Bible......?

Diskusia o všetkom ostatnom.
ambassador
Príspevky: 2661
Dátum registrácie: 26 Jan 2016, 18:25
Kontaktovať používateľa:

Jakou roli hraješ a kdo jsi?

Neprečítaný príspevok od používateľa ambassador »

Pohybovat se na hraně je vždy nebezpečné. Jak snadné je přepadnout na nesprávnou stranu.
Nikdy jsem si nemyslel, že používání jednotlivých veršů z Bible se může stát drogou. Stále více se o tom přesvědčuji v argumentačním diskuzním stylu. Droga závislosti vzbuzuje lavinovitou reakci.
Také se to může vyjádřit červeným hadrem a býkem. Je tu ještě někdo třetí - toreador. Toreador dovede mistrně zacházet z "dráždidlem". Otázkou je co představuje červený hadr, kdo je býk a kdo je toreador?
Je jedno jestli jsi zdrogovaný skladbou pečlivě nemixovaných veršů z Bible a nebo jsi představen v roli býka nebo toreadora v aréně.
Prílohy
img.obrazky.jpg

mikim
Príspevky: 1743
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Re: Bible......?

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

Bez používání jednotlivých veršů z Bible pro danou argumentaci nepřesvědčíš jen svými prázdnými slovy a prázdným myšlením nikdy nikoho. A takto se Tvá slova stávají jen prázdným tlacháním o ničem.

ambassador
Príspevky: 2661
Dátum registrácie: 26 Jan 2016, 18:25
Kontaktovať používateľa:

Trůn a nebo vláda?

Neprečítaný príspevok od používateľa ambassador »

Nikdy se nesnažme z vlastní kombinace jednotlivých Biblických veršů vytvořit neměnnou konstantu.
Účelovým používáním jednotlivých Biblických veršů je stav v němž se daný verš může stát pouze našim slovem a Bůh pak hraje podružnou roli, jen jako dodavatel "materiálu" pro naši vlastní stavbu.
Duch Svatý vede čtenáře Bible hlavně k tomu, aby jednotlivec sám byl dotčen a usvědčen ve svých hříších, dále povzbuzen k odevzdání se na Milost Kristu o kterém svědčí v knize Zj. Jana obrazy v nichž je moc a vládnutí představeno pozemským trůnem "posazeným" do nebe. Jinou možnost vyjádření pisatel neměl. Spekulace jednotlivými verši může být nebezpečná v tom vytržením z kontextu děje, v němž je metaforickou cestou představen i Kristus sedící na trůně. Vládnout může ve Vesmíru jen Bůh. Odpověď je tedy v metafoře trůnu a v souvislosti textu v němž je představeno o co konkrétně jde.
Zj.Jana má asi 37 x vzpomenut technický výraz "trůn" na němž nesedí ve všech případech jen "jeden".
V knize Zj. Jana je "jemným" způsobem představen Ježíš Kristus, Jako Vládce a tím, že sedí na trůnu spolu se svým Otce (výraz Otec je metaforou pro jejich vztah) se může čtenář veden D.S. klanět Kristu, aniž by porušil Desatero, protože On je Bůh.

mikim
Príspevky: 1743
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Re: Bible......?

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

...V knize Zj. Jana je "jemným" způsobem představen Ježíš Kristus, Jako Vládce a tím, že sedí na trůnu spolu se svým Otce (výraz Otec je metaforou pro jejich vztah) se může čtenář veden D.S. klanět Kristu, aniž by porušil Desatero, protože On je Bůh.

Jo jo další nesmysly v Tvém podání, jediného Boha Otce nazýváš metaforou? To znamená, že tím pádem nevěříš, že Ježíš sedí fyzicky po pravici svého Otce či se svým Otcem na Jeho trůnu?
No správně není Ježíš ve Zjevení popsán jako vládce, ale jako kníže králů země viz správný překlad v KB1613
Zjevení Janovo 1:5  A od Ježíše Krista, jenž jest svědek věrný, ten prvorozený z mrtvých, a kníže králů země, kterýžto zamiloval nás a umyl nás od hříchů našich krví svou,
Křesťan a vůbec lidé se na této zemi nemají klanět člověku Pánu Ježíši Kristu a ani to ve skutečnosti fyzicky kromě katolíků v kostele nedělají. Kdo se má poklonit Ježíši určuje jedině Bůh Otec a ne samovolně lidé.
Židům 1:6  A když chce uvést Prvorozeného do světa, praví opět: `Ať se mu pokloní všichni andělé Boží!´
Kristu či Beránkovi se klanějí jen andělé, kteří to dostali příkazem od Boha Otce a taktéž se mu pokloní 24 starců a 4 bytosti s harfami co jsou před trůnem.
Zjevení Janovo 5:8  A jakž vzal knihy, ihned těch čtvero zvířat a těch čtyřmecítma starců padlo před Beránkem, majíce jeden každý z nich harfu a báně zlaté plné vůně, jenž jsou modlitby svatých.
Slávu či chválu Ježíš jak sám řekl na této zemi od lidí nepřijímá!!!
Až budeme stát před Božím trůnem kde bude i Beránek pak se budeme spolu se všemi bytostmi a anděly klanět jak Bohu tak Beránkovi. A věřím, že i Beránek se bude klanět spolu s námi svému Bohu Otci, kterému má později předat svou vládu.
Ale do té doby máme uctívat pouze jediného Boha Otce:
Matouš 4:10  Tu mu Ježíš odpoví: "Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: `Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.´
Lukáš 4:8  Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: Budeš se klanět Hospodinu, Bohu svému, a jeho jediného uctívat."
Jan 4:23  Ale přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili.

Jestli nechápeš co znamená "jeho jediného uctívat" a snažíš se uctívat i Ježíše a já nevím koho ještě pak ti už více nepomůžu, biblickou pravdu jsem ti ale dostatečně ukázal, takže se už před Bohem nemůžeš na nic vymlouvat a ani to více obkecávat.

ambassador
Príspevky: 2661
Dátum registrácie: 26 Jan 2016, 18:25
Kontaktovať používateľa:

Re: Bible......?

Neprečítaný príspevok od používateľa ambassador »

Velká většina dnešních křesťanů se neklaní člověku Ježíši Kristu, ale klaní se Ježíši Kristu Bohu.
Bylo by neřešitelné komu se to vlastně klaní, protože On zde na zemi byl nějakou dobu i skutečným člověkem.
Je úsměvné číst komentář na verš z Bible Mat. 4.10, jako důkaz, že Ježíš nebyl nebo není Bůh.
Jednak Satan zneužil texty Bible jednotlivě a tak ignoroval souvislostí, což se vyskytuje i na tomto webu a pak je jasné, že to co prohlásil není diskvalifikací JEHO Božství.
To přece pochopí i malé dítě, kdo byl žádán, aby se poklonil a komu.
Polopaticky: Satan žádá Krista, aby se mu poklonil. Kristus s ním dále nevede debatu: "Kdo je kdo?" Satan věděl kdo před ním ve skutečnosti stojí.
Malá poznámka: Ti adventisté, kteří velmi věří že v písemnostech EGW je rozsáhlejší vysvětlení. se dostávají do paradoxní situace. Na jedné straně popírají Kristovo Božství a na druhé straně přehlížejí její informace o satanu v nebi a jeho "zaujatosti" vůči Kristu, která se přenesla i na tuto zem.
Tady se jen pár umělců snaží dokázat z Bible nemožné.
Výraz Bůh není metafora ale v Bibli se pro nás používají významově přidružené názvy Otec, Syn a Svatý.
Jinak bychom z toho měli v hlavě guláš. Je sice pravdou, že i tak si část věřících vaří z jednotlivých veršů svůj
vlastní guláš na který mají vlastní recepturu - skladbu veršů, který jim chutná a vnucují svou chuť druhým lidem.

mikim
Príspevky: 1743
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Re: Bible......?

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

ambassador napísal: 27 Júl 2021, 19:18 Velká většina dnešních křesťanů se neklaní člověku Ježíši Kristu, ale klaní se Ježíši Kristu Bohu.
Bylo by neřešitelné komu se to vlastně klaní, protože On zde na zemi byl nějakou dobu i skutečným člověkem.
Je úsměvné číst komentář na verš z Bible Mat. 4.10, jako důkaz, že Ježíš nebyl nebo není Bůh.
Jednak Satan zneužil texty Bible jednotlivě a tak ignoroval souvislostí, což se vyskytuje i na tomto webu a pak je jasné, že to co prohlásil není diskvalifikací JEHO Božství.
To přece pochopí i malé dítě, kdo byl žádán, aby se poklonil a komu.
Polopaticky: Satan žádá Krista, aby se mu poklonil. Kristus s ním dále nevede debatu: "Kdo je kdo?" Satan věděl kdo před ním ve skutečnosti stojí.
Malá poznámka: Ti adventisté, kteří velmi věří že v písemnostech EGW je rozsáhlejší vysvětlení. se dostávají do paradoxní situace. Na jedné straně popírají Kristovo Božství a na druhé straně přehlížejí její informace o satanu v nebi a jeho "zaujatosti" vůči Kristu, která se přenesla i na tuto zem.
Tady se jen pár umělců snaží dokázat z Bible nemožné.
Výraz Bůh není metafora ale v Bibli se pro nás používají významově přidružené názvy Otec, Syn a Svatý.
Jinak bychom z toho měli v hlavě guláš. Je sice pravdou, že i tak si část věřících vaří z jednotlivých veršů svůj
vlastní guláš na který mají vlastní recepturu - skladbu veršů, který jim chutná a vnucují svou chuť druhým lidem.
...Velká většina dnešních křesťanů se neklaní člověku Ježíši Kristu, ale klaní se Ježíši Kristu Bohu.

A to dělají zcela nebiblicky, Ježíš si nepřál, aby se mu lidé klaněli, protože jednoduše nebyl Bůh.
Matouš 4:10  Tu mu Ježíš odpoví: "Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: `Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.´
Lukáš 4:8  Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: Budeš se klanět Hospodinu, Bohu svému, a jeho jediného uctívat."
Jan 12:20  Někteří z poutníků, kteří se přišli o svátcích klanět Bohu, byli Řekové.
Římanům 1:25  vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli - on budiž veleben na věky! Amen.
Skutky apoštolské 8:27  Vydal se tedy na cestu a hle, narazil na jednoho Etiopana. Byl to komoří etiopské královny Kandaky, který spravoval všechny její poklady. Ten se přijel do Jeruzaléma poklonit Bohu.

...Malá poznámka: Ti adventisté, kteří velmi věří že v písemnostech EGW je rozsáhlejší vysvětlení. se dostávají do paradoxní situace. Na jedné straně popírají Kristovo Božství a na druhé straně přehlížejí její informace o satanu v nebi a jeho "zaujatosti" vůči Kristu, která se přenesla i na tuto zem. [/size]
Tady se jen pár umělců snaží dokázat z Bible nemožné.

Máš pravdu ti adventisté, kteří 100% věří EGW mají problém, věří v Kristovo božství i na informace o zaujatosti satana vůči Kristu v nebi, což ale není naštěstí můj případ, protože ani v jedno z toho nevěřím jednoduše proto, že se o to v bibli nikde nepíše ani náznakem.

...Je úsměvné číst komentář na verš z Bible Mat. 4.10, jako důkaz, že Ježíš nebyl nebo není Bůh.
O tom, že by Ježíš sám sebe nazval Bohem se v Mt. 4. 10 nemluví ani náznakem.

ambassador
Príspevky: 2661
Dátum registrácie: 26 Jan 2016, 18:25
Kontaktovať používateľa:

Re: Bible......?

Neprečítaný príspevok od používateľa ambassador »

Vždy se budeme potýkat s vlastními výkladovými pravidly Bible.
Tato vlastní pravidla jsou příčinou nedorozumění, hádek a bojů.
Patří mezi ně logika, dedukce, vkládání slov navíc, přerušení myšlenek celého textu,
spojování/kompilace různých veršů z různých částí Bible a další.
Tam, kde nejsou společná pravidla výkladu Bible, tam nemůže dojít k vzájemnému porozumění.

Neregistrovaný

Re: Bible......?

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Ambassador ::good::

ambassador
Príspevky: 2661
Dátum registrácie: 26 Jan 2016, 18:25
Kontaktovať používateľa:

Re: Bible......?

Neprečítaný príspevok od používateľa ambassador »

My lidé snadno postavíme texty z Bible proti sobě jen proto, abychom obhájili
vlastní výkladové postoje.
Postavíme ap. Pavla proti Kristu a Krista proti Pavlovi.
Tak je to možné jen ve výkladovém stylu vlastních představ.

Šašo Jašo

Ambíku ako píšeš zdá sa že

Neprečítaný príspevok od používateľa Šašo Jašo »

ty si si vybral metódu kompilácie/spojovania textov. Niekto si vybral metódu porovnávania textov. Prečo ti to vadí ? Sám si písal, že nejde o nič iné, ako o rôzne varianty výkladu. Ži a nechaj žiť.

Napísať odpoveď

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 1 neregistrovaný