V Poprade stretol na svojom prvom rokovaní novozvolený výbor Casd.

Diskusia o cirkevnej organizácii.
Paľo

V Poprade stretol na svojom prvom rokovaní novozvolený výbor Casd.

Neprečítaný príspevok od používateľa Paľo »

Obrázok

V nedeľu 2.6.2019 sa v Poprade stretol na svojom prvom rokovaní novozvolený výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa v budove miestnej modlitebne.

Novozvolený predseda výboru Slovenského združenia František Kolesár prítomných členov výboru privítal a poprial im veľa Božieho požehnania pre spoločnú službu v cirkvi.

Predseda Česko-Slovenskej únie cirkvi Mikuláš Pavlík otvoril biblickú knihu Nehemiášovu. Na základe príbehu, ktorý je v knihe predstavený, poukázal na základné princípy, ktoré Nehemiáš uplatnil pri riešení neutešenej situácie v súvislosti s Božím ľudom. Vedel čo chcel a mal jasnú predstavu o ceste, ktorou bolo potrebné prejsť, aby došlo k náprave. Sám priložil ruku k dielu a osobne sa angažoval. Modlitba a skutky išli u neho ruka v ruke. Keď sa vytvoril proti nemu nepriateľský pakt, nenechal sa odradiť. Podobné princípy je možné vztiahnuť aj na terajšie fungovanie cirkvi či výboru Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Zamyslenie bolo ukončené modlitebnou chvíľkou vďačnosti.

Výbor Slovenského združenia vyjadril poďakovanie predošlému vedeniu a výboru za prácu počas uplynulého obdobia ako aj za pripravenie pracovnej konferencie delegátov. Zároveň vyjadril vďačnosť aj vedeniu Česko-Slovenskej únie za kladný prínos k jej priebehu.

V ďalšom predseda Česko-Slovenskej únie Mikuláš Pavlík informoval o pravidlách a princípoch fungovania, ktoré sa vzťahujú na všetky výbory združení Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Informoval aj o tom, že body z predmetnej konferencie, týkajúce sa ordinácie žien a efektívneho riadenia cirkvi, budú zaradené do agendy rokovania výborov Česko-Slovenskej únie na jej najbližších zasadaniach.

V súvislosti s prerokovávanou agendou výbor poveril vedenie združenia, aby vízia cirkvi prijatá delegátmi konferencie bola v spolupráci s kazateľmi konkretizovaná a rozpracovaná detailnejšie pre všetky cirkevné zbory s položením dôrazu na vzdelávanie a motiváciu tých členov cirkvi, ktorí sú ochotní sa do jej realizácie zapojiť.

Ohľadne personálnych rozhodnutí výbor zvolil za okrskových kazateľov Mareka Gurku pre západnú oblasť, Daniela Komoru pre strednú oblasť a Olivera Popoviča pre východnú oblasť. Výbor kazateľského oddelenia Slovenského združenia budú v nasledovnom období tvoriť traja administrátori a traja okrskoví kazatelia združenia. Ďalej výbor zvolil aj finančnú komisiu v zložení Mikuláš Pavlík, František Kolesár, Samuel Ondrušek, Daniel Mudraninec a Lucia Murínová. Za stavebného technika Slovenského združenia bol schválený Emil Bališ.

Rozhodnutia o zmenách vedúcich oddelení či členoch revíznej komisie výbor presunul na svoje septembrové rokovanie.

V sekcii hospodárskych otázok výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa schválil rekonštrukciu strechy po požiari modlitebne v Liptovskom Mikuláši ako aj vybudovanie služobného bytu na poschodí.

V závere predseda združenia František Kolesár poďakoval všetkým za konštruktívnu a láskavú atmosféru pri rokovaní a poďakoval zboru v Poprade za poskytnutie priestorov. Stretnutie bolo ukončené modlitbou.

Laco
Príspevky: 143
Dátum registrácie: 25 Jan 2017, 19:35
Kontaktovať používateľa:

Re: V Poprade stretol na svojom prvom rokovaní novozvolený výbor Casd.

Neprečítaný príspevok od používateľa Laco »

Predseda Česko-Slovenskej únie cirkvi Mikuláš Pavlík otvoril biblickú knihu Nehemiášovu. Na základe príbehu, ktorý je v knihe predstavený, poukázal na základné princípy, ktoré Nehemiáš uplatnil pri riešení neutešenej situácie v súvislosti s Božím ľudom. Vedel čo chcel a mal jasnú predstavu o ceste, ktorou bolo potrebné prejsť, aby došlo k náprave. Sám priložil ruku k dielu a osobne sa angažoval. Modlitba a skutky išli u neho ruka v ruke. Keď sa vytvoril proti nemu nepriateľský pakt, nenechal sa odradiť. Podobné princípy je možné vztiahnuť aj na terajšie fungovanie cirkvi či výboru Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa.

Mám otázku do pléna. Ako si myslíte že pochopil predseda Česko-Slovenskej únie cirkvi Mikuláš Pavlík cituáciu v cirkvi ? číta ju správne ?

Tomáš Plechatýý

Re: V Poprade stretol na svojom prvom rokovaní novozvolený výbor Casd.

Neprečítaný príspevok od používateľa Tomáš Plechatýý »

Myslím si , že v současné době nejde v církvi o o to že by vedení církve mělo vizi a budovalo ji a mezi členy byla část lidí co se jim kvůli té vizi vysmívá a snaží se zabránit aby vedení církve vedlo členy k ,,opravě hradeb a města - díla Pro Boží lid " jako to je v Nehemjáši.

Místo toho si myslím, že v části lidí, co církev kritizuje, jsou aktivní členové, kteří ve své církvi slouží ale kritizují byrokratizaci, nepřehlednost a dvojí metr pro práva a povinnosti členů laiků vůči zaměstnancům církve.

Členové se na své zaměstnance skládají penězi a dary ale nemohou již tolik rozhodovat jaké služby nebo lidi od vedení církve za ně dostanou a co se s jejich penězi dále stane.

Možná bych situaci situaci přirovnal k bouření lidu Izraelského po smrti Šalomouna, za vlády Rechabeáma.

Lid chtěl původně jen uvolnit břemeno nucených prací (= méně povinných odvodů práce, dnes peněz), nechtěl původně vzpouru proti králi a odtrhnutí se.

Podobně dnes lid chce jen snížit náklady církve na její chod a efektivní správu a mít možnost vidět a zkontrolovat kam kolik peněz šlo. (= menší výdaje, které by museli stejně hradit členové), nechtějí vzpouru proti církvi a odtrhnutí se.

Ale stejně jako tomu bylo v příběhu u Rechabeáma, může se i dnes stát, že lidem dojde trpělivost, pokud budou mít dojem ,že nejsou vyslyšeni, nebo jsou jim okovy ještě utaženy a jejich podíl na rozhodování a možnost kontroly ještě snížena.

Takže pokud Mikuláš Pavlík svůj proslov myslel v narážce na události předcházející konferenci CS Unie (návrhy sborů na transparentnost, přiměřený podíl zaměstnanců v počtu delegátů a hlasovacích práv,) tak si myslím, že příměr Nehemjáše a jeho odpůrců pro tento stav nesedí.

Nejsilnější jsou v příběhu Rechabeáma (1 Královská 12) nakonec slova proroka Šemajáše!

Když Rechabeám (který věří, že stejně jako jeho Děd David a jeho Otec Šalomoun byli z Boží vůle Králové), odpoví poddaným, že jim nucené práce a odvody ještě přitvrdí. Kmeny Izraele se mu vzbouří a odtrhnou se od něj.

Rechabeám zkusí vzpouru vyřešit vojensky, protože je přesvědčen, že je přece v právu.

Jenže z úst muže Božího uslyší, že není Boží vůle jeho panování nad celým Izraelem, ale právě to odtrhnutí lidu se stalo z Boží vůle.

I z toho si může vzít vedení církve poučení, aby svému členstvu naslouchalo. Možná totiž nemusí být Boží vůlí, aby byla stále jen ,,jedna Boží církev ostatků" když se nechová dobře.

Milan
Príspevky: 415
Dátum registrácie: 07 Aug 2016, 05:26
Kontaktovať používateľa:

Re: V Poprade stretol na svojom prvom rokovaní novozvolený výbor Casd.

Neprečítaný príspevok od používateľa Milan »

Dokážeme si připustit, že ne ti druzí, ale mi sami jsme součástí „nepřátelského paktu“, a snažíme se mařit Boží dílo? Co s námi dělá toto pokárání? Nebo jsme v situaci Nehemjáše a míří na nás šiky protivníků? A my tváří v tvář k nim ztrácíme odvahu?
Proč čteme Boží slovo a přemýšlíme, na koho tím ukazuje kazatel? Vždyť Boží slovo mluví k nám!
Kdo nikdy nestál v čele, nemusel také pravděpodobně v takové míře čelit osamění, nespravedlivému obviňování, knížecím radám i nízkým pomluvám. Nemusel se rozhodovat, které řešení je méně špatné, když situace nemají dobrá řešení.
Když už se trefujeme (a někdy oprávněně) do vedoucích, zkusme se také za ně modlit. To není zbožná fráze pro zakrývání problémů, nebo manipulaci. Kdo si takovou zkušeností neprošel, nebo jej nijak nepoznamenala, nepochopí.
Tak tedy pro Fera-pokud někdy zavítá na tento server: Ať Tebe, i Tvé blízké provází Boží milost. Přijal jsi nelehkou řeholi, úkol vést vzpurný a nevděčný lid, bude to cesta obětí, těžkých rozhodování, knížecích rad, úkladů a zrady, nevděku, vyčerpávající. Ale také neopakovatelných setkání, nových zkušeností, podpory, přímluvných modliteb, zázraků. Nenech se odradit!

Laco.

Re: V Poprade stretol na svojom prvom rokovaní novozvolený výbor Casd.

Neprečítaný príspevok od používateľa Laco. »

Na fotke neni Stano? Neni. Ale je tam jeho syn. Škatule škatule hýbte sa!

Napísať odpoveď

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 4 neregistrovaní