evanjelium Ježiša Krista, tak ako chceš niekomu pomôcť.

Takže podľa teba človeka oddeľuje od Krista to, že sa pokloní Kristu, že Krista chváli, modlí sa, svedčí o ňom, to čo svedčí o ňom Otec? Nezdá sa ti, že práve pre toto svedectvo, ktorým Ježiš svedčil o sebe a je to aj Otcové svedectvo, tak ho chceli kameňovať. Ak by si bol na ich mieste, tak sa pohoršuješ nad Ježišovým svedectvom, ktorým svedčí o sebe.

charlie76
Príspevky: 78
Dátum registrácie: 13 Nov 2020, 23:35
Kontaktovať používateľa:

Re: Jehovovi svedkovia

Neprečítaný príspevok od používateľa charlie76 »

Viktorrealita napísal: 15 Júl 2021, 12:02 Zvrátenosťou, je učenie SJ.
Milý Viktor,
opäť len prekopírujem niektoré vety, ktoré som Ti už napísal v predošlých príspevkoch:

"Na niektoré otázky som ti veľmi jasne odpovedal a v ďalšom svojom príspevku sa tváriš, akoby si moje vysvetlenie nečítal."
"Rozhodol som sa však ukončiť naše "rozhovory"."
"Nechcem si už s tebou písať, dúfam, že to príjmeš ako džentlmen."

Rozumiem a akceptujem Tvoje stanovisko. Diskusia je neprijateľná.

S úctou Charlie.

Neregistrovaný

Re: Jehovovi svedkovia

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Jehovovi svedkovia už samotný výraz "Bohorodička" a "Matka Božia" považujú za scestný a nezmyselný. Veď predsa Boha, ktorého nikto nikdy nevidel /Ján 1:18/, nemohol ani nikto porodiť. Celý tento chaos vznikol prijatím náuky, že Kristus je jednej podstaty s Otcom v 4. storočí. Odklepol to na koncile Konštantín, ktorému sám predsedal.
Já jen doplním, že se o Bohorodičce byl Efezský koncil v roce 431, výraz Matka Boží se v bibli nevyskytuje a křesťan se k stvořené bytosti nesmí modlit, bylo by to podle Písma modlářství, byť ten člověk může mít skvělé vlastnosti. Andělé nás převyšují a taky se k nim nemodlíme. V tom mají SJ pravdu.
Text J 1:18 bych ale do toho moc nezatahoval, v Písmu je několik textů o tom, že lidé Boha viděli.
Třeba tento:
Pak Mojžíš a Áron, Nádab a Abíhú a sedmdesát z izraelských starších vystoupili vzhůru. Uviděli Boha Izraele. Pod jeho nohama bylo cosi jako průzračný safír, jako čisté nebe. Ale nevztáhl ruku na nejpřednější z Izraelců, ačkoli uzřeli Boha Ex 24:10.11

charlie76
Príspevky: 78
Dátum registrácie: 13 Nov 2020, 23:35
Kontaktovať používateľa:

Re: Jehovovi svedkovia

Neprečítaný príspevok od používateľa charlie76 »

Neregistrovaný napísal: 15 Júl 2021, 17:05 Uviděli Boha Izraele.
Veľmi pekne Vám ďakujem za doplnenie informácií.

Určite Vám nechcem nejako oponovať ohľadom Jána 1:18, ide o detaily. Ja som kedysi dávno vyrukoval pri štúdiu Biblie s Jehovovými svedkami práve s touto témou. Dal som do protikladu:

"Boha nikto nikdy nevidel" /Ján 1:18/ a
"Jehova sa rozprával s Mojžišom tvárou v tvár" /2. Mojžišova 33:11/.

Spýtal som sa ich "Ktorý výrok je pravdivý?". Pomocou správnych otázok ma nasmerovali k riešeniu.
Je nemysliteľné, aby si Biblia odporovala a obsahovala nepravdivé výroky. Preto musíme texty uviesť do súladu.
Boh nás utvrdzuje v 2. Mojžišovej 33:20: "...moju tvár nemôžeš vidieť, lebo žiaden človek ma nemôže vidieť a zostať žiť."

Ako teda mohli Boha "vidieť" Boží služobníci?
Mojžiš v skutočnosti nevidel Božiu tvár, lebo informácie, ktoré vtedy od Boha dostal, mu boli odovzdané "prostredníctvom anjelov". /Galaťanom 3:19, Skutky 7:53/ Napriek tomu mal Mojžiš takú silnú vieru, "AKOBY videl Toho, ktorý je neviditeľný". /Hebrejom 11:27/

Boh sa ľuďom zjavoval aj vo videniach, čiže prostredníctvom obrazov, ktoré im vložil do mysle. Napríklad keď sa v Biblii píše, že Mojžiš a ďalší Izraeliti "uvideli Boha Izraela", v skutočnosti to znamená, že "dostali videnie pravého Boha". /2. Mojžišova 24:9–11/
Biblia na niektorých miestach uvádza, že Jehovu videli aj proroci. /Izaiáš 6:1, Daniel 7:9, Ámos 9:1/ No kontext zakaždým ukazuje, že Boha nevideli priamo, ale vo videní. /Izaiáš 1:1, Daniel 7:2, Ámos 1:1/

Nemusíte súhlasiť s týmto vysvetlením, ale má svoju logiku. Ak máte iné riešenie, prosím, napíšte mi o ňom.
Za zmienku stojí aj tento sľub: "Ak /Jehovu/ budeš hľadať, dá sa ti nájsť." /1. Paralipomenon 28:9/
Želám všetko dobré.

Viktorrealita
Príspevky: 839
Dátum registrácie: 30 Sep 2018, 10:46
Kontaktovať používateľa:

Re: Jehovovi svedkovia

Neprečítaný príspevok od používateľa Viktorrealita »

Jan5 23 aby všetci ctili Syna, jako ctia Otca. Kto nectí Syna, nectí Otca, ktorý ho poslal

Poradie je jasné - "Kto nectí Syna, nectí Otca, ktorý ho poslal"

Takže iba skrze Ježiša prichádzame k Otcu a nie opačne. K Otcu sa neda príjsť bez uctievania Krista a teda mimo Krista. Ako povedal Ježiš, že nikto nepríde k Otcu, len skrze neho. Čo to znamená - skrze Ježiša, je jasné.

No a Krista máme ctiť tak, ako Otca. Sú jedno! Tato miera uctievania Krista, nie je obmedzená ničím a máme ho ctiť tak, ako Otca. Kto sa pokloní Kristu, kto sa modlí ku Kristu, kto chváli Krista, tak chváli aj Otca.

Neverte tym bludárom a antikristom, ktorí vystríhajú ľudí pred uctievaním Krista a strašia zatratením.

Otec sa stotožňuje so svojím Slovom a to Slovo sa stalo telom - Kristom. Otec a Syn sú jedno!

mikim
Príspevky: 1705
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Re: Jehovovi svedkovia

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

Ale přichází hodina, a již je [zde], kdy praví ctitelé se budou klanět Otci v duchu a pravdě; vždyť [sám] Otec hledá takové ctitele. (Jn 4: 23)

[Zdroj: Český studijní překlad]

Viktorrealita
Príspevky: 839
Dátum registrácie: 30 Sep 2018, 10:46
Kontaktovať používateľa:

Re: Jehovovi svedkovia

Neprečítaný príspevok od používateľa Viktorrealita »

Otec dáva ľudí zo sveta Synovi - zjavuje v ich srdciach Krista. A jedine skrze Krista, prichádzajú k Otcu.
Ján 5:21 Lebo jako Otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj Syn, ktorých chce, oživuje

Kto môže oživovať, ak nie jedine Boh? Ježiš je Bohom, lebo oživuje.

Nie je možné mimo Krista, teda mimo uctievanie Krista, ktorého prijímame vierou, príjsť k Otcu. Iba vtedy, ak Ježiša povýšime v srdci nad všetko, ako ho povýšil Otec, tak až vtedy zvieme, kto je ten, ktorý o sebe hovorí - že ja som.

mikim
Príspevky: 1705
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Re: Jehovovi svedkovia

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

Viktorrealita napísal: 17 Júl 2021, 06:22 Otec dáva ľudí zo sveta Synovi - zjavuje v ich srdciach Krista. A jedine skrze Krista, prichádzajú k Otcu.
Ján 5:21 Lebo jako Otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj Syn, ktorých chce, oživuje

Kto môže oživovať, ak nie jedine Boh? Ježiš je Bohom, lebo oživuje.

Nie je možné mimo Krista, teda mimo uctievanie Krista, ktorého prijímame vierou, príjsť k Otcu. Iba vtedy, ak Ježiša povýšime v srdci nad všetko, ako ho povýšil Otec, tak až vtedy zvieme, kto je ten, ktorý o sebe hovorí - že ja som.
Jan 5:20  Otec zajisté miluje Syna, a ukazuje mu všecko, což sám činí; a větší nad to ukáže jemu skutky tak, abyste vy se divili.
Jan 14:10  A což nevěříš, že já v Otci a Otec ve mně jest? Slova, kteráž já mluvím vám, sám od sebe nemluvím, ale Otec ve mně přebývaje, onť činí skutky.

Ježíš neříká, že svými skutky máme slavit jeho (Ježíše), ale Otce v nebi.
Matouš 5:16  Tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré, a slaví Otce vašeho, jenž jest v nebesích.

Pokud člověk Ježíš někoho oživil tak to dělal pořád jako člověk mocí propůjčenou od svého Boha Otce nebo to dělal Bůh Otec skrze něj.
Ježíš o sobě nikdy netvrdil, že je Bůh, ale vždy tvrdil, že je Syn Boží nebo Syn člověka.
Syn Boží neznamená Bůh. Synové Boží jsou v Bibli nazváni andělé i lidé a ti rozhodně nejsou Bůh.


Napísať odpoveď

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 15 neregistrovaných