Problematika sťahovania kazateľov

Diskusia o cirkevnej organizácii.
Hosť

Problematika sťahovania kazateľov

Neprečítaný príspevok od používateľa Hosť »

Pred pár dňami prebehla zaujímavá emailová komunikácia. Podám to len tak štatisticky, ako som to zachytil:
Na emaily všetkých kazateľov slovenského združenia prišiel takýto email:

V máji 2019 sa uskutoční plánovaná konferencia Slovenského združenia. S tým sa nevyhnutne spájajú presuny kazateľov. Nik si nemôže byť istý, na ktorom zbore či mieste bude na konci leta. Tento fakt privádza všetkých kazateľov do stavu veľkej neistoty. A nielen ich samotných, ale aj ich rodiny. Manželky majú obavy, či si nebudú musieť hľadať novú prácu, hoci do súčasnej sa akurát stihli zapracovať. Existuje riziko, že na novom mieste bude ťažšie nájsť si prácu, na čo doplatí celá rodina. Prekvapivé sťahovanie je veľkým strašiakom aj pre deti. Ešte pár týždňov pred koncom školského roku nebudú vedieť, či sa v septembri vrátia do svojej triedy alebo nie. Takáto šoková zmena školy, kamarátov a celkovo prostredia na ne veľmi zle vplýva.
Každý kazateľ má s presunom mnoho negatívnych skúseností, pričom niektoré dôsledky pretrvávajú aj roky.

Tento nedôstojný systém určite nezodpovedá úrovni 21. storočia. Nik presne nevie, prečo cirkev tento systém stále používa. Určite ho nemožno považovať za biblický, a ani jediný možný. Dostatočnú inšpiráciu poskytujú aj príklady iných cirkví. a ich skúsenosti. Som presvedčený o tom, že spôsob presunu kazateľov v CASD je nevyhnutné poľudštiť, zmodernizovať, prispôsobiť potrebám kazateľských rodín ako aj potrebám spoločnosti, ktorej chce cirkev slúžiť.

Ak má kazateľ na novom mieste dostatočne spoznať prostredie, členov v zboroch, nadviazať kontakty s miestnou samosprávou či duchovnými z miestnych cirkví a seriózne rozbehnúť prácu s ľuďmi mimo cirkev, štyri roky na to určite nestačia. Súčasné rýchle výmeny evanjelizačnej práci skôr škodia.

Každý sa s tým vyrovnáva inak. Asi najčastejším spôsobom je utešovanie sa frázou, že to je “Pánova vôľa”. No tomu asi v nik neverí. Každý vie, že v skutočnosti je to len dôsledok dlhodobej neochoty kompetentných zasadiť sa o zmenu.

Delegáti konferencie majú možnosť túto tému otvoriť. V prípade podpory môžu okamžite nastaviť nové podmienky a nové vedenie zaviazať povinnosťou úlohu zrealizovať.

Chcem vás preto ako kazateľov požiadať, aby ste sa vyjadrili k otázkam v ankete. Hlasovanie je anonymné. Anketa je chránená heslom casd1.

Vzhľadom na blížiacu sa konferenciu vás prosím o odpovede do 3.5.2019, následne vás budem informovať o výsledkoch. Podľa nich môžeme zvoliť ďalší postup.

Link na anketu:
www.iankety.sk/dotaznik/408737526/

Ďakujem.
P.S. Verím, že spoločne sa nám podarí pohnúť veci k lepšiemu. Boh nám pomáhaj.Email bol anonymný, prišiel z adresy kazatel.casd@gmail.com
Na to zareagoval S. Bielik, ktorý v odpovedi na všetkých adresátov napísal:

Milý kolega Kazatel Casd a milí oslovení spolupracovníci.

Ja sa volám Stano Bielik, som kazateľom a hospodárom SZ a moja kancelária je na 1. poschodí cirkevnej budovy na Cablkovej 3 v Bratislave.
Keď sa k niečomu vyjadrujem, používam svoje pravé meno a nezakrývam svoju identitu.

Som tiež kazateľ, jeden z vás a svoju prácu som prijal so záväzkom sťahovať sa podľa potrieb cirkvi a na základe jej poverenia.
Veľmi dobre rozumiem tomu, aké je to zložité pre rodinu, manželku, deti atď, pretože som to zažil od detstva ako syn kazateľa a neskôr sám ako kazateľ a otec 3 detí. Chápem že je to relevantná otázka do diskusie a ak si vyžaduje organizačnú zmenu, potom je nutné sa tým seriózne zaoberať.

Považujem však za nefér, aby sa niekto podpísal menom Kazateľ Casd , nezverejnil svoje meno a mailom oslovoval všetkých nás s výzvou a inicioval anketu, ktorej výsledkami by chcel dokonca ovplyvňovať rokovanie konferencie SZ.

Chcem pripomenúť, že v cirkvi máme určitý spôsob ako sa veci robia biblicky "Slušne a podľa poriadku" (1Kor 14,40).
Konferencia sa riadi rokovacím poriadkom a v rámci podnetov do agendy sme nedostali podnet iným spôsobom riešiť sťahovanie kazateľov a obsadzovanie zborov zo žiadneho zboru a ani sa takáto téma neotvárala na kazateľskom stretnutí ako podnet pre konferenciu. Preto nepovažujem za seriózne ju teraz tesne pred konferenciou otvárať a vymýšľať nejaký nový systém obsadzovania zborov a už vôbec nie formou anonymnej ankety. Delegáti konferencie ani administratíva cirkvi a ani my ako kazatelia nie sme podľa môjho názoru pripravení takúto zložitú otázku riešiť na konferencii SZ a ako je uvedené v texte "okamžite nastaviť nové podmienky a zaviazať nové vedenie povinnosťou úlohu zrealizovať..."

Od Kazateľa Casd, ktorý nás oslovil, ale sa nepodpísal by som považoval za seriózne, aby so svojim podnetom na riešenie prišiel osobne a riešil vec tam, kde sa to má.

Verím, že cirkev je dostatočne otvorená k tomu, aby v spoločnej diskusii a na modlitbách hľadala lepšie riešenia a skúšala aj nové veci, ktoré by boli požehnaním pre zbory, službu kazateľov a aj ich rodiny.


Preto sa rád zapojím do otvorenej diskusie o tejto veci, ale odmietam sa zapájať do anonymných ankiet.


Prajem všetkým požehnanie a spolu s vami sa budem aj naďalej modliť za požehnaný priebeh konferencie SZ.

Stano Bielik


Na to „kazatel.casd“ zareagoval takto:

Ahoj Stanko,
ďakujem za reakciu.
Prepáč, ale koľko rokov si sa už nesťahoval?
Pracuješ v BA, kde sú najlepšie možnosti na prácu, množstvo škôl atď.
Predpokladám, že počítaš s tým, že ako skúsený hospodár tam zostaneš aj naďalej. No väčšina kazateľov nemá takú vyhliadku.
Prekvapuje ma že píšeš že ste nedostali žiadny podnet na riešenie sťahovania kazateľov.
Určite ste sa za tie roky vo vedení stretli s nespokojnosťou kazateľov, ktorí boli preradení na iné miesto.
To nebol pre vás žiadny podnet?
Čo ste urobili pre zlepšenie situácie? Koľkokrát ste sa na kazateľskom otvorili túto tému?
Nepokladám od teba sa správne, že roky to ignorujete a teraz sa odvolávaš na správne postupy. Aj ty sám, ako dlhoročný funkcionár a člen najužšieho vedenia si mal podľa správneho postupu takú debatu už dávno začať a hľadať vhodné riešenie.
Keby sa to riešilo, táto anketa by vôbec nemusela vzniknúť.
prepáč, ale ak po toľkých rokoch vo vedení napíšeš že nie ste pripravení takúto otázku riešiť, tak to je ako priznanie že vás to doteraz vôbec nezaujímalo.

PS: Ďakujem všetkým, ktorí sa do ankety zatiaľ zapojili.


A následne, po uplynutí času na vyplnenie ankety prišiel od „kazatela“ další email:

Zdravím vás.
Sľúbil som vyhodnotenie ankety, a rád by som tak aj urobil. No niekto vynaložil námahu a do ankety zadal množstvo odpovedí, aby celú anketu znehodnotil. Musím priznať, že sa mu to podarilo. Dokázal to, aj keď anketný systém nedovoľuje zadať z jedného PC viac ako jednu odpoveď. Celkovo prišlo až 45 odpovedí. Rozumiem tomu, že nie každému sa páči anonymný systém, ale veď predsa aj cirkev organizovala po zboroch anonymné ankety. Ale nerozumiem tomu, prečo niekomu vadí, ak sa iní chcú vyjadriť aj takto, a musí im to prekaziť.
No keďže som hlasovanie priebežne sledoval a tie „čierne“ hlasovania vykazujú určité spoločné znaky, predsa sa len pokúsim predložiť aspoň orientačné výsledky, myslím že s presnosťou cca 70-80%:

Počet platných hlasovaní: 8

1. Ste spokojní so súčasným spôsobom presunu kazateľov?
Áno, vyhovuje mi to 1
Len čiastočne, som za určité úpravy 3
Nie, som za zásadnú zmenu 4

2. Aká by mala byť doba pôsobenia kazateľa na jednom mieste?
Najmenej 4 roky 0
Najmenej 6 rokov 1
Najmenej 8 rokov 3
Najmenej 10 rokov 1
Najmenej 12 rokov 2
Najmenej 15 rokov 1

3. Akú dobu vopred by mal byť kazateľ informovaný o svojom presune?
Najmenej 3 mesiace 0
Najmenej 6 mesiacov 1
Najmenej 9 mesiacov 4
Najmenej 12 mesiacov 3

4. Ak ste za zmenu, odkedy by mali platiť nové podmienky?
Ihneď, s platnosťou od konferencie v máji 2019 3
Postupne, v priebehu konferenčného obdobia 2019-2024 4
Od nasledujúcej konferencie v r. 2024 1

Ešte raz hovorím, že výsledky ankety vzhľadom na sabotáž treba brať s rezervou, ale aj tak sa dá povedať, že časť kazateľov je za zmenu systému, a uvítali by predĺženie dobu pôsobenia na jednom mieste, ako aj informáciu o premiestnení s dostatočným predstihom.
No ďalším zistením je to, že vedenie nemá záujem na akejkoľvek diskusii na túto tému. Vyplýva to nielen z reakcií funkcionárov, ale aj z ich ignorovania tohto problému po dlhé roky.
Mimo tej sabotáže, zo služby Gmail som dostal upozornenie, že boli zaznamenané nezvyčajné aktivity dostať sa do konta.
Asi sa opakuje starý scenár, že cirkev síce nerieši závažný problém, no vynakladá veľké úsilie , aby zistila, kto si dovoľuje tému otvárať. Ospravedlňujem sa vopred ak na kazateľskom zase bude každý musieť prísažne vyhlásiť, že anketu neorganizoval alebo do nej nehlasoval. Takéto zastrašovanie je jedným z nástrojov, ktorý vedenie používa, a žiaľ že to aj funguje. Jedným s ich účinných strašidiel je aj nečakané presunutie kazateľa a jeho rodiny. Ale nežijeme v stredoveku a malo by sa to čo najskôr zmeniť. Dúfam, že k tomu pomôžu aj voľby.


A to je zatiaľ všetko ...

Stan

Re: Problematika sťahovania kazateľov

Neprečítaný príspevok od používateľa Stan »

Ahoj,
no, přečetl jsem pozorně oba příspěvky a rád bych poukázal na(doufám neúmyslné) překroucení či nepochopení odpovědi. Stano Bielik Kazateli odpověděl: Delegáti konferencie ani administratíva cirkvi a ani my ako kazatelia nie sme podľa môjho názoru pripravení takúto zložitú otázku riešiť na konferencii SZ a ako je uvedené v texte "okamžite nastaviť nové podmienky a zaviazať nové vedenie povinnosťou úlohu zrealizovať..."
A "Kazatel" na to reagoval: Prepáč, ale ak po toľkých rokoch vo vedení napíšeš že nie ste pripravení takúto otázku riešiť, tak to je ako priznanie že vás to doteraz vôbec nezaujímalo.
Chápete? Stačí vypustit slova "na konferencii SZ" a odpověď už vyzní úplně jinak. Stano přece mluvil o tom, že nejsou připraveni to řešit na této konferenci. Ne obecně. Tož to jen tak na upozornění, aby se pozorněji četli reakce:-)

Roman Fabian

Re: Problematika sťahovania kazateľov

Neprečítaný príspevok od používateľa Roman Fabian »

Ahojte všetci
Som skutočne sklamaný akým spôsobom sa tu vedie komunikácia , chcete riešiť skutočne závažné veci (to nepopieram ) ale nedokážete sa ani podpísať svojim skutočným menom. Ste zalezený za nejakou virtuálnou identitou. Aj celá táto stránka je jedna paródia na seriózny WEB ktorý chce niečo zmeniť a ktorý chce niekoho o niečom informovať a zároveň poúčať. Stránka nemá žiadne reálne kontakty na reálnych ľudí. Ako vôbec chcete niečo riešiť aby sa zmenilo keď už v prvotnej komunikácií Vám chýbajú základné kresťanské princípy komunikácie. Prepáčte ale pripadáte mi ako ako partia zakomplexovaných anonymov a nie ľudí ktorý chcú skutočne niečo zmeniť k lepšiemu. Vaša stránka má úroveň súčasnej politickej komunikácie (samá anonymita , virtuálne mená , vytrhávanie vecí a vysvetlení z kontextu , tak aby to vyhovovalo téme.)
Vy prevádzkovatelia tohto WEBU sa spamätajte a položte si jednoduchú otázku , či aj Ježiš Kristus riešil veci takýmto spôsobom a či sa skrýval za nejaký NICK. A na záver by ma tiež zaujímalo ako ste sa napríklad dostali ku môjmu služobnému emailu ktorý som poskytol ako komunikátor zboru CASD v Trenčíne a ktorý som neposkytol na zasielanie Vašich emailov. V súčastnosti ešte aj porušujete zákon o ochrane osobných údajov a nemáte môj súhlas s dátumom po uvedení tohto zákona do platnosti (cca 23/05/2019) Porušovatelia zákona tu poúčajú ostatných.
S pozdravom , Roman Fabian , technik a komunikátor zboru CASD Trenčín
A kto ste Vy , hrdinovia ?

Josef

Re: Problematika sťahovania kazateľov

Neprečítaný príspevok od používateľa Josef »

Roman Fabian napísal: 13 Máj 2019, 12:41 Som skutočne sklamaný akým spôsobom sa tu vedie komunikácia , chcete riešiť skutočne závažné veci (to nepopieram ) ale nedokážete sa ani podpísať svojim skutočným menom. Ste zalezený za nejakou virtuálnou identitou. Aj celá táto stránka je jedna paródia na seriózny WEB ktorý chce niečo zmeniť a ktorý chce niekoho o niečom informovať a zároveň poúčať.
...
Porušovatelia zákona tu poúčajú ostatných.
S pozdravom , Roman Fabian , technik a komunikátor zboru CASD Trenčín
A kto ste Vy , hrdinovia ?
Romane, souzním se vším, co jsi napsal. S jedním rozdílem: také píši anonymně. Protože zdejší "hrdinové" vystupují také anonymně, přistoupil jsem na jejich hru. Ježíš také s farizeji jednal způsobem, jakým bylo přiměřené: "... ani já vám nepovím, jakou mocí to činím".

Navštívil jsem tento web před pár lety a vyzval admina a jeho přisluhovače, aby vyšli z anonymity s tím, že ihned to udělám také. Do dnešního dne se tak nestalo.
Lidé, kteří tento web provozují nejsou hrdinové, ale zbabělci. Tento web nic neřeší, k ničemu dobrému nepřispívá. Je to septik, kam se chodí vyzvracet a špinit na druhé neuznalí, zamindrákovaní anebo nepřejícní lidé. A zřejmě si to i uvědomují a proto to dělají anonymně.

Roman Fabian

Re: Problematika sťahovania kazateľov

Neprečítaný príspevok od používateľa Roman Fabian »

Josef napísal: 13 Máj 2019, 14:07
Roman Fabian napísal: 13 Máj 2019, 12:41 Som skutočne sklamaný akým spôsobom sa tu vedie komunikácia , chcete riešiť skutočne závažné veci (to nepopieram ) ale nedokážete sa ani podpísať svojim skutočným menom. Ste zalezený za nejakou virtuálnou identitou. Aj celá táto stránka je jedna paródia na seriózny WEB ktorý chce niečo zmeniť a ktorý chce niekoho o niečom informovať a zároveň poúčať.
...
Porušovatelia zákona tu poúčajú ostatných.
S pozdravom , Roman Fabian , technik a komunikátor zboru CASD Trenčín
A kto ste Vy , hrdinovia ?
Romane, souzním se vším, co jsi napsal. S jedním rozdílem: také píši anonymně. Protože zdejší "hrdinové" vystupují také anonymně, přistoupil jsem na jejich hru. Ježíš také s farizeji jednal způsobem, jakým bylo přiměřené: "... ani já vám nepovím, jakou mocí to činím".

Navštívil jsem tento web před pár lety a vyzval admina a jeho přisluhovače, aby vyšli z anonymity s tím, že ihned to udělám také. Do dnešního dne se tak nestalo.
Lidé, kteří tento web provozují nejsou hrdinové, ale zbabělci. Tento web nic neřeší, k ničemu dobrému nepřispívá. Je to septik, kam se chodí vyzvracet a špinit na druhé neuznalí, zamindrákovaní anebo nepřejícní lidé. A zřejmě si to i uvědomují a proto to dělají anonymně.
Ahoj Jozef
Ďakujem za odozvu ,určite teda chápeš prečo som z toho naštvaný. Namiesto cesty k jednote pod Božím vedením, takýto samozvaný "šíritelia múdrosti" rozvracajú a štiepia cirkev. Vieš zaujímalo by ma len tak , koľko z týchto ľudí prijalo v svojich zboroch nejakú služobnosť a z láskou slúžia Bohu. Veď každý máme od Boha nejaký dar , tak ho použime a slúžme Bohu. Z našich radov sa vytratila Láska , Radosť, ľudia už ani nehľadajú Božiu múdrosť. Je to všetko veľmi smutné a mám pocit , že je to čím ďalej horšie. Sme excelentný v teológií ale aké sú naše životy , čo okolo seba šírime v bežnom živote , v práci , v rodine ?
Jozef prajem Ti krásny ,požehnaný deň.

Tomáš Kábrt

Re: Problematika sťahovania kazateľov

Neprečítaný príspevok od používateľa Tomáš Kábrt »

Takže debata k příspěvku "Problematika stěhování kazatelů" zde má zatím následující hlavní výstup: Problémem je ten, kdo na problém upozornil. Tento (nejen) v církvi adventistů velmi oblíbený argumentační faul se jmenuje "Argumentum ad hominem" a spočívá v tom, že se namísto věcné argumentace zaútočí na argumentujícího. Tento velmi rozšířený manipulativní přístup k diskusi, který se zde ohání hlavně anonymitou argumentujícího, je žel ve skutečnosti jejím hlavním důvodem.

ambassador
Príspevky: 2599
Dátum registrácie: 26 Jan 2016, 18:25
Kontaktovať používateľa:

Místo stěhování, co pak se to řeší?

Neprečítaný príspevok od používateľa ambassador »

Pokud je tento web pouze septikem, pak je nebezpečí se tady ušpinit.
Místo vysvětlení vychází nálepkování vůči někomu.. Tvým odsouzením přeprogramuješ jedince bez vlastního názoru.
Kristus chodil do prostředí "septiků" určitou mírou v nadsázce to byl "Bůh v anonymním přestrojení"
Důležitý je charakter a nebo jméno? V případě Krista oboje souzní. S námi lidmi to je už horší.
Naše vyjádření vlastně vytváří naše "jméno".
Kolik spisovatelů někdy muselo psát pod jménem, které bylo pouze pseudonym. Jejich myšlenky byli odpadem?
Jsou jedinci, kteří vědí kdo jsem a s těmi se dá diskutovat (i když máme rozdílné názory), jiná skupina jsou trollové, odsuzovači a majitelé pravdy, tam bych byl rád, aby nevěděli mé pravé jméno.
V církvi je stále dost těch s kterými se dá diskutovat, ale jsou i ti, kteří ti s radostí připnou doživotní nálepku....

Josef

Re: Problematika sťahovania kazateľov

Neprečítaný príspevok od používateľa Josef »

Tomáš Kábrt napísal: 14 Máj 2019, 11:20 Takže debata k příspěvku "Problematika stěhování kazatelů" zde má zatím následující hlavní výstup: Problémem je ten, kdo na problém upozornil. Tento (nejen) v církvi adventistů velmi oblíbený argumentační faul se jmenuje "Argumentum ad hominem" a spočívá v tom, že se namísto věcné argumentace zaútočí na argumentujícího. Tento velmi rozšířený manipulativní přístup k diskusi, který se zde ohání hlavně anonymitou argumentujícího, je žel ve skutečnosti jejím hlavním důvodem.
Tomáši, ambassadore, pokusím se vysvětlit, proč pro mne uvedený příspěvek není hoden odpovědi a proč jsem podpořil diskutujícího, který rovněž nesouhlasí s anonymitou.

1. Pokud by měl být zmiňovaný e-mail míněn jako seriózní hledání zlepšení situace kazatelů, nesměl by obsahovat přehnaně emocionálně zabarvené výrazy, které podsouvají přesvědčení, že kazatelé a jejich rodiny jsou v CASD snad téměř týrány.

2. Vy opravdu věříte, že to psal kazatel? Vždyť kazatel může toto téma otevřít mezi kazateli, může iniciovat návrh, aby se jednalo o tom na konferenci. Ale ne, on zvolí anonymní dotazník.
Takové jednání podsouvá myšlenku, že se musí bát perzekuce ze strany církve, což není pravda.

3. Jak to, že na konferenci SZ tento "kazatel" tuto anketu neprezentoval a nenavrhnul toto téma zařadit do agendy? Aha, bál se pronásledování! Opravdu tomu někdo věří?

4. Výsledky ankety - nejvíce preferované odpovědi: "překvapivě" neodhalily nic nové, protože současná realita předčí požadavky údajných respondentů.

5. Stano Bielik (a já se mu divím) se snažil seriozně diskutovat. Dočkal se pouze toho, že byl veřejně ANONYMEM sepsut. Namísto reakce byl osočen, že se mu to povídá, když se nestěhuje. Navíc, jeho odpověď byla zneužita a překroucena, jak na to již upozornil Stan výše.
To vám, Tomáši, ambassadore, nevadí?

6. I kdyby (připusťme) byl tento "průzkum" míněn seriózně, jaký by byl jeho smysl? "Kazatel" by výsledky nemohl prezentovat, protože by ho v CASD asi pronásledovali, takže vedení církve by se stejně nic nedozvědělo. Koneckonců, tak se i stalo - na konferenci SZ ani zmínka. A tak jediným výsledkem tohoto humbuku je, že byla zase příležitost si kopnout.

Celý tento příspěvek včetně ankety nic neřeší, jenom je v zákrytu s filosofií tvůrců tohto webu: pošpinit CASD. Čím hůř, tím líp.
Z těchto důvodů jsem na obsah příspěvku původně nereagoval a zaměřil jsme se na (dle mého názoru) jeho podstatu.

Josef

Re: Místo stěhování, co pak se to řeší?

Neprečítaný príspevok od používateľa Josef »

ambassador napísal: 14 Máj 2019, 12:26 Kolik spisovatelů někdy muselo psát pod jménem, které bylo pouze pseudonym.
Toto je přesně to, čeho chtějí tvůrci tohto webu dosáhnout: "Musíme být v anonymitě, protože nás budou pronásledovat!" Opravdu tomu ještě někdo věří?
Ambassadore, tvoje anonymita mi vůbec nevadí. To, s čím nemohu souhlasit je, aby někdo anonymně špinil na jiného člověka, jiné lidi, církev. A to ty neděláš, pokud se nemýlím.
Ale na tomto webu se to děje. Prošel jsem si více témat i článků, do některých jsem se i zapojil. Ti, kdo zde chtějí diskutovat seriozně jsou v drtivé menšině, pokud vůbec. Ostatně, ta tomto webu to lze těžko. Většinou jsou to "nespokojenci" a "ukřivděnci" v souvislosti s CASD, ke kterým se ochotně přidají "škodolibci" a "nepřejníci" a při nich se svezou "neuznalí" a "zahořklí".
To samé si myslím také o autorském týmu tohto webu. Proto reaguji tak, jak reaguji.

ambassador
Príspevky: 2599
Dátum registrácie: 26 Jan 2016, 18:25
Kontaktovať používateľa:

Každý se může minout...

Neprečítaný príspevok od používateľa ambassador »

Já nemám zájem řešit pohnutky zakladatele tohoto vlákna. Jednak mu nevidím do hlavy. Většinou se snažím nehodnotit pohnutky, nemohu však tvrdit, že se mě to nestane. Původně jsem neměl zájem se k tomu vůbec vyjadřovat. To co mě vedlo k vyjádření, tak to jsou unáhlené reakce shrnout úplně všechno do jednoho pytle. Shrnovači do jednoho pytle jsou obvykle alergičtí, když jejich skupinu někdo šmahem odsoudí. Viz reakce kdy nás adventisty jiní ohodnotí hozením např. do jednoho legalistického pytle.
Nejsem naivní, abych nevnímal, že se zde dostane i něco co je nefér. Přesto ruku na srdce (my adventisté), jak rádi jsme psali a šířili negace o jiných církvích. Ještě stále neseme důsledky tohoto jevu v členské základně.
I jednoduchý člen církve se může zamyslet nad stěhováním kazatelů, jestli je to dobré a nebo to má i své negace. Podle mě je stěhování/nestěhování tak na hraně, vždy je na zvážení všech faktorů. O tom, kdo tento dotazník umožnil bych raději nediskutoval. Jsem dost dlouho v casd, abych mohl z jistotou vnímat, že něco čemu se bránilo se ukázalo později jako dobré. Samozřejmě i naopak.
Někdy je potřeba "věci" naťuknout, aby se dali do pohybu, ale uznání a "metály" sbírají někdy i ti co tomu v počátku bránili.
Anonymita je neutrální pojem. Kliknul jsem na stránky toho sboru Trenčín admin je anonym. Jiné stránky sborové mají napsáno konkrétní jméno administrátorů.
Ty osobně máš zájem tento web zničit?
Docela mě osobně zajímá jestli je protizákonné poslat poštu na veřejnou emailovou adresu.
Proč je ta adresa veřejná a není uzavřená pro veřejnost?

Napísať odpoveď

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 2 neregistrovaní