Adventistická tradice.

Diskusia o cirkevnej organizácii.
ambassador
Príspevky: 2661
Dátum registrácie: 26 Jan 2016, 18:25
Kontaktovať používateľa:

Re: Adventistická tradice.

Neprečítaný príspevok od používateľa ambassador »

"Na rozdíl od tohoto přístupu se vykladači adventistů sedmého dne tradičně zaměřují na význam očisty nebeské svatyně, jak učí Daniel 8:14. Když Hiram Edson, ORL Crozier a FB Hahn studovali Písmo a hledali světlo, které by dalo smysl zklamání z roku 1844, zjistili, že Židům 9 je zvláště nápomocný při vysvětlení Daniela 8:14. Vykládajíce Hebrejcům jako proroctví (!), které se má naplnit v posledních dnech, četli Židům 9 jako přesný popis toho, co se stalo 22. října 1844 a od něj. Pro ně výraz „poslední dny“ a „konec věků“ “ zvláště označili svůj vlastní čas (1:1nn, 9:26).
Dnes adventističtí vykladači jednomyslně diskutují o knize Hebrejům v jejím historickém a literárním kontextu, v souladu se zavedenými pravidly exegeze, vědy o biblickém výkladu. Co učí Hebrejština, to učí již své původní čtenáře. To přivádí moderní adventistické studenty Bible do napětí, možná dokonce rozporu, buď s Písmem, nebo s církevní doktrínou. Dějiny adventistické denominace ukazují tragický výsledek zmatku vyplývajícího z dogmatického (předpojatého) čtení textu a pokusů některých hájit Písmo, dokonce i proti zavedenému církevnímu učení. Canright, Ballenger, Fletcher, Conradi, Ford a další ztroskotali právě na této otázce."

https://spectrummagazine.org/sabbath-sc ... ge-hebrews

Neregistrovaný

Re: Adventistická tradice.

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Na rozdíl od tohoto přístupu se vykladači adventistů sedmého dne tradičně zaměřují na význam očisty nebeské svatyně, jak učí Daniel 8:14. Když Hiram Edson, ORL Crozier a FB Hahn studovali Písmo a hledali světlo, které by dalo smysl zklamání z roku 1844, zjistili, že Židům 9 je zvláště nápomocný při vysvětlení Daniela 8:14. Vykládajíce Hebrejcům jako proroctví (!), které se má naplnit v posledních dnech, četli Židům 9 jako přesný popis toho, co se stalo 22. října 1844 a od něj. Pro ně výraz „poslední dny“ a „konec věků“ “ zvláště označili svůj vlastní čas
Ježíš vstoupil do nebeské svatyně (svatyně svatých) hned po nanebevstoupení a soud a také přímluva začal nad lidmi v tu chvíli.
2300 dní se dá zharmonizovat s událostmi makabejské doby. Podle všeho se roku 1844 nic nestalo a vidění o svatyni v kukuřičném poli, které měl Hiram Edson, se buď neuskutečnilo, nebo bylo výsledkem přepětí mysli, protože hodně o nebeské svatyni přemýšlel.
Mám tak za to, že list Židům nepodporuje spojení s knihou Daniel.

ambassador
Príspevky: 2661
Dátum registrácie: 26 Jan 2016, 18:25
Kontaktovať používateľa:

Re: Adventistická tradice.

Neprečítaný príspevok od používateľa ambassador »

Část adventistů hájí naši tradici "zuby nehty". Část se v klidu posunuje vpřed. Část adventistu bojuje proti všem a všemu co nesouhlasí s tradicí naši minulosti. Řazení do skupin je lépe pozorovatelné až s odstupem času.
Prílohy
img.obrazky.jpg
img.obrazky.jpg (10.85 KiB) 1021 zobrazení

Neregistrovaný

Re: Adventistická tradice.

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Část adventistů hájí naši tradici "zuby nehty". Část se v klidu posunuje vpřed. Část adventistu bojuje proti všem a všemu co nesouhlasí s tradicí naši minulosti. Řazení do skupin je lépe pozorovatelné až s odstupem času.
A mohl by jsi uvést příklady hájení, posunování a bojování?

ambassador
Príspevky: 2661
Dátum registrácie: 26 Jan 2016, 18:25
Kontaktovať používateľa:

Re: Adventistická tradice.

Neprečítaný príspevok od používateľa ambassador »

Neregistrovaný napísal: 18 Apr 2022, 14:01
Část adventistů hájí naši tradici "zuby nehty". Část se v klidu posunuje vpřed. Část adventistu bojuje proti všem a všemu co nesouhlasí s tradicí naši minulosti. Řazení do skupin je lépe pozorovatelné až s odstupem času.
A mohl by jsi uvést příklady hájení, posunování a bojování?

Pokud žiješ mezi adventisty a s adventisty, tak jsi si všiml některých uvedených jevů.

Neregistrovaný

Re: Adventistická tradice.

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Pokud žiješ mezi adventisty a s adventisty, tak jsi si všiml některých uvedených jevů.
Myslím, že se to dá zevšeobecnit ve smyslu "část katolíků (evangelíků, CB) hájí tradici zuby nehty". Část se v klidu posunuje vpřed. Část katolíků(evangelíků, CB) bojuje proti všem a všemu co nesouhlasí s tradicí naši minulosti. Řazení do skupin je lépe pozorovatelné až s odstupem času.
Je to naprosto normální a není na tom nic divného. Bylo to už ve staré Jednotě bratrské (větší a menší stránka). Podle mne je tedy příspěvek o ničem.

ambassador
Príspevky: 2661
Dátum registrácie: 26 Jan 2016, 18:25
Kontaktovať používateľa:

Re: Adventistická tradice.

Neprečítaný príspevok od používateľa ambassador »

Neregistrovaný napísal: 27 Máj 2022, 21:05
Pokud žiješ mezi adventisty a s adventisty, tak jsi si všiml některých uvedených jevů.
Myslím, že se to dá zevšeobecnit ve smyslu "část katolíků (evangelíků, CB) hájí tradici zuby nehty". Část se v klidu posunuje vpřed. Část katolíků(evangelíků, CB) bojuje proti všem a všemu co nesouhlasí s tradicí naši minulosti. Řazení do skupin je lépe pozorovatelné až s odstupem času.
Je to naprosto normální a není na tom nic divného. Bylo to už ve staré Jednotě bratrské (větší a menší stránka). Podle mne je tedy příspěvek o ničem.
Ústředním a hlavním tématem na těchto stránkách je všechno kolem naši církve a pak je tu i trocha toho co je kolem nás. To nevylučuje, že se něco podobného děje i jinde.

ambassador
Príspevky: 2661
Dátum registrácie: 26 Jan 2016, 18:25
Kontaktovať používateľa:

Re: Adventistická tradice.

Neprečítaný príspevok od používateľa ambassador »

Tradice nemusí být špatná, to záleží na tom, kdo se ji uchopí a začne vládnout prostřednictvím tradicionalismu.
Máte-li jiný pohled na nějakou záležitost, kterou církev traduje a oživuje, pak si můžete vysloužit:

"Advent Messenger omezil(a), kdo může příspěvek okomentovat."

To je způsob, jak chrání své myšlení z 19 století. Vlastně je to způsob šelmy popsaný ve Zjevení. I když jsou to malé šelmy, tak jsou stejně systémově nebezpečné. Velké množství malých šelem vytváří spoluobraz velké šelmy, která zakazuje, rozkazuje a likviduje........
Prílohy
img.obrazky.jpg

ambassador
Príspevky: 2661
Dátum registrácie: 26 Jan 2016, 18:25
Kontaktovať používateľa:

Re: Adventistická tradice.

Neprečítaný príspevok od používateľa ambassador »

Tzv. "Trojandělské poselství" je adventistické a tradičně specifické označení. Je mezi námi adventisty hojně používané.
Ve Zj. je poselství prvního, druhého a třetího anděla. Otázkou je jestli náš výklad a pojetí této prorocké knihy
dané pasáže zůstává "neporazitelné"?

ambassador
Príspevky: 2661
Dátum registrácie: 26 Jan 2016, 18:25
Kontaktovať používateľa:

Sobota a židovské kořeny.

Neprečítaný príspevok od používateľa ambassador »

Sobota je naše adventistické téma a proto zde dávám myšlenky člověka, který má židovské kořeny:

Můj dědeček byl velmi vzdělaný a silně konzervativní žid; komunisté mu zakázali učit a dostal umístěnku na práci v zemědělství, když opakovaně odmítal směny v kravíně, které by ho nutili porušovat klid šabatu (nabízel jim, že bude, klidně i bezplatně pracovat v neděli, ale to oni nechtěli), tak ho obvinili ze sabotáže národního hospodářství a poslali ho na několik let do vězení; tam ho opakovaně dál trestali sníženými dávkami jídla a samotkou, protože v padesátých letech byla každá sobota pracovní den a on odmítal nastupovat na vězeňskou práci; během jeho uvěznění tlačily úřady na babičku, ať se s ním rozvede (argumenty, že děti budou společensky deklasované, nepustí je na střední a vysokou školu a podobně), babička tomu nátlaku nakonec podlehla a dala se rozvést, z jejich dětí se nakonec stali fanatičtí atheisté. Když jsem o tom všem s dědou mluvil koncem osmdesátých let, tak jsem mu položil jednu zásadní otázku, zda měl nějaký důkaz, že dlouhodobě trpí kvůli správnému dni; on mi naprosto upřímně řekl, že takový důkaz neexistuje, protože židovský kalendář je podstatně mladší než stáří světa, ale i židovský letopočet je jen fikce/konstrukce židovských učenců, není to podloženo žádným Božím důkazem o správnosti; ptal jsem se tedy, proč tak moc trval na šábesu v konkrétní den a on mi odpověděl, protože na tom dni panuje kolektivní shoda věřících a on ji nechtěl porušit; trpěl protože společenský řád určité náboženské komunity se shodl na určitém dni a protože ten den je chápán jako princip, byť se jedná o princip abstraktní; jinak řečeno, i kdyby ten den neodpovídal numerické řadě od stvoření, tak Tóra byla dána lidem a výklad je v lidských rukou - jak opakovaně dokládá Talmud - Bůh již nemůže do toho zasáhnout, Bůh respektuje víru lidí (to je obtížné pro některé křesťany to pochopit), tedy i kdyby lidé (židé) zachovávali úplně jiný den šabatního klidu, nenavazující na onu numerickou řadu po stvoření, nedopouští se hříchu, protože dodržují princip - nevím zda to popisuji dost srozumitelně. Když se farizeové pohoršovali nad tím, že učedníci porušili klid šábesu tím, že si jídlo připravovali v sobotu (mnuli klasy obilí, aby z nich získali semena, která jedli - tedy probíhal proces "výroby" jídla, což se o šábesu nemá, jídlo má být připraveno před šábesem) tak jim Ježíš odpověděl jasně: „Sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu. Proto je Syn člověka pánem i nad sobotou.“ (viz Marek 2:23-28) Co to znamená pánem nad sobotou? Znamená to hlavně to, že lidská nařízení co se o šábesu smí či nesmí nemají oporu v Božím Slově, Bůh řekl: nepracovat; neřekl, že si člověk nesmí uvařit čaj, ohřát si polévku, že si děti nesmějí hrát, nevyměřil kolik kroků se v ten den smí ujít, ani to, že nesmíte rozdělat oheň v kamnech, zapálit si svíčku (dnes zapnout světlo); lidská nařízení o počtu povolených kroků v čase šábesu zapečetila židy v ghettech, protože si nedovedli představit, že se muži nebudou společně modlit v synagoze; dnešní křesťané (je jedno zda v sobotu či neděli) si mnohdy nedovedou představit den Páně bez návštěvy kostela, přitom abych prožil den Páně, přece nepotřebuji poslouchat kázání jiného člověka, přezpívat kus zpěvníku a strávit ten den klubařením se s jinými lidmi téže konfese; stejně tak (mnohdy lépe) se mohu pomodlit v klidu domova, pod korunami stromů v lese, přečíst si něco z Bible a sám o tom přemýšlet, podstatou klidu šábesu je to, že nedělám běžnou práci, která mne ekonomicky zaopatřuje, že se neženu za ziskem; o šábesu se nemá manipulovat s penězi - generuje se tím ekonomický zisk, ale v mnoha synagogách i kostelích se běžně dávají finanční dary = generuje se ekonomický zisk náboženské komunity, kazatel (kněz - rabín) o šábesu také vlastně pracuje... Mesiáš přišel osvobodit lidi z pout náboženských předpisů, které si vymysleli lidé - poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými (viz Jan 8:32) - oddělil Boží Slovo od lidských nařízení, jenže organizované křesťanství opět to Boží Slovo zatemnilo a nakupilo řady dalších - mnohdy ještě horších - lidských nařízení; lidé (křesťané) opět upadli do otroctví lidských nařízení... Adventisté (dnes se o tom moc nemluví - neví) patřili v komunistickém Československu v padesátých letech mezi nejpronásledovanější křesťany, k jejich utrpení pro víru nelze nemít respekt a úctu; snažím se oddělit (podobně jako v případě mého židovského dědečka) respekt k víře a náboženské praxi od diskutování o podstatě; pokud jsem zde kriticky popsal náboženskou praxi (chození do kostela), pak to neznamená, že těmi lidmi opovrhuji, respektuji jejich víru a jejich chápání nauky, rozhodně bych jim to nechtěl brát, jsou v tom šťastní a pomáhá jim to být v Boží blízkosti, neupadnout do spárů světa; nemohl bych stejnou praxi s čistým svědomím následovat, ale věřím, že Bůh hledí na srdce člověka jako jednotlivce a ne na jeho konfesní příslušnost a z ní vycházející praxi. (J.V.)

Napísať odpoveď

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 7 neregistrovaných