Generální konference CASD 2022

Diskusia o cirkevnej organizácii.
Tomáš Kábrt

Generální konference CASD 2022

Neprečítaný príspevok od používateľa Tomáš Kábrt »

V devítičlenné delegaci československé unie církve adventistů na celosvětovém zasedání generální konference církve je 7 zaměstnanců církve, to jsou 72 procenta. Skutečný podíl zaměstnanců v této unii jsou přitom necelá 2 procenta. Všichni zaměstnanci v delegaci jsou pracovně podřízeni vedoucímu delegace Mikuláši Pavlíkovi. Složení delegací z ostatních unií jsou na tom podobně. Mizivá menšina zaměstnanců povinně konformní a existenčně závislá na nadřízených ovládá po sdruženích a uniích i rozhodování generální konference. Jaké "všeobecné kněžství", "poměrné zastoupení", "individuální odpovědnost", agendu a rozhodnutí od takové sešlosti čekat?

Neregistrovaný

Re: Generální konference CASD 2022

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

V devítičlenné delegaci československé unie církve adventistů na celosvětovém zasedání generální konference církve je 7 zaměstnanců církve, to jsou 72 procenta. Skutečný podíl zaměstnanců v této unii jsou přitom necelá 2 procenta. Všichni zaměstnanci v delegaci jsou pracovně podřízeni vedoucímu delegace Mikuláši Pavlíkovi. Složení delegací z ostatních unií jsou na tom podobně. Mizivá menšina zaměstnanců povinně konformní a existenčně závislá na nadřízených ovládá po sdruženích a uniích i rozhodování generální konference. Jaké "všeobecné kněžství", "poměrné zastoupení", "individuální odpovědnost", agendu a rozhodnutí od takové sešlosti čekat?
Kdo vysílá zástupce na GK? Unijní konference? Nebo je "dané" interními předpisy, že předseda unie a předsedové sdružení jsou automaticky delegáti na konferenci GK?
Už se to zde probíralo, že model voleb v CASD je zřetelně postaven na tom, aby rozhodující slovo měli činovníci. Běžní členové nemají prakticky šanci něco prosadit a co by taky měli prosazovat, když je vše dovedeno k dokonalosti?
https://www.youtube.com/watch?v=XDJEPjvbbs4

Tomáš Kábrt

Re: Generální konference CASD 2022

Neprečítaný príspevok od používateľa Tomáš Kábrt »

Neregistrovaný napísal: 08 Jún 2022, 17:24 Už se to zde probíralo, že model voleb v CASD je zřetelně postaven na tom, aby rozhodující slovo měli činovníci. Běžní členové nemají prakticky šanci něco prosadit a co by taky měli prosazovat, když je vše dovedeno k dokonalosti?
Kromě delegací (většinou zaměstnanců) z unií (letos něco přes 1700 lidí) vesele rozhodují a hlasují na generální konferenci "z titulu své funkce" ještě "delegáti GK" (letos bezmála 1000 lidí), kteří jsou prakticky všichni zaměstnanci církve. CASD = Církev adventistů svým deputátníkům.

Neregistrovaný

Re: Generální konference CASD 2022

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Neregistrovaný napísal: 08 Jún 2022, 17:24 Kdo vysílá zástupce na GK? Unijní konference? Nebo je "dané" interními předpisy, že předseda unie a předsedové sdružení jsou automaticky delegáti na konferenci GK?
https://adventist.news/news/how-session ... -delegates

Tomáš Kábrt

Re: Generální konference CASD 2022

Neprečítaný príspevok od používateľa Tomáš Kábrt »

Upřesňuji: Z unií je letos 1684 "delegátů", z GK 988.

Neregistrovaný

Re: Generální konference CASD 2022

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

V devítičlenné delegaci československé unie církve adventistů na celosvětovém zasedání generální konference církve je 7 zaměstnanců církve, to jsou 72 procenta. Skutečný podíl zaměstnanců v této unii jsou přitom necelá 2 procenta. Všichni zaměstnanci v delegaci jsou pracovně podřízeni vedoucímu delegace Mikuláši Pavlíkovi. Složení delegací z ostatních unií jsou na tom podobně. Mizivá menšina zaměstnanců povinně konformní a existenčně závislá na nadřízených ovládá po sdruženích a uniích i rozhodování generální konference. Jaké "všeobecné kněžství", "poměrné zastoupení", "individuální odpovědnost", agendu a rozhodnutí od takové sešlosti čekat?
https://www.casd.cz/cesko-slovenska-del ... tov-v-usa/
Vedúcim delegácie Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa je predseda cirkvi, Mikuláš Pavlík. Ďalšími delegátmi sú Daniel Dobeš, predseda Moravskosliezskeho združenia; Vít Vurst, predseda Českého združenia; Daniel Márföldi, tajomník Slovenského združenia; Jozef Kučera, kazateľ Slovenského združenia; Martin Babka, riaditeľ Mediálneho centra v Prahe; Tamar Hajdušková, novozvolená riaditeľka Štúdia Nádej v Bratislave; Irma Walachová, členka cirkvi z Moravskosliezskeho združenia a Ludvík Kysela, člen cirkvi z Českého združenia.

Tomáš Kábrt

Východní Německo a St. Louis

Neprečítaný príspevok od používateľa Tomáš Kábrt »

VÝCHODNÍ NĚMECKO A ST. LOUIS

Andreas Bochmann, 17. června 2022

Když jsem vyrůstal v Západním Berlíně, byli jsme stále obklopeni Berlínskou zdí, aby „chránila“ komunistické východní Německo před všemi nebezpečími svobodného světa. Právě tato vzpomínka zaplavila mou mysl poté, co skončilo letošní zasedání Generální konference církve adventistů v St. Louis a já měl nějaký čas na rozmyšlenou.

Průsečíky jsou příliš zřejmé, než aby je bylo možné přehlédnout – některé mi dokonce připadaly až neskutečné. Ale neklid a smutek z toho, co se tam dělo, jsou velmi skutečné. Doslova pláči pro svou církev, jejíž jsem byl v St Louis jedním z delegátů.

Je ironií, že vládnoucí strana Německé demokratické republiky (NDR), Sjednocená socialistická strana Německa (SED), svolávala svůj stranický sjezd každých pět let, zatímco mezi zasedáními sloužil jako nejvyšší řídící orgán její ústřední výbor. Samozřejmě jsem si vědom toho, že naše administrativní struktury jsou starší než ty v NDR, což odkazuje k našim metodistickým kořenům. Přesto, když jsem seděl v St. Louis, viděl jsem zřetelné paralely.

Chvála a bezproblémovost

V NDR byla vždy velká potřeba sebechvály a sebeujišťování. I když byl nedostatek základních, někdy i těch nejzákladnějších potřeb každodenního života, vždy vám bylo řečeno, jak úžasně socialismus funguje, jak úspěšnější je NDR ve srovnání se západními zeměmi, jak máte být hrdí na vymoženosti, které nabízí vládnoucí strana. Toto oslavování skrývalo, co se skutečně dělo.

To mě napadlo, když jsem v St. Louis poslouchal příběhy o jednom úspěchu za druhým. Církev zjevně nemá žádné problémy, žádné problémy a je zcela lhostejná k problémům a obavám ve světě, který nás obklopuje. Vzpomněl jsem si Zjevení 3,17: "Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý."

Vždy správně

Zadruhé se na sjezdu SED zpívala píseň, která teď zní jako karikatura, ale byla myšlena docela vážně: "Strana, strana má vždy pravdu." Jakékoli otázky, jakékoli kritické myšlení, jakékoli pochybnosti byly nejen odsuzovány, ale mohly se pro tazatele stát docela nebezpečnými. Na zasedání Generální konference se mi řada vysoce postavených církevních vedoucích svěřila se svou nespokojeností s tím, co se děje, ale vysvětlili mi, jak by je mohlo stát práci a živobytí, kdyby se nějak projevili. Jako v NDR, pomyslel jsem si, kde většina občanů hrála veřejně divadlo a soukromě měla svůj zcela odlišný názor! Ale kdo je může vinit?

A pak byli v kázání posledního dne delegáti a administrátoři, kteří přece jen vyjádřili své obavy, veřejně pokáráni a zahanbeni – mimochodem, postup často používaný i v NDR k zastrašování lidí.

Úctívání lidí a věcí

Za třetí, uctívání lidí a předmětů bylo v NDR pozoruhodné. V každé kanceláři byste našli portrét generálního tajemníka strany a všude se to hemžilo státními znaky.

Uprostřed sobotní bohoslužby na Generální konferenci byl 18 minut popisován a chválen řečník dne Ted Wilson! Pro mě to bylo podobné jako připevnit jeho velký obraz na zeď. Večer předtím měly být výtisky Velkého sporu zvednuty vysoko jako praporky, zatímco vedoucí vpředu poklekli v modlitbě před stejnou knihou. Bez ohledu na to, zda je nevyžádaná masová distribuce této knihy z 19. století dobrý nápad, působilo to přinejmenším poněkud trapným dojmem. (Ve skutečnosti literatura uctívaná v NDR, spisy Karla Marxe, i když zcela odlišné od námi uctívaných spisů, byla také produktem 19. století.)

Slogany a předsevzetí

Prázdná hesla a rezoluce byly nástrojem k ovlivňování veřejného mínění ve východním Německu. Obvykle prozrazovaly více o nejistotách řídících orgánů než o skutečné vůli a zájmu lidí.

St. Louis nabídlo totéž. Generální konference odhlasovala dvě usnesení. Jak zdůraznil jeden delegát, nemohla obsáhnout vše, ale mohla pouze podtrhnout to, co je pro nás obzvláště důležité. Tak se ukázalo, že šest doslovných dnů stvoření je nyní důležitějších než sobota, její smysl, význam pro lidi a touhu stvoření po míru a odpočinku. Usnesení o důvěře ve spisy Ellen G. Whiteové už nebylo pro zasedání GK ničím novým, i když, jak někteří poznamenali, znění prohlášení se dobře hodí k tomu, aby se adventismus sedmého dne jevil ostatním křesťanům jako kult osobnosti.

A samozřejmě, stejně jako v NDR, jsme měli hesla. „Ježíš přichází! Zapojte se!” spolu s často slýchaným „Pošli mne“ a „Totální zapojení členů“ – i když jejich neustálé opakování nedávalo větší smysl.

Indoktrinátoři

Dalším problémem ve východním Německu byla infrastruktura, která udržovala každého v souladu s očekáváními strany. Toho nebylo dosaženo pouze pevným systémem informátorů, ale také dobře promazaným soukolím indoktrinace. Na každé úrovni společnosti až po každou továrnu nebo nejmenší farmu jste našli stranické tajemníky a „agitátory“ (ano, tak se jim říkalo), aby lidem vysvětlili marxistickou myšlenku a zajistili, aby byla náležitě použita.

Pokud vám to zní nejasně povědomě, jste zpátky na jednání GK. Bylo schváleno, že je potřeba dosadit do každého sboru koordinátora Ducha proroctví. V mé zemi je dost obtížné najít běžné sborové činovníky, jako jsou starší a diakoni, natož někoho, jehož jediným úkolem bude povzbuzovat členy k intenzivnějšímu studiu spisů Ellen G. Whiteové.

Závěrečná oslava

Vrcholem zasedání Generální konference je závěrečná sobota. Byl jsem požádán, zda bych napsal recenzi na kázání, které přednesl předseda Wilson. Odmítl jsem. Teologický rozbor kázání raději přenechám jiným. A podstata kázání, kterou jsem si z něho vzal? Pokud nevěřím tak, jak věří předseda Generální konference, zřejmě už nejsem adventista. 70-minutové, 25+-bodové kázání o Trojandělském poselství mi připomnělo spíše projev na sjezdu strany v NDR, než od pastýře vedoucího na travnaté nivy a klidná místa u vod.

Barevná přehlídka národů byla podivná, protože svou rozmanitost zredukovala na přehlídku kostýmů, zatímco vše ostatní pochodovalo v jednotvárnosti, s hudbou, která jako by uvízla v éře mnoho desetiletí zpět.

Tolik co nabídnout!

Nyní, když jsem toto vše řekl, uvědomuji si, že někteří lidé mě budou obviňovat ze zloby nebo hořkosti, z kálení do vlastního hnízda. Mají pravdu. Pokud však zavřeme oči před realitou všude kolem nás, pravděpodobně zažijeme osud NDR. Jen několik týdnů po velkolepých oslavách 40. výročí NDR padla zeď a systém se zhroutil. Zajímavé je, že nejsmutnější pak byli kritici, kteří naříkali, že se jim nepodařilo zavést druh socialismu, který by byl plodný, lákavý a spravedlivý.

Pokud jde o mou církev, jsem jako tito kritici. Moje církev má tolik co nabídnout; je tak bohatá na potenciál a mohla by mít prospěšnou a hojivou budoucnost při hlásání věčného evangelia slovem i skutkem. S tímto vědomím jsem napsal tento článek.

(Andreas Bochmann, Ph.D., původem z Berlína v Německu, je 40 let pastorem a učitelem v Církvi adventistů sedmého dne. Zúčastnil se zasedání GC v St. Louis jako delegát za Teologickou vysokou školu ve Friedensau. Vyšlo v Adventist Today 17.6.2022)

Ľ.Dobrovič

Re: Generální konference CASD 2022

Neprečítaný príspevok od používateľa Ľ.Dobrovič »

Uplynulo už vyše 9 mesiacov od skončenia Generálnej konferencie CASD v r.2022 v USA a zatiaľ sa mi nepodarilo získať informáciu o tom , aké závery plénum GK odhlasovalo. Pýtal som sa na to činovníkov respektíve kazateľov CASD vo svojom okolí , ale žiaden mi to nevedel povedať .Jeden mi povedal,že ho to ani veľmi nezaujíma.
Vedel by mi niekto túto informáciu poskytnúť?
Ďakujem.

Neregistrovaný

Re: Generální konference CASD 2022

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Uplynulo už vyše 9 mesiacov od skončenia Generálnej konferencie CASD v r.2022 v USA a zatiaľ sa mi nepodarilo získať informáciu o tom , aké závery plénum GK odhlasovalo. Pýtal som sa na to činovníkov respektíve kazateľov CASD vo svojom okolí , ale žiaden mi to nevedel povedať .Jeden mi povedal,že ho to ani veľmi nezaujíma.
Vedel by mi niekto túto informáciu poskytnúť?
Ďakujem.
Být Tebou, napsal bych přímo na GK.
Něco je třeba zde:
https://www.gcsession.org/documents/

Napísať odpoveď

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 3 neregistrovaní