Adventizmus neni veľký spor ale veľký podvod.

Diskusia o vieroučných bodoch CASD.
student.

Adventizmus neni veľký spor ale veľký podvod.

Neprečítaný príspevok od používateľa student. »

Možno ste už počuli o tom, že niektoré pasáže jej kníh na biblickú tému sú skopírované z diel iných autorov tej doby. Alebo že jej zdravotná reforma bola prevzatá od už dobre známych zdravotných reformátorov.
Ale vedeli ste, že už jej prvé videnie bolo tiež "skopírované"?
Viac vo videu.

https://www.youtube.com/watch?v=I3jLm06UEtE

Neregistrovaný

Re: Adventizmus neni veľký spor ale veľký podvod.

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Možno ste už počuli o tom, že niektoré pasáže jej kníh na biblickú tému sú skopírované z diel iných autorov tej doby. Alebo že jej zdravotná reforma bola prevzatá od už dobre známych zdravotných reformátorov.
Ale vedeli ste, že už jej prvé videnie bolo tiež "skopírované"?
Viac vo videu.
No studente, zkus nejdříve trochu přemýšlet než něco napíšeš. Za prvé ten hloupý nadpis "Adventismus není velký spor ale velký podvod". Adventismus skutečně není Velký spor (ten je mezi Bohem a satanem, doufám, že to nechceš popírat) a není ani velký podvod (adventismus znamená příchod nebo spíše očekávání příchodu Krista, že přijde to snad taky nechceš popírat).
Co se týče obsahu videa, pouze potvrdilo, že před EGW měl stejné vidění i jiný člověk, to je vlastně vše. Není doložitelné, že by ho EGW zkopírovala, prostě Bůh mohl dát stejné vidění dvěma různým lidem.
Situaci a hrubý životopis Foye je na adventistických stránkách zde:
https://encyclopedia.adventist.org/article?id=9CEN
Tam je uvedeno, že Foy žil do roku 1893. Tvrzení ve videu, že Loughborough napsal, že Foy zemřel v roce 1845, se nedá ověřit, není tam totiž odkaz na zdroj.
Mohl se i zmýlit, v rodině Foye bylo několik úmrtí, pro celou situaci to není nosná myšlenka, i když to autoři videa "rozmázli". Zajímavé je, že když Foy vyslechl vidění EGW, tak se sebral a odešel. Podle všeho se v něm něco odehrálo, co to bylo nevíme, bylo to mezi ním a Bohem. Je to ale divná reakce.
Další rozebírání podobnosti vidění obou je zbytečné, jen potvrzuje, že oba měli stejné nebo velmi podobné vidění. Zajímavé je, že video nezmiňuje Hazena Fosse, který měl podobné vize, ale nenašel vnitřní sílu je veřejnosti sdělit.
Na závěr asi toto-video je dost ubohé a nenávist zaslepuje.

student.

Re: Adventizmus neni veľký spor ale veľký podvod.

Neprečítaný príspevok od používateľa student. »

Neregistrovaný napísal: 16 Jan 2022, 12:59
Co se týče obsahu videa, pouze potvrdilo, že před EGW měl stejné vidění i jiný člověk, to je vlastně vše. Není doložitelné, že by ho EGW zkopírovala, prostě Bůh mohl dát stejné vidění dvěma různým lidem.

:D

Neregistrovaný

Re: Adventizmus neni veľký spor ale veľký podvod.

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Neregistrovaný napísal: 16 Jan 2022, 12:59 No studente, zkus nejdříve trochu přemýšlet než něco napíšeš. Za prvé ten hloupý nadpis "Adventismus není velký spor ale velký podvod". Adventismus skutečně není Velký spor (ten je mezi Bohem a satanem, doufám, že to nechceš popírat) a není ani velký podvod (adventismus znamená příchod nebo spíše očekávání příchodu Krista, že přijde to snad taky nechceš popírat).
Neregistrovaný, video před hlavní tématem ,,okopírované vidění" přepodkládá u posluchačů dřívější znalost Přebírání celý statí, myšlenek, kapitol od EGW bez uvádění zdroje a to v době kdy EGW sama trvala na tom, aby jí lidé uváděli jako zdroj, když jí budou citovat.

Když tedy člověk zjišťuje, že celé názvy kapitol i knihy - velký spor, věků, jsou shodné jako u jiného autor,a který vydal knihu dříve, že kniha Sketches of the Life of Paul byla okopírovaná celá a byla stažena když autor hrozil žalobou, když zjistí, že Cesta ke Kristu byl napsaná sekretářkou EGW ale uvedena jako autorka nebyla, když zjistí, že na vydáních velkého sporu pracoval tým přes deseti lidí, který doplňoval statě o jiné záznamy jiných autorů o té době, a přitom EGW dále své dílo vydává za Bohem inspirované a mluví ,,pán mi ukázal".

Díla tehdejších členů CASD jako
Walter REA - The White Lie

Potom s tímto předporozuměním již dává smysl když někdo zjistí, že První vidění, které Ellen údajně měla již před ní měl člověk, kterého znala na jeho přednášky-kázání chodila. A on řekne, to je přesně to , co jsem viděl já.

Protože podobně to již bylo zdokumentováno u ,,zdravotní reformy" kdy EGW měla doma knihy soudobých zdravotních reformátorů a jejich nové pohledy a v jejích viděních se pak ,,objevily" stejné rady jako tehdy u nich a místy i stejné omyly jako v její době (pohled na škodlivost paruk, zdravotní škodlivost masturbace, škodlivost koření, černého čaje, kafe, atd.)

Zkrátka je to vždy ,,jen shoda náhod" že?

A ohledně velkého podvodu?

Milleritské / adventní hnutí očekávalo a hlavní a jediné poselství neslo, že Konec světa - Příchod Ježíše nastane v roce 1843, pak na jaře 1844 a pak na podzim 1844. Dodnes tato hlásání a poselství považuje EGW za Bohem povolané správné podle proroctví.

Křesťané jiných církví kteří varovali slovy Ježíše: ,,nikdo nezná dne ani hodiny " nazvali Millerité/adventisté malověrnými, odmítajícími Boží světlo, a později Babylónem - odpadlými církvemi, které se staly doupětem démonů, ze kterých musí pravověrní vyjít ven!!!

3x se lidé zklamali a správné bylo říci - nechali jsme se unést, svým egem, předpověď nebyla pravdivá svedli jsme v dobré víře ohromné množství lidí vzbudili jejich naděje a pak je zklamali.

Omlouváme se, celé to byl velký OMYL.

Tím, že ale místo toho řekli, že BŮH ÚMYSLNĚ ZAKRYL CHYBU ABY ZKOUŠEL VÍRU BOŽÍHO LIDU. Svou vinu nepřiznali a dále vinu aházeli na ty, kteříá poselství odmítli a a ty co po zklamání odcházeli udělali z celého poselství velký PODVOD a z hnutí nadlouho velkou sektu.

To že dnes není toto poselství v evropě v CASD ústředním bodem, že vznikl příběh o velkém sporu a že je v církvi vyučováno i evangelium, byť tak, aby pasovalo do velkého sporu staví současnou církev do mnohem přijatelnějšího světla pro lidi okolo, než hnutí v době 1843-1851 a to je doba ve které proběhlo to ,,první vidění" E.G.W.

Neregistrovaný

Re: Adventizmus neni veľký spor ale veľký podvod.

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

A jinak ano, nenávist zaslepuje.

Farizeové byli zaslepeni nenávistí, když je Ježíš usvědčil a místo aby ho poznali jako dobrého člověka či dokonce proroka, nebo mesiáše, chtěli ho zabít.

Je přirozené pokud někdo miluje učení církve, že začne nenávidět toho, kdo před ním toto učení zesměšňuje a útočí na ně.

Neregistrovaný

Re: Adventizmus neni veľký spor ale veľký podvod.

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Když tedy člověk zjišťuje, že celé názvy kapitol i knihy - velký spor, věků, jsou shodné jako u jiného autor,a který vydal knihu dříve, že kniha Sketches of the Life of Paul byla okopírovaná celá a byla stažena když autor hrozil žalobou, když zjistí, že Cesta ke Kristu byl napsaná sekretářkou EGW ale uvedena jako autorka nebyla, když zjistí, že na vydáních velkého sporu pracoval tým přes deseti lidí, který doplňoval statě o jiné záznamy jiných autorů o té době, a přitom EGW dále své dílo vydává za Bohem inspirované a mluví ,,pán mi ukázal".
O tom ale video nebylo, bylo o tom, že EGW okopírovala vidění od Foye. Co se týče autorství Cesty ke Kristu od Davisové, je to její tvrzení, které ale nedoložila. Tím nechci říci, že to nemohla být pravda, ale nemůžeš tím argumentovat.
Otázky okolo knih EGW se řeší jinde, s videem nemají nic společného.
Potom s tímto předporozuměním již dává smysl když někdo zjistí, že První vidění, které Ellen údajně měla již před ní měl člověk, kterého znala na jeho přednášky-kázání chodila. A on řekne, to je přesně to , co jsem viděl já.
Nic to nedokazuje, prostě Bůh může dát identické sny či vidění různým lidem. To co píšeš vyjadřuje, jak přemýšlíš. Na jednu domněnku stavíš druhou, to není férový postup.
3x se lidé zklamali a správné bylo říci - nechali jsme se unést, svým egem, předpověď nebyla pravdivá svedli jsme v dobré víře ohromné množství lidí vzbudili jejich naděje a pak je zklamali.
Ano, to bylo správné říci, ale s videem to nemá nic společného. Můžeš to jistě ale ventilovat na jiném tématu.
Je přirozené pokud někdo miluje učení církve, že začne nenávidět toho, kdo před ním toto učení zesměšňuje a útočí na ně.
Ani zde nemáš pravdu, mnoho lidí, které jsem poznal, miluje učení církve a zároveň i kritiky. Přirozené to možná je, ale Bůh dává sílu milovat i nepřátele.
Z videa zřetelně vyplývá, že se autoři snaží zjednodušovat a používají podpásovky. Přitom je dost dobrých zdrojů a argumentů pro seriózní kritiku.
Na domněnkách nelze stavět a na základní otázku "mohl Bůh dát stejné vidění více lidem?" lze odpovědět "ano, mohl". Ostatní věci okolo, ta omáčka a dehonestace je spíše o ubohosti autorů.

Neregistrovaný

Re: Adventizmus neni veľký spor ale veľký podvod.

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Neregistrovaný napísal: 16 Jan 2022, 16:14
Když tedy člověk zjišťuje, že celé názvy kapitol i knihy - velký spor, věků, jsou shodné jako u jiného autor,a který vydal knihu dříve, že kniha Sketches of the Life of Paul byla okopírovaná celá a byla stažena když autor hrozil žalobou, když zjistí, že Cesta ke Kristu byl napsaná sekretářkou EGW ale uvedena jako autorka nebyla, když zjistí, že na vydáních velkého sporu pracoval tým přes deseti lidí, který doplňoval statě o jiné záznamy jiných autorů o té době, a přitom EGW dále své dílo vydává za Bohem inspirované a mluví ,,pán mi ukázal".
O tom ale video nebylo, bylo o tom, že EGW okopírovala vidění od Foye. Co se týče autorství Cesty ke Kristu od Davisové, je to její tvrzení, které ale nedoložila. Tím nechci říci, že to nemohla být pravda, ale nemůžeš tím argumentovat.
Otázky okolo knih EGW se řeší jinde, s videem nemají nic společného.
Potom s tímto předporozuměním již dává smysl když někdo zjistí, že První vidění, které Ellen údajně měla již před ní měl člověk, kterého znala na jeho přednášky-kázání chodila. A on řekne, to je přesně to , co jsem viděl já.
Nic to nedokazuje, prostě Bůh může dát identické sny či vidění různým lidem. To co píšeš vyjadřuje, jak přemýšlíš. Na jednu domněnku stavíš druhou, to není férový postup.
3x se lidé zklamali a správné bylo říci - nechali jsme se unést, svým egem, předpověď nebyla pravdivá svedli jsme v dobré víře ohromné množství lidí vzbudili jejich naděje a pak je zklamali.
Ano, to bylo správné říci, ale s videem to nemá nic společného. Můžeš to jistě ale ventilovat na jiném tématu.
Je přirozené pokud někdo miluje učení církve, že začne nenávidět toho, kdo před ním toto učení zesměšňuje a útočí na ně.
Ani zde nemáš pravdu, mnoho lidí, které jsem poznal, miluje učení církve a zároveň i kritiky. Přirozené to možná je, ale Bůh dává sílu milovat i nepřátele.
Z videa zřetelně vyplývá, že se autoři snaží zjednodušovat a používají podpásovky. Přitom je dost dobrých zdrojů a argumentů pro seriózní kritiku.
Na domněnkách nelze stavět a na základní otázku "mohl Bůh dát stejné vidění více lidem?" lze odpovědět "ano, mohl". Ostatní věci okolo, ta omáčka a dehonestace je spíše o ubohosti autorů.
Ano Bůh mohl dát stejné vidění více lidem.

Doufám, že se ti teď bude lépe spát.

Bůh mohl mluvit i k Josephu Smithovi, Bůh mohl mluvit i k Son-mjong Munovi, i k Charlesi Taze Russellovi, i k Ahn Sahng-hongovi.

Vlastně mohl mluvit i ke mně a možná to co ti říkám, je co mi ,,Pán ukázal".

Neregistrovaný

Re: Adventizmus neni veľký spor ale veľký podvod.

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Ano Bůh mohl dát stejné vidění více lidem.

Doufám, že se ti teď bude lépe spát.

Bůh mohl mluvit i k Josephu Smithovi, Bůh mohl mluvit i k Son-mjong Munovi, i k Charlesi Taze Russellovi, i k Ahn Sahng-hongovi.

Vlastně mohl mluvit i ke mně a možná to co ti říkám, je co mi ,,Pán ukázal".
To jsem rád, že jsme se shodli, i když to trochu uhýbáš zmínkami o Smithovi či Moonovi, o tom diskuze ale nebyla. Děkuji za starost, spím dobře.

Lída R.
Príspevky: 107
Dátum registrácie: 28 Nov 2021, 19:51
Kontaktovať používateľa:

Re: Adventizmus neni veľký spor ale veľký podvod.

Neprečítaný príspevok od používateľa Lída R. »

Neregistrovaný napísal: 16 Jan 2022, 12:59 Situaci a hrubý životopis Foye je na adventistických stránkách zde:
https://encyclopedia.adventist.org/article?id=9CEN
Tam je uvedeno, že Foy žil do roku 1893. Tvrzení ve videu, že Loughborough napsal, že Foy zemřel v roce 1845, se nedá ověřit, není tam totiž odkaz na zdroj.
Mohl se i zmýlit, v rodině Foye bylo několik úmrtí, pro celou situaci to není nosná myšlenka, i když to autoři videa "rozmázli".
Sám odkaz z SDA encyklopedie, který jsi sem dal, potvrzuje tezi, že Loughborough psal o Foyově brzké smrti.

Foy must have intimated to his audiences that he could not understand this vision, as Loughborough writes that the vision “troubled him,” “was to him unexplainable, and he ceased public speaking” and that he even after “sickened and died.”34

Autoři videa mají pravdu. Loughboroughova kniha The Great Second Advent Movement: Its Rise and Progress je volně k nahlédnutí zde:

http://centrowhite.org.br/files/ebooks/ ... ogress.pdf

As he
147
expected the Lord Jesus to come in a very short time, he failed to recognize the
fact that a third message was to follow the first and second messages of
Revelation 14. Consequently the vision was to him unexplainable, and he ceased
public speaking. After the close of the prophetic period, in the year 1845, he
heard another relate the same vision, with the explanation that "the first and
second messages had been given, and that a third was to follow." Soon after this
Mr. Foy sickened and died.


Oficiální stránky EGW zde:

https://m.egwwritings.org/en/book/1140.2#0

Ne, že bych se chtěla zapojovat do diskusí s novými vhledy, zaměřuji se už na uzavření mých myšlenek, ale toto je snadno dohledatelná věc.

Neregistrovaný

Re: Adventizmus neni veľký spor ale veľký podvod.

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Foy must have intimated to his audiences that he could not understand this vision, as Loughborough writes that the vision “troubled him,” “was to him unexplainable, and he ceased public speaking” and that he even after “sickened and died.”34
Díky za odkaz, kdyby byl ve videu hned, nemusel bych napsat toto:
Tvrzení ve videu, že Loughborough napsal, že Foy zemřel v roce 1845, se nedá ověřit, není tam totiž odkaz na zdroj.
Mohl se i zmýlit, v rodině Foye bylo několik úmrtí, pro celou situaci to není nosná myšlenka, i když to autoři videa "rozmázli"
Autoři videa mají pravdu.
V tomto, ne moc důležitém aspektu, ano-Loughborough skutečně psal o brzké smrti. Je to divné, protože Foy zemřel, když bylo Loughboroughovi asi 60 let, je divné, že o něm nadále neslyšel. Pěkně se tedy seknul.
Hlavní diskuze byla o tom, že EGW vidění "zkopírovala", to ale prezentace neprokázala. Bůh mohl dát stejné nebo podobné poselství EGW, Foyovi i Fossovi, neřeším, jak s ním všichni tři naložili.

Napísať odpoveď

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 1 neregistrovaný