Bible......?

Diskusia o všetkom ostatnom.
ambassador
Príspevky: 2666
Dátum registrácie: 26 Jan 2016, 18:25
Kontaktovať používateľa:

Re: Bible......?

Neprečítaný príspevok od používateľa ambassador »

Je jen dobře, že Biblické texty v sobě nemají zamontovaný bumerangový efekt i když zdání může klamat. V Bibli jsou texty, které to mohou i naznačovat.

Možná je lepší něco jiného:

Přísloví 25, 21-22 "Jestliže ten, kdo tě nenávidí, hladoví, nakrm ho chlebem, jestliže žízní, napoj ho vodou, neboť mu nahrneš řeřavé uhlí na hlavu a Hospodin ti odplatí."

mikim
Príspevky: 1747
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Re: Bible......?

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

1 Petrův 4:18  A poněvadž spravedlivý sotva k spasení přichází, bezbožný a hříšník kde se ukáže?
1 Janův 2:29  Poněvadž víte, že on spravedlivý jest, znejtež také, že každý, kdož činí spravedlnost, z něho jest narozen.
Zjevení Janovo 22:11  Kdo škodí, škodiž ještě; a kdo smrdí, smrdiž ještě; a kdo jest spravedlivý, ospravedlniž se ještě; a svatý posvětiž se ještě.

ambassador
Príspevky: 2666
Dátum registrácie: 26 Jan 2016, 18:25
Kontaktovať používateľa:

Re: Bible......?

Neprečítaný príspevok od používateľa ambassador »

Můžete do nekonečna opakovat, že Bible je psána různým literárním žánrem a přesto to nepomůže.
Pokud ten žánr nerespektujeme nebo nezohledňujeme při čtení nebo výkladu, tak může následné
použití textu vyjít do prázdna. Pak se stane to, že host v jiném vlákně napíše:

"Vše ukazuje že Stará smlouva je jenom bajka a nemůžeme ji brát doslovně."

To je tak neskutečně zjednodušené, až to bolí.
(není určeno pro Mikima)

ambassador
Príspevky: 2666
Dátum registrácie: 26 Jan 2016, 18:25
Kontaktovať používateľa:

Jednotné číslo

Neprečítaný príspevok od používateľa ambassador »

I v Bibli se používá jednotné číslo na zdůraznění osobního nasazení, zamyšlení, odpovědnosti, atp. Záleží na kontextu do jaké souvislosti je to dáno.
Použitím jednotného čísla v nějakém zamyšlení se může dosáhnout většího osobního zamyšlení u čtenářů nebo posluchačů.
Je tedy přirozené, aby jedinec četl to jednotné číslo ve svém vlastním zájmu, bez toho aby se tam viděl, jako jediný objekt středem pozornosti.
Dokonce i v kázání se někdy používá jednotné číslo.

ambassador
Príspevky: 2666
Dátum registrácie: 26 Jan 2016, 18:25
Kontaktovať používateľa:

Když ....

Neprečítaný príspevok od používateľa ambassador »

Když si nesdělíme jak to chápeme?
Někdy stačí málo k tomu, aby si lidé porozuměli.
Současně platí, že stačí málo, aby si lidé neporozuměli.
Vždy to záleží na našem přístupu a vzájemném respektu.

Ve vlákně "Jehovovi svedkovia" se objevil text z Bible zapsaný v ep. Janově 7
"Neboť do světa vyšli mnozí svůdci, kteří nevyznávají Ježíše Krista přicházejícího v těle; každý takový člověk je svůdce a antikrist."

Tento text se nemusel stát rozbuškou útočných komentářů.
Klíčové nedorozumění vzniklo nevyjasněním si toho, co
znamená tučně zdůrazněná část daného verše. Pokud by si diskutéři
navzájem sdělili, co pod tím rozumí, pak by možná došli k tomu, že to
vnímají stejně.
V takovém případě by následně nedošlo na osočování o antikristu.

Úmyslně nepokračuji ve vysvětlování, snad se dovtípíme v čem je
problém a proč jsou možná zajedno.

Viktorrealita
Príspevky: 854
Dátum registrácie: 30 Sep 2018, 10:46
Kontaktovať používateľa:

Re: Bible......?

Neprečítaný príspevok od používateľa Viktorrealita »

Ambassador

To nie je len o tom verši. Jednoducho bagatelizuješ bludy SJ.

Ján4 1Milovaní, neverte každému duchu, ale zkúšajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta.
2Po tomto znajte Ducha Božieho: každý duch, ktorý vyznáva Ježiša Krista, prišlého v tele, je z Boha; 3a každý duch, ktorý nevyznáva Ježiša Krista, prišlého v tele, nie je z Boha, a to je ten duch antikristov, o ktorom duchu ste počuli, že prijde, a je už aj teraz na svete.


Už vtedy, mnohí falošní proroci - antikristovia vyšli do sveta. Teda mnohí a to nie len, čo do počtu, ale aj spôsobe učenia.

Antikrist nie je len to jedno učenie, ktoré učí, že Kristus neprišiel v tele, ale aj mnoho ďalších učení, ktoré prekrucujú - kto je Kristus, prečo prišiel a ako prišiel, ako zomrel, prečo zomrel na kríži, ako vstal a ako odišiel k Otcovi. No a ako príde. Dokonca niektorí učia, že príde neviditeľne. Iní, že namiesto Krista, bol ukrižovaný niekto iný, že nepríde viditeľne na túto zem atd. atd.

Mnohí vtedy učili, že Kristus neprišiel narodením z panny Márie, ale že sa Ježiš narodil tak, ako každý iný človek a až pri krste sa vtelil do Ježišovho tela. Alebo učili podobne s rôznymi obmenami. Teda, že neprišiel narodením, ale že vošiel do tela až neskôr, ako duch. Učili dokonca aj to, že pred smrťou odišiel z tela, alebo, že to nebol On, ktorého ukrižovali.

Teraz sú bežné učenia, že Kristus je iba človekom. Následky toho vidíme aj tu na tomto fóre. Je to v podstate odmietnutie Božskej podstaty Krista, ktoré znamená odmietnutie Krista. Potom narodenie z panny berú, ako nejakú bájku.

No a najhorší z toho sú tí, ktorí spochybňujú pravdivosť Biblie, ktorí spochybňujú Slovo Božie v Biblii, ako jedinú autoritu. No a niektorí dokonca prepísali Bibliu na svoj vlastný obraz a takouto bibliou argumentujú. Ak sa nenazývajú veci pravými menami, tak su to len prázdne - jalové reči.

ambassador
Príspevky: 2666
Dátum registrácie: 26 Jan 2016, 18:25
Kontaktovať používateľa:

Re: Bible......?

Neprečítaný príspevok od používateľa ambassador »

Již v prvním století se objevil spor v chápání Krista a na tyto spory následně reagují NZ pisatelé. Zvláště Jan, který ještě žil. V té době se začalo šířit myšlení, že Ježíš Kristus se jen jevil, jako člověk.

"Jako doketismus (z řec. dokein = domnívat se, zdát se) se označuje učení, podle kterého měl Ježíš pouze zdánlivé tělo."

Jan ve své 1.ep. píše ve čtvrté kapitole 1 "Milovaní, nevěřte každému duchu, ale zkoumejte duchy, jsou-li z Boha; neboť do světa vyšlo mnoho falešných proroků. 2Podle toho poznávejte Ducha Božího: Každý duch, který vyznává Ježíše Krista, jenž přišel v těle, je z Boha. 3A žádný duch, který nevyznává Ježíše Krista, jenž přišel v těle, není z Boha. To je ten duch Antikrista, o němž jste slyšeli, že přichází, a který již nyní je ve světě."

V Janově první epištole se Jan k tomu vyjadřuje (k myšlence se vrací ještě ve svém druhém listu) tučně napsáno a když si kliknete na informace o různých proudech v 1.století v nichž byla snaha popřít nebo jinak vysvětlit lidství Ježíše Krista, tak nebudete nikoho mlátit po hlavě vytrženou myšlenkou z historie a tzv. podepřenou veršem bez náležitého historického kontextu. Takto pracují jen majitelé pravdy.
Z těchto důvodu je pro mě každý, kdo věří tomu, že Kristus měl opravdové lidské tělo bratrem ve víře a není pro mě nebezpečným sektářem.

ambassador
Príspevky: 2666
Dátum registrácie: 26 Jan 2016, 18:25
Kontaktovať používateľa:

Když zazáříme svou vlastní skladbou veršů z Bible?

Neprečítaný príspevok od používateľa ambassador »

Bible není sbírkou právních zákonů .....
z nichž si vybereme to, co se nám hodí pro obhájení nějakého názoru.
Níže uvedený příběh ukazuje, jak je nebezpečné přehlédnout dobu ve které se to odehrává.
Znamená to, že ten kdo si nevšimne, že časová osa událostí je diametrálně od sebe vzdálená, dochází k milným závěrům, rozhodnutím a hlavně ubližuje, křivdí lidem.

"Jeden německý profesor na právnické fakultě dal celé třídě při písemné zkoušce nedostatečnou známku z následujícího úkolu:
Profesor se zeptal svých žáků, jak by rozsoudili dva sousedy : Na pozemku jednoho souseda rostla u plotu jabloň a její větve byly zavěšeny nad záhony tulipánů druhého souseda. Přezrálá jablka, která padala ze stromu prvního souseda, přelámala křehké stonky květin druhého souseda.
Jedna část studentů se postavila za milovníka tulipánů a druhá naopak bránila ovocnáře. Všichni společně zazářili hlubokými znalostmi poskládaných z německé legislativy.
A ve výsledku se ukázalo, že na podzim padají jablka a na jaře kvetou tulipány. Tato situace navržená profesorem se nikdy v životě nemůže stát.
Profesor napařil všem i přes jejich protesty nedostatečnou známku, s tím, že vždy před odvoláním se na zákony, paragrafy a odstavce by měl být nejprve zapojen především obyčejný selský rozum."
(zdroj tb)
Prílohy
img.obrazky.jpg

ambassador
Príspevky: 2666
Dátum registrácie: 26 Jan 2016, 18:25
Kontaktovať používateľa:

Re: Bible......?

Neprečítaný príspevok od používateľa ambassador »

Ve svém vlastním zájmu ve vztahu k víře čti přednostně Bibli, aby jsi mohl přesívat myšlenky v úzce zaměřených církevních příručkách.

ambassador
Príspevky: 2666
Dátum registrácie: 26 Jan 2016, 18:25
Kontaktovať používateľa:

Jsi jenom nemyslící cihla v .....?

Neprečítaný príspevok od používateľa ambassador »

Rozumíš tomu co čteš?
Bible je napsána našim lidským jazykem a původní text byl v jiném jazyce pro většinu běžných lidí nesrozumitelný.
Je tam tedy jazyková bariera, kterou částečně pomohli překročit překladatelé. SZ texty jsou psané literární "technikou", která má absenci abstraktních pojmů. Věci meze nebem a zemí jsou také popsány lidským jazykem v němž se používají různá pozemská přirovnání.
Bez toho nemůžeme vůbec mluvit, psát a vyjadřovat se o Bohu a vše co s Ním souvisí. Kdo to vědomě nebo i nevědomě nebere v úvahu dopouští se násilí na textu a snadno ohýbá verše ke svému obrazu.
Běžný věřící se takto může snadno stát závislý na své církvi a stát se jen mrtvou cihlou v církevní pyramidě.
Navzdory všem různým výkladům zůstanou zatím některé části v Bibli polem neoraným.
Prílohy
img.obrazky.jpg

Napísať odpoveď

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 7 neregistrovaných