Vytvoril náboženstvo Boh?

Diskusia o cirkevnej organizácii.
Viktorrealita
Príspevky: 839
Dátum registrácie: 30 Sep 2018, 10:46
Kontaktovať používateľa:

Re: Vytvoril náboženstvo Boh?

Neprečítaný príspevok od používateľa Viktorrealita »

Rastislav napísal: 22 Apr 2019, 09:08 Boha je možné len vymyslieť.
Ide o pravého Boha a nie vymyslených bohov.

Existencia nášho vedomia - vedomie osoby každého človeka a stvorenej bytosti pochádza jedine z večného vedomia Boha. Bez existencie večného vedomia osoby Boha - SOM , KTORÝ SOM, nemôže existovať nič, lebo by nebolo nikoho, kto by si existenciu čohokoľvek uvedomoval.

Preto vedomie života je jedine v Bohu.

2M 3:14 A Bôh riekol Mojžišovi: SOM, KTORÝ SOM. A ďalej riekol: Takto povieš synom Izraelovým: SOM ma poslal k vám

Ten, ktorý stále je a je Alfou a Omegou všetkého.

Viktorrealita
Príspevky: 839
Dátum registrácie: 30 Sep 2018, 10:46
Kontaktovať používateľa:

Re: Vytvoril náboženstvo Boh?

Neprečítaný príspevok od používateľa Viktorrealita »

mikim napísal: 22 Apr 2019, 10:46
Viktorrealita napísal: 21 Apr 2019, 17:16 Mikim
Je pre teba Kristus skalou spasenia, alebo nie je?

No tak mi povedz, čo to znamená, ak je pre niekoho Kristus skalou spasenia a pre iného kameňom úrazu a skalou pohoršenia.

Pre mňa sa stal Kristus v mojom srdci skalou spasenia a to zjavenim od Otca. Jedine skrz Krista sme spasení.

1Pet 2:7 Tedy vám veriacim česť, ale neposlušným kameň, ktorý zavrhli stavitelia, práve ten sa stal uholnou hlavou a kameňom úrazu a skalou pohoršenia

Tu je vidieť, čo sa myslí, pod pojmom - skala.
Pro mě je skála Bůh Jehovah vysvoboditel a spasitel můj stejně jako byl pro všechny ve SZ:
2 Samuelova 22:3  Bůh skála má, doufati budu v něho; štít můj a roh spasení mého, vyvýšení mé a útočiště mé, spasitel můj, kterýž od násilí vysvobozuje mne.

2 Samuelova 22:47  Živť jest Hospodin, a požehnaná skála má; protož ať jest vyvyšován Bůh, skála spasení mého,

O tom, že by mou skálou měl být Kristus v Písmu nic není napsáno.
Pán Ježíš Kristus je pro mne Cesta pravda a život skrze kterého přicházím k jedinému pravému Bohu Otci...

Jan 14:6  Dí jemu Ježíš: Já jsem cesta, i pravda, i život. Žádný nepřichází k Otci než skrze mne.
Jan 10:28  A jáť život věčný dávám jim, a nezahynouť na věky, aniž jich kdo vytrhne z ruky mé.
1 Janův 3:18  Synáčkové moji, nemilujmež slovem, ani jazykem toliko, ale skutkem a pravdou.

Ježíš nás učí jasně:
Jan 17:3  Totoť jest pak věčný život, aby poznali tebe samého pravého Boha, a kteréhož jsi poslal, Ježíše Krista.
Takže si protirečíš, lebo ak vieš, čo znamená pojem skala a povieš, že Kristus pre teba nie je skalou spasenia, no súčasne povieš cit:Pán Ježíš Kristus je pro mne Cesta pravda a život skrze kterého přicházím k jedinému pravému Bohu Otci...

Teda si si vedomý toho, že bez viery v Krista neprídeš k Otcovi, že. Tak na tebe je vidieť k čomu vedie odmietnutie absolútnej jednoty osoby Otca, Syna a Ducha Svätého, ako jedného a toho istého Boha.

Je teda pre teba Kristus skalou pohoršenia, alebo snáď kameňom úrazu? Ak nie je, tak potom je skalou spasenia. Ak ani to u teba nie je, tak je otázka, kto je u teba Kristus.

Lebo postupné degradovanie pravého mena Ježiša Krista, vedie k jeho úplnému ignorovaniu, ako to vidíme u SJ a pod.

Takéto niečo vidíme aj u KC, kde ho nahradili papežom, Máriou. Je to duch antikrista, ktorého úlohou je odpútať pozornosť od Krista a poprieť jeho pravé meno.

Argumentovať na moju otázku ohľadom Kristovho mena - Alfa a Omega, ako si argumentoval , že Otec vraj zomrel skrze Krista je argument topiacich, ktorí sa aj slamky chytajú. Predsa ten, ktorý hovorí, že je ten, ktorý zomrel a hľa žije je to práve Kristus, ktorý zomrel na Kríži a vstal a žije a nie Otec, ktorý vraj podľa teba mohol zomrieť skrze Krista, čo je absolútny nezmysel.

Vidíme k čomu vedie takýto blud - k absurdnej predstave, že Otec zomrel v Kristu a to len preto, aby sa poprelo, že Alfa a Omega je Kristus, ktorý hovorí.
Naposledy upravil/-a Viktorrealita v 22 Apr 2019, 20:44, upravené celkom 1 krát.

mikim
Príspevky: 1705
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Re: Vytvoril náboženstvo Boh?

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

Viktorrealita napísal: 22 Apr 2019, 11:20
mikim napísal: 22 Apr 2019, 10:46
Viktorrealita napísal: 21 Apr 2019, 17:16 Mikim
Je pre teba Kristus skalou spasenia, alebo nie je?

No tak mi povedz, čo to znamená, ak je pre niekoho Kristus skalou spasenia a pre iného kameňom úrazu a skalou pohoršenia.

Pre mňa sa stal Kristus v mojom srdci skalou spasenia a to zjavenim od Otca. Jedine skrz Krista sme spasení.

1Pet 2:7 Tedy vám veriacim česť, ale neposlušným kameň, ktorý zavrhli stavitelia, práve ten sa stal uholnou hlavou a kameňom úrazu a skalou pohoršenia

Tu je vidieť, čo sa myslí, pod pojmom - skala.
Pro mě je skála Bůh Jehovah vysvoboditel a spasitel můj stejně jako byl pro všechny ve SZ:
2 Samuelova 22:3  Bůh skála má, doufati budu v něho; štít můj a roh spasení mého, vyvýšení mé a útočiště mé, spasitel můj, kterýž od násilí vysvobozuje mne.

2 Samuelova 22:47  Živť jest Hospodin, a požehnaná skála má; protož ať jest vyvyšován Bůh, skála spasení mého,

O tom, že by mou skálou měl být Kristus v Písmu nic není napsáno.
Pán Ježíš Kristus je pro mne Cesta pravda a život skrze kterého přicházím k jedinému pravému Bohu Otci...

Jan 14:6  Dí jemu Ježíš: Já jsem cesta, i pravda, i život. Žádný nepřichází k Otci než skrze mne.
Jan 10:28  A jáť život věčný dávám jim, a nezahynouť na věky, aniž jich kdo vytrhne z ruky mé.
1 Janův 3:18  Synáčkové moji, nemilujmež slovem, ani jazykem toliko, ale skutkem a pravdou.

Ježíš nás učí jasně:
Jan 17:3  Totoť jest pak věčný život, aby poznali tebe samého pravého Boha, a kteréhož jsi poslal, Ježíše Krista.
Takže si protirečíš, lebo ak vieš, čo znamená pojem skala a povieš, že Kristus pre teba nie je skalou spasenia, no súčasne povieš cit:Pán Ježíš Kristus je pro mne Cesta pravda a život skrze kterého přicházím k jedinému pravému Bohu Otci...

Teda si si vedomý toho, že bez viery v Krista neprídeš k Otcovi, že. Tak na tebe je vidieť k čomu vedie odmietnutie absolútnej jednoty osoby Otca, Syna a Ducha Svätého, ako jedného a toho istého Boha.

Je teda pre teba Kristus skalou pohoršenia, alebo snáď kameňom úrazu? Ak nie je, tak potom je skalou spasenia. Ak ani to u teba nie je, tak je otázka, kto je u teba Kristus.

Lebo postupné degradovanie pravého mena Ježiša Krista, vedie k jeho úplnému ignorovaniu, ako to vidíme u SJ a pod.

Takéto niečo vidíme aj u KC, kde ho nahradili papežom, Máriou. Je to duch antikrista, ktorého úlohou je odpútať pozornosť od Krista a poprieť jeho pravé meno.

Argumentovať na moju otázku ohľadom Kristovho mena - Alfa a Omega, ako si argumentoval , že Otec vraj zomrel v Kristu je argument topiacich, ktorí sa aj slamky chytajú. Predsa ten, ktorý hovorí, že je ten, ktorý zomrel a hľa žije je to práve Kristus, ktorý zomrel na Kríži a vstal a žije a nie Otec, ktorý vraj podľa teba zomrel v Kristu, čo je absolútny nezmysel.

Vidíme k čomu vedie takýto blud - k absurdnej predstave, že Otec zomrel v Kristu a to len preto, aby sa poprelo, že Alfa a Omega je Kristus, ktorý hovorí.
...Takže si protirečíš, lebo ak vieš, čo znamená pojem skala a povieš, že Kristus pre teba nie je skalou spasenia, no súčasne povieš cit:Pán Ježíš Kristus je pro mne Cesta pravda a život skrze kterého přicházím k jedinému pravému Bohu Otci...

Proč bych si protiřečil? O tom, že je Kristus skála našeho spasení v Písmu nic není a je to Tvůj jasný nebiblický blud na který jsem tě upozornil.

...Je teda pre teba Kristus skalou pohoršenia, alebo snáď kameňom úrazu? Ak nie je, tak potom je skalou spasenia. Ak ani to u teba nie je, tak je otázka, kto je u teba Kristus.

Ne proč by měl být pro mně Kristus skálou pohoršení když On skálou spasení vůbec v Písmu nazván není?

Kdo je pro mne Kristus?
Můj Pán a Král, Syn Boží, Syn člověka, bezhříšný beránek boží, který snímá hříchy světa, oslavený člověk prostředník mezi Bohem a lidmi, pastýř ovcí, Mistr...
Matouš 23:8  Ale vy nebývejte nazýváni mistři; nebo jeden jest Mistr váš, totiž Kristus, vy pak všickni bratří jste.
Jan 3:2  Ten přišel k Ježíšovi v noci, a řekl jemu: Mistře, víme, že jsi od Boha přišel Mistr; nebo žádný nemůže těch divů činiti, kteréž ty činíš, leč by Bůh byl s ním.
Vůdce:
Matouš 23:10  Ani se nazývejte vůdcové; nebo jeden jest vůdce váš Kristus.
Židům 12:2  Patříce na vůdce a dokonavatele víry Ježíše, kterýžto místo předložené sobě radosti strpěl kříž, opováživ se hanby, i posadil se na pravici trůnu Božího.

...Lebo postupné degradovanie pravého mena Ježiša Krista, vedie k jeho úplnému ignorovaniu, ako to vidíme u SJ a pod.

Já jsem jeho jméno nikdy nedegradoval, máš nějaký důkaz že ano? Vždy jsem jej označil tak, jak v něj věřím tím co doopravdy je a naopak jsem vždy psal a budu psát kým doopravdy není totiž Bohem, protože Bůh může být jen jeden JHWH (Jehovah, Hospodin).

Rastislav

Re: Vytvoril náboženstvo Boh?

Neprečítaný príspevok od používateľa Rastislav »

Viktorrealita napísal: 22 Apr 2019, 10:54Ide o pravého Boha a nie vymyslených bohov.
Každý boh je vymyslený. Ale zase rešpektujem tvoju vieru a právo na Boha. Chápem ťa aj iných, ktorý tvrdia že ich Boh je ten pravý. Je to pochopiteľné, Každého Boh je ten pravý. Už tým že v toho Boha uverím mu dávam pečať dôveryhodnosti.

Viktorrealita
Príspevky: 839
Dátum registrácie: 30 Sep 2018, 10:46
Kontaktovať používateľa:

Re: Vytvoril náboženstvo Boh?

Neprečítaný príspevok od používateľa Viktorrealita »

Mikim

Na akej skale Ježiš zbuduje svoju cirkev? Určite tou skalou nie je osoba Petra, ale to čo sa stalo skalou v Petrovom srdci a to zjavením od Otca v nebesiach. No a čo sa stalo skalou v Petrovom srdci zjavením od Otca? No predsa to, kto je to Ježiš a teda, že je Kristus Syn živého Boha a práve to sa mu stalo skalou spasenia. Teda Kristus zjavený v Petrovom srdci Otcom na nebesiach. A na tej skale sa buduje Ježišová cirkev, ktorú tvoria iba tí všetci, ktorým Otec v ich srdciach zjavil to, kto je to Ježiš, teda - Kristus Syn živého Boha.

Je pre teba Kristus v tvojom srdci tou skalou? Hovoríš, že iba Boh môže byť skalou. No a práve to , na akej skale sa buduje jeho cirkev naznačuje, že práve on je tou skalou zjavenou Otcom v srdciach vykúpených. Zjavený Otec v Kristu, ako naša skala spasenia.

mikim
Príspevky: 1705
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Re: Vytvoril náboženstvo Boh?

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

Viktorrealita napísal: 22 Apr 2019, 21:26 Mikim

Na akej skale Ježiš zbuduje svoju cirkev? Určite tou skalou nie je osoba Petra, ale to čo sa stalo skalou v Petrovom srdci a to zjavením od Otca v nebesiach. No a čo sa stalo skalou v Petrovom srdci zjavením od Otca? No predsa to, kto je to Ježiš a teda, že je Kristus Syn živého Boha a práve to sa mu stalo skalou spasenia. Teda Kristus zjavený v Petrovom srdci Otcom na nebesiach. A na tej skale sa buduje Ježišová cirkev, ktorú tvoria iba tí všetci, ktorým Otec v ich srdciach zjavil to, kto je to Ježiš, teda - Kristus Syn živého Boha.

Je pre teba Kristus v tvojom srdci tou skalou? Hovoríš, že iba Boh môže byť skalou. No a práve to , na akej skale sa buduje jeho cirkev naznačuje, že práve on je tou skalou zjavenou Otcom v srdciach vykúpených. Zjavený Otec v Kristu, ako naša skala spasenia.
Na akej skále? Ježíš říká jasně, že na Petrovi:
Matouš 16:13  Přišed pak Ježíš do krajin Cesaree Filipovy, otázal se učedlníků svých, řka: Kým mne praví lidé býti, mne Syna člověka?
14  A oni řekli: Někteří Janem Křtitelem, a jiní Eliášem, jiní pak Jeremiášem, aneb jedním z proroků.
15  I dí jim: Vy pak kým mne býti pravíte?
16  I odpověděv Šimon Petr, řekl: Ty jsi Kristus, Syn Boha živého.
17  A odpovídaje Ježíš, řekl mu: Blahoslavený jsi Šimone, synu Jonášův; nebo tělo a krev nezjevilo tobě toho, ale Otec můj, kterýž jest v nebesích.
18  I jáť pravím tobě, že jsi ty Petr, a na téť skále vzdělám církev svou, a brány pekelné nepřemohou jí.
19  A tobě dám klíče království nebeského. A což bys koli svázal na zemi, budeť svázáno i na nebi; a což bys koli rozvázal na zemi, budeť rozvázáno i na nebi.

Na toto téma existuje mnoho vysvětlení kdo je kdo např. zde, otázka co z těch vysvětlení je pravda a co úplný výmysl:
http://www.prostekrestanstvi.cz/mimobib ... e-je-skala

...Je pre teba Kristus v tvojom srdci tou skalou? Hovoríš, že iba Boh môže byť skalou. No a práve to , na akej skale sa buduje jeho cirkev naznačuje, že práve on je tou skalou zjavenou Otcom v srdciach vykúpených. Zjavený Otec v Kristu, ako naša skala spasenia.

Pokud by měl být Kristus v mém srdci skálou, tak bch si to musel vymyslet a lhát a to nechci, protože by to bylo porušení Desatera. Ani Písmo a v něm ani jeden apoštol nepíše o skále spasení jako o Ježíši Kristu to je jen nebiblický výmysl lidí, naopak se píše o skále kterou je jediný pravý Bůh Jehovah (JHVH). Podle mne nemůžou být dvě skály jedna Bůh a druhá člověk Ježíš ani zjevený Otec v Synovi jako skála není biblické, i když to může hezky znít.

log
Príspevky: 1712
Dátum registrácie: 06 Nov 2017, 06:51
Kontaktovať používateľa:

Re: Vytvoril náboženstvo Boh?

Neprečítaný príspevok od používateľa log »

mikim napísal: 22 Apr 2019, 17:18 Proč bych si protiřečil? O tom, že je Kristus skála našeho spasení v Písmu nic není a je to Tvůj jasný nebiblický blud na který jsem tě upozornil.

...Je teda pre teba Kristus skalou pohoršenia, alebo snáď kameňom úrazu? Ak nie je, tak potom je skalou spasenia. Ak ani to u teba nie je, tak je otázka, kto je u teba Kristus.

Ne proč by měl být pro mně Kristus skálou pohoršení když On skálou spasení vůbec v Písmu nazván není?
Viktor si vytvoril vlastny svet s vlastnymi pojmom "skala spasenia". S evanjeliami to nema nic spolocne, ale jemu sa to asi tak paci.

Skutocne evanjelisti hovoria o Kristovi len ako o kameni nicitelovi, nie kameni spasitelovi.

Každý, kto padne na ten kameň, doláme sa, a na koho ten kameň padne, toho rozmliaždi

Samozrejme, Viktor nema rad evanjelia, on je nasledovnik apostola Pavla a jeho ucenia, evanjelisti mu idu proti srsti. V evanjeliach sa totiz jasne hovori, ze tou skalou je Peter.

A ja ti hovorím: Ty si Skala, Peter, a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné mocnosti ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.

To samozrejme nesedelo Pavlovi, Peter bol jeho konkurent, mali navzajom vela sporov a teologickych rozporov. Preto Pavol povedal: Podľa Božej milosti, ktorú som dostal, položil som ako múdry staviteľ základ a iný na ňom stavia. Ale každý nech si dáva pozor, ako na ňom stavia. Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený, a je ním Ježiš Kristus

mikim
Príspevky: 1705
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Re: Vytvoril náboženstvo Boh?

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

log napísal: 23 Apr 2019, 15:11
mikim napísal: 22 Apr 2019, 17:18 Proč bych si protiřečil? O tom, že je Kristus skála našeho spasení v Písmu nic není a je to Tvůj jasný nebiblický blud na který jsem tě upozornil.

...Je teda pre teba Kristus skalou pohoršenia, alebo snáď kameňom úrazu? Ak nie je, tak potom je skalou spasenia. Ak ani to u teba nie je, tak je otázka, kto je u teba Kristus.

Ne proč by měl být pro mně Kristus skálou pohoršení když On skálou spasení vůbec v Písmu nazván není?
Viktor si vytvoril vlastny svet s vlastnymi pojmom "skala spasenia". S evanjeliami to nema nic spolocne, ale jemu sa to asi tak paci.

Skutocne evanjelisti hovoria o Kristovi len ako o kameni nicitelovi, nie kameni spasitelovi.

Každý, kto padne na ten kameň, doláme sa, a na koho ten kameň padne, toho rozmliaždi

Samozrejme, Viktor nema rad evanjelia, on je nasledovnik apostola Pavla a jeho ucenia, evanjelisti mu idu proti srsti. V evanjeliach sa totiz jasne hovori, ze tou skalou je Peter.

A ja ti hovorím: Ty si Skala, Peter, a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné mocnosti ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.

To samozrejme nesedelo Pavlovi, Peter bol jeho konkurent, mali navzajom vela sporov a teologickych rozporov. Preto Pavol povedal: Podľa Božej milosti, ktorú som dostal, položil som ako múdry staviteľ základ a iný na ňom stavia. Ale každý nech si dáva pozor, ako na ňom stavia. Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený, a je ním Ježiš Kristus
Tolik pravdy v jednom komentáři jsem už dlouho vážně u nikoho nečetl :)

...Samozrejme, Viktor nema rad evanjelia, on je nasledovnik apostola Pavla a jeho ucenia, evanjelisti mu idu proti srsti. V evanjeliach sa totiz jasne hovori, ze tou skalou je Peter.

správněji by mělo být řečeno "on je následovník falešného samozvaného třináctého apoštola Pavla a jeho často falešného učení ve kterém se neztotožňuje ani s Kristem ani s apoštoly, kteří s ním chodili přímo a učili se od něj na rozdíl od ap. Pavla, který nemá ani jednoho svědka, který by potvrdil že by se kdy s Kristem sešel. Z cca až 200 sepsaných evangelií si jej lidé vybrali a přidali do Písma, když se tvořil biblický kanón, museli být asi úplně slepí.

Viktorrealita
Príspevky: 839
Dátum registrácie: 30 Sep 2018, 10:46
Kontaktovať používateľa:

Re: Vytvoril náboženstvo Boh?

Neprečítaný príspevok od používateľa Viktorrealita »

Mikim s log

Ty si Peter, Skala a na tej skale a nie na tebe - na osobe Petra Ježiš zbuduje svoju cirkev. O akú skalu sa jedná je spresnené nižšie, teda prečo je blahoslavený.

No tak odpovedzte, prečo je Peter blahoslavený a odpoviete si aj na to, na akej skale Ježiš zbuduje svojú cirkev.

Mat16 17A Ježiš odpovedal a riekol mu: Blahoslavený si Šimone, synu Jonášov, lebo telo a krv ti toho nezjavily, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.

No a čo je tou skalou? No predsa to, čo mu bolo zjavené Otcom, kto je Ježiš - Kristus, Syn živého Boha. A na tej skale vážení, Ježiš buduje svoju cirkev. Na presvedčení každého, kto je to Ježiš a to jedine zjavením od Otca. Tou skalou je zjavený Kristus v srdci človeka Otcom na nebesiach.

Je to presne v súlade so slovami Ježiša: Ján 6 65A vravel: Preto som vám povedal, že nikto nemôže prijsť ku mne, keby mu to nebolo dané od môjho Otca.

Osoba Petra nemôže byť tou skalou aj keď bol tak nazvaný - Peter - Skala . No v Písme sa pojem skala používa v súvislisti z Bohom a v prekladoch vždy s malým počiatočným písmenom.

Jednoducho Ježiš použil jeho meno, Peter - Skala a na tej skale je už s nalým počiatočným písmenom v preklade, čo znamená, že zdôrazňuje a to nie osobu Petra, ale to, na akej skale zbuduje svoju cirkev a teda na tom, čo sa stalo v Petrovom srdci a čo sa u neho stalo tou skalou - Kristus zjavený v Petrovom srdci Otcom na nebesiach.


Tá skala v mojom srdci to predsa nie som ja, ale to, čo sa stalo v mojom srdci tou skalou spasenia a teda Kristus zjavený Otcom na nebesiach. Teda na každom, ktorému Otec zjaví v ich srdciach Krista a teda sa im Kristus stáva tou skalou spasenia, tak na takej skale Ježiš buduje svoju cirkev.

No a skúste to vyvrátiť Písmom.

log
Príspevky: 1712
Dátum registrácie: 06 Nov 2017, 06:51
Kontaktovať používateľa:

Re: Vytvoril náboženstvo Boh?

Neprečítaný príspevok od používateľa log »

Viktorrealita napísal: 24 Apr 2019, 06:51 Tá skala v mojom srdci to predsa nie som ja, ale to, čo sa stalo v mojom srdci tou skalou spasenia a teda Kristus zjavený Otcom na nebesiach. Teda na každom, ktorému Otec zjaví v ich srdciach Krista a teda sa im Kristus stáva tou skalou spasenia, tak na takej skale Ježiš buduje svoju cirkev.

No a skúste to vyvrátiť Písmom.
Uz si si to vyvratil sam, tym, ze si nenasiel ziaden biblicky text, ktory by to konkretne takto vysvetloval. Nie je to nic ine, len Tvoja spekulacia. Peter dostal kluce od nebeskeho kralovstva a ked budes proti nemu hovorit, riskujes, ze Ta zviaze aj na zemi aj na nebi, nech uz to znamena cokolvek. Ta moc mu bola, ako som citoval text Pisma, zverena.

Napísať odpoveď

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 3 neregistrovaní