Vytvoril náboženstvo Boh?

Diskusia o cirkevnej organizácii.
Rastislav

Re: Vytvoril náboženstvo Boh?

Neprečítaný príspevok od používateľa Rastislav »

ambassador napísal: 20 Apr 2019, 08:01Kdo se domnívá, že ateismus s tím nemá problém, tak je slepý jak patrona do poplašňáku.
Aky je to problém? Neviem o ňom. Popíš ho.

mikim
Príspevky: 1705
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Re: Vytvoril náboženstvo Boh?

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

Viktorrealita napísal: 19 Apr 2019, 19:09 Kristus nezaložil žiadne náboženstvo.

Založil svojú cirkev, ktorú vidí jedine Boh, lebo jedine Boh oživuje a jedine Boh vie v ktorom srdci kraľuje svojím Slovom - Duchom. No a jedine tí všetci tvoria jeho cirkev, ktorým Otec na nebesiach zjavil v ich srdciach meno Ježiša Krista. Takto sa v ich srdciach stáva Kristus tou skalou spasenia. A na takej skale Ježiš buduje svojú cirkev. Teda tato skala je Kristus zjavený v srdci človeka Otcom na nebesiach.

Ježiš nebuduje svojú cirkev na osobe človeka

No a prečo vlastne Boh necháva tieto falošné náboženstva?

2Tes 2 11a preto im Bôh pošle mocné pôsobenie bludu, aby uverili lži, 12aby boli odsúdení všetci, ktorí neuverili pravde, ale si obľúbili neprávosť.

Áno, uveria lži, lebo falošnému srdcu vyhovuje falošné učenie a teda je aj ním priťahované. Falošné srdce je priťahované falošným náboženstvom a takto sa to zoskupuje, aby :12aby boli odsúdení všetci, ktorí neuverili pravde, ale si obľúbili neprávosť.
...Takto sa v ich srdciach stáva Kristus tou skalou spasenia. A na takej skale Ježiš buduje svojú cirkev.

Skálou a to věčnou je jedině Bůh Jehovah (Bůh Otec), nikoliv tedy oslavený člověk Pán Ježíš.

Žalmy 18:3  Hospodin skála má a hrad můj, i vysvoboditel můj, Bůh silný můj, skála má, v němž naději skládám, štít můj a roh spasení mého, mé útočiště.
Žalmy 78:35  Rozpomínajíce se na to, že Bůh byl skála jejich, a Bůh silný nejvyšší vykupitel jejich:
Žalmy 89:27  On volaje ke mně, dí: Ty jsi otec můj, Bůh silný můj a skála spasení mého.
Žalmy 92:16  Aby to zvěstováno bylo, že přímý jest Hospodin, skála má, a že nepravosti žádné při něm není.
Žalmy 95:1  Poďte, zpívejme Hospodinu, prokřikujme skále spasení našeho.
Izajáš 26:4  Doufejtež v Hospodina až na věky; nebo v Hospodinu, v Hospodinu jest skála věčná.

Viktorrealita
Príspevky: 840
Dátum registrácie: 30 Sep 2018, 10:46
Kontaktovať používateľa:

Re: Vytvoril náboženstvo Boh?

Neprečítaný príspevok od používateľa Viktorrealita »

Tieto verše z Písma ti nevyhovujú a tak si ich jednoducho neuviedol

1Kor 10:4 a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá išla za nimi, a tou skalou bol Kristus

ambassador
Príspevky: 2599
Dátum registrácie: 26 Jan 2016, 18:25
Kontaktovať používateľa:

Re: Vytvoril náboženstvo Boh?

Neprečítaný príspevok od používateľa ambassador »

Rastislav napísal: 20 Apr 2019, 11:27
ambassador napísal: 20 Apr 2019, 08:01Kdo se domnívá, že ateismus s tím nemá problém, tak je slepý jak patrona do poplašňáku.
Aky je to problém? Neviem o ňom. Popíš ho.
Žil jsem pod nadvládou ateismu a ty praktiky... to by se dalo hodně psát. Ateismus když se dostane k moci potírá Boha a jeho následovníky. Momentálně po revoluci v 1989 se situace trochu změnila, to potírání se děje v našich zemích spíše jen slovně, ale i to je někdy "zdivočelé".
Myslíš, že se ti podaří napravit to co jsi v minulosti pokazil? Tak napravuj je-li co napravovat. :)

Rastislav

Re: Vytvoril náboženstvo Boh?

Neprečítaný príspevok od používateľa Rastislav »

ambassador napísal: 20 Apr 2019, 08:01
Vzhledem k svému stáří si vzpomínám, že i někteří kazatelé měli neochotu vstoupit do katolického kostela v den pohřbu člověka
Áno vývoj v CASD má progres ale neni to progres rýchly, tiež mám pred dôchodkom. Za 80 rokov ktoré prežiješ je badať posun. Ale ked v zbore mladý povedia podme to robiť inak tak sa zdvihne vlna odporu vraj to by "muselo prísť najprv z únie" a tak sa mladý 20 ročný hipster postaví a povie "seriem vám na vašu úniu ja si to spravím ako ja chcem"
Znám rozdílná manželství, partner přijde na bohoslužbu kam chodí partnerka a obráceně
Neverím tomu že adventista navštevuje kostol rímskokatolíckej cirkvi - bol by vylúčený - odporuje to učeniu casd - to si si vymyslel.
Znám také i taková manželství, která za žádnou cenu a tím trpí rodina. Tyto projevy jsou dané specifickým učením naši církve (casd)
Tento problém není jen adventistický, žel se projevuje ve všech církvích, kde jedinec postaví učení nad vztah v rodině,
Keby ti lekár povedal : Predpíšem vám jeden liek ale je účinný iba na polovicu. 50% ludí vyzdravie a 50% ludom rozbije rodinu. Pozor ale tieto nežiadúce účinky sa prejavia až za 10 alebo 20 rokov. Zoberieš si ten liek ?

ambassador
Príspevky: 2599
Dátum registrácie: 26 Jan 2016, 18:25
Kontaktovať používateľa:

Re: Vytvoril náboženstvo Boh?

Neprečítaný príspevok od používateľa ambassador »

Ten příklad s tím lékem je poněkud rozporuplný. Kolik lidí bere lék a jsou si vědomi toho, že každý lék má vedlejší účinky.
Vedlejší účinek v chápání naši věrouky spočívá v doslovné aplikaci do života jednotlivce vstupem do univerzálního "posvěcení", distancováním se od "těch hříšníků a šelem". Na rozdíl od Ježíše, který se stýkal s těmi na okraji společnosti, náboženskou společností vyvrhnutých.

mikim
Príspevky: 1705
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Re: Vytvoril náboženstvo Boh?

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

Viktorrealita napísal: 20 Apr 2019, 15:27 Tieto verše z Písma ti nevyhovujú a tak si ich jednoducho neuviedol

1Kor 10:4 a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá išla za nimi, a tou skalou bol Kristus
Nechal jsem tento ojedinělý verš schválně uvést tebou, abych ti ukázal, že je to další lež od falešného apoštola Pavla:
Exodus 7:5  I zvědíť Egyptští, že já jsem Hospodin, když vztáhnu ruku svou na Egypt; a vyvedu syny Izraelské z prostředku jich.
Exodus 12:51  A tak stalo se právě toho dne, že vyvedl Hospodin syny Izraelské z země Egyptské s vojsky jejich.
Exodus 13:3  Protož řekl Mojžíš lidu: Pamatujte na den tento, v kterémž jste vyšli z Egypta, z domu služby; nebo v silné ruce vyvedl vás odsud Hospodin, aniž kdo jez co kvašeného.
Exodus 13:9  A budeť tobě to jako nějaké znamení na ruce tvé, a jako památka před očima tvýma, aby zákon Hospodinův byl v ústech tvých; nebo v ruce silné vyvedl tě Hospodin z Egypta.
Exodus 13:14  A když by se tebe vzeptal syn tvůj potom, a řekl: Co jest to? tedy povíš jemu: V ruce silné vyvedl nás Hospodin z Egypta, z domu služebnosti.
Exodus 13:16  Mějž to tedy jako znamení na ruce své, a jako náčelník mezi očima svýma, že v ruce silné vyvedl nás Hospodin z Egypta.
Exodus 14:11  A řekli Mojžíšovi: Zdali proto, že nebylo hrobů v Egyptě, vyvedl jsi nás, abychom zemřeli na poušti? Co jsi nám to učinil, že jsi vyvedl nás z Egypta?
Exodus 18:1  Uslyšel pak Jetro, kníže Madianské, test Mojžíšův, o všech věcech, kteréž učinil Bůh Mojžíšovi a Izraelovi, lidu svému, že vyvedl Hospodin Izraele z Egypta.

Celkem 7 veršů o tom, že to nebyl Kristus ale Bůh Jehovah (Hospodin) kdo vyvedl lid Izraelský z Egypta.
Samovolně zvolený "ap." Pavel si to jednoduše vymyslel jako spoustu jiných věcí, o nějakém budoucím Kristu 100% nikdo nic nevěděl v době Mojžíše. A už ten nesmysl, že "šel za nimi"...
Každopádně i kdyby byl Ježíš zatím jen "duch" tak o něm nikdo nevěděl. A my víme, že jen duch + tělo tvoří duši živou a že duch sám o sobě samostatně neexistuje, tak už proto je to od ap. Pavla čirý nesmysl.
A za další nikdo jiný to nenapsal a nepotvrdil, a víme, že jeden verš v Písmu nám nemůže sdělit pravdu pokud nejsou další svědkové 2-3.

Viktorrealita
Príspevky: 840
Dátum registrácie: 30 Sep 2018, 10:46
Kontaktovať používateľa:

Re: Vytvoril náboženstvo Boh?

Neprečítaný príspevok od používateľa Viktorrealita »

Mikim
Je pre teba Kristus skalou spasenia, alebo nie je?

No tak mi povedz, čo to znamená, ak je pre niekoho Kristus skalou spasenia a pre iného kameňom úrazu a skalou pohoršenia.

Pre mňa sa stal Kristus v mojom srdci skalou spasenia a to zjavenim od Otca. Jedine skrz Krista sme spasení.

1Pet 2:7 Tedy vám veriacim česť, ale neposlušným kameň, ktorý zavrhli stavitelia, práve ten sa stal uholnou hlavou a kameňom úrazu a skalou pohoršenia

Tu je vidieť, čo sa myslí, pod pojmom - skala.

Rastislav

Re: Vytvoril náboženstvo Boh?

Neprečítaný príspevok od používateľa Rastislav »

ambassador napísal: 16 Apr 2019, 05:54 Boha nelze vymyslet
Boha je možné len vymyslieť.

mikim
Príspevky: 1705
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Re: Vytvoril náboženstvo Boh?

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

Viktorrealita napísal: 21 Apr 2019, 17:16 Mikim
Je pre teba Kristus skalou spasenia, alebo nie je?

No tak mi povedz, čo to znamená, ak je pre niekoho Kristus skalou spasenia a pre iného kameňom úrazu a skalou pohoršenia.

Pre mňa sa stal Kristus v mojom srdci skalou spasenia a to zjavenim od Otca. Jedine skrz Krista sme spasení.

1Pet 2:7 Tedy vám veriacim česť, ale neposlušným kameň, ktorý zavrhli stavitelia, práve ten sa stal uholnou hlavou a kameňom úrazu a skalou pohoršenia

Tu je vidieť, čo sa myslí, pod pojmom - skala.
Pro mě je skála Bůh Jehovah vysvoboditel a spasitel můj stejně jako byl pro všechny ve SZ:
2 Samuelova 22:3  Bůh skála má, doufati budu v něho; štít můj a roh spasení mého, vyvýšení mé a útočiště mé, spasitel můj, kterýž od násilí vysvobozuje mne.

2 Samuelova 22:47  Živť jest Hospodin, a požehnaná skála má; protož ať jest vyvyšován Bůh, skála spasení mého,

O tom, že by mou skálou měl být Kristus v Písmu nic není napsáno.
Pán Ježíš Kristus je pro mne Cesta pravda a život skrze kterého přicházím k jedinému pravému Bohu Otci...

Jan 14:6  Dí jemu Ježíš: Já jsem cesta, i pravda, i život. Žádný nepřichází k Otci než skrze mne.
Jan 10:28  A jáť život věčný dávám jim, a nezahynouť na věky, aniž jich kdo vytrhne z ruky mé.
1 Janův 3:18  Synáčkové moji, nemilujmež slovem, ani jazykem toliko, ale skutkem a pravdou.

Ježíš nás učí jasně:
Jan 17:3  Totoť jest pak věčný život, aby poznali tebe samého pravého Boha, a kteréhož jsi poslal, Ježíše Krista.

Napísať odpoveď

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 1 neregistrovaný