Průkopníci Církve adventistů SD vs lživé víno Babylonu Trojice

Diskusia o vieroučných bodoch CASD.
mikim
Príspevky: 1705
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Průkopníci Církve adventistů SD vs lživé víno Babylonu Trojice

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

Průkopníci Církve adventistů SD vs lživé víno Babylonu Trojice
https://www.youtube.com/watch?v=SR7CBqYXt3g

Pravdivé vyprávění o tom jak se CASD odklonila od biblické pravdy o jediném Bohu...

Viktorrealita
Príspevky: 839
Dátum registrácie: 30 Sep 2018, 10:46
Kontaktovať používateľa:

Re: Průkopníci Církve adventistů SD vs lživé víno Babylonu Trojice

Neprečítaný príspevok od používateľa Viktorrealita »

Mikim

Takže podľa teba je vyvýšiť vo svojom srdci to vtelené Slovo Božie - Krista, nad všetko, nejakým lživým vínom Babylonu? To už, kde ste mnohí došli?

Ak Božstvo Ježiša Krista niektorí svojím rozumom nechápu, tak prečo prekrucajú Písmo a súdia tých, ktorým to bolo zjavene v Písme Duchom Svätým? Či snáď Otec na nebesiach odsúdi tých, ktorí, až príliš uctievali a teda nasledovali Krista - jeho Slovo, čo je predsa Otcovým Slovom. Nezdá sa ti to absurdné?

Tvoja snaha neustále degradovať pravé meno Krista, je márna. Tí, ktorí to robia, sa stale viac zamotávajú do bludu.

Komu slúžiš, ak popieraš tieto verše Iz9 6Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný, a kniežatstvo bude na jeho pleci, a nazovú jeho meno: Predivný, Radca, Silný Bôh, Udatný Hrdina, Otec Večnosti, Knieža Pokoja.

Nie Mikim, preklad nie je na vine, že je to tak.

Neregistrovaný

Re: Průkopníci Církve adventistů SD vs lživé víno Babylonu Trojice

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Průkopníci Církve adventistů SD vs lživé víno Babylonu Trojice
https://www.youtube.com/watch?v=SR7CBqYXt3g

Pravdivé vyprávění o tom jak se CASD odklonila od biblické pravdy o jediném Bohu...
Hochu, to si musíš srovnat v hlavě sám. Příklon k božství Krista iniciovala Helenka po Mineapolis, do té doby skutečně asi mnozí věřili, jak ukazuje video, včetně jejího manžela. Nelze tedy na jednu stranu Helenku brát a na druhou nevnímat, že sama věřila v Trojici.

mikim
Príspevky: 1705
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Re: Průkopníci Církve adventistů SD vs lživé víno Babylonu Trojice

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

Viktorrealita napísal: 17 Aug 2021, 10:42 Mikim

Takže podľa teba je vyvýšiť vo svojom srdci to vtelené Slovo Božie - Krista, nad všetko, nejakým lživým vínom Babylonu? To už, kde ste mnohí došli?

Ak Božstvo Ježiša Krista niektorí svojím rozumom nechápu, tak prečo prekrucajú Písmo a súdia tých, ktorým to bolo zjavene v Písme Duchom Svätým? Či snáď Otec na nebesiach odsúdi tých, ktorí, až príliš uctievali a teda nasledovali Krista - jeho Slovo, čo je predsa Otcovým Slovom. Nezdá sa ti to absurdné?

Tvoja snaha neustále degradovať pravé meno Krista, je márna. Tí, ktorí to robia, sa stale viac zamotávajú do bludu.

Komu slúžiš, ak popieraš tieto verše Iz9 6Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný, a kniežatstvo bude na jeho pleci, a nazovú jeho meno: Predivný, Radca, Silný Bôh, Udatný Hrdina, Otec Večnosti, Knieža Pokoja.

Nie Mikim, preklad nie je na vine, že je to tak.
Překlad je jiný:
Izaiáš 9.6

Isaiah 9:6
“And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace….” (NIV)
Isaiah 9: 6
"A bude mu říkat Úžasný rádce, mocný Bože, věčný otec, princ míru ..." (NIV)

1. Trinitáři by měli připustit, že tento verš je nesprávně přeložen jen ze skutečnosti, že Ježíš není nikdy nikde v Písmu nazýván „věčným otcem“. Trinitáři skutečně popírají, že Ježíš je „věčný otec.
„Je to základní zásada trinitářské doktríny, že křesťané by„ neměli zmást osoby ani rozdělit látku “(Athanasian Creed). Je-li tedy tento verš přeložen správně, pak mají trojičtí křesťané skutečný problém. Fráze je však chybně přeložena. Slovo přeložené „věčné“ je ve skutečnosti „věk,
“A správný překlad je, že Ježíš bude nazýván„ otcem [nadcházejícího] věku “.

V kultuře Bible se každý, kdo něco začal nebo byl pro něco velmi důležitý, nazýval jeho „otec“. Například proto, že Jabal jako první žil ve stanu a choval hospodářská zvířata, říká Bible:
„Byl otcem těch, kteří žijí ve stanech a chovají hospodářská zvířata“ (Gen. 4:20). Protože byl Jubal prvním vynálezcem hudebních nástrojů, nazývá se „otec všech, kteří hrají na harfu a flétnu“ (Gn 4:21). Písmo v těchto verších nepoužívá „otce“ ve smyslu doslovného otce nebo předka, protože oba tito muži byli potomky Kainových a všichni jejich potomci zemřeli při povodni. „Otec“ byl používán v kulturním porozumění toho, kdo jako první udělal něco, nebo někoho, kdo byl nějakým způsobem důležitý. Protože Mesiáš bude ten, kdo určí nadcházející věk, pozvedne do něj mrtvé a bude nad ním vládnout, nazývá se „otec nadcházejícího věku“.

2. Frázi „Mighty God“ lze také lépe přeložit. Ačkoli slovo „Bůh“ v hebrejské kultuře mělo mnohem širší rozsah použití, než je tomu u nás, průměrný čtenář to neví ani nechápe. Čtenáři, kteří znají semitské jazyky, vědí, že člověk, který jedná s Boží autoritou, může být nazýván „bůh“.
„Ačkoli angličtina jasně rozlišuje mezi„ Bohem “a„ bohem “, hebrejský jazyk, který má pouze velká písmena, to nemůže. Lepším překladem pro anglického čtenáře by byl „mocný hrdina“ nebo „božský hrdina“. Martin Luther i James Moffatt přeložili tuto frázi jako „božský hrdina“ ve svých Biblích.

3. Jasným příkladem toho, že slovo přeloženo „Bůh“ v Izaiášovi 9:6 lze použít u mocných pozemských vládců, je Ezechiel 31:11, odkazující na babylonského krále. Trojice předsudků většiny překladatelů lze jasně vidět porovnáním Izaiáše 9:6 (el = „Bůh“) s Ezechielem 31:11 (el = „vládce“). Pokud ho nazval Mesiáš el, učinil ho Bohem, potom bude babylonským králem také Bůh. Izaiáš mluví o Božím Mesiášovi a nazývá ho mocným vládcem, kterým samozřejmě bude. Fráze přeložila „Mighty God“ v Izaiášovi 9: 6 v NIV v hebrejštině, el gibbor. Právě tato věta, v množném čísle, se používá Ezechiel 32:21, kde podle postavy řečové personifikace mluví mrtví „hrdinové“ a mocní muži, aby mluvili s ostatními. Věta v Ezechieli je přeložena do „mocných vůdců“ v NIV, a „silný mezi mocnými“ v KJV a NASB. Hebrejská fráze, pokud je použita v jednotném čísle, se může vztahovat na jednoho „mocného vůdce“, stejně jako když se používá v množném čísle, může se vztahovat na mnoho „mocných vůdců“.

4. Kontext osvětluje velkou pravdu o verši a také ukazuje, že není důvod ospravedlnit se tím, že se vztahuje k Trojici, ale spíše k Božímu ustanovenému vládci. Úvodní poezie této kapitoly předpovídá dobu, kdy „pro ty, kteří jsou v tísni, už nebude více pochmurného“. Veškerá válka a smrt přestanou, a „bota každého válečníka… bude určena pro spálení“ (v. 5). Jak se to stane? Kapitola pokračuje: „pro nás se narodí dítě a pro nás je dán syn“ (v. 6). Není náznak, že toto dítě bude „Bůh“ a renomovaní trojičtí učenci budou tvrdit, že Židé Starého zákona nevěděli nic o „inkarnaci“. Pro ně, Mesiáš bude mužem pomazaným Bohem. Začínal jako dítě, což samozřejmě nemohl být nikdy Hospodin, jejich věčný Bůh. A jaký velký vládce by tento muž vyrostl: „vláda bude na svých bedrech. A bude se jmenovat Úžasný rádce, Mocný hrdina, Otec nadcházejícího věku, Princ míru. “ Dále, „Bude panovat na Davidově trůnu (v. 7), což nikdy nebylo možné říci o Bohu. Bůh nikdy nemohl sedět na Davidově trůnu. Ale Boží Mesiáš, „Syn Davida“, mohl (Matouš 9:27, et al). Studie poezie v jejím kontextu tedy odhaluje, že se vůbec nevztahuje na Trojici, ale na Mesiáše, syna Davida a Syna Božího.

charlie76
Príspevky: 78
Dátum registrácie: 13 Nov 2020, 23:35
Kontaktovať používateľa:

Prečo je Ježiš Kristus Večný otec?

Neprečítaný príspevok od používateľa charlie76 »

Prečo je Ježiš Kristus Večný otec?

Otcom nás všetkých je Adam. Tento náš otec žalostne zlyhal a preniesol na nás hriech a smrť:
"Prostredníctvom jedného človeka vstúpil do sveta hriech a prostredníctvom hriechu smrť, a tak sa smrť rozšírila na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili." Rimanom 5:12

Ježiš je náhradou za prvého ľudského otca, Adama a je nazvaný posledný Adam. Prostredníctvom svojej preliatej krvi nám daruje život a v tomto zmysle sa tak stáva naším otcom:
"Ako vinou Adama všetci zomierajú, tak vďaka Kristovi všetci ožijú." /1. Korinťanom 15:22/
"Tak je aj napísané: „Prvý človek Adam sa stal živou bytosťou.“ Posledný Adam sa stal životodarným duchom." /1. Korinťanom 15:45/

Áno, Ježiš Kristus je "životodarným" duchom - teda takým, ktorý nám daruje život, podobne ako otec.
A prečo je Večným /otcom/? V Zjavení 1:18 vysvetľuje:
"Bol som mŕtvy, ale teraz žijem a budem žiť po celú večnosť. Mám kľúče od smrti a hrobu."

Viktorrealita
Príspevky: 839
Dátum registrácie: 30 Sep 2018, 10:46
Kontaktovať používateľa:

Re: Průkopníci Církve adventistů SD vs lživé víno Babylonu Trojice

Neprečítaný príspevok od používateľa Viktorrealita »

Ako sa to snažíte prekrútiť.

Ak jedine vierou v Krista má vykupený večný život, tak Kristus je - Otcom Večnosti a Silným Bohom a to s veľkými počiatočnými písmenami. Je to totiž meno!

No a mená sa píšu s veľkým počiatočným písmenom. To by si už mal vedieť. Prečo potom nenapíšeš meno - Ježiš Kristus s malými počiatočným písmenami?

Z mena - Otec Večnosti, tu odrazu máme - Večný otec a to s malým "o". Čo sa týmto sleduje, je jasné.

Prorok píše, že je to meno a preto, ak je to meno preložené, malo by sa to v spisovnom jazyku rešpektovať a takto aj vykladať.

Iz9 6Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný, a kniežatstvo bude na jeho pleci, a nazovú jeho meno: Predivný, Radca, Silný Bôh, Udatný Hrdina, Otec Večnosti, Knieža Pokoja.

mikim
Príspevky: 1705
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Re: Průkopníci Církve adventistů SD vs lživé víno Babylonu Trojice

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

Viktorrealita napísal: 24 Aug 2021, 05:49 Ako sa to snažíte prekrútiť.

Ak jedine vierou v Krista má vykupený večný život, tak Kristus je - Otcom Večnosti a Silným Bohom a to s veľkými počiatočnými písmenami. Je to totiž meno!

No a mená sa píšu s veľkým počiatočným písmenom. To by si už mal vedieť. Prečo potom nenapíšeš meno - Ježiš Kristus s malými počiatočným písmenami?

Z mena - Otec Večnosti, tu odrazu máme - Večný otec a to s malým "o". Čo sa týmto sleduje, je jasné.

Prorok píše, že je to meno a preto, ak je to meno preložené, malo by sa to v spisovnom jazyku rešpektovať a takto aj vykladať.

Iz9 6Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný, a kniežatstvo bude na jeho pleci, a nazovú jeho meno: Predivný, Radca, Silný Bôh, Udatný Hrdina, Otec Večnosti, Knieža Pokoja.
Otec Věčnosti, Silný Bůh apod. nejsou žádná jména, ale názvy čím Ježíš v budoucnu bude. Jméno a příjmení má každý člověk je jedno stejně jako má člověk Ježíš Mesiáš (Kristus=Mesiáš).
Hebrejsky jsou velká úplně všechna písmenka.
Ježíš nemůže být nikdy nazván OTCEM stejně jako je nazván jeho jediný Bůh Otec, který jediný může být nazýván OTCEM, jak potvrdil i sám Ježíš. Ježíš sám sebe nikdy nenazval Otcem ani si tak nedával jako papež rouhavě říkat a ani ho tak nikdo nikdy v NZ nenazval. Nejsou v nebi nyní dva Otcové, Jeden nejvyšší a jeden nižším, ale vždy je v nebi Otec jen jeden!!! Bůh Otec JHVH, nikoliv Ježíš.

Ježíš řekl:
Matouš 5:48  Buďtež vy tedy dokonalí, jako i Otec váš nebeský dokonalý jest.
Matouš 6:14  Nebo budete-li odpouštěti lidem viny jejich, odpustíť i vám nebeský Otec váš.
Matouš 6:32  Nebo toho všeho pohané hledají. Víť zajisté Otec váš nebeský, že toho všeho potřebujete.
Matouš 7:11  Poněvadž tedy vy, jsouce zlí, umíte dobré dary dávati synům vašim, čím více Otec váš, jenž jest v nebesích, dá dobré věci těm, kteříž ho prosí?
Matouš 10:32  Kdožkoli tedy vyzná mne před lidmi, vyznámť i já jej před Otcem svým, jenž jest v nebesích.
Matouš 10:33  Ale kdož by mne zapřel před lidmi, zapřímť ho i já před Otcem svým, kterýž jest v nebesích.
Matouš 11:27  Všecky věci dány jsou mi od Otce mého, a žádnýť nezná Syna, jediné Otec, aniž Otce kdo zná, jediné Syn, a komuž by chtěl Syn zjeviti.
Matouš 16:17  A odpovídaje Ježíš, řekl mu: Blahoslavený jsi Šimone, synu Jonášův; nebo tělo a krev nezjevilo tobě toho, ale Otec můj, kterýž jest v nebesích.
Matouš 18:14  Takť není vůle před Otcem vaším, kterýž jest v nebesích, aby zhynul jeden z maličkých těchto.

Matouš 23:9  A otce nenazývejte sobě na zemi; nebo jeden jest Otec váš, kterýž jest v nebesích.

Marek 13:32  Ale o tom dni a hodině žádný neví, ani andělé, jenž jsou v nebesích, ani Syn, jediné sám Otec.
Jan 4:23  Ale jdeť hodina, a nyníť jest, kdyžto praví modlitebníci modliti se budou Otci v duchu a v pravdě. Neboť takových Otec hledá, aby se modlili jemu.
Jan 5:19  I odpověděl Ježíš a řekl jim: Amen, amen pravím vám: Nemůžeť Syn sám od sebe nic činiti, jediné což vidí, an Otec činí. Nebo cožkoli on činí, toť i Syn též podobně činí.
Jan 10:29  Otec můj, kterýž mi je dal, většíť jest nade všecky, a žádnýť jich nemůže vytrhnouti z ruky Otce mé.
Jan 14:10  A což nevěříš, že já v Otci a Otec ve mně jest? Slova, kteráž já mluvím vám, sám od sebe nemluvím, ale Otec ve mně přebývaje, onť činí skutky.
Jan 14:28  Slyšeli jste, že já řekl jsem vám: Jdu, a zase přijdu k vám. Kdybyste mne milovali, radovali byste se jistě, že jsem řekl: Jdu k Otci; nebo Otec větší mne jest.
Jan 15:1  Já jsem ten vinný kmen pravý, a Otec můj vinař jest.

1 Tesalonickým 3:11  Sám pak Bůh a Otec náš, a Pán náš Ježíš Kristus spraviž cestu naši k vám.
1 Tesalonickým 3:13  Aby tak utvrzena byla srdce vaše neposkvrněná v svatosti, před Bohem a Otcem naším, ku příští Pána našeho Jezukrista, se všemi svatými jeho.
Jakubův 1:27  Náboženství čisté a neposkvrněné před Bohem a Otcem totoť jest: Navštěvovati sirotky a vdovy v souženích jejich a ostříhati sebe neposkvrněného od světa.
1 Petrův 1:3  Požehnaný Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, kterýžto podle mnohého milosrdenství svého znovu zplodil nás v naději živou skrze vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých,
1 Janův 1:3  Což jsme viděli a slyšeli, to vám zvěstujeme, abyste i vy s námi obecenství měli, a obecenství naše aby bylo s Otcem i s Synem jeho Jezukristem.
Zjevení Janovo 3:21  Kdož zvítězí, dám jemu seděti s sebou na trůnu svém, jako i já zvítězil jsem, a sedím s Otcem svým na trůnu jeho.

Šašo Jašo

Otčenáš

Neprečítaný príspevok od používateľa Šašo Jašo »

Bola odpoveď Ježiša na otázku ako sa modliť.

charlie76
Príspevky: 78
Dátum registrácie: 13 Nov 2020, 23:35
Kontaktovať používateľa:

Re: Průkopníci Církve adventistů SD vs lživé víno Babylonu Trojice

Neprečítaný príspevok od používateľa charlie76 »

Viktorrealita napísal: 24 Aug 2021, 05:49 Ako sa to snažíte prekrútiť.
...
Z mena - Otec Večnosti, tu odrazu máme - Večný otec a to s malým "o". Čo sa týmto sleduje, je jasné.
...
Pokiaľ Viki nemáš pätnásť rokov, tak sa už prestaň chovať ako pätnásťročný fagan.
Citoval som z Botekovho prekladu. Všetko som pekne vysvetlil.
Prestaň sa pohybovať v polmetrovom kruhu.
Pripusť, že niekto môže mať aj iný názor na veci ako ty.
Začni sa chovať ako chlap.

Viktorrealita
Príspevky: 839
Dátum registrácie: 30 Sep 2018, 10:46
Kontaktovať používateľa:

Re: Průkopníci Církve adventistů SD vs lživé víno Babylonu Trojice

Neprečítaný príspevok od používateľa Viktorrealita »

Charlie

Prečo potom - Kristus, píšeme s veľkým počiatočným písmenom? No a samozrejme aj - Ježiš s veľkým. Teda logicky meno - Ježiš Kristus, Otec Večnosti, Knieža Pokoja , Silný Boh, sa má písať s veľkými počiatočnými písmenami, lebo je tam jasne zdôraznené, že je to meno.

No a vieš, ako je to napísané v biblii SJ a v podobných pochybných prekladoch. Silný Boh je tam s malým - b.

V podstate na tom je vidieť, ako manipulatívne sa k tomu pristupuje a je vidieť aj úmysel, prečo sa to takto píše v niektorých prekladoch.

Napísať odpoveď

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 8 neregistrovaných