Instituce

Diskusia o vieroučných bodoch CASD.
Jasminec

Instituce

Neprečítaný príspevok od používateľa Jasminec »

Zdravím všechny .
Víte někdo jestli dostáva církev adventistů dotace na mzdy pro kněze a která instituce to má kompetencí?
Myslím které ministerstvo.

Neregistrovaný

Re: Instituce

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Zdravím všechny .
Víte někdo jestli dostáva církev adventistů dotace na mzdy pro kněze a která instituce to má kompetencí?
Myslím které ministerstvo.
CASD nemá kněze, takže nejprve by jsi si měl zjistit typ církve, dotace je pak podružná otázka. Ale aby jsi dostal alespoň nějakou odpověď-CASD vždy odmítala, i za minulého režimu, příspěvky na mzdy kazatelů, zatímco ostatní církve je dostávaly. Poté, co naše vláda již v demokratických poměrech rozhodla o vyrovnání se s církvemi, tedy náhradu za ukradený majetek, se situace změnila. Protože nebyla možnost ani vůle nahradit CASD zabavený majetek jinak, než příspěvkem na mzdy duchovních, CASD tento způsob přijala, férovější od státu by ale bylo, kdyby dal církvi peníze jinak. Zlé jazyky tedy mohou tvrdit (a tvrdí), že i CASD bere příspěvky na mzdy duchovních a že tedy odpadla. Že to je všechno trochu jinak nechtějí slyšet.
Je to v kompetenci ministerstva kultury. Máš ještě nějaké otázky?

Tomáš Plechatýý

Re: Instituce

Neprečítaný príspevok od používateľa Tomáš Plechatýý »

Neregistrovaný napísal: 26 Okt 2021, 21:36
Zdravím všechny .
Víte někdo jestli dostáva církev adventistů dotace na mzdy pro kněze a která instituce to má kompetencí?
Myslím které ministerstvo.
CASD nemá kněze, takže nejprve by jsi si měl zjistit typ církve, dotace je pak podružná otázka. Ale aby jsi dostal alespoň nějakou odpověď-CASD vždy odmítala, i za minulého režimu, příspěvky na mzdy kazatelů, zatímco ostatní církve je dostávaly. Poté, co naše vláda již v demokratických poměrech rozhodla o vyrovnání se s církvemi, tedy náhradu za ukradený majetek, se situace změnila. Protože nebyla možnost ani vůle nahradit CASD zabavený majetek jinak, než příspěvkem na mzdy duchovních, CASD tento způsob přijala, férovější od státu by ale bylo, kdyby dal církvi peníze jinak. Zlé jazyky tedy mohou tvrdit (a tvrdí), že i CASD bere příspěvky na mzdy duchovních a že tedy odpadla. Že to je všechno trochu jinak nechtějí slyšet.
Je to v kompetenci ministerstva kultury. Máš ještě nějaké otázky?
Doporučuji na toto téma knihu:

Jiří Piškula: Dějiny Církve adventistů sedmého dne v Čechách, na Moravě a ve Slezsku


Výňatek s CASD teologické konference (z roku2011) na téma církev a stát:

https://ati.casd.cz/wp-content/uploads/ ... 12_web.pdf

Video záznam Autorova příspěvku na konferenci:

http://www.hopetv.cz/videa/5-prednasky/ ... eho-rezimu

Cituji:

Před realitu nových církevních zákonů byly postaveny také tzv. svobodné církve,
které byly zvyklé na úplné oddělení církve od státu a jejich financování bylo na státu nezávislé, mezi nimi i českoslovenští adventisté. Jednání s nimi se odehrálo až den
před schválením zákonů ve sněmovně a bylo spíše informativní schůzkou než jednáním. Protesty zástupců církve, mezi nimiž byl také předseda Církve adventistů sedmého dne (CASD) Josef Doubravský, neměly žádný efekt a od roku 1949, důsledněji pak
po provedení systematizace sborů svobodných církví v roce 1951, jsou i tyto církve financovány ze státního rozpočtu.
Tento krok byl ze strany státu a KSČ vnímán jako bod
důležitý v otázce hospodářské kontroly a vyššího vlivu na církve.
......
CASD a státní platy
Spolu s ostatními svobodnými církvemi, také CASD byla po roce 1949 nucena přijmout
státní platy. Ty byly vypláceny Národními výbory přímo duchovním a existuje o nich
dostatek dokladů jak ve státních archivech, tak i v účetnictví církve. Toto období však
trvalo pouze do zákazu církve. V archivech nenalezneme doklady o tom, nakolik a jak
se s tím církev vyrovnávala. Pamětníci si na tuto skutečnost příliš nevzpomínají, zaznamenáváme také vzpomínku na to, že tyto platy kazatelé opět odevzdávali vedení církve
a to je podle potřeby opět přerozdělovalo. To však není možno ani potvrdit ani vyvrátit, faktem zůstává, že během tohoto krátkého období byli kazatelé placeni státem. Po
povolení církve byl placen přímo státem pouze předseda a tajemník církve, což zcela
naplňovalo motivační funkci státních platů na vedoucí administrátory církve.
Prvek, který však ve státním financování církve zůstal a kterým se stát pokoušel udržet vliv na duchovní, bylo vyplácení tzv. „mimořádných odměn“ duchovním. Toto odměňování „pokrokových duchovních“ (tedy těch z pohledu státu loajálních) bylo zave-
96KOINONIA 3/2012 Studie
denou praxí již od roku 1949. Od roku 1953 byly tyto odměny také vypláceny takovým
způsobem, aby se nemusely zdanit a byly tak účetně utajené. Tyto výkonnostní odměny
jsou podle interních státních materiálů „účinným politickým prostředkem při kádrové
práci. Jejich výše se neřídí nikdy podle množství pastorační činnosti duchovního, nýbrž podle jeho kádrové kvalifikace.“ V seznamu Sekretariátu pro věci církevní se pravidelně nachází také adventističtí administrátoři. Např. v prvním pololetí roku 1987 je
částka poukázaná předsedům a tajemníkům jednotlivých sdružení a unie CASD vyšší než částka určená představitelům mnohonásobně početnější Českobratrské církve
evangelické. Finanční výpomoc však dostávali i někteří kazatelé. Dnes někteří administrátoři vyplácení a přijímání těchto odměn popírají, zatímco jiní je připouštějí2
. O výši
poskytnutých odměn a jejich užití tak lze spekulovat, o vyplácení odměn samotných
však nikoliv. Dodejme, že vyplácení těchto odměn nebylo vždy jen odměnou za loajalitu, ale také snahou si loajalitu ze strany státu a KSČ „vykoupit“, což ne vždy muselo
vést k zamýšlenému cíli.
V období komunismu také církev přijímala peníze, které byly vypláceny v souvislosti
s mírovou činností církví. Také tyto prostředky byly spíše odměnou za tuto činnost než
reálným vyčíslením nákladů v souvislosti s touto činností, celkový objem těchto prostředků je však v rámci financování CASD zcela zanedbatelný. Hlavní finanční kontrolní prvek církevních zákonů však představovalo schvalování veškerého hospodaření,
které bylo zásadním způsobem rozhodování o církevních penězích. V tomto ohledu
CASD netvořila mezi československými církvemi výjimku. Tento prvek kontroly významně nabourával možnosti finanční nezávislosti na státu, neboť i nakládání s penězi
vybranými od členů vyžadovalo státní souhlas.

Takže není pravda výše citovaný příspěvek, který vykresluje mezi ostatními církvemi v době minulého režimu CASD jako výjimku, která vždy odmítala příspěvky na mzdy kazatelů nebo duchovních.

Tomáš Plechatýý

Re: Instituce

Neprečítaný príspevok od používateľa Tomáš Plechatýý »

A to ještě dodávám, že CASD přistoupila na finanční příspěvky na platy duchovních, aby touto formou obdržela kompenzaci za zabavený majetek někdy v roce 2008.

Ale finanční příspěvky od státu byť značně menší dostávala i před tímto rokem.

výroční zprávy církve za roky 2002-2020:

https://www.casd.cz/o-nas/vyrocni-zpravy/

Neregistrovaný

Re: Instituce

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Takže není pravda výše citovaný příspěvek, který vykresluje mezi ostatními církvemi v době minulého režimu CASD jako výjimku, která vždy odmítala příspěvky na mzdy kazatelů nebo duchovních.
CASD byli výjimkou, odmítali z principu financování mezd ze strany státu. Dlouhá okopírovaná pasáž to spíše podporuje-komunisté se sice se svými penězi do zákazu církve vnucovali, ale příjemci je církvi vraceli a bylo nemožné je vrátit státu.
Při vyplácení odměn se zřejmě komunisté zaměřovali na získání loajality, jednalo se o selhání jednotlivců, církev má dodnes učení o financování mezd duchovních z desátků a měla je i za doby socialismu, což možná nemá obdobu v jiných církvích. Občasné odměny nejsou mzdami a možná velká část putovala k bývalému předsedovi unie, dosazeném komunisty, na kterého věděli, že má mimomanželský vztah.
Kromě zakázaných Svědků Jehovových byli adventisté zřejmě jedinou církví, která si otevřeně nepřála podporu státu na mzdy. Nejen tím byli výjimeční.

Neregistrovaný

Re: Instituce

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Kromě zakázaných Svědků Jehovových byli adventisté zřejmě jedinou církví, která si otevřeně nepřála podporu státu na mzdy. Nejen tím byli výjimeční.
[/quote]

https://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrk ... %C4%8Cesku

https://www.christnet.eu/zpravy/25242/c ... ovnani.url

Tomáš Plechatýý

Re: Instituce

Neprečítaný príspevok od používateľa Tomáš Plechatýý »

Neregistrovaný napísal: 27 Okt 2021, 22:01
Takže není pravda výše citovaný příspěvek, který vykresluje mezi ostatními církvemi v době minulého režimu CASD jako výjimku, která vždy odmítala příspěvky na mzdy kazatelů nebo duchovních.
CASD byli výjimkou, odmítali z principu financování mezd ze strany státu. Dlouhá okopírovaná pasáž to spíše podporuje-komunisté se sice se svými penězi do zákazu církve vnucovali, ale příjemci je církvi vraceli a bylo nemožné je vrátit státu.
Při vyplácení odměn se zřejmě komunisté zaměřovali na získání loajality, jednalo se o selhání jednotlivců, církev má dodnes učení o financování mezd duchovních z desátků a měla je i za doby socialismu, což možná nemá obdobu v jiných církvích. Občasné odměny nejsou mzdami a možná velká část putovala k bývalému předsedovi unie, dosazeném komunisty, na kterého věděli, že má mimomanželský vztah.
Kromě zakázaných Svědků Jehovových byli adventisté zřejmě jedinou církví, která si otevřeně nepřála podporu státu na mzdy. Nejen tím byli výjimeční.
Ano církev hlásá samostatnost z desátků a nezávislost na státu jako je to u Svědků Jehovových z dobrovolných darů.

Výroční zprávy CASD, ale ukazují přijímání peněz od státu i v letech po revoluci. Po pádu komunismu snad církev nikdo nenutil přijímat peníze ne? Nebo ji nikdo nenutil tvrdit o sobě, že se financují pouze z desátků bez státních příspěvků.

Skutky bývají hlasitější než slova.

Jinak uznávám, že je to jiný level než jiné církve ,které braly peníze na platy duchovních a ani nehlásaly samostatnost na státu. Ty braly ještě více.

Neregistrovaný

Re: Instituce

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Výroční zprávy CASD, ale ukazují přijímání peněz od státu i v letech po revoluci. Po pádu komunismu snad církev nikdo nenutil přijímat peníze ne? Nebo ji nikdo nenutil tvrdit o sobě, že se financují pouze z desátků bez státních příspěvků.
Nevím, zda CASD tvrdí, že nikdy nepřijímala peníze od státu (žádné), ale vím, že nechtěla přijímat peníze na mzdy duchovních. Proč by nepřijala dotaci na opravu historické budovy (Jablonec nad Nisou) nebo dotaci na koupi či rekonstrukci modlitebny (Hronov), na práci s dětmi (Pathfinder) apod.?
Jinak uznávám, že je to jiný level než jiné církve ,které braly peníze na platy duchovních a ani nehlásaly samostatnost na státu. Ty braly ještě více.
A berou dosud- třeba Apoštolská církev je pěkná ždímačka z kapes daňových poplatníků. Náhrada přes miliardu, přitom vznikla až v roce 1989, 50 milionů ročně a jeden duchovní na cca 25 lidí a to mezi členy počítám započítali i kojence. Kam se na ně hrabou katolíci, za nimi je alespoň vidět, že dělají charitu...
Skutky bývají hlasitější než slova.
Jojo, církve by se měly zamyslet nad přikázáním "nepokradeš" a to ani z kapes ateistů.

Lída R.

Re: Instituce

Neprečítaný príspevok od používateľa Lída R. »

Peníze budou vždycky budit vášně.
Pokud se stát chce vyrovnat s církvemi, je to správné bez ohledu na smýšlení ateistů.
Otazník je nad způsobem, jakým se to udělalo.

Ano, Apoštolská církev pobírá peníze neoprávněně, avšak charitu také provozuje a má úspěšný projekt Teen Challenge pro závislé lidi na drogách.
Existovaly hlasy, které tvrdily, že církve, které pobírají peníze, nebudou požehnány atd. Tak např. AC dle sčítání lidu mírně roste a zatím se na ní "nepožehnání" neprojevilo.
Pochopitelně to může být všechno jinak po letošním sčítání lidu. Nutno však dodat, že sčítání je pouze orientační ukazatel, kolonka vyznání víry není povinná.
Církevní matriky mohou ukazovat úplně jiná čísla.
AC nijak neobhajuji, jen je potřeba být objektivní.

Dále, 19 % finančních náhrad se Římskokatolická církev zřekla ve prospěch jiných církví. Tuto informaci by bylo dobré dát k Velkému Dramatu věků, které se bude houfně rozšiřovat zřejmě i v ČR.
Když se jedná o peníze, jsme všichni stejného vyznání mimo BJB, SJ a mormonů. Nevím, jestli ještě nějaké jiné církve nebo společnosti také nic nežádaly. Předseda baptistů prohlásil, že pokud se církev neuživí, kazatelé si najdou práci.

BJB, SJ a mormoni se restitucí zřekli z ideových důvodů, svým ideám věří. Předseda BJB prohlásil, že když by se kazatelé neuživili, najdou si práci a že jejich činnost není závislá na kazatelích, neboť už teď někteří dávají desátky a laikové aktivně působí.

CASD bych neobviňovala, že restituce přijala v této formě, je to normální a udělala to, co většina církví. Majetek jim byl taky zabaven. Jen to způsobilo v roce 2007 velkou nedůvěru členstva a část lidí v našem sboru přestala dávat desátky, než se situace uklidnila. Naše církve zřejmě do budoucna také čeká, že si duchovní budou muset najít práci, protože členstva spíše ubývá až na pár subjektů.

V zahraničí je zavedena tzv. "církevní daň". Zajímalo by mne, jakým způsobem by se to promítlo do členstva v našich církvích, pokud by to zde bylo zavedeno.

Neregistrovaný

Re: Instituce

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Dále, 19 % finančních náhrad se Římskokatolická církev zřekla ve prospěch jiných církví. Tuto informaci by bylo dobré dát k Velkému Dramatu věků, které se bude houfně rozšiřovat zřejmě i v ČR.
Dobrý nápad, mnozí asd ale vědí, že kdyby se řkc nevzdala svého dílu v době, kdy se (pozdě) přihlásili k restitucím, možná by ani nic nedostali. Bylo to velkorysé.
BJB, SJ a mormoni se restitucí zřekli z ideových důvodů, svým ideám věří. Předseda BJB prohlásil, že když by se kazatelé neuživili, najdou si práci a že jejich činnost není závislá na kazatelích
To se mi líbilo taky.
Jen to způsobilo v roce 2007 velkou nedůvěru členstva a část lidí v našem sboru přestala dávat desátky, než se situace uklidnila.
Desátky nejsou pro křesťany závazné, Nový zákon o tom nic neříká, řeč je jen o darech. Aplikování jakéhosi "principu" nebo "lévitského způsobu desátkování pro křesťany" je biblicky nepodložené. Natož, aby bylo podmínkou křtu.
Církev by to měla otevřeně přiznat a přijmout biblický model financování pro křesťany, tj. dobrovolné dary.

Napísať odpoveď

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 9 neregistrovaných