Katolická církev

Diskusia o vieroučných bodoch CASD.
Lída R.
Príspevky: 107
Dátum registrácie: 28 Nov 2021, 19:51
Kontaktovať používateľa:

Re: Katolická církev

Neprečítaný príspevok od používateľa Lída R. »

Přece jen je mezi anathemou Pavla a Tridentu rozdíl, v prvním případě je proklet ten, kdo přináší jiné evangelium, v druhém ten, kdo věří evangeliu.
Exkomunikace z církve v tehdejší době znamenala často rozsudek smrti nebo mučení, církev přece vládla. Nebylo to o tom, v pořádku, že věříte jinak, máte svobodu a věřte si, jak myslíte.
Já si vůbec nemyslím, že když vstupuješ (vstupujete) do jiné církve, že se nezajímáte o její učení, nic takového jsem nepsal. To byl bylo přece bláhové, naopak, myslím, si, že jsi si přestup dobře rozmyslela.
Jsou ale jiné případy-mnozí vstoupí do církví na podnět rodičů, pod vlivem přátel, z nějakého popudu (oslovení na evangelizační akci) a moc učení nezkoumají.
Pak mohou být rozčarováni, to ale není Tvůj případ, přestup jsi dobře zvážila.
Tridentský koncil dle svého prohlášení bránil pravdu evangelia.
Anathemizací se inspiroval z Bible, kde je řada takových případů a odkaz už jsem dávala.
Anathema - dnes exkomunikace spadá do oblasti kanonického práva a nemá emocionální zabarvení.
Emocionální zabarvení tomu dodávají až lidé.
Ten koncil byl reformní, např. někteří preláti si stěžovali, že to je hrozný, že všichni se jen modlej a postěj a že se tam vůbec nedá dělat kariéra...

Rozsudek smrti -jak kdy a jak kde. Např. v případu Jana Husa dokázal protestantský historik Kejř, že koncil jednal podle tehdejšího církevního práva a nepochybil.
Husův případ byl navíc jen jedním z mnoha, ale Jan Hus se stal symbolem ve všech dobách a byl uznán za reformátora církve. Myslím, že víc se už ale nedá čekat.
Jinak určitě to nebylo tak, věřte si jak chcete a jak myslíte, ano.

Rozčarování z lidí se mě nemůže týkat. Lidé jsou ve všech církvích stejní.
Jedna paní už mě slušně požádala, jestli bych si mohla v kostelní lavici přesednout :) (Stálé místo).
Pak jsem se podívala do jejích očí, a byla tam laskavost, měla takové hezké oči.
Tak jsem to nechala být.

Je pro mě překvapením, že si myslíš, že jsem si přestup dobře rozmyslela. Když se podíváš na začátek fóra, tak je tam nade mnou politování, že věřím hloupostem :).

Neregistrovaný

Re: Katolická církev

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Neregistrovaný napísal: 16 Dec 2021, 19:49
V dějinách adventismu také najdeš období, kdy Whiteová a vedení hnutí odmítalo Sobotu, jedlo vepřové, odmítalo trojici, a Věřilo v zavřené dveře (tedy už ani nikoho neevangelizovalo, protože už všichni mimo ně mají smůlu).
A později se to změnilo.

Tak buď dovol i největší církvi vyrůst ze svých omylů a chyb, ve kterých již dnes nepokračuje, nebo navrhni stejný osud ŘKC i CASD, nebo zkus bránit i zaútočit proti mne a dále mít zavřené oči nad chybami CASD a vytrvej v pohledu na chyby ŘKC.

Mimochodem to píšu jako člověk, který z adventismu a křesťanství přechází někam do náboženského synkretismu - new age, reinkarnace, a kdoví čeho ještě. Zůstává mi milující stvořitel a jednota bytostí ve vesmíru spojená jeho zdrojem a láskou. Psáno dosti neotesaně.

Kdo se zaměřuje na rozpory uvidí více a více rozporů, kdo se zaměřuje na společné uvidí více a více společného.
Energie následuje pozornost.
Nebo bibličtěji co člověk zaseje to také sklidí, kdo zasévá do ducha kdo do těla, kdo myslí na nebeské věci, kdo na pozemské.
Zkusím na Tvoji zprávu reagovat. Je otázkou, od kdy chceš počítat dějiny adventismu, nejsou totiž totožné s dějinami Církve adventistů. Hnutí mileritů nebylo jednotné a doktríny se tvořily postupně, až nakonec byla založena církev v roce 1863. EGW a někteří další ale zachovávali sobotu dříve, někdy od roku 1844. Nedá se tedy tvrdit, že vedení hnutí odmítalo sobotu a už vůbec ne, že vedení církve odmítalo sobotu. Co se týče vepřového, podle údajů v knihách EGW měla vidění o zdravotní reformě v roce 1865, tedy dva roky po založení církve. Je tedy pravda, že první asd baštili vepřové a to se změnilo. Učení o zavřených dveřích je z let 1844-1851, jedná se tedy o učení některých skupin hnutí (podle všeho i EGW), ne ale o učení církve. Je to potřeba rozlišovat, abychom byli féroví.
Já nikomu nebráním vyrůst z chyb, nakonec diskutující z řad katolické církve je za chyby nepovažují a věří v jejich správnost. Poukázal jsem na to, co třeba ani sami nevědí, že ustanovení koncilů stále platí, tedy např. i Tridentu o pronásledování jinověrců...
Nechci to nazvat "chybami", ale v učení, které je zjevně protibiblické, ŘKC pokračuje i v moderní době, není tedy pravda, že v nich dnes nepokračuje.
Osud ŘKC i CASD je v Božích rukou, kdo já jsem, že bych ho navrhoval? Věřím, že Bůh je spravedlivý a milostivý.
Nemám v úmyslu na Tebe útočit, nevím, jak jsi z příspěvků vyčetl, že bych zavíral oči nad chybami CASD..je jich na tomto fóru plno zdokumentováno.
No, nevím, zda si odchodem od křesťanství k New age či jinam pomůžeš, vždyť New age čí, že člověk sám je Stvořitelem, je to antropocentrická filosofie, navíc hodně spojená s okultismem. Ale každý má svobodu volby, co člověk zaseje (hlavně do svého života), to skutečně sklidí.
Dějiny Adventismu počítám od Prvního vidění Ellen Whiteové tedy pár dní po 23. řijnu 1844 kdy převzala vedení po zklamání Milleritů.

Ano církev se oficiálně traduje až od 1863
O teologicky bouřlivém období mezi lety 1844 - 1863 se moc nemluví.

Učení o zavřených dveřích patří do dějin adventismu a to do toho proudu a skupiny, ze které dále vznikla církev adventistů.

Ano církve ze svých chyb vyrůstají a v některých zůstávají a do některých upadají. Všechny.

Myšlenka, že každý člověk v sobě má kus Boha stvořitele je ta stejná, kterou ukazuje v Bibli příběh o stvoření člověka k Obrazu Božímu podle jeho podoby.
Dále i novozákonní výroky, že jsme nazýváni syny Božími - Boží syn je i Ježíš.

Rozdíl je pouze v důrazu na teologii ,,prvního a stálého hříchu" která se od 3. kapitoly Genesis v Křesťanství zdůrazňuje mnohem mnohem více, než původ a způsob stvoření člověka.

Tato teologie vede k manipulaci.
Kdyby nebyla, lidé by mohli hledat Boha přistupovat k němu svobodně.

Když je , říká se lidem, že k Bohu svobodně přistupovat nemohou, protože jsou hříšní.

Aby nebyl Bůh vykreslen zlý, stejně nakonec přistupuje on k nim ale už je zde prostor k tomu nastavit lidem podmínky za kterých pouze mohou přistupovat k Bohu.
A tyto podmínky potom koncentrují moc do rukou těch kdo je určují.

Stejně vždy budou moci lidé přistupovat k Bohu přímo a kdo ho budou hledat tak ho naleznou a kdo ho budou hledat ve svém srdci tak ho tam naleznou neboť z něj vychází život (z Boha ale i za vašeho srdce - Př 4, 23)

Takže tuto myšlenku nepokládám v new age za originální, spíše sem hledal kde není zakryta naukou o dědičném hříchu, který lidi po generace sráží do mizerných stavů studu, viny, beznaděje a strachu před Bohem a strachu ho hledat a přistupovat k němu.

Místo aby na lidi padala bázeň a vědomí vlastní velikosti před Tvůrcem na základě setkání se s Ním a to přirozeně, tak na ně padá už preventivně na základě strašení lidí a tím se Ho lidé často začnou bát a sebe snižovat, aniž by Ho zažili.

O okultismu mnoho nevím a příliš mne nezajímá, ale to slovo znamená zabývání se něčím skrytým - opět i bible říká - Přísloví 25, 2 Sláva Boží je věc ukrýt, sláva králů je věc prozkoumat.

Vzhledem k tomu, že Všechny věci stvořil Bůh nevidím nic špatného na tom - ,,Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě." (1 Te 5,22)

Také si myslím, že nevíš, čím si odchodem od křesťanství k new age či jinam pomůžu, ale myslím si, že nevěříš, že si pomůžu a proto ani odpovědi nečekáš, nebo jim nebudeš naslouchat.

Přesto zde napíšu pro ty, co je to zajímá - to co mi změna pohledu dává:

1) Svobodnější a ucelenější představu o dobrém Bohu Tvůrci všeho, (nemusím řešit dodnes nepochopené některé vrtochy a rozmary činů Hospodina nebo JHVH chcete-li v SZ, které jsou tvrdé a kruté, když mám svobodu připustit, že v té bibli třeba v tomto není pravda a Bůh takový prostě není, místo abych sám proti svému svědomí nutil mozek vymyslet, jak Boha obhájit aby to vlastně myslel dobře i když mi to srdce nebere.)

2) Oproštění se od jedinečnosti a výsadního postavení křesťanství mezi všemi směry a kultury, což vede k pokřivenému pohledu na jinověrce jako skupinu a jejich nálepkování a hrozí nepostřehnutelnou pýchou pro mé ego, že jsem součástí něčeho víc něčeho lepšího než ostatní (s tím sice budeme bojovat všude a vždy, ale je fajn jeden silný kořen vytnout)

3) Dává mi to také větší sílu a vnitřní pokoj v dávání ostatním svobodu jejich víry a rozhodnutí. (Nemám totiž potřebu někoho zachraňovat, když nemám v pozadí víru, která by říkala , že bez mého náboženství a pravdy je ten člověk do záhuby)

4) Umožňuje mi to hledat Boha bez omezení, která s sebou křesťanství přináší. (Křesťanství sice říká budete mne hledat a naleznete mne, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem - ale varuje přitom od spousty způsobů, kterými jiné kultury hledaly Boha a jen říká, že je to špatná a nebezpečná cesta),

Například snaha o vystoupení z těla a duch může astrálním cestováním cestovat až k Bohu. Proč by nemohl, proč by to mělo být špatně, proč by měla být lidská touha jakkoliv se dostat do Boží blízkosti špatná či snad Bohem zakázaná?
Přesto to bývá v křesťanství označováno na okultní a nečïsté až protibožské praktiky.

5) Myslím si, že nepřímo ovlivňují předchozí body také každodenní život ve smyslu většího respektu úcty a pokory k jiným lidem kulturám a náboženstvím, ochota naslouchat jim, neboť najednou připouštím že i právě u nich mohu najít něco velice cenného na své cestě poznávání sebe a Boha a přiučit se.

Tož tak brachu.

Šašo Jašo

Otázka na new age

Neprečítaný príspevok od používateľa Šašo Jašo »

Proč by nemohl, proč by to mělo být špatně, proč by měla být lidská touha jakkoliv se dostat do Boží blízkosti špatná či snad Bohem zakázaná?

A prečo by sme mali vôbec sa snažiť nájsť Boha a dostať sa do jeho blízkosti ? Je to naozaj naša úloha ?

Rastislav

Re: Otázka na new age

Neprečítaný príspevok od používateľa Rastislav »

Šašo Jašo napísal: 18 Dec 2021, 14:11 A prečo by sme mali vôbec sa snažiť nájsť Boha a dostať sa do jeho blízkosti ? Je to naozaj naša úloha ?
Máš nejaké informácie čo je úloha človeka na tejto zemi ?

Neregistrovaný

Re: Katolická církev

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Dějiny Adventismu počítám od Prvního vidění Ellen Whiteové tedy pár dní po 23. řijnu 1844 kdy převzala vedení po zklamání Milleritů.
EGW nepřevzala vedení v roce 1844, to byla ještě neznámou osobou, bylo jí 17. Dějiny adventismu začínají dříve a dějiny CASD později.
Učení o zavřených dveřích patří do dějin adventismu a to do toho proudu a skupiny, ze které dále vznikla církev adventistů.
Určitě patří, sami ale poznali svůj omyl, byla to slepá ulička.
Ano církve ze svých chyb vyrůstají a v některých zůstávají a do některých upadají. Všechny.
Mohl by jsi dát nějaké příklady tohoto "vyrůstání" ? S tezí souhlasím, jen bych rád věděl, jak to myslíš na konkrétních příkladech.
Myšlenka, že každý člověk v sobě má kus Boha stvořitele je ta stejná, kterou ukazuje v Bibli příběh o stvoření člověka k Obrazu Božímu podle jeho podoby. Dále i novozákonní výroky, že jsme nazýváni syny Božími - Boží syn je i Ježíš.
Rozhodně ne, naopak myšlenky, které jsi napsal jsou klasickými tvrzením New age. Nemáme v sobě podle bible "kus Boha" a už vůbec ne Stvořitele. Jsme stvořením, navíc padlým. Mezi "synovstvím" Krista a naším jsou velké, nepřekonatelné rozdíly-On přišel z nebe, existoval od věčnosti, spasil lidstvo-my se můžeme stát Božími syny jedině přijetím nabídky spásy od Boha.
Rozdíl je pouze v důrazu na teologii ,,prvního a stálého hříchu" která se od 3. kapitoly Genesis v Křesťanství zdůrazňuje mnohem mnohem více, než původ a způsob stvoření člověka.
Ale vůbec ne, pád do hříchu je realita, kterou Písmo popisuje. Vysvobození z moci hříchu má ve svých rukou ten, kdo člověka stvořil, tedy Stvořitel.
Tato teologie vede k manipulaci. Kdyby nebyla, lidé by mohli hledat Boha přistupovat k němu svobodně.
Vytváříš domnělý problém, který neexistuje a pak to nazveš manipulací. Lidé dodnes mohou svobodně hledat Boha, zjevil se nám v Kristu, který přijímá každého člověka.
Když je , říká se lidem, že k Bohu svobodně přistupovat nemohou, protože jsou hříšní.
Bible tvrdí pravý opak, tj. že lidé mohou svobodně přistupovat k Bohu. Samozřejmě nemohou s Bohem v jeho slávě v padlém stavu komunikovat, zničilo by je to.
Aby nebyl Bůh vykreslen zlý, stejně nakonec přistupuje on k nim ale už je zde prostor k tomu nastavit lidem podmínky za kterých pouze mohou přistupovat k Bohu. A tyto podmínky potom koncentrují moc do rukou těch kdo je určují.
Bůh je dobrý, to je základ si uvědomit, svoji vůli zjevoval přes určité lidi. Podmínky nastavoval Pán Bůh ve svém slovu a je tomu dodnes, křesťan má být podřízen Písmu, ne lidem, kteří by si snad chtěli nějakou moc osobovat.
Stejně vždy budou moci lidé přistupovat k Bohu přímo a kdo ho budou hledat tak ho naleznou a kdo ho budou hledat ve svém srdci tak ho tam naleznou neboť z něj vychází život (z Boha ale i za vašeho srdce - Př 4, 23)
S prvním tvrzením, že lidé mohou přistupovat k Bohu přímo souhlasím. S výkladem textu Př 4:23 ale ne-jako padlí lidé Boha v srdci nemáme a nemáme v srdci ani život, tedy věčný. Bůh to tak zařídil, že díky fungování srdce máme život časný. Text chce říci něco jiného, Př 4:21 střez, co je v hloubi srdce (tj. svoje nitro) a to samé opakuje 4:23. Na čistotě srdce bude nakonec nejvíce záležet. Mat 5:8
Takže tuto myšlenku nepokládám v new age za originální, spíše sem hledal kde není zakryta naukou o dědičném hříchu, který lidi po generace sráží do mizerných stavů studu, viny, beznaděje a strachu před Bohem a strachu ho hledat a přistupovat k němu.
Neví, kdo Ti ukazoval jaký je Bůh, ale před Bohem moje viny a hříchy bělejí a vím, že mne přijímá a budu s ním v jeho království.
O okultismu mnoho nevím a příliš mne nezajímá, ale to slovo znamená zabývání se něčím skrytým - opět i bible říká - Přísloví 25, 2 Sláva Boží je věc ukrýt, sláva králů je věc prozkoumat.
Okultismus je spojen s New age pupečním šňůru, nelze oddělit. Citovaný text z Př 25:2 není o okultismu, před kterým bible varuje.
Vzhledem k tomu, že Všechny věci stvořil Bůh nevidím nic špatného na tom - ,,Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě." (1 Te 5,22)
Na tom opravdu nevidím taky nic špatného, jen kalnou vodu nemusím zkoumat tak, že jí vypiju. Stačí ji nabrat do průhledné nádoby a hned je vidět, jaká tam plave špína. To platí i o duchovních věcech, verš správně říká"dobrého se držte a zlého chraňte".
Také si myslím, že nevíš, čím si odchodem od křesťanství k new age či jinam pomůžu, ale myslím si, že nevěříš, že si pomůžu a proto ani odpovědi nečekáš, nebo jim nebudeš naslouchat.
Ne, že nevím, ale vím to jistě, mnoho lidí v historii si to myslelo, že objevili něco "lepšího", vykopali si ale cisterny, které nedrží vodu.
Přesto zde napíšu pro ty, co je to zajímá - to co mi změna pohledu dává:
1) Svobodnější a ucelenější představu o dobrém Bohu Tvůrci všeho, (nemusím řešit dodnes nepochopené některé vrtochy a rozmary činů Hospodina nebo JHVH chcete-li v SZ, které jsou tvrdé a kruté, když mám svobodu připustit, že v té bibli třeba v tomto není pravda a Bůh takový prostě není, místo abych sám proti svému svědomí nutil mozek vymyslet, jak Boha obhájit aby to vlastně myslel dobře i když mi to srdce nebere.)
2) Oproštění se od jedinečnosti a výsadního postavení křesťanství mezi všemi směry a kultury, což vede k pokřivenému pohledu na jinověrce jako skupinu a jejich nálepkování a hrozí nepostřehnutelnou pýchou pro mé ego, že jsem součástí něčeho víc něčeho lepšího než ostatní (s tím sice budeme bojovat všude a vždy, ale je fajn jeden silný kořen vytnout)
Na světě je několik hlavních směrů v náboženství nebo filosofií, křesťanství je nejvýraznější. Jako křesťan jsem vděčný za svého Stvořitele a Spasitele, jediného Boha. Nejsem kvůli tomu pyšný, ale jsem velmi vděčný.
3) Dává mi to také větší sílu a vnitřní pokoj v dávání ostatním svobodu jejich víry a rozhodnutí. (Nemám totiž potřebu někoho zachraňovat, když nemám v pozadí víru, která by říkala , že bez mého náboženství a pravdy je ten člověk do záhuby)
Člověku se zdá cesta přímá, ale nakonec přivede k smrti. To proto, že vedla od Zdroje, od Stvořitele. Každý má ale svobodu, pokud ale věřím v pravdivost a existenci svého Pána, pak se mohu a má o svou naději rozdělit. Když ale někdo nepřijímá, je to jeho a Boží věc.
4) Umožňuje mi to hledat Boha bez omezení, která s sebou křesťanství přináší. (Křesťanství sice říká budete mne hledat a naleznete mne, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem - ale varuje přitom od spousty způsobů, kterými jiné kultury hledaly Boha a jen říká, že je to špatná a nebezpečná cesta),
Ano, máš svobodu hledat. Nevím, co si představuješ omezeními křesťanství.
Například snaha o vystoupení z těla a duch může astrálním cestováním cestovat až k Bohu. Proč by nemohl, proč by to mělo být špatně, proč by měla být lidská touha jakkoliv se dostat do Boží blízkosti špatná či snad Bohem zakázaná?
Přesto to bývá v křesťanství označováno na okultní a nečïsté až protibožské praktiky.
Bible neučí, že by člověk měl nějak astrálně (co to je?) cestovat, existence člověka je v těle, ne v oddělení ducha a těla. Bůh přebývá ve světle nepřístupném, ale jednom mu budeme v blízkosti. Dostaneme se tam ne snahou vystoupit z těla a cestovat, ale tím, že přijde Kristus a vezme nás do Boží blízkosti. Je to cesta, kterou bible nabízí a učí.
5) Myslím si, že nepřímo ovlivňují předchozí body také každodenní život ve smyslu většího respektu úcty a pokory k jiným lidem kulturám a náboženstvím, ochota naslouchat jim, neboť najednou připouštím že i právě u nich mohu najít něco velice cenného na své cestě poznávání sebe a Boha a přiučit se.
Jak jsem už psal, na světě je pouze pár základních náboženství-u islámu by jsi s těmito myšlenkami tvrdě narazil, u ateismu taky. Budhismus nezajímají, tam nemá Bůh místo, hinduismus by vedle svých 360 mil.bohů ještě dokázal nějaké absorbovat. Když zavrhuješ křesťanství, už moc možností nezbývá-hlavně cesta na Východ k monismu či jeho odnoži New age. Doporučuji knihu "Za novými světy", která je o takovém hledání.
Tož tak brachu.
Měj se brachu.

Šašo Jašo

Úlohu človeka nepoznám

Neprečítaný príspevok od používateľa Šašo Jašo »

Boh nás umiestnil tam kam nás umiestnil. Tak to malo byť. Našou úlohou nie je hľadať ho a blížiť sa k nemu ale zostať tam kde je naše miesto. Tu na Zemi. Ak on bude chcieť, navštívi nás sám.

Neregistrovaný

Re: Katolická církev

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Neregistrovaný napísal: 18 Dec 2021, 16:47
Dějiny Adventismu počítám od Prvního vidění Ellen Whiteové tedy pár dní po 23. řijnu 1844 kdy převzala vedení po zklamání Milleritů.
EGW nepřevzala vedení v roce 1844, to byla ještě neznámou osobou, bylo jí 17. Dějiny adventismu začínají dříve a dějiny CASD později.
Učení o zavřených dveřích patří do dějin adventismu a to do toho proudu a skupiny, ze které dále vznikla církev adventistů.
Určitě patří, sami ale poznali svůj omyl, byla to slepá ulička.
Ano církve ze svých chyb vyrůstají a v některých zůstávají a do některých upadají. Všechny.
Mohl by jsi dát nějaké příklady tohoto "vyrůstání" ? S tezí souhlasím, jen bych rád věděl, jak to myslíš na konkrétních příkladech.
Myšlenka, že každý člověk v sobě má kus Boha stvořitele je ta stejná, kterou ukazuje v Bibli příběh o stvoření člověka k Obrazu Božímu podle jeho podoby. Dále i novozákonní výroky, že jsme nazýváni syny Božími - Boží syn je i Ježíš.
Rozhodně ne, naopak myšlenky, které jsi napsal jsou klasickými tvrzením New age. Nemáme v sobě podle bible "kus Boha" a už vůbec ne Stvořitele. Jsme stvořením, navíc padlým. Mezi "synovstvím" Krista a naším jsou velké, nepřekonatelné rozdíly-On přišel z nebe, existoval od věčnosti, spasil lidstvo-my se můžeme stát Božími syny jedině přijetím nabídky spásy od Boha.
Rozdíl je pouze v důrazu na teologii ,,prvního a stálého hříchu" která se od 3. kapitoly Genesis v Křesťanství zdůrazňuje mnohem mnohem více, než původ a způsob stvoření člověka.
Ale vůbec ne, pád do hříchu je realita, kterou Písmo popisuje. Vysvobození z moci hříchu má ve svých rukou ten, kdo člověka stvořil, tedy Stvořitel.
Tato teologie vede k manipulaci. Kdyby nebyla, lidé by mohli hledat Boha přistupovat k němu svobodně.
Vytváříš domnělý problém, který neexistuje a pak to nazveš manipulací. Lidé dodnes mohou svobodně hledat Boha, zjevil se nám v Kristu, který přijímá každého člověka.
Když je , říká se lidem, že k Bohu svobodně přistupovat nemohou, protože jsou hříšní.
Bible tvrdí pravý opak, tj. že lidé mohou svobodně přistupovat k Bohu. Samozřejmě nemohou s Bohem v jeho slávě v padlém stavu komunikovat, zničilo by je to.
Aby nebyl Bůh vykreslen zlý, stejně nakonec přistupuje on k nim ale už je zde prostor k tomu nastavit lidem podmínky za kterých pouze mohou přistupovat k Bohu. A tyto podmínky potom koncentrují moc do rukou těch kdo je určují.
Bůh je dobrý, to je základ si uvědomit, svoji vůli zjevoval přes určité lidi. Podmínky nastavoval Pán Bůh ve svém slovu a je tomu dodnes, křesťan má být podřízen Písmu, ne lidem, kteří by si snad chtěli nějakou moc osobovat.
Stejně vždy budou moci lidé přistupovat k Bohu přímo a kdo ho budou hledat tak ho naleznou a kdo ho budou hledat ve svém srdci tak ho tam naleznou neboť z něj vychází život (z Boha ale i za vašeho srdce - Př 4, 23)
S prvním tvrzením, že lidé mohou přistupovat k Bohu přímo souhlasím. S výkladem textu Př 4:23 ale ne-jako padlí lidé Boha v srdci nemáme a nemáme v srdci ani život, tedy věčný. Bůh to tak zařídil, že díky fungování srdce máme život časný. Text chce říci něco jiného, Př 4:21 střez, co je v hloubi srdce (tj. svoje nitro) a to samé opakuje 4:23. Na čistotě srdce bude nakonec nejvíce záležet. Mat 5:8
Takže tuto myšlenku nepokládám v new age za originální, spíše sem hledal kde není zakryta naukou o dědičném hříchu, který lidi po generace sráží do mizerných stavů studu, viny, beznaděje a strachu před Bohem a strachu ho hledat a přistupovat k němu.
Neví, kdo Ti ukazoval jaký je Bůh, ale před Bohem moje viny a hříchy bělejí a vím, že mne přijímá a budu s ním v jeho království.
O okultismu mnoho nevím a příliš mne nezajímá, ale to slovo znamená zabývání se něčím skrytým - opět i bible říká - Přísloví 25, 2 Sláva Boží je věc ukrýt, sláva králů je věc prozkoumat.
Okultismus je spojen s New age pupečním šňůru, nelze oddělit. Citovaný text z Př 25:2 není o okultismu, před kterým bible varuje.
Vzhledem k tomu, že Všechny věci stvořil Bůh nevidím nic špatného na tom - ,,Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě." (1 Te 5,22)
Na tom opravdu nevidím taky nic špatného, jen kalnou vodu nemusím zkoumat tak, že jí vypiju. Stačí ji nabrat do průhledné nádoby a hned je vidět, jaká tam plave špína. To platí i o duchovních věcech, verš správně říká"dobrého se držte a zlého chraňte".
Také si myslím, že nevíš, čím si odchodem od křesťanství k new age či jinam pomůžu, ale myslím si, že nevěříš, že si pomůžu a proto ani odpovědi nečekáš, nebo jim nebudeš naslouchat.
Ne, že nevím, ale vím to jistě, mnoho lidí v historii si to myslelo, že objevili něco "lepšího", vykopali si ale cisterny, které nedrží vodu.
Přesto zde napíšu pro ty, co je to zajímá - to co mi změna pohledu dává:
1) Svobodnější a ucelenější představu o dobrém Bohu Tvůrci všeho, (nemusím řešit dodnes nepochopené některé vrtochy a rozmary činů Hospodina nebo JHVH chcete-li v SZ, které jsou tvrdé a kruté, když mám svobodu připustit, že v té bibli třeba v tomto není pravda a Bůh takový prostě není, místo abych sám proti svému svědomí nutil mozek vymyslet, jak Boha obhájit aby to vlastně myslel dobře i když mi to srdce nebere.)
2) Oproštění se od jedinečnosti a výsadního postavení křesťanství mezi všemi směry a kultury, což vede k pokřivenému pohledu na jinověrce jako skupinu a jejich nálepkování a hrozí nepostřehnutelnou pýchou pro mé ego, že jsem součástí něčeho víc něčeho lepšího než ostatní (s tím sice budeme bojovat všude a vždy, ale je fajn jeden silný kořen vytnout)
Na světě je několik hlavních směrů v náboženství nebo filosofií, křesťanství je nejvýraznější. Jako křesťan jsem vděčný za svého Stvořitele a Spasitele, jediného Boha. Nejsem kvůli tomu pyšný, ale jsem velmi vděčný.
3) Dává mi to také větší sílu a vnitřní pokoj v dávání ostatním svobodu jejich víry a rozhodnutí. (Nemám totiž potřebu někoho zachraňovat, když nemám v pozadí víru, která by říkala , že bez mého náboženství a pravdy je ten člověk do záhuby)
Člověku se zdá cesta přímá, ale nakonec přivede k smrti. To proto, že vedla od Zdroje, od Stvořitele. Každý má ale svobodu, pokud ale věřím v pravdivost a existenci svého Pána, pak se mohu a má o svou naději rozdělit. Když ale někdo nepřijímá, je to jeho a Boží věc.
4) Umožňuje mi to hledat Boha bez omezení, která s sebou křesťanství přináší. (Křesťanství sice říká budete mne hledat a naleznete mne, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem - ale varuje přitom od spousty způsobů, kterými jiné kultury hledaly Boha a jen říká, že je to špatná a nebezpečná cesta),
Ano, máš svobodu hledat. Nevím, co si představuješ omezeními křesťanství.
Například snaha o vystoupení z těla a duch může astrálním cestováním cestovat až k Bohu. Proč by nemohl, proč by to mělo být špatně, proč by měla být lidská touha jakkoliv se dostat do Boží blízkosti špatná či snad Bohem zakázaná?
Přesto to bývá v křesťanství označováno na okultní a nečïsté až protibožské praktiky.
Bible neučí, že by člověk měl nějak astrálně (co to je?) cestovat, existence člověka je v těle, ne v oddělení ducha a těla. Bůh přebývá ve světle nepřístupném, ale jednom mu budeme v blízkosti. Dostaneme se tam ne snahou vystoupit z těla a cestovat, ale tím, že přijde Kristus a vezme nás do Boží blízkosti. Je to cesta, kterou bible nabízí a učí.
5) Myslím si, že nepřímo ovlivňují předchozí body také každodenní život ve smyslu většího respektu úcty a pokory k jiným lidem kulturám a náboženstvím, ochota naslouchat jim, neboť najednou připouštím že i právě u nich mohu najít něco velice cenného na své cestě poznávání sebe a Boha a přiučit se.
Jak jsem už psal, na světě je pouze pár základních náboženství-u islámu by jsi s těmito myšlenkami tvrdě narazil, u ateismu taky. Budhismus nezajímají, tam nemá Bůh místo, hinduismus by vedle svých 360 mil.bohů ještě dokázal nějaké absorbovat. Když zavrhuješ křesťanství, už moc možností nezbývá-hlavně cesta na Východ k monismu či jeho odnoži New age. Doporučuji knihu "Za novými světy", která je o takovém hledání.
Tož tak brachu.
Měj se brachu.
Neočekávám, že bys neregistrovaný se mnou souhlasil nebo si moje slova připustil k tělu. Chápu, že si střežíš svou víru a její čistotu a bezpečí.

K EGW píšu vedení od roku 1844 protože to je doba, kdy měla první vidění, po zklamání a tím se postavila do duchovního vedení, protože přes ní dále v adventním hnutí ,,promlouval Bůh".


V CASD v knize velký spor věků se učení o zavřených dveřích vyřešilo otevřením dveří do druhé části svatyně které, ale říká, že teď k Bohu lze přistoupit pouze tam a ostatní věřící a církve co toto učení nemají tak vlastně k Bohu přístup nemají.

Jinak odpovídáš přesně ve stylu který je důvodem proč se přesouvám - lidé sice podle tebe můžou všichni hledat Boha, ale nemůžou s Bohem v jeho slávě komunikovat zabilo by je to. (Samozřejmě, když ti řeknu a co Enoch, Abraham, Noe, Mojžíš, Ježíš, Pavel, Jan tak začneš hledat výjimky a důvody proč jen oni mohli. ) Říkáš, že nejsi pyšný ale vděčný. Přesto tě tvá víra vede k nadutosti, protože už jasně víš, že má cesta mne vede ke smrti, vede mne od zdroje od stvořitele už víš, že to budou jen prázdné cisterny co neudrží vodu. Odsuzuješ ,,Astrální cestování" - ve smyslu vystoupení z fyzického těla a přistoupení do blízkosti Boží, nebo andělů jen mimo tělo a to přesto že o tom bible mluví - Ezechiel, Jan, Pavel, Daniel (2 Kor 12,2) jen tomu bible říká přenesení, Tito lidé se vrátili na zem ale přitom zažili věci mimo pevný prostor a čas.
Zase Budeš mi vysvětlovat že to je jen pro některé a ostatní mají smůlu a ani to nemají hledat, i když Boha mají hledat celým srdcem myslí a celou silou?

Když verš říká, že ze srdce vychází život - ty říkáš, že jako padlí v srdci život nemáme,

Kdybys to vzal jak to je, tak by ti to zamíchalo jinými částmi bible, vírou a možná i celkovým pohledem na svět, byť je to z bible, tak to radši ne.

Sám se tedy neřídíš biblí, ale spíše tradicí, která ti říká, které části bible musíš nadřadit jiným, které ignorovat nebo přeznačit.
Tvá představa o ,,pouze pár základních náboženství" ukazuje, že přemýšlíš o cestách k Bohu pouze v kolektivních systémech.

Cesta člověka k Bohu je přece individuální, každý ve svém životě nějak žije a když chce tak hledá Boha - nemusí jít na burgr pouze do hlavních řetězců - Mekáče, KFC nebo burg kinga - může si vyrobit burgr doma sám.

A od každého jiného člověka který sám chce a pěstuje spiritualitu a je ochoten ji projevovat na veřejnosti a sdílet, se mohu něco přiučit. Tak jako přistupoval k Bohu Henoch a podle bible přistoupil, tak se o to snaží po celém světě mnozí další co stejně jako Henoch o Ježíši ani bibli nikdy neslyšeli.

Vidím v Křesťanství představeného Milujícího Boha stvořitele, ale také vidím exkluzitvitu - potřebu všem říkat a získat je pro Boha přes jedinného Ježíše a přes jedinnou Bibli, vidím v něm také strach z mnoha věcí, které neznají a které jiní používají také ke hledání Boha nebo k jeho uctívání.

Ostatně je to vidět i na tom jak se jsou křesťané svářit vysloveně o ,,Slovíčka" místo o myšlenky. Nepřemýšlí jaký Bůh je nebo by byl, kdyby toto byla pravda a toto ne, nebo obráceně. Zda by to stále bylo milující.

Někteří se prostě točí v labyrintu biblických veršů které si protiřečí a bojí se z nich vylézt ven, protože tam se necítí bezpečně.
Kolik Křesťanů má svobodu uctívat a hledat Boha naplno, jak to zrovna cítí, aniž by se museli koukat na své spoluvěřící, či části bible a věrouky, zda to taky můžou?

Pro mne to je příliš svázané a místy vnímám jak ta omezení jdou proti běžné lidskosti.

Na reakce, které mne budou jen usměrňovat křesťanskou teologickou základkou, jako bych byl malý, asi už nebudu reagovat. Ostatně připadá mi, že ani o moje vysvětlování není zájem a že zájem je hlavně ujistit se, že na všechny mé námitky najdu protiveršíček a ujistím se že jsem stále v pravdě a bezpečí.

Šašo Jašo

Konečne zaujímavá debata

Neprečítaný príspevok od používateľa Šašo Jašo »

Ten jeden princíp je vodcovský, církevný princíp - patriarchovia, proroci, vodcovia, pápeži a generální tajníci sú v nich zárukou dobrého smeru. Ten druhý princíp neuznáva prostredníkov a autority a hovorí - ako to ja cítim, tak to je. V tom prvom to vyzerá ako dlhý rad mravcov, v tom druhom princípe ako lúčne koníky ktoré sa míňajú a triafajú len pri výskokoch.

Lída R.
Príspevky: 107
Dátum registrácie: 28 Nov 2021, 19:51
Kontaktovať používateľa:

Re: Katolická církev

Neprečítaný príspevok od používateľa Lída R. »

Na reakce, které mne budou jen usměrňovat křesťanskou teologickou základkou, jako bych byl malý, asi už nebudu reagovat. Ostatně připadá mi, že ani o moje vysvětlování není zájem ...
Dovolím si ve vší úctě zareagovat.
Jsem ráda, že jsi napsal, jak to teď máš.
Sama jsem se chtěla zeptat, ale neodvážila jsem se.
Všechny odpovědi, co jsem chtěla vědět, jsou ve Tvém komentáři.

Je zajímavé, kam jsme došli. Stejný výchozí bod a odlišná cílová stanice co se týče praxe.
Ovšem stejná, jak píšeš, v milujícím Stvořiteli.

To nepíšu jako kritiku, něco jako New Age jsem zastávala kdysi dávno.
Opustila jsem to. O tom se teď nechci bavit.

Teď chci jen říct, že mám dojem, že jsem řešila podobné otázky jako Ty a v některých věcech bychom mohli dojít ke stejným odpovědím.
Rozdíl mezi mnou a Tebou je jen ten, že já jsem se vědomě zastavila u křesťanství a dala tam bránu, za kterou už ne.
Kdyby ta brána nebyla, tak bych se definovala jako někam těžko zařaditelný člověk.

Já se vůbec nikomu nedivím odklonu od křesťanství, i když já v něm chci vědomě zůstat, přestože nenabízí odpovědi na všechny otázky.
Dnes ale nepotřebuji odpovědi, ale Boha.
Když jsem si dávala sama sobě pravdivé odpovědi na otázky, jednu chvíli jsem zauvažovala, jestli bych se neměla vrátit k ateismu.
I když to pro většinu lidí bude znamenat, jakože lidi našeho typu nevědí, co chtějí, beru to jako těžký zápas.
A proto si vážím toho, žes nám dal vědět, jak to teď máš.
Díky za to.

A někdy se s Tebou ráda potkám a popovídám.
A proč?
Právě kvůli té lidskosti, která v dnešním světě schází.
Dnes dávám přednost před zuřivou bitvou biblických veršíků seriálu Polda.
A jsem vděčná za to, že můžu vstupovat do biblických příběhů, ale dnes už jiným stylem.

Měj se, brachu :)

Neregistrovaný

Re: Katolická církev

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

V CASD v knize velký spor věků se učení o zavřených dveřích vyřešilo otevřením dveří do druhé části svatyně které, ale říká, že teď k Bohu lze přistoupit pouze tam a ostatní věřící a církve co toto učení nemají tak vlastně k Bohu přístup nemají.
Toto učení nezastávám. Mýlíš se ale v tom, že adventisté tvrdí, že ostatní věřící a církve nemají přístup k Bohu-netvrdí to.
Jinak odpovídáš přesně ve stylu který je důvodem proč se přesouvám - lidé sice podle tebe můžou všichni hledat Boha, ale nemůžou s Bohem v jeho slávě komunikovat zabilo by je to. (Samozřejmě, když ti řeknu a co Enoch, Abraham, Noe, Mojžíš, Ježíš, Pavel, Jan tak začneš hledat výjimky a důvody proč jen oni mohli.
Zařadil jsi Ježíše do jedné řady s Enochem atd., ten tam určitě nepatří. Ale k věci-odpověď je velmi jednoduchá a mohl sis ji najít sám. Kde je napsáno, že Enoch, Abraham či Noe komunikují s Bohem v jeho slávě ve své padlé přirozenosti? Při vstupu do nebe budeme přece proměněni.
Říkáš, že nejsi pyšný ale vděčný. Přesto tě tvá víra vede k nadutosti, protože už jasně víš, že má cesta mne vede ke smrti, vede mne od zdroje od stvořitele už víš, že to budou jen prázdné cisterny co neudrží vodu.
To neříkám já, ale bible, Tvoje cesta Tě skutečně vede od Zdroje života někam pryč. Učení, které to způsobuje je jako děravé cisterny, nenahradí pravdivost Písma. Nějak jsi k svým postojům ale došel, to ví jen Pán. Nemá ale cenu Ti "mazat med okolo pusy" a plácat po ramenou, že jdeš dobrým směrem. No moje, resp. Boží slova si ještě vzpomeneš.
Odsuzuješ ,,Astrální cestování" - ve smyslu vystoupení z fyzického těla a přistoupení do blízkosti Boží, nebo andělů jen mimo tělo a to přesto že o tom bible mluví - Ezechiel, Jan, Pavel, Daniel (2 Kor 12,2) jen tomu bible říká přenesení, Tito lidé se vrátili na zem ale přitom zažili věci mimo pevný prostor a čas.
Překrucuješ moje slova-ptal jsem se v závorce, co že to to astrální cestování je? Já to neznám. Namísto toho mne napadáš...
Uvedené postavy z Písma, které uvádíš, podle mne nic takového jako vystoupení z fyzického těla (jak se to dělá?) neprožili.
Co se týče 2.Kor 12:2 stav nemohl přesně popsat ani Pavel, zřejmě chtěl vyjádřit zkušenost, že člověk, který prožil něco neobvyklého a nevěděl, zda byl na oněch místech v duchu nebo fyzicky. Moc bych to nerozebíral a vůbec už ne jako důkaz nějakého řízeného cestování za Bohem a anděly.
Zase Budeš mi vysvětlovat že to je jen pro některé a ostatní mají smůlu a ani to nemají hledat, i když Boha mají hledat celým srdcem myslí a celou silou?
Vůbec to nemám v úmyslu, máš svobodu hledat, což už jsem psal.
Když verš říká, že ze srdce vychází život - ty říkáš, že jako padlí v srdci život nemáme,
Na text Př.4:23, který jsi komentoval "Stejně vždy budou moci lidé přistupovat k Bohu přímo a kdo ho budou hledat tak ho naleznou a kdo ho budou hledat ve svém srdci tak ho tam naleznou neboť z něj vychází život (z Boha ale i za vašeho srdce - Př 4, 23)" jsem reagoval takto:
S výkladem textu Př 4:23 ale ne-jako padlí lidé Boha v srdci nemáme a nemáme v srdci ani život, tedy věčný. Bůh to tak zařídil, že díky fungování srdce máme život časný. Text chce říci něco jiného, Př 4:21 střez, co je v hloubi srdce (tj. svoje nitro) a to samé opakuje 4:23. Na čistotě srdce bude nakonec nejvíce záležet. Mat 5:8

Takže napsal jsem, že jako padlí lidé nemáme v srdci Boha a věčný život, ten musí přijít zvenčí,nepřekrucuj!
Kdybys to vzal jak to je, tak by ti to zamíchalo jinými částmi bible, vírou a možná i celkovým pohledem na svět, byť je to z bible, tak to radši ne.
Znám pravidla výkladu, takže vím, že jasnými texty se vykládají nejasné, kdo toto pravidlo porušuje, ten ujede.
Sám se tedy neřídíš biblí, ale spíše tradicí, která ti říká, které části bible musíš nadřadit jiným, které ignorovat nebo přeznačit.
Tvá představa o ,,pouze pár základních náboženství" ukazuje, že přemýšlíš o cestách k Bohu pouze v kolektivních systémech.
Kde jsi prosím Tě v mé odpovědi narazil na tradici? Co se týče výkladu, jak jsem napsal-od jednoduchého a srozumitelného k složitějšímu a nejasnému. Tvoje úvaha o tom, jak se řídím při výkladu je zcela mylná.
Co se týče přehledu základních náboženství, jedno jsem zapomněl a to animismus. Je to vlastně okultismus, ale je to přece jen důležitý směr. Pokud nesouhlasíš s mým přehledem, dej svůj, pokud nic nenapíšeš, je to takové plácnutí do větru.
Cesta člověka k Bohu je přece individuální, každý ve svém životě nějak žije a když chce tak hledá Boha - nemusí jít na burgr pouze do hlavních řetězců - Mekáče, KFC nebo burg kinga - může si vyrobit burgr doma sám.
To je právě ono-naivně si sice myslí, že si vyrobil "nový burgr", ale je to v lepším případě stále odvozenina toho, co už zde je. Třeba New age je pouze nový obal starých věcí...
A od každého jiného člověka který sám chce a pěstuje spiritualitu a je ochoten ji projevovat na veřejnosti a sdílet, se mohu něco přiučit. Tak jako přistupoval k Bohu Henoch a podle bible přistoupil, tak se o to snaží po celém světě mnozí další co stejně jako Henoch o Ježíši ani bibli nikdy neslyšeli.
S radostí souhlasím. Nevím ale, proč uvádíš Henocha, o kterém jsou v bibli snad tři věty, ale OK, beru.
Vidím v Křesťanství představeného Milujícího Boha stvořitele, ale také vidím exkluzitvitu - potřebu všem říkat a získat je pro Boha přes jedinného Ježíše a přes jedinnou Bibli, vidím v něm také strach z mnoha věcí, které neznají a které jiní používají také ke hledání Boha nebo k jeho uctívání.
Ano, to jsou klady i zápory projevů víry. Nediv se, "o tom, co jsme zažili s Pánem nemůžeme mlčet".
Někteří se prostě točí v labyrintu biblických veršů které si protiřečí a bojí se z nich vylézt ven, protože tam se necítí bezpečně.
Kolik Křesťanů má svobodu uctívat a hledat Boha naplno, jak to zrovna cítí, aniž by se museli koukat na své spoluvěřící, či části bible a věrouky, zda to taky můžou?
To jsou skutečně závažné otázky, na které si každý křesťan musí odpovědět sám.
Na reakce, které mne budou jen usměrňovat křesťanskou teologickou základkou, jako bych byl malý, asi už nebudu reagovat. Ostatně připadá mi, že ani o moje vysvětlování není zájem a že zájem je hlavně ujistit se, že na všechny mé námitky najdu protiveršíček a ujistím se že jsem stále v pravdě a bezpečí.
No, můžeš si za to trochu sám, protože jsi vlezl na fórum, které probírá slabiny adventismu, jednoho z křesťanských směrů. Malý nejsi, ale domnívám se, že jsi nějak v minulosti vzal víru nějak nesprávně. Podle náznaků si měl v okolí lidi, kteří Tě spíše znechutili. Jak jednou Kristus řekl, "zabraňujete a sami nevcházíte", jojo.
Tvůj odhad, že o Tvé odpovědi není zájem, není správný, stačí se podívat na čtenost, odpověděla Ti už Lída a za sebe mohu říci, že o každé Tvé větě přemýšlím. Jen hlupák má na všechny otázky odpověď ( v biblickém slova smyslu veršíček), ale nelze se bez bolesti zbavit základních postulátů víry, tj. Bůh existuje, je to můj osobní Bůh, miluje mne, Ježíš je můj Spasitel. Bible je pravdivá, je to Boží slovo. Kdo na tom něco trochu změní (viz. třeba diskuze o katolické církví) nebo to ignoruje, zbavuje se sám (má svobodu) vztahu s Bohem.
Přeji Ti, aby jsi našel Boha, možná ho najdeš pevněji, než mnozí z nás a na místě, kde ho nečekáš.

Napísať odpoveď

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 1 neregistrovaný