Vytvoril náboženstvo Boh?

Diskusia o cirkevnej organizácii.
Viktorrealita
Príspevky: 839
Dátum registrácie: 30 Sep 2018, 10:46
Kontaktovať používateľa:

Re: Vytvoril náboženstvo Boh?

Neprečítaný príspevok od používateľa Viktorrealita »

mikim napísal: 01 Máj 2019, 16:32
Viktorrealita napísal: 01 Máj 2019, 11:25 Mikim

Tou skalou spasenia je Kristus zjavený v Petrovom srdci a to Otcom na nebesiach. A na takej skale Ježiš buduje svoju cirkev. Teda každý je tým stavebným kameňom, v ktorého srdci zjaví Otec na nebesiach Krista. Iba tí tvoria tú pravú stavbu o ktorých vie Boh.

Alebo ináč
Jednotlivci v ktorých srdciach zjavil Otec Krista sú ako bunky tela Kristovho a Kristus je hlavou. Tie bunky už patria do tela a telo ich pozná, lebo sa identifikujú svojou DNA - informáciou - Slovom a to Slovo je Kristus zjavený Otcom na nebesiach. Cudzie bunky nepatria do tela a telo ich vypudí.
Bunky zase tvoria údy, orgány atd. A tie majú rôznu funkciu, no jedine v rámci tela Kristovho a tie údy sa podriaďújú hlave - Kristu, lebo iba bunky, ktoré patria do tela tvoria údy a iba vtedy sa môžu údy podriadiť hlave - Kristu.

Pravé telo Kristové je zatiaľ z nášho pohľadu neviditeľné ako celok. No Boh ho vidí a vie ktoré bunky patria do tela a ktoré sú cudzie, lebo to Otec zjavuje v ich srdciach Krista.

Takže tou skalou nemôže byť osoba Petra aj keď vo význame jeho mena je v preklade - Skala.

Potom je jasné, že aj následníctvo je nezmysel a teda z toho vychádza, že každý, kto sa chce posadiť v srdciach ľudí namiesto Krista, ako námestník Krista - Boha na Zemi je falošný a antikrist.

No a Kristus zjavený v srdci človeka Otcom na nebesiach je tou skalou spasenia - Bohom
Kde se píše, že je Kristus zjevený v srdci člověka Bohem Otcem?
Kde se píše, že je Kristus skálou spasení a Bohem?
Napr. tu: Mat16 17A Ježiš odpovedal a riekol mu: Blahoslavený si Šimone, synu Jonášov, lebo telo a krv ti toho nezjavily, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.

Alebo tu: Jan6 65A vravel: Preto som vám povedal, že nikto nemôže prijsť ku mne, keby mu to nebolo dané od môjho Otca.

No a čo sa stalo po týchto slovách:

66Od tej chvíle odišli mnohí z jeho učeníkov nazad a nechodili viacej s ním.

No a ty by si tiež odišiel Mikim po týchto slovách?

No a to je práve tá skala spasenia - Kristus zjavený v srdci človeka Otcom na nebesiach. A práve to je dané v srdci človeka Otcom na nebesiach a to zjavený Kristus, ako skala spasenia.

Ján 17:6 Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli, a dal si ich mne, a zachovali tvoje slovo

Takže tvoji boli a dal si ich mne. No a skrz Krista prichádzame očistení jeho krvou k Otcovi
Naposledy upravil/-a Viktorrealita v 02 Máj 2019, 10:09, upravené celkom 1 krát.

mikim
Príspevky: 1705
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Re: Vytvoril náboženstvo Boh?

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

Viktorrealita napísal: 02 Máj 2019, 10:03
mikim napísal: 01 Máj 2019, 16:32
Viktorrealita napísal: 01 Máj 2019, 11:25 Mikim

Tou skalou spasenia je Kristus zjavený v Petrovom srdci a to Otcom na nebesiach. A na takej skale Ježiš buduje svoju cirkev. Teda každý je tým stavebným kameňom, v ktorého srdci zjaví Otec na nebesiach Krista. Iba tí tvoria tú pravú stavbu o ktorých vie Boh.

Alebo ináč
Jednotlivci v ktorých srdciach zjavil Otec Krista sú ako bunky tela Kristovho a Kristus je hlavou. Tie bunky už patria do tela a telo ich pozná, lebo sa identifikujú svojou DNA - informáciou - Slovom a to Slovo je Kristus zjavený Otcom na nebesiach. Cudzie bunky nepatria do tela a telo ich vypudí.
Bunky zase tvoria údy, orgány atd. A tie majú rôznu funkciu, no jedine v rámci tela Kristovho a tie údy sa podriaďújú hlave - Kristu, lebo iba bunky, ktoré patria do tela tvoria údy a iba vtedy sa môžu údy podriadiť hlave - Kristu.

Pravé telo Kristové je zatiaľ z nášho pohľadu neviditeľné ako celok. No Boh ho vidí a vie ktoré bunky patria do tela a ktoré sú cudzie, lebo to Otec zjavuje v ich srdciach Krista.

Takže tou skalou nemôže byť osoba Petra aj keď vo význame jeho mena je v preklade - Skala.

Potom je jasné, že aj následníctvo je nezmysel a teda z toho vychádza, že každý, kto sa chce posadiť v srdciach ľudí namiesto Krista, ako námestník Krista - Boha na Zemi je falošný a antikrist.

No a Kristus zjavený v srdci človeka Otcom na nebesiach je tou skalou spasenia - Bohom
Kde se píše, že je Kristus zjevený v srdci člověka Bohem Otcem?
Kde se píše, že je Kristus skálou spasení a Bohem?
Napr. tu: Mat16 17A Ježiš odpovedal a riekol mu: Blahoslavený si Šimone, synu Jonášov, lebo telo a krv ti toho nezjavily, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.

Alebo tu: Jan6 65A vravel: Preto som vám povedal, že nikto nemôže prijsť ku mne, keby mu to nebolo dané od môjho Otca.

No a čo sa stalo po týchto slovách:

66Od tej chvíle odišli mnohí z jeho učeníkov nazad a nechodili viacej s ním.

No a ty by si tiež odišiel Mikim po týchto slovách?

No a to je práve tá skala spasenia - Kristus zjavený v srdci človeka Otcom na nebesiach. A práve to je dané v srdci človeka Otcom na nebesiach a to zjavený Kristus, ako skala spasenia.
Opět jsi se vyhnul odpovědi a neodpověděl ani na jednu mou otázku kde je psáno, že je Ježíš Bůh a kde, že je skálou spasení!
Jediný Bůh Otec je věčnou skálou našeho spasení to si dobře zapamatuj bludaři :)
2 Samuelova 22:47 Živť jest Hospodin, a požehnaná skála má; protož ať jest vyvyšován Bůh, skála spasení mého,
Žalmy 18:3 Hospodin skála má a hrad můj, i vysvoboditel můj, Bůh silný můj, skála má, v němž naději skládám, štít můj a roh spasení mého, mé útočiště.
Žalmy 18:47 Živť jest Hospodin, a požehnaná skála má; protož buď vyvyšován Bůh spasení mého,
Žalmy 78:35 Rozpomínajíce se na to, že Bůh byl skála jejich, a Bůh silný nejvyšší vykupitel jejich:
Žalmy 89:27 On volaje ke mně, dí: Ty jsi otec můj, Bůh silný můj a skála spasení mého.
Izajáš 26:4 Doufejtež v Hospodina až na věky; nebo v Hospodinu, v Hospodinu jest skála věčná.

Viktorrealita
Príspevky: 839
Dátum registrácie: 30 Sep 2018, 10:46
Kontaktovať používateľa:

Re: Vytvoril náboženstvo Boh?

Neprečítaný príspevok od používateľa Viktorrealita »

Mikim

Už som ti písal, že Kristus je Alfou a Omegou. No ty neprijímaš slová Písma. Pavol píše, že je skalou. Povieš, že je falošným apoštolom. Biblia pre teba nie je autoritou, lebo si len vyberáš.

Kto si v skutočnosti by ukázala tvoja odpoveď na Ježišové slová:
Jan6 65A vravel: Preto som vám povedal, že nikto nemôže prijsť ku mne, keby mu to nebolo dané od môjho Otca.

Ako by si reagoval? Presne tak ako reaguješ teraz! No tak povedz, po tej Ježišovej odpovedi odišiel by si od neho, ako tí učeníci, ktorým to nebolo dané od Otca . Ukáž sa.

66Od tej chvíle odišli mnohí z jeho učeníkov nazad a nechodili viacej s ním.

mikim
Príspevky: 1705
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Re: Vytvoril náboženstvo Boh?

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

Viktorrealita napísal: 02 Máj 2019, 10:23 Mikim

Už som ti písal, že Kristus je Alfou a Omegou. No ty neprijímaš slová Písma. Pavol píše, že je skalou. Povieš, že je falošným apoštolom. Biblia pre teba nie je autoritou, lebo si len vyberáš.

Kto si v skutočnosti by ukázala tvoja odpoveď na Ježišové slová:
Jan6 65A vravel: Preto som vám povedal, že nikto nemôže prijsť ku mne, keby mu to nebolo dané od môjho Otca.

Ako by si reagoval? Presne tak ako reaguješ teraz! No tak povedz, po tej Ježišovej odpovedi odišiel by si od neho, ako tí učeníci, ktorým to nebolo dané od Otca . Ukáž sa.

66Od tej chvíle odišli mnohí z jeho učeníkov nazad a nechodili viacej s ním.
... Už som ti písal, že Kristus je Alfou a Omegou. No ty neprijímaš slová Písma.

Můžeš psát kolik chceš, ale Písmo říká zcela jasně kdo je Alfa a Omega a tím je Bůh Otec, nemůžou být dvě Alfy a Omegy:¨

Bůh Otec, verš 4:
Zjevení Janovo 1:4  Jan sedmi církvím, kteréž jsou v Azii: Milost vám a pokoj od toho, Jenž jest, a Kterýž byl, a Kterýž přijíti má, a od sedmi Duchů, kteříž před obličejem trůnu jeho jsou,

Pán Ježíš Kristus,
verš 5:
Zjevení Janovo 1:5  A od Ježíše Krista, jenž jest svědek věrný, ten prvorozený z mrtvých, a kníže králů země, kterýžto zamiloval nás a umyl nás od hříchů našich krví svou,

Komu učinil Ježíš nás za krále a kněží sám sobě jako Bohu? Anebo Bohu Otci svému? Verš 6, Bůh Otec:¨
Zjevení Janovo 1:6  A učinil nás krále a kněží Bohu a Otci svému, jemužto buď sláva a moc na věky věků. Amen.

Pán Ježíš Kristus
, verš 7:
7  Aj, béře se s oblaky, a uzříť jej všeliké oko, i ti, kteříž ho bodli; a budou plakati pro něj všecka pokolení země, jistě, Amen.

Bůh Otec, verš 8:, všemohoucí je jen a pouze Bůh Otec, jkterý dává toto Zjevení Panu Ježíši Kristu a pak Janovi:
Jáť jsem Alfa i Omega, počátek i konec, praví Pán, Kterýž jest, a Kterýž byl, a Kterýž přijíti má, ten všemohoucí.

Bůh Otec:
Zjevení Janovo 1:11  An mi dí: Já jsem Alfa i Omega, ten první i poslední, a řekl: Co vidíš, piš do knihy, a pošli sborům, kteříž jsou v Azii, do Efezu, a do Smyrny, a do Pergamu, a do Tyatiru, a do Sardy, a do Filadelfie, i do Laodicie.

Bůh Otec, Zj. 21, verš 3-7:
Zjevení Janovo 21:3  I slyšel jsem hlas veliký s nebe, řkoucí: Aj, stánek Boží s lidmi, a bydlitiť bude s nimi, a oni budou lid jeho, a on Bůh s nimi bude, jsa jejich Bohem.
4  A setřeť Bůh všelikou slzu s očí jejich, a smrti již více nebude, ani kvílení, ani křiku, ani bolesti nebude více; nebo první věci pominuly.
5  I řekl ten, kterýž seděl na trůnu: Aj, nové činím všecko. I řekl mi: Napiš to. Neboť jsou tato slova věrná a pravá.
6  I dí mi: Již se stalo. Jáť jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Jáť žíznivému dám z studnice vody živé darmo.
7  Kdož zvítězí, obdržíť dědičně všecko, a buduť jemu Bohem, a on mi bude synem.


Bůh Otec verš 13
:
Zjevení Janovo 22:12  A aj, přijduť brzo, a odplata má se mnou, abych odplatil jednomu každému podle skutků jeho.
13  Jáť jsem Alfa i Omega, počátek i konec, první i poslední

...Ako by si reagoval? Presne tak ako reaguješ teraz! No tak povedz, po tej Ježišovej odpovedi odišiel by si od neho, ako tí učeníci, ktorým to nebolo dané od Otca . Ukáž sa.

Jan 6:65  I pravil: Protož jsem vám řekl, že žádný nemůže přijíti ke mně, leč by dáno bylo od Otce mého.
66  A z toho mnozí z učedlníků jeho odešli zpět, a nechodili s ním více.
67  Tedy řekl Ježíš ke dvanácti: Zdali i vy chcete odjíti?
68  I odpověděl jemu Šimon Petr: Pane, k komu půjdeme? A ty slova věčného života máš.
69  A my jsme uvěřili, a poznali, že jsi ty Kristus, Syn Boha živého.
70  Odpověděl jim Ježíš: Však jsem já vás dvanácte vyvolil, a jeden z vás ďábel jest.
71  A to řekl o Jidášovi synu Šimona Iškariotského; nebo ten jej měl zraditi, byv jeden ze dvanácti.

Nerozumím Tvoji otázce, proč bych od něj odcházel? Já věřím stejně jako apoštolové, že Pán Ježíš je Kristus Syn Boha živého. Pokud by ale Ježíš řekl, že je Bůh Syn, pak bych 100% od něj odešel a nechtěl bych s ním už nikdy mít cokoliv společného!!!
A všimni si, Ježíš si vyvolil 12 apoštolů, jeden odpadl Jidáš a později namísto něj byl zvolen Matěj Sk. 1.13, nikoliv samozvaný třináctý "apoštol" Pavel, kterého nikdo neustanovil, ale prohlásil se apoštolem jen on sám, tím falešným apoštolem, kterému slepě věří spousta křesťanů a přitom učí mnohdy úplný opak než Ježíš, a do Písma si jej nezvolil Bůh, ale biblický kanón si podkládali jen sami křesťané, že by do toho jakkoliv Bůh skrze kohokoliv jakkoliv promluvil není nikde jediná zmínka, nebo alespoň o ní nevím.

Viktorrealita
Príspevky: 839
Dátum registrácie: 30 Sep 2018, 10:46
Kontaktovať používateľa:

Re: Vytvoril náboženstvo Boh?

Neprečítaný príspevok od používateľa Viktorrealita »

Mikim

Ako to, že nerozumíš. Oni odišli preto od Ježiša a nechodili viacej s ním a bolo to pre nich neprijateľné, práve z dôvodu a teda pre to isté, čo je neprijateľné aj pre teba.

Predsa Ježiš hovorí, že nikto. Ak teda nikto, tak nikto nepríde k Ježišovi, ak by mu to nebolo dané od Otca. Ty nevidíš po akej Ježišovej odpovedi odišli od neho?

Ján6 65A vravel: Preto som vám povedal, že nikto nemôže prijsť ku mne, keby mu to nebolo dané od môjho Otca. 66Od tej chvíle odišli mnohí z jeho učeníkov nazad a nechodili viacej s ním.

No a ty predsa preferuješ ľuskú "slobodnú" vôľu, ako rozhodujúci faktor pri účinnosti spásy. No a Ježiš ti to vyvracia tým, že tvrdí, že od našej vôli to nezáleží, ale od Otcovej. Teda iba ten prichádza ku Kristu, komu je to dané od Otca.

Týmto ti všetko padá a práve na to som sa pýtal, či z toho istého dôvodu, ako oni odišli od Ježiša by si odišiel aj ty.

Myslím si, že je to dostatočne zrozumiteľné, že.
Naposledy upravil/-a Viktorrealita v 04 Máj 2019, 13:22, upravené celkom 2 krát.

log
Príspevky: 1712
Dátum registrácie: 06 Nov 2017, 06:51
Kontaktovať používateľa:

Re: Vytvoril náboženstvo Boh?

Neprečítaný príspevok od používateľa log »

Viktorrealita napísal: 04 Máj 2019, 12:43
Predsa Ježiš hovorí, že nikto. Ak teda nikto, tak nikto nepríde k Ježišovi, ak by mu to nebolo dané od Otca. Ty nevidíš po akej Ježišovej odpovedi odišli od neho?

Ján6 65A vravel: Preto som vám povedal, že nikto nemôže prijsť ku mne, keby mu to nebolo dané od môjho Otca. 66Od tej chvíle odišli mnohí z jeho učeníkov nazad a nechodili viacej s ním.
To si spravne povedal. Nikto nemohol prist k Jezisovi, ak to nebolo dane od Boha.
Ina otazka by bola, moze niekto prist k Bohu ak mu to nebude dane od Jezisa?

Viktorrealita
Príspevky: 839
Dátum registrácie: 30 Sep 2018, 10:46
Kontaktovať používateľa:

Re: Vytvoril náboženstvo Boh?

Neprečítaný príspevok od používateľa Viktorrealita »

Lebo aj to povedal Ježiš:
Ján14 6A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa.

Otec dáva zo sveta ľudí Kristu a skrze vieru v Krista a teda očistení jeho krvou prichádzame k Otcovi.

log
Príspevky: 1712
Dátum registrácie: 06 Nov 2017, 06:51
Kontaktovať používateľa:

Re: Vytvoril náboženstvo Boh?

Neprečítaný príspevok od používateľa log »

Viktorrealita napísal: 04 Máj 2019, 13:18 Lebo aj to povedal Ježiš:
Ján14 6A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa.
Ano, Jan bol jediny evanjelista, ktory niecomu takemu veril. Je zaroven jediny, ktory vynechal pribeh o tom, ako z neba na hore premenenia zostupil Mojzis i Elias. Asi mu to "nehralo do karat", ze sa tam ti dvaja dostali davno aj bez Jezisa., co myslis? Biblia je predsa plna ludi, ktori prisli k Bohu a o Jezisivi nic nevedeli.

Viktorrealita
Príspevky: 839
Dátum registrácie: 30 Sep 2018, 10:46
Kontaktovať používateľa:

Re: Vytvoril náboženstvo Boh?

Neprečítaný príspevok od používateľa Viktorrealita »

Log
Mikim má problém s Pavlom, ty zasa z Jánom. Kto neverí, tak dôvod si vždy nájde.

log
Príspevky: 1712
Dátum registrácie: 06 Nov 2017, 06:51
Kontaktovať používateľa:

Re: Vytvoril náboženstvo Boh?

Neprečítaný príspevok od používateľa log »

Viktorrealita napísal: 04 Máj 2019, 13:40 Log
Mikim má problém s Pavlom, ty zasa z Jánom. Kto neverí, tak dôvod si vždy nájde.
Ja nemam problem s nicim. Len pripominam, ze mame rozne verzie o tom, co a kde sa odohralo a ze mame aj v Biblii rozne nazory na Jezisa.
Tebe nie je podozrive, ze Jan popisuje Jezisa ako niekoho, kto si sprivatizoval cestu k Bohu? Ked citame, ze cesta k Bohu bola po tisicrocia otvorena?

Janov text je vsak mysticky a tak ho beriem. Doslova vzaty by nedaval ziaden zmysel. Nie je to text vieroucny, ale text mysticky, zamotany, carovny, kde je vsetko mozne.

Napísať odpoveď

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 5 neregistrovaných