Adventistická tradice.

Diskusia o cirkevnej organizácii.
ambassador
Príspevky: 2599
Dátum registrácie: 26 Jan 2016, 18:25
Kontaktovať používateľa:

Re: Adventistická tradice.

Neprečítaný príspevok od používateľa ambassador »

Posvátnost církevních budov?

V nějaké době se "stvořilo" chápání posvátnosti modliteben a podobných církevních budov. Dnešní modlitebny nejsou chrámem ve smyslu SZ.
Tím se stalo, že církev s výjimkami žila v takové stavbě jen jednou za sedm dni. Některá sborová společenství ten nešvar pochopila a změnila tradici.
Tak toto bylo nadstandardně drahé používání budovy. Ten luxus si mohla dovolit církev jen za určitých přesných finančních direktiv.
Tím jsme vytvořili podhoubí pro lidovou tvořivost typu: "Bůh si na nás udělá v sobotu více času a navštíví nás".
"Bůh v sobotu nepracuje." atp.

Posvátnost však může být v tom, že se dané věci požívají ve prospěch dobra.
Určitě je potřeba slušnost, ale ta je snad potřeba všude.
Nebo se snad neslušně můžeme chovat mimo modlitebnu?
Dvě tváře jsou důsledek přílišného nezdravého lpění na stavbách.
Prílohy
img.obrazky.jpg

mikim
Príspevky: 1705
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Re: Adventistická tradice.

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

ambassador napísal: 17 Aug 2020, 06:19 Posvátnost církevních budov?

V nějaké době se "stvořilo" chápání posvátnosti modliteben a podobných církevních budov. Dnešní modlitebny nejsou chrámem ve smyslu SZ.
Tím se stalo, že církev s výjimkami žila v takové stavbě jen jednou za sedm dni. Některá sborová společenství ten nešvar pochopila a změnila tradici.
Tak toto bylo nadstandardně drahé používání budovy. Ten luxus si mohla dovolit církev jen za určitých přesných finančních direktiv.
Tím jsme vytvořili podhoubí pro lidovou tvořivost typu: "Bůh si na nás udělá v sobotu více času a navštíví nás".
"Bůh v sobotu nepracuje." atp.

Posvátnost však může být v tom, že se dané věci požívají ve prospěch dobra.
Určitě je potřeba slušnost, ale ta je snad potřeba všude.
Nebo se snad neslušně můžeme chovat mimo modlitebnu?
Dvě tváře jsou důsledek přílišného nezdravého lpění na stavbách.
...Tím jsme vytvořili podhoubí pro lidovou tvořivost typu: "Bůh si na nás udělá v sobotu více času a navštíví nás".
"Bůh v sobotu nepracuje." atp.

Ambassadore už ti zas více hrabe? :)

Samozřejmě, že hlavně v sobotu Bůh Otec, Pán Ježíš Kristus a spolu s nimi všichni andělé v nebi nepracují, ale také odpočívají nejsou přece roboti nebo snad věříš, že všichni v sobotu v nebi pracují? Neznám žádného adventistu, kdo by v takovou kravinu někdy věřil.

Exodus 31:17  Je to věčné znamení mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, ale sedmého dne odpočinul a nabral dech."
Bůh dle tohoto textu odpočívá jen jeden sedmý den, nikoliv nepřetržitě stále dodnes.

[CEP2001] Žd 4:3 Neboť do odpočinutí vcházíme jen my, kdo jsme uvěřili, jak bylo řečeno: ‚Přísahal jsem ve svém hněvu: Do mého odpočinutí nevejdou!‘ To řekl Bůh, ač jeho odpočinutí trvá od ... řil svět.

Odpočinutí Boha Otce trvá každý sedmý den, nikoliv nepřetržitě a stále 6000 let, jak by mohl někdo nesmyslně namítnout. Neustále Bůh vytváří nové hvězdy, planety apod., což je doložitelný fakt, jen v souhvězdí Oriona se "rodí" neustále nové hvězdy" to si může každý vygooglovat.

[KB1613] Žd 4:5 A tuto zase: Že nevejdou v odpočinutí mé.

[NBK] Žd 4:6 Poněvadž tedy zůstává [pravdou], že někteří do něj [mají] vstoupit a ti, kterým byla dříve kázána radostná zvěst, [do něj] nevstoupili kvůli neposlušnosti,( pozn. i kvůli nezachovávání soboty)

[NBK] Žd 4:7 označuje znovu nějaký den [jako] "dnes", když v Davidovi po tak dlouhé době říká (jak [už] bylo řečeno): "Dnes, uslyšíte-li jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce."

[NBK] Žd 4:8 Kdyby je totiž Jozue uvedl do odpočinku, nemluvil by potom [Bůh] o jiném dni.

[CEP2001] Žd 4:9 Tak má Boží lid pravý sobotní odpočinek teprve před sebou(l). (l) Tak musí Boží lid dosud slavit sobotu jako svátek odpočinutí.

[KB1613] Žd 4:10 Nebo kdožkoli všel v odpočinutí jeho, takéť i on odpočinul od skutků svých, jako i Bůh od svých.

[CEP2001] Žd 4:11 A tak usilujme, abychom vešli do toho odpočinutí a nikdo pro neposlušnost nepadl jako ti na poušti.
[KB1613] Ez 20:24 Proto že soudů mých nečinili, a ustanoveními mými pohrdli, a soboty mé poškvrnili, a že k ukydaným bohům otců svých zření měli.

Když vcházíme do odpočinutí Boha Otce JHVH v sobotu, tak v sobotu nepracujeme stejně jako nepracuje Bůh Otec JHVH.

Židům 4. kapitola
Autor listu rozlišuje mezi a) odpočinkem v Kanaanu a b) sobotním odpočinkem do kterého jsme „vešli“ od doby, kdy „dílo bylo dokončeno“, tj, od stvoření. Argumentem této části 4. kapitoly je, že „od založení světa“ zde byla duchovní zkušenost odpočinku nabízeného věřícím lidem.

[KB1613] Ez 20:12 Nadto i soboty své vydal jsem jim, aby byly na znamení mezi mnou a mezi nimi, aby znali, že já Hospodin jsem posvětitel jejich.

[KB1613] Ez 20:20 Též soboty mé svěťte, i budou na znamení mezi mnou a vámi, aby známé bylo, že já jsem Hospodin Bůh váš. (veet-shabetotai kadeshu vehayu leot beni uvenekhem ladaat ki ani ADONAI elohekhem)

Stejně tak to bude pokračovat i v nebi:
[CSP] Iz 66:23 A novoluní co novoluní, sobotu co sobotu bude přicházet veškeré tělo, aby se sklánělo přede mnou, praví Hospodin.

Budeme tam přiházet se svými vzkříšenými fyzickýmí těly, tedy žádná duchovní těla, jak věří zcela nesmyslně např. Viktor.

ambassador
Príspevky: 2599
Dátum registrácie: 26 Jan 2016, 18:25
Kontaktovať používateľa:

Re: Adventistická tradice.

Neprečítaný príspevok od používateľa ambassador »

Jednou z našich tradic je i činnost organizace Adra. Je to principiálně velmi dobrá iniciativa. Je tu však určité nebezpečí pro jednotlivce spoléhat se na nějaký orgán nebo mechanismus, který to za mě udělá. Celosvětově to sice jinak nejde v pomoci do krizových situacích. Někdy to může být alibistické uklidnění svědomí. Na to si snad musí odpovědět každý sám. Vložím tam peníze a vypadne za mě zástupně služba. Nedávno adra posílala důchodcům balíček. Není jisté, že to dostali všichni důchodci, pokud si to místní sbor vysvětlil po svém, komu dát a komu nikoliv.
To co mě spíše vede k zamyšlení je místní společenství, které by mělo být takovou místní adrou. Teprve potom má smysl ta spojitost s celosvětovou organizací ADRA. Chlubit se adrou a nebýt ve svém okolí místní adrou , tak to může být odstrašujícím stavem.
Na druhou stranu je pravdou, že v některých místních sborech došlo ke změnám a ve své službě pro své okolí došlo k posunu a oni slouží více než mluví.

Milan
Príspevky: 415
Dátum registrácie: 07 Aug 2016, 05:26
Kontaktovať používateľa:

Re: Adventistická tradice.

Neprečítaný príspevok od používateľa Milan »

Samozřejmě, že hlavně v sobotu Bůh Otec, Pán Ježíš Kristus a spolu s nimi všichni andělé v nebi nepracují, ale také odpočívají nejsou přece roboti nebo snad věříš, že všichni v sobotu v nebi pracují? Neznám žádného adventistu, kdo by v takovou kravinu někdy věřil.

Zjevně tomu někdo věří, i když nejde o adventistu: Jan 5, 16 nn: 16A proto Židé začali Ježíše pronásledovat, že takové věci dělal v sobotu. 17On však jim odpověděl: „Můj Otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji.“18To bylo příčinou, že Židé ještě více usilovali Ježíše zabít, protože nejen znesvěcoval sobotu, ale dokonce nazýval Boha vlastním Otcem, a tak se mu stavěl naroveň. :)

ambassador
Príspevky: 2599
Dátum registrácie: 26 Jan 2016, 18:25
Kontaktovať používateľa:

Re: Adventistická tradice.

Neprečítaný príspevok od používateľa ambassador »

Křesťanství čelí od počátku různým snahám zvrátit základ a smysl křesťanství. V průběhu dějin ta snaha přicházela a postupně padala do propadliště dějin. V různém čase je z toho propadliště vyhrabávali různí jednotlivci v domnění, že objevili "Ameriku". Děje se to dodnes. A tím, že adventismus je ve své podstatě křesťansky nasměrovaný, tak prožívá ten tlak na oživení něčeho co mělo zůstat jen vzpomínkou na křesťanský zápas s učením heretiků i ve svých řadách. Za svůj "krátký" život v církvi jsem byl svědkem velkého množství těchto snah. To co jsem vypozoroval, byla náchylnost některých jedinců k těmto vlivům. Tu euforii nadšení s jakým o tom hovořili, tak ta se nedala přehlédnout. Později by byli rádi,kdyby si toho nikdo nevšiml a také nikdo nevzpomínal v souvislosti s jejich jménem.
Nejvíce se to týkalo Ježíše Krista. Jeho lidství versus božství, druhý příchod, smíření, spravedlnost, pokání, dokonalost, nebeské projevy, atp.
Vzpomínám jen namátkově: Hamburské hnutí, Prorocké dary v bývalém Československu (např: s. Krňáková a jiní) .
Snaha přepsat principiálně knihu Zjevení. Bylo to od člověka, který se v Kanadě osamotě ve srubu oddal přepracovat výklad knihy Zjevení. Jeho elaborát nesl název "Zjevení hlavolam perfektní". Následovníky získal okolo Kroměříže odkud pocházel. Měl nějaké následovníky, kteří to s nadšením šířili. A samozřejmě další různé podobné aktivity v casd.
Většina těch snah nebo hnutí zapadla nánosem prachu dějin, než je zase někdo v nějakém pozdějším čase vyhrabe.
Nejnovější velmi čilou snahou je "evangelizace" týkající se osoby Ježíše Krista. Tito jednotlivci vycházejí z podobných
literárních elaborátů nebo heretických myšlenek vzniklých v počátcích křesťanství. Většinou kopírují z nějakého již vytvořeného díla nebo videa. Bylo by smutné tvrdit, že jsou to nevzdělaní lidé. Někteří jsou vzdělaní v nějakém oboru a jiní jsou jen "kopírkou". Také je nutno poznamenat, že mezi nimi neexistuje přísná shoda. Velkou iniciativou se projevuje např: Nader Mansour, Joel W. Hemphill, Zbyněk Čep, Kurt Müller, Libor Diviš, zde br. ............ zvaný Mikim a další. To neznamená, že jsou to špatní lidé, přesto se mezi nimi najdou i vulgární a neomalení jedinci. V podstatě se dali nějakým "jiným" směrem.
Prílohy
img.obrazky.jpg

ambassador
Príspevky: 2599
Dátum registrácie: 26 Jan 2016, 18:25
Kontaktovať používateľa:

Re: Adventistická tradice.

Neprečítaný príspevok od používateľa ambassador »

Někdy je dobré usmát se nad vlastní tradicí a nebrat ji smrtelně vážně.
Používali jsme různé varianty vět: "My adventisté to máme přesně podle Bible."
V jiném vlákně došlo v diskuzi na víno v Bibli, na Večeři Páně, alkohol a nealkohol.
Pokud Kristus pil s učedníky alkohol, víno tzv mladé víno, pak to neděláme
přesně podle Bible.

K tomu jedna sborová epizoda:

Na jednu Večeři Páně si dost dobře pamatuji. Ona se asi nesmazatelně zapsala do mysli všech účastníků.
Jednomu konkrétnímu kazateli se stalo, že v sobotu ráno vytáhl mošt z lednice a okoštoval.
Zjistil, že je to zkvašené, stalo se z toho po židovsku "mladé víno". Přijel do sboru, jen několika "zasvěcencům"
oznámil co se mu stalo........ Při podávání kalicha nastala situace zvláštních tichých,
ale výmluvných pohledů - přežili jsme to.

ambassador
Príspevky: 2599
Dátum registrácie: 26 Jan 2016, 18:25
Kontaktovať používateľa:

Re: Adventistická tradice.

Neprečítaný príspevok od používateľa ambassador »

My adventisté jsme žili a vytvořili takovou bublinu našeho jedinečného poznání Bible, vyjádřeného v 27 bodech. S tímto bodovým programem jsme vycházeli ven učit ty druhé. Něco se od té doby změnilo. Není to již jen tak, že jen my máme co říci těm druhým. Jsou sbory a jednotlivci, kteří jsou ochotni naslouchat jiným lidem, odborníkům, duchovním, lékařům a podobným specialistům. Stále je však v naši církvi většina, která je obrněna 27 bodovým pancířem. Jsou přesvědčeni, že je to neprůstřelné. K tomu jsme později přidružili další věroučný bod. Určitě to není tak, že je naprosto všechno špatně.
Ten nedostatek může být v tom, že člověk málo naslouchá, málo přemýšlí nad tím vyjádřením jiných lidí. V záplavě hotových odpovědí, nehledá odpovědi, protože je již vlastní. Mozek zakrňuje a stává se sterilní k přijetí odlišného nebo i drobného posunu dopředu. Svědomí je zakonzervované a nereaguje a pokud takový jedinec na něco reaguje, tak je cítit nadřazené zavržení i nepodstatné odlišnosti a ješitné zahledění do sama sebe. Je to takový projev náboženského narcismu.
Možná, že pro některé typy lidí je žádoucí žít v záplavě zákazů, nařízení, předpisů, než převzít zodpovědnost
za svůj život. Na podkladě takové dlouhodobé zkušenosti/převýchovy se může postoj k druhým lidem projevit v direktivně nařizujícím mechanismu, bez vytvořeného osobního vztahu k Bohu. Je to pak jen plnění povinností, předpisů a nařízení. Přílišná závislost na instrukcích z druhé ruky ochuzuje jedince o vlastní život. Ve své podstatě žije cizí život.

Neregistrovaný

Re: Adventistická tradice.

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Na vojně jsme si vystačili pouze s dvěma články:
1.velitel má vždy pravdu
2.pokud ji nemá, platí článek č.1 :D

ambassador
Príspevky: 2599
Dátum registrácie: 26 Jan 2016, 18:25
Kontaktovať používateľa:

Re: Adventistická tradice.

Neprečítaný príspevok od používateľa ambassador »

Jsem rád, že je již za námi období vážných sobotních obličejů, sobotních úsměvů a podobných upjatých svatých projevů. Ve své podstatě se to týkalo nejvíce soboty, žel některým přetrval ten vizuální projev i v dalších dnech.
Možná se snažíme tu minulost vytěsnit, ale bylo to skutečně období takových fasádních úprav. Něco vtipně poučného jen naznačit, tak to bylo považováno za hřích. Nemám na mysli nějakou nehoráznou rozpustilost, ale přirozený projev své vlastní osobnosti.
Bylo to takové období oblékání si sobotní povahy a posvátné tváře. Je docela možné, že v našich zemích jsme byli ovlivněni i komunistickou potřebou přetvářky.
A to neustálé napomínání a hlídání, kdopak nám to zase vybočil z řady? Ochudili jsme se o přirozený úsměv vyplývající z celkové širší křesťanské radosti v Kristu.
Přesto všechno co jsme dělali a nedělali, tak doufám, že je to za námi. I když některé proudy si to v církvi
užívají dále postaru.

Lída Rohalová
Príspevky: 911
Dátum registrácie: 10 Jan 2017, 10:40
Kontaktovať používateľa:

Re: Adventistická tradice.

Neprečítaný príspevok od používateľa Lída Rohalová »

Někdy je třeba dát nohy na stůl, vzít si kafíčko (adventisté čaj), otevřít dobrou knihu či podívat se na přínosný film.

A nechat sekci A v církvi bojovat se sekcí B. Sekce C se časem přidá k sekci A a sekce D k sekci B. A tak všichni bojují proti všem a všichni prohrávají.

Vystoupit z toho je možné.

Každá sekce si myslí, že by se Ježíš připojil právě k ní. Ale On tyhle hry nehrál a jednal s lidmi podle toho, jak potřebovali. A dobré hostiny se také účastnil :)

Napísať odpoveď

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 5 neregistrovaných