Církev

Diskusia o vieroučných bodoch CASD.
Viktorrealita
Príspevky: 839
Dátum registrácie: 30 Sep 2018, 10:46
Kontaktovať používateľa:

Re: Církev

Neprečítaný príspevok od používateľa Viktorrealita »

Aj keby ich bolo milión cirkví, tak Boží pohľad vidí cirkev Kristovu v zboroch, cirkvách, cirkevných spoločenstvách, aj mimo nich, ktorí v Pravde vyznávajú Krista a teda presne vie, ktorých oživil a kraľuje v ich srdciach svojím Slovom - Duchom. Kto poprie tento Boží pohľad a jeho schopnosť rozlíšiť vykúpeného, od falošného kresťana - jeho ovce, od kozlov? Kto poprie Božiu milosť a moc, aby si zachoval zostatok v každom čase a to podľa vyvolenia milosti?

No ak nejaká viditeľná cirkev pod názvom XY, si začne namýšľať, že jedine ona jediná, je tým celým telom Kristovým a iba v nej sú zostatky tých pravých nasledovníkov, tak sa povýšila a ignoruje Božiu moc a Boží pohľad, kto všetko tvorí cirkev Kristovu.

Áno, vidíme čo sa dialo a deje v cirkvách a to najmä tých, ktorí si toto o sebe namýšľali. Práve to, čo si o sebe namýšľaľa KC, tak vidíme, k akým skutkom ich táto pýcha a nadutosť doviedla.

Takéto zmýšľanie o svojej jedinečnosti a výnimočnosti, badám aj u niektorých adventistov a najmä v spoločenstve SJ.

Pohľad človeka na toto množstvo cirkví vyvoláva pochybnosti, či vôbec ešte exituje nejaká pravá cirkev. Je to ale chybný pohľad na to, čo je cirkev Kristová a človek predpokladá, že to bude nejaká dokonalá viditeľná inštitúcia a to pod názvom XY. No cirkev Kristová, ako celok sa nedá vnímať pohľadom človeka, ale jedine Boha. Cirkev Kristovú netvoria celé zbory, cirkví a cirkevné spoločenstvá, ktorí v Pravde nasledujú Krista, ale jednotlivci z týchto spoločenstiev a aj mimo nich, ktorým Otec na nebesiach zjavil v srdciach Krista a tak Kristus – to Otcové Slovo sa im stalo skalou spasenia. No a na takejto skale – presvedčení, kto je Kristus, čo všetko vykonal a čo zasľúbil a to jedine zjavením od Otca, sa buduje cirkev Kristová. Takto vzniká nové vedomie života v Kristu a to jedine na oslavu Boha.

Vidíme to jasne aj na týchto veršoch a to pohľad Eliáša a pohľad Boha, na ľud Izraela. : 3 Pane, tvojich prorokov pobili a tvoje oltáre rozborili, a zostal som len ja sám, a hľadajú i moju dušu.
Vidíme to: Zostal som len ja sám!

A čo na to Boh a jeho pohľad: Zanechal som si sedem tisíc mužov, ktorí nesklonili kolena modle Bálovi.
Z moci Božej boli zachovaní a to presne tak, ako sú zachovaný z Božej moci aj terajší zostatok počas celého času milosti. No a o tom zostatku vie jedine Boh. A práve tí tvoria cirkev Kristovu.

A preto: 5 Takto tedy stalo sa, že i v terajšom čase je zostatok podľa vyvolenia milosti.

Rim11 2 Nezavrhnul Bôh svojho ľudu, ktorý vopred poznal. Alebo či neviete, čo hovorí Písmo, kde je reč o Eliášovi, jako sa modlí Bohu proti Izraelovi a hovorí: 3 Pane, tvojich prorokov pobili a tvoje oltáre rozborili, a zostal som len ja sám, a hľadajú i moju dušu. 4 Ale čo mu hovorí na to Božia odveta? Zanechal som si sedem tisíc mužov, ktorí nesklonili kolena modle Bálovi. 5 Takto tedy stalo sa, že i v terajšom čase je zostatok podľa vyvolenia milosti.

Neregistrovaný

Re: Církev

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Viktor, Ty jsi se zase rozjel.
No ak nejaká viditeľná cirkev pod názvom XY, si začne namýšľať, že jedine ona jediná, je tým celým telom Kristovým a iba v nej sú zostatky tých pravých nasledovníkov, tak sa povýšila a ignoruje Božiu moc a Boží pohľad, kto všetko tvorí cirkev Kristovu.
Máš na mysli nějakou konkrétní církev? Zřejmě ŘKC, ale i ta má už jiný pohled, CASD neučí, že je celým tělem Kristovým, nejpovýšenější jsou asi SJ.
No cirkev Kristová, ako celok sa nedá vnímať pohľadom človeka, ale jedine Boha. Cirkev Kristovú netvoria celé zbory, cirkví a cirkevné spoločenstvá, ktorí v Pravde nasledujú Krista, ale jednotlivci z týchto spoločenstiev a aj mimo nich,
To ale nepopírá, že Bůh má na zemi viditelnou církev, bylo tomu tak vždy. Někteří tam nepatří, to je jisté, ale naopak tam patří ti, o kterých to nevíme.
Takže nesouhlasím-věřím, že Bůh má na zemi i církev, která tvoří celé sbory.
Na Tvé myšlenky o predestinaci nebudu reagovat, už o tom bylo diskuzí dost.

Viktorrealita
Príspevky: 839
Dátum registrácie: 30 Sep 2018, 10:46
Kontaktovať používateľa:

Re: Církev

Neprečítaný príspevok od používateľa Viktorrealita »

Neregistrovaný napísal: 24 Jan 2022, 21:28 Máš na mysli nějakou konkrétní církev? Zřejmě ŘKC, ale i ta má už jiný pohled, CASD neučí, že je celým tělem Kristovým, nejpovýšenější jsou asi SJ.

Neviem presne v akej miere je u adventistov rozšírený názor, že zostatky sú jedine v CASD a v akej miere uznávajú ostatné reformované cirkvi a teda, že aj tam sú zostatky. Potom by nemal byť problém, ak niekto odíde z CADS a to k inej z reformovaných cirkví, keďže všetci sú bratia a sestry v Kristu a spása je jedine v Kristu a nie v členstve v konkrétnej z nich. Ak evanjelium v CADS a v týchto reformovaných cirkvách a zboroch je to isté, že. No ak evanjelium je z nejakého dôvodu pozmenené, tak vtedy je vidieť nevraživosť, ak niekto odíde z jednej, do inej, kde je iné evanjelium. No ak je to postavené na tom, že jedine Otec priťahuje k pravému Kristu, tak nevraživosť mizne a je to ponechané na Bohu a jeho vôli.

Ak niektorí adventisti tvrdia, že tie pravé zostatky sú jedine v rámci CADS a to sú tí, ktorí dodržiavajú zákon a teda hlavne správny deň soboty, tak sa pýtam – sú človekom viditeľné tieto zostatky v rámci CASD, alebo neviditeľné?

To isté sa môžem opýtať aj SJ, ktorí svoj pocit jedinečnosti ani neskrývajú. Neuznávajú ostatné reformované cirkvi a vidia len kráľovstvo zo zostatkov v rámci SJ.

No a RKC nemá iný pohľad. Len sa navonok tvári, že je ústretová a liberálna. No je potrebné sa pozrieť na jadro ich učenia. Tam je vidieť, že na podstate ich učenia sa nič nemení a je to zabetonované.
Mons. Amato: Odpovede Kongregácie pre náuku viery prispievajú k posilneniu ekumenického dialógu, ktorý musí okrem otvorenosti obsahovať aj ochranu vlastnej katolíckej identity. Iba tak totiž možno dospieť k jednote všetkých kresťanov v „jednom stáde s jedným pastierom“ a vyliečiť ranu, ktorá dodnes bráni Katolíckej cirkvi v úplnom uskutočnení svojej univerzality v dejinách.
Vidíš tu dvojtvárnosť cit: „okrem otvorenosti obsahovať aj ochranu vlastnej katolíckej identity“

Ak pozmenili z - cirkev Kristova je katolícka cirkev, na cirkev Kristová je - v katolíckej cirkvi a súčasne vieme, čo myslia pod tým pojmom – katolícka, teda všeobecnosť, no jedine v rámci kritérií, ktoré sama stanovila, aby to všetko zahrnula pod svoj pláštik univerzality, tak je jasné, na čo slúži táto zmena. Samozrejme, ako prvé, uznanie pápeža, ako zástupcu Krista – Boha na zemi a kopu ďalších kritérií.
Kontregácia pre náuku viery vydala dokument. Nesie názov Odpovede na otázky týkajúce sa niektorých aspektov náuky o Cirkvi.
------------------------------------------
Otazka: „Ako sa má chápať tvrdenie, podľa ktorého Kristova Cirkev existuje v Katolíckej cirkvi?“. Kongregácia preto potvrdzuje tvrdenie koncilu, že Kristus založil na zemi jedinú Cirkev a „táto Cirkev existuje v Katolíckej cirkvi, riadenej Petrovým nástupcom a biskupmi v spoločenstve s ním“. Existencia znamená trvalú historickú kontinuitu a prítomnosť všetkých zložiek ustanovených Kristom v Katolíckej cirkvi, v ktorej sa konkrétne nachádza Kristova cirkev na zemi.
Cit: Kongregácia preto potvrdzuje tvrdenie koncilu, že Kristus založil na zemi jedinú Cirkev a „táto Cirkev existuje v Katolíckej cirkvi, riadenej Petrovým nástupcom a biskupmi v spoločenstve s ním“.

No a čo myslia pod existenciou cirkvi Kristovej a pritomnosťou všetkých zložiek v rámci takejto KC?

Cit: Existencia znamená trvalú historickú kontinuitu a prítomnosť všetkých zložiek ustanovených Kristom v Katolíckej cirkvi, v ktorej sa konkrétne nachádza Kristova cirkev na zemi.

No a vieme, že to nie sú Kristove ustanovenia, ale ich vlastné ustanovenia a tradície, ktorými podmieňuje zahrnutie a to pod svoj pláštik univerzality.

Je jasné, že myslia pri tom na viditeľnú KC na čele s pápežom a jedine v rámci tejto cirkvi, sa vraj niekde nachádza – cirkev Kristova. Pritom žiadny katolík mi neodpovie na otázku, kde sa nachádza cirkev Kristova a to vo vnútri takejto viditeľnej KC a kto ju tvorí? Je viditeľná v rámci KC, alebo neviditeľná? Vidíš to? Pritom odmietajú to, že cirkev Kristova je neviditeľná a existuje v rámci všetkých cirkvi, zborov a cirkevných spoločenstiev, ktorí v pravde vyznávajú Krista. No je viditeľná z Božieho pohľadu a práve to je podstatné a práve to odmietajú! Nie je im jedno, že niekto odíde z takejto KC k reformovaným cirkvám. No je im jedno, ak niekto odíde napr. z RKC do Greckokatolíckej, ktorá patrí ku KC. Tu sa odhaľuje, čo o sebe KC namýšľa.
Neregistrovaný napísal: 24 Jan 2022, 21:28 To ale nepopírá, že Bůh má na zemi viditelnou církev, bylo tomu tak vždy. Někteří tam nepatří, to je jisté, ale naopak tam patří ti, o kterých to nevíme.
Takže nesouhlasím-věřím, že Bůh má na zemi i církev, která tvoří celé sbory.

Tak mi povedz, ktorá to je, tá jediná viditeľná cirkev a pod akým názvom vystupuje, nech to už viem. Ak povieš, že aj ostatné cirkvi a zbory patria k viditeľnej, no a nevieme, kto z jednotlivcov patrí do cirkvi Kristovej, tak ako sa dá povedať, že cirkev Kristova, je z nášho pohľadu viditeľná. Predsa cirkev Kristova je len jedna!
Neregistrovaný napísal: 24 Jan 2022, 21:28 Na Tvé myšlenky o predestinaci nebudu reagovat, už o tom bylo diskuzí dost

No jasné. Stačí ignorovať mnohé v Biblii a je to vyriešené. Čo znamená : Rim11 5 Takto tedy stalo sa, že i v terajšom čase je zostatok podľa vyvolenia milosti.

Kde sú tie zostatky a kto ich vidí v každom čase. No Boh ich vidí a to v každom čase, ako svoj ľud.

No nie všetci ľudia, čo sa hlásia ku kresťanstvu, sú Božím ľudom.

Jedni dostanú Božiu milosť a to podľa vyvolenia milosti a ostatní na súde, Božiu spravodlivosť a to podľa skutkov. Nikto z ľudí nedostane nespravodlivosť! Udelenie milosti podľa vyvolenia, nie je predsa nespravodlivosť! Prečo majú s tým niektorí problém?

ambassador
Príspevky: 2599
Dátum registrácie: 26 Jan 2016, 18:25
Kontaktovať používateľa:

Re: Církev

Neprečítaný príspevok od používateľa ambassador »

Takto to dopadne při výkladu- nevýkladu Písma, když se ignorují souvislosti.

ambassador
Príspevky: 2599
Dátum registrácie: 26 Jan 2016, 18:25
Kontaktovať používateľa:

Re: Církev

Neprečítaný príspevok od používateľa ambassador »

Povinně pasivní účast na opakujících se rituálech v církvi může vést ke křesťanskému otupení.
Prílohy
img.obrazky.jpg

Lída R.
Príspevky: 107
Dátum registrácie: 28 Nov 2021, 19:51
Kontaktovať používateľa:

Re: Církev

Neprečítaný príspevok od používateľa Lída R. »

To, co je pro jednoho "prázdným opakováním" nebo "ritualismem", to může být pro jiného uvědoměním si základu víry nebo nasloucháním hlasu Božího.

K otupění může vést cokoliv, např. hrdost na "docházku do sboru" nebo dlouhá kázání, která neměl čas řečník si připravit.

Každý má ten svůj osobní "ritualismus" a každý ví, u čeho má srdce. Ať tak, nebo tak, obojí může být jak břemeno, tak radostná událost. Rozhoduješ o tom ty.

Viktorrealita
Príspevky: 839
Dátum registrácie: 30 Sep 2018, 10:46
Kontaktovať používateľa:

Re: Církev

Neprečítaný príspevok od používateľa Viktorrealita »

KC na čele s pápežom sa nevzdala snahy vytvoriť viditeľnú jednotu všetkých kresťanov a to pod jedným viditeľným pastierom – rozumej – pápežom, ktorý je, a to podľa nej zástupca Krista – Boha na Zemi. Chce vyzerať navonok, ako ústretová a skrz hmlu ekumenizmu a v rámci rôznych charizmatických hnutí, duchovného liberalizmu a relativizmu, prenikať do ostatných cirkví , zborov a meniť ich smerovanie v ústrety celosvetovej viditeľnej jednote. No súčasne chce o to viac chrániť svoju katolícku identitu. A ako tvrdia, Iba tak totiž možno dospieť k jednote všetkých kresťanov v „jednom stáde s jedným pastierom“ a vyliečiť ranu, ktorá dodnes bráni Katolíckej cirkvi v úplnom uskutočnení svojej univerzality v dejinách. No aké to bude stádo a pod akým pastierom?

No a to je spôsob, ako chce antikrist zviesť ostatné a to ešte zdravé cirkvi a zbory, aby dosiahol tento cieľ a to viditeľnú jednotu všetkých kresťanov a takto uskutočniť svoj cieľ a zahrnúť všetkých, pod svoj ohavný pláštik univerzality.

Snaha niektorých cirkví vytvoriť vlastnou snahou nejakú celosvetovú viditeľnú jednotu všetkých kresťanov, ignoruje fakt, že jednota vo Svätom Duchu u vykúpených vždy existovala a existuje. To, že túto celkovú jednotu, je z nášho pohľadu nevidieť a teda sa nedá povedať, že je tu, alebo tam hen, ešte neznamená, že Boh ju nevidí. Boh všetok svoj zostatok vidí a to v každom čase a pri druhom príchode Krista zvolá všetkých, ktorí sú zapečatení Svätým Duchom zasľúbenia. Až vtedy sa ukáže cirkev Kristova viditeľná pre všetkých.

Viktorrealita
Príspevky: 839
Dátum registrácie: 30 Sep 2018, 10:46
Kontaktovať používateľa:

Re: Církev

Neprečítaný príspevok od používateľa Viktorrealita »

Kto sa narodil zo Svätého Ducha – z Boha, tak je srdcom v Kráľovstve Božom – Kráľovstve spravodlivosti, pokoja a radosti v Duchu Svätom a súčasne, je aj v cirkvi Kristovej zapečatený Svätým Duchom zasľúbenia. To je to členstvo v Božích očiach.

Rim 14:17 Lebo kráľovstvo Božie nie je pokrm a nápoj, ale spravedlivosť, pokoj a radosť v Svätom Duchu.

Ako vidíme, nie je to nič telesné a viditeľné, ale je duchovný a znovuzrodený stav a to v srdci človeka.
Tak, ako je Kráľovstvo Božie vo Svätom Duchu, tak je aj Cirkev Kristova, vo Svätom Duchu a je súčasťou tohto Kráľovstva a nikto nepovie: Hľa, tu! alebo: Tam hen! Je to Duchovné kráľovstvo – Božie kráľovstvo, ktorého súčasťou sú všetci vykúpení v Kristu!

Luk17 20A keď sa ho opýtali farizeovia, kedy prijde kráľovstvo Božie, odpovedal im a riekol: Kráľovstvo Božie neprijde s pozorovaním, 21ani nepovedia: Hľa, tu! alebo: Tam hen! Lebo hľa, kráľovstvo Božie je medzi vami!

Kráľovstvo Božie nepríde s pozorovaním a teda nikto nepovie, že je tu, jedine v tej viditeľnej cirkvi, alebo tam hen. Teda nie je pre nás viditeľne, ako nejaká viditeľná jednota – inštitúcia. Kráľovstvo Božie, ktorého súčasťou je cirkev Kristova je v duchovnej rovine a je to duchovné kráľovstvo a teda jednota v Duchu Svätom. Nikto ho neuvidí a ani srdcom nevojde, do tohto duchovného kráľovstva spravodlivosti, radosti a pokoja, pokým sa nenarodí z Ducha – z Boha. Aby človek mohol žiť duchovným životom, tak tomu musí vždy predchádzať nové narodenie z Ducha – z Boha. Ináč to nie je možné! Nové narodenie z Boha nie je aktom našej, ale Božej vôle.

Nový život svedčí, že v sa srdci stala zásadná premena. Narodil sa nový človek, ktorý je už zdokonaľovaný a vyučovaný, tou istou milosťou Božou v Slove Božom.
Naposledy upravil/-a Viktorrealita v 16 Mar 2022, 09:31, upravené celkom 1 krát.

ambassador
Príspevky: 2599
Dátum registrácie: 26 Jan 2016, 18:25
Kontaktovať používateľa:

Re: Církev

Neprečítaný príspevok od používateľa ambassador »

Lída R. napísal: 26 Jan 2022, 08:24 To, co je pro jednoho "prázdným opakováním" nebo "ritualismem", to může být pro jiného uvědoměním si základu víry nebo nasloucháním hlasu Božího.

K otupění může vést cokoliv, např. hrdost na "docházku do sboru" nebo dlouhá kázání, která neměl čas řečník si připravit.

Každý má ten svůj osobní "ritualismus" a každý ví, u čeho má srdce. Ať tak, nebo tak, obojí může být jak břemeno, tak radostná událost. Rozhoduješ o tom ty.
Použil jsem dva slovní výrazy "pasivní" a "může", který je odlišný od výrazu musí.

Lída R.
Príspevky: 107
Dátum registrácie: 28 Nov 2021, 19:51
Kontaktovať používateľa:

Re: Církev

Neprečítaný príspevok od používateľa Lída R. »

ambassador napísal: 26 Jan 2022, 11:43
Lída R. napísal: 26 Jan 2022, 08:24 To, co je pro jednoho "prázdným opakováním" nebo "ritualismem", to může být pro jiného uvědoměním si základu víry nebo nasloucháním hlasu Božího.

K otupění může vést cokoliv, např. hrdost na "docházku do sboru" nebo dlouhá kázání, která neměl čas řečník si připravit.

Každý má ten svůj osobní "ritualismus" a každý ví, u čeho má srdce. Ať tak, nebo tak, obojí může být jak břemeno, tak radostná událost. Rozhoduješ o tom ty.
Použil jsem dva slovní výrazy "pasivní" a "může", který je odlišný od výrazu musí.
Ve svém komentáři používám stejný princip a výraz "rozhoduješ o tom ty" není míněn na nikoho osobně, ale obecně.

Napísať odpoveď

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 2 neregistrovaní