Ordinácia (vysväcovanie)

Diskusia o cirkevnej organizácii.
stihl

Ordinácia (vysväcovanie)

Neprečítaný príspevok od používateľa stihl »

V poslednom období medzi adventistami dosť rezonuje téma ordinácie žien. Ja sa chcem ale vyjadriť k ordinácii ako takej, teda aj k ordinácii mužov.
Nech v Biblii hľadám ako hľadám, nič také v praxi novokresťanskej cirkvi nevidím. Nečítame nič o tom, že keď sa veriaci zišli k lámaniu chleba, čakali na niekoho, kto mal papier na to, že im ho môže polámať a rozdať. Takisto, keď bolo treba niekoho pokrstiť. Tieto (a aj iné) úkony vykonávali veriaci spontánne, a vôbec neriešili to, či je niekto na to kompetentný alebo nie (dá sa uvažovať iba ak o kompetentnosti obrátenia).
Hoci na jednej strane tvrdíme, že sme si v cirkvi všetci rovní - čo je jasné posolstvo Nového zákona, na druhej strane sme fakticky rozdelení (podľa kompetencií a výhod) na radových členov a vysvätených kazateľov (a ešte niekoľko stupňov medzi tým). Toto naše rozdelenie sa nápadne podobá na katolícke delenie na klerikov a laikov, avšak oni sa otvorenie hlásia ku pokračovaniu starozákonnej kňazskej služby v službe klerikov, my ale nie. Na vysväcovanie ako také teda nemáme nijaký biblický dôvod (maximálne môžeme uviesť nejaké praktické dôvody). Potom už je naozaj trápne tvrdiť, že vysväcovanie žien je nebiblické ...

Dušan Seberíni
Príspevky: 356
Dátum registrácie: 18 Apr 2016, 22:35
Kontaktovať používateľa:

Re: Ordinácia (vysväcovanie)

Neprečítaný príspevok od používateľa Dušan Seberíni »

Prekvapilo ma, že táto otázka ostala temer rok bez akejkoľvek odozvy.
Ale iste mi dáte za pravdu, že je to otázka principiálna.
A dá sa povedať, že - až na veľmi málo výnimiek - celé kresťanstvo sa na tomto poriadne potkýna.
Toto je jedna z najpevnejších obručí, ktorou sa každý zbor dobrovoľne nechá spútať.

Takže ak nechcete byť spútaní, treba sa obruče zbaviť! Nie ju prepilovať , ale odhodiť!

Tak a teraz si všimnite, čo bude ďalej.

Dušan Seberíni
Príspevky: 356
Dátum registrácie: 18 Apr 2016, 22:35
Kontaktovať používateľa:

Re: Ordinácia (vysväcovanie)

Neprečítaný príspevok od používateľa Dušan Seberíni »

stihl napísal: Ja sa chcem ale vyjadriť k ordinácii ako takej, teda aj k ordinácii mužov.
Nech v Biblii hľadám ako hľadám, nič také v praxi novokresťanskej cirkvi nevidím.

Na vysväcovanie ako také teda nemáme nijaký biblický dôvod (maximálne môžeme uviesť nejaké praktické dôvody). Potom už je naozaj trápne tvrdiť, že vysväcovanie žien je nebiblické ...
Ak sa k tomuto chcem niekoľkokrát vyjadriť, tak len preto, aby som vysvetlil niektoré veci, ktoré nepoznáte.
Ale pokiaľ ide o STIHL-ov postreh, je taký výstižný a presný, že k tomu treba dodať len:

"Výborne, Stihl !!!"

ngma123

Re: Ordinácia (vysväcovanie)

Neprečítaný príspevok od používateľa ngma123 »

Dušan Seberíni napísal:
stihl napísal: Ja sa chcem ale vyjadriť k ordinácii ako takej, teda aj k ordinácii mužov.
Nech v Biblii hľadám ako hľadám, nič také v praxi novokresťanskej cirkvi nevidím.

Na vysväcovanie ako také teda nemáme nijaký biblický dôvod (maximálne môžeme uviesť nejaké praktické dôvody). Potom už je naozaj trápne tvrdiť, že vysväcovanie žien je nebiblické ...
Ak sa k tomuto chcem niekoľkokrát vyjadriť, tak len preto, aby som vysvetlil niektoré veci, ktoré nepoznáte.
Ale pokiaľ ide o STIHL-ov postreh, je taký výstižný a presný, že k tomu treba dodať len:

"Výborne, Stihl !!!"

No vidíš Dušan, o totmto adventisti už premýšľajú niekoľko rokov.
Máš možnosť dostať aj takýto podnet od nich

Dušan Seberíni
Príspevky: 356
Dátum registrácie: 18 Apr 2016, 22:35
Kontaktovať používateľa:

Re: Ordinácia (vysväcovanie)

Neprečítaný príspevok od používateľa Dušan Seberíni »

ngma123 napísal:No vidíš Dušan, o totmto adventisti už premýšľajú niekoľko rokov. Máš možnosť dostať aj takýto podnet od nich
Len sa mi zdalo, že to bolo veľmi tiché premýšľanie, ak Stihla za 8 mesiacov nik nepodporil.
Teraz sa to už -dúfam- rozbĺkne.

stihl

Re: Ordinácia (vysväcovanie)

Neprečítaný príspevok od používateľa stihl »

Dušan, ďakujem za podporu ::mocking::
Ešte by som k téme dodal toto:
Katolícka cirkev otvorene povie, že jej učenie je založené na Biblii a tradícii. My ich za to kritizujeme, akože prečo na tradícií, len Biblia je dôležitá. Ale my máme tiež veľa vecí v našom učení ovplyvnených našou vlastnou, i keď nie veľmi dlhou, tradíciou (a možno aj katolíckou), len si to nedokážeme priznať. Tvrdíme, že to všetko je "jasné biblické učenie" a máme teológov, ktorí to akože potvrdia. Ordinácia je jeden z mnohých príkladov.

Dušan Seberíni
Príspevky: 356
Dátum registrácie: 18 Apr 2016, 22:35
Kontaktovať používateľa:

Re: Ordinácia (vysväcovanie)

Neprečítaný príspevok od používateľa Dušan Seberíni »

Ak by sme chceli ordináciu kazateľov posudzovať ako biblický úkon,
tak sa mi nezdá vhodné hľadať biblický úkon pre nebiblickú funkciu.
Lebo
  • kazateľ nie je novozmluvná biblická funkcia!

Ak sa pre pojem "kazateľ" nenašlo miesto v celom NZ,
tak sa musíme spýtať, prečo kazatelia zapĺňajú miesto v každom zbore.

A tu vlastne začína celý problém.
Lebo vedenie je potrebné v každom zbore. A Biblia to jasne oznamuje.
Takže najprv si treba povedať, čo Pán Boh pre novozmluvný ľud nariadil a čo nie.
To je tá ľahšia úloha.
Lebo potom si treba povedať, čo robiť s tým „nenariadeným“.
A tam, kde kazateľ nie je diktátor alebo absolutistický vodca, tam sa náprava dosiahnuť dá.
No a tam, kde je kazateľ taký a taký ... a čo s tým ...

Zhrnutie:
Už samotná funkcia kazateľa nie je biblická.
A teraz samozrejme môžeme hovoriť o ordinácii.
(Vysvetliť čo je čo, prečo a načo...)

Neregistrovaný

Re: Ordinácia (vysväcovanie)

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

stihl napísal:Dušan, ďakujem za podporu ::mocking::
Ešte by som k téme dodal toto:
Katolícka cirkev otvorene povie, že jej učenie je založené na Biblii a tradícii. My ich za to kritizujeme, akože prečo na tradícií, len Biblia je dôležitá. Ale my máme tiež veľa vecí v našom učení ovplyvnených našou vlastnou, i keď nie veľmi dlhou, tradíciou (a možno aj katolíckou), len si to nedokážeme priznať. Tvrdíme, že to všetko je "jasné biblické učenie" a máme teológov, ktorí to akože potvrdia. Ordinácia je jeden z mnohých príkladov.

Hneď na začiatku kresťanskej cirkvi zažili veriaci dosť strašnú udalosť, keď zomreli Ananiáš a Zafira. V čom bol ich problém? Tvárili sa že robia niečo, čo v skutočnosti nerobili. Pán Boh asi vedel, aké problémy budú kresťania riešiť. Nie sme na tom horšie ako nami kritizovaná katolícka cirkev? Oni naozaj čestne priznajú, že ich učenie nie je založené len na Biblii. Ale my, ľud Písma, sa tvárime, že veríme len tomu, čo je biblické.....

Dušan Seberíni
Príspevky: 356
Dátum registrácie: 18 Apr 2016, 22:35
Kontaktovať používateľa:

Re: Ordinácia (vysväcovanie)

Neprečítaný príspevok od používateľa Dušan Seberíni »

Keďže kazateľ nie je novozmluvná biblická funkcia, patrí sa povedať, prečo týmto prešľapom trpí celé kresťanstvo, ako k tomu došlo a čo je vlastne biblické.

Takže ak začneme od začiatku, začiatkom cirkvi JK sú Letnice a teda biblickým vodítkom je kniha SKUTKY. Tu sa dozvedáme, že prvých cca 3200 kresťanov úplne samozrejme viedli tí, ktorých Ježiš na to 3 roky pripravoval. A ich prirodzeným lídrom bol "obyčajný rybár". Tento obyčajný rybár neštudoval teológiu na žiadnej bohosloveckej fakulte, ale jeho 2 doktorandské práce sú 1000 rokov nielen aktuálne, ale vždy OBDIVU HODNÉ.

Prvá zmienka o zborovej štruktúre je hneď na začiatku:
A každodenne zotrvávajúc jednomyseľne v chráme
a lámuc chlieb po domoch brali pokrm v plesaní a v prostote srdca{Sk 2:46}

Tu vidíme dva typy stretávaní.
1 - Spoločné "bohoslužby" v chráme.
2 - Stretká menších skupiniek.

Keďže štartovacií počet bol minimálne 3200 duší, ak by stretnutia "po domoch" predstavovali 50 členné skupinky, bolo by ich 64. A keďže stretká boli denne, 12 apoštolov by muselo ozlomkrky šmýkať z jedného domu do druhého, aby stihli vyslúžiť každý aspoň 5 domov. Domyslite si to...

Našťastie to tak nebolo a už od štartu platilo
  • VŠEOBECNÉ KŇAZSTVO,
ktoré tak veľmi zdôraznil práve líder apoštolov - Peter:
Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud, určený byť Božím vlastníctvom, aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal zo tmy do svojho predivného svetla {1Pt 2:9}

No a len čo sa rozbehla pravidelnosť stretávaní, bolo treba riešiť otázku,
ktorá je dominantná v cirkvi JK.
A to je
  • DEĽBA PRÁCE .
Vtedy si zvolali tí dvanásti množstvo učeníkov a povedali:
Neľúbi sa to, aby sme my opustili slovo Božie a obsluhovali stoly.
A tak obzrite sa, bratia, po siedmich dobropovestných mužoch spomedzi seba,
plných Svätého Ducha a múdrosti,
ktorých ustanovíme k tejto práci,
a my budeme snažne zotrvávať na modlitbe a v službe slova.{Sk 6:2-4}


Tak odštartovala v novozmluvnom ľude funkcia diakonov. Tu si treba všimnúť 3 podstaty:
  • - výber uskutočnili tí, ktorí potrebovali diakonov
  • - výber nebol zvonka, ale "spomedzi seba"
  • - ustanovenie uskutočnili tí, ktorí UŽ BOLI USTANOVENÍ
Prv však, než sa budeme pretekať v príspevkoch, patrilo by sa povedať čo-to o jednom veľmi dôležitom slovíčku, ktorému v uvedenom texte dobre rozumieme. Je to slovo "ustanoviť". V uvedenom texte je preklad OK. Ibaže mnohí z vás nevedia, že napríklad evanjelický preklad týmto slovenským slovom prekladá až 13 rôznych gréckych výrazov. Nuž nedivme sa, že potom vzniká "ustanovovací rituálny náboženský guláš" ...

Dušan Seberíni
Príspevky: 356
Dátum registrácie: 18 Apr 2016, 22:35
Kontaktovať používateľa:

Re: Ordinácia (vysväcovanie)

Neprečítaný príspevok od používateľa Dušan Seberíni »

VIETE ŽE
funkcia evanjelistu bola v CASD zrušená, napriek tomu, že táto funkcia je jednoznačne novozákonne biblická ?
A on dal jedných za apoštolov, jedných za prorokov, jedných za evanjelistov, jedných za pastierov a za učiteľov {Ef 4:11}

VIETE ŽE
toto rozhodnutie vypotil Výbor kazateľského oddelenia čs. únie?

VIETE ŽE
toto rozhodnutie nariaďuje -pre všetkých adventistov- Working Policy?

A VIETE ŽE
99% adventistov nemá ani tušenie, čo j to Working Policy?


No a ja sa pýtam:
Čo budete poslúchať - nariadenia NZ, alebo nariadenia Working Policy?Ale ty buď triezvy vo všetkom trp, čo prijde zlé,
konaj dielo evanjelistu,
vykonaj svoju službu.

{2Tim 4:5}

Napísať odpoveď

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 7 neregistrovaných