Bible......?

Diskusia o všetkom ostatnom.
Neregistrovaný

Re: Bible......?

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Viktorrealita napísal: 29 Jún 2022, 09:21
ambassador napísal: 03 Jan 2022, 16:55 "Ne každé slovo v Bibli je Božím Slovem."
Neviem, čo týmto sleduješ

2Tim 3:16 Každé písmo, vdýchnuté Bohom, je aj užitočné na vynaučovanie, karhanie, naprávanie, na výchovné káznenie v spravedlivosti...

Biblia, ako celok, je práve to Písmo vdýchnuté Bohom a je aj skompletované z Božej moci a to do jednej knihy, ktorá sa volá Biblia.

Ak by som o tom všetkom vedel a aj napriek tomu, by som spochybňoval autoritu Biblie, teda Písmo Biblie, ktoré je vdychnuté Bohom a aj skompletované a zachované až do dnešných dní Božou mocou, tak by som zožal to, čo by som zasieval.

To, že sú tam slová satana, človeka, anjela, je písaná človekom a teda všetky slová v Biblii, nie sú Božím Slovom, predsa neopiera to, že to Písmo Biblie je vdýchnuté Bohom a aj Božou mocou skomletované a uchované.

Keď som napr. autor nejakej knihy, v ktorej sú aj citáty a mená konkrétnych ľudí, ktoré som úmyselne zahrnul do svojej knihy, aby v som s ohľadom aj na tieto citáty vyjadril podstatu toho, čo chcem čitateľovi oznámiť, tak to predsa nemôže popierať moje autorstvo a nikto nemôže namietať, že kvôli týmto citátom nie som autorom.

Biblia, ako celok je Božím Slovom, hoci sú tam výroky satana, človeka, anjelov. Knihy Biblie neboli skompletované do jednej knihy nejakou náhodou a podľa úmyslu človeka, ale úmyslu Boha. Z Božej moci bola skompletovaná a uchovaná tak, aby ukázala charakter Boha a čo všetko Boh učinil pre spásu človeka. No a aby nám Božie slová zapísané v Biblii, boli na zdokonaľovanie a vyučovanie milosťou Božou. Milosť Božia nás vyučuje. Biblia svedčí o tom všetkom, čo Boh povedal a čo činil na slávu a chválu Boha. Celý kontex Písma Biblie, nám zjavuje Lásku Božiu v jeho milosti. Milosť Božia predkladá oživenému a znovuzrodenému srdcu dobrotu a nádheru Boha a všetko zahrňujúcu opateru, aby sa radovalo v Kristu a malo pokoj s vedomím, že je dieťa Božie znovuzrodené a teda oživené Otcom na nebesiach a to do večnosti s ním. Bez tejto istoty svojho postavenia, ako dieťaťa Božieho a teda bez zasľúbenia Božieho, niet v srdci človeka pokoja, ani radosti. To zasľúbenie Božie je zapísané v Biblii. Nové narodenie z Boha sa stane raz a navždy a Boh dáva každému vykúpenému rozumieť zmysel slov v Písme.
Nevím co tím sleduješ ty Viktore.

Díky tvým příspěvkům už víme, jaká je tvoje víra. Víra je přesvědčení bez důkazů nebo i navzdory důkazům. Když je něco dokázané a jisté není potřeba tomu již věřit.
Ambassador vyjádřil také svou víru.

Je jasně vidět, že vaše víra je jiná.

Nevím ale co sleduješ tím, dlouhým psaním Viktore.
U moudrých lidí by se dalo předpokládat, že v diskusi, kde má jiný názor zkusí možná naslouchat druhému a jeho argumentům, přinést své argumenty, porovnat a na základě porovnání vylepšit svůj názor opustit to co neobstálo v diskusi a držet se nové porozumění na kterém jste se shodli.

U dvou méně moudrých lidí se dá předpokládat že se jen pohádají nad tím, jestli je lepší sparta nebo slavie a každý bude dál fandit tomu svému klubu ale ani jeden vpodstatě nečeká že se ze slávisty stane sparťan nebo obráceně.

No a pak tu je možnost, že zkouší jeden člověk z nadřazené pozice že ví víc je lepší moudřejší starší vzdělanější svatější poučit toho druhého, aby se vzdal své víry a přijal tu druhou.

Na rovinu - nikdo ti tady nesežereme, že jsi lepší než my ostatní.

Tipuji, že se snažíš poučit a přesvědčit ambassadora na svou víru. Vypadá to jako moudrý s moudrým v diskusi, kde píšeš argumenty, které by ho měly přesvědčit.
Ale to je klam. U tebe už přece víme z minulých příspěvků, že ty sám nikdy změnu víry neuděláš a není to tedy otevřená mysl a snaha společně najít moudrost.

Schováváš se za to - ve skutečnosti chceš jen pyšně indoktrinovat nás - pro tebe méně chápavé - na správnou Boží pravdu.

Jdi s tím mezi půlky hýžďových svalů!

Klidně znovu vědomě použiji argumentační faul dovolávání se většiny.
NIKDO ZDE UŽ NESTOJÍ O POUČOVÁNÍ OD NEOMYLNÝCH, KTEŘÍ SAMI SEBE V NIČEM PŘESVĚDČIT NENECHAJÍ A JEŠTĚ VE SKUTEČNOSTI NEARGUMENTUJÍ JEN INDOKTRINUJÍ (tvé věty jsou jen vyznání víry. Ne logicky navazující pravdivé výroky.)

Vzpomeň jsi, když jsi byl malý a ještě tě nikdo neposlouchal a musel jsi se naopak učit ty od dospělých.
Nebo v pubertě. Jak ti bylo, když tě někdo pořád poučoval a tvůj názor vůbec neposlouchal a nedával mu žádnou hodnotu?

Teď to děláš ty jen svatěji oblečené.

Viktorrealita
Príspevky: 854
Dátum registrácie: 30 Sep 2018, 10:46
Kontaktovať používateľa:

Re: Bible......?

Neprečítaný príspevok od používateľa Viktorrealita »

Neregistrovaný napísal: 29 Jún 2022, 13:16 Schováváš se za to - ve skutečnosti chceš jen pyšně indoktrinovat nás - pro tebe méně chápavé - na správnou Boží pravdu.
Je dôležité budovať na pevnom základe – na skale a nie na piesku. Tým pieskom, je práve to liberálne „kresťanstvo“, ktoré prijíma rôzné vraj vedecké “dôkazy“, ktoré sa neustále menia a týmto robia z Biblie trhací kalendár. No súčasne sa to chce tváriť, že ide s dobou, majú otvorenú myseľ pre nové “ svetské pravdy“, tvári sa to múdrejšie, kresťanskejšie relativizovaním Božej Pravdy. No Božie Slovo v Písme je pevné a nemenné. Nie ako nejaké bludné vedecké teórie a hypotézy človeka, ktorými by sme korigovali zmysel slov napísaných v Biblii. To ich privádza do bludu, z ktorého niet úniku.

Tou skalou v srdci vykúpeného je Kristus – to Otcové Slovo, ktoré sa stalo telom a na takej skale sa buduje cirkev Kristova. Táto skala – Kristus je zjavený v oživenom srdci jedine Otcom na nebesiach a iba títo tvoria cirkev Kristovu, ktorá ale nevystupuje navonok pod nejakým konkrétnym názvom XY. Ktorí všetci ju tvoria, tak to vie jedine Boh.

Tak tu teda oznám, ak si čítal moje príspevky, do akej cirkvi a to pod určitým názvom XY, chcem niekoho nabádať, aby teda vstúpil? Držím sa Kristových slov, ktorými jasne povedal, že nikto nepríde k nemu, ak mu to nie je dané od Otca a teda, ak ho nepritiahne Otec. Prečo by som si vyberal, ktorým Kristovým slovám mám veriť a ktorým nie? Spasiteľná viera nepozná pochybnosti.

Taktiež seba nepovyšujem, ale píšem tak, aby všetka sláva a chvála za našu spásu patrila jedine Bohu a nie človeku. Skutkárstvo berie chválu za spásu Bohu dáva ju človeku.Prave z toho pramení pýcha. No kde je pýcha v učení, ktoré dáva za všetko chválu jedine Bohu? Týmto sa identifikuje pravé kresťanstvo, ak učí v súlade s Písmom a teda dáva za všetko chválu jedine Bohu. Také, ktoré sa tvári že je kresťanstvom, no odoberá chválu Bohu a dáva ju človeku je z ducha antikrista.

Pavol jasne dáva na vedomie zmysel, prečo je to tak, ako píše. Ef2 8Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, 9nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil.

Z čoho pramení chvála človeka, ktorú Boh odmieta?
Vidíme tu podstatu, že týmto zákonom viery, je chvála človeka spaseného jedine z milosti skrze spasiteľnú vieru vylúčená! Rim3 27Kde je potom chvála človeka? Je vylúčená. Jakým zákonom? Zákonom skutkov? Nie! Ale zákonom viery.

Písmo učí, aké je dôležité to, aby všetko sa dialo na Božiu chválu a to je úmysel Boha. Spochybňovať Bibliu je spochybňovať práve to. Jedine v sebazaprení, teda nech som ničím, aby Božie Slovo – Boh, bol pre mňa všetkým sa všetká chvála vzdáva jedine Bohu. Je logické, že skutkári takéto niečo nepríjmu, lebo by to popieralo ich zásluhy a teda aj ich chválu pri spasení. Prípadne aj vstup do pomyselného očistca. Oni Krista používajú, ako nejakú barličku, ktorou by sa opierali pri vlastnom snažení dosiahnúť spásu skutkami. Neprijímajú Krista – jeho Slovo do srdca, aby ich to zmenilo zvnútra, aby to On – to Slovo, všetko činilo a teda na Božiu chválu. Bez sebazaprenia vládne v srdci človeka jeho ego, jeho vôľa a rozum. V sebazaprení kráľuje v oživenom srdci Kristus – jeho Slovo a takéto srdce má radosť, pokoj vo Svätom Duchu.

Predstava, že Kristus kráča vedľa veriaceho, aby ho viedol, vedie k skutkárstvu a sebachvále. On nielen že je s tými, ktorí v neho veria, ale je priamo v nich svojím živým Slovom - Duchom! Preto život vykúpeného, nie je nejaká externá záležitosť, kde by bol Kristus, ako nejaká barlička a slúžil na vyvyšovaní svojho vlastného ega. Naopak, nový život vykúpeného vyteká znútra a to tak prirodzene, ako prameň vody. Je to vytekanie z vnútra prebývajúceho Ducha – Slova Božieho, ktoré sa zakorenilo v srdci skrze spasiteľnú vieru.

Tu vidíme, aké je dôležité, aby sa chvála dala jedine Bohu:
Čo Boh hovorí Gedeonovi: Sud7 1 Potom vstal Jerubbál, to jest Gedeon, včasne ráno i všetok ľud, ktorý bol s ním, a rozložili sa táborom pri studni Charoda, a tábor Madianov mu bol od severa, od vŕšku Móre na doline.
2 A Hospodin riekol Gedeonovi: Primnoho je ľudu, ktorý je s tebou, než aby som dal Madiana do ich ruky, aby sa nechlúbil Izrael proti mne a nepovedal: Moja ruka mi spomohla.

Vidíme, čo hovorí Boh Gedeonoví a prečo to hovorí: „aby sa nechlúbil Izrael proti mne a nepovedal: Moja ruka mi spomohla“, teda – to my sme zvíťazili vlastnou mocou, lebo nás bolo veľa „

Nehovoria si to v sebe skutkári? Nebudujú si niektoré cirkvi práve na tom svoju existenciu, keď skutkami, tradíciami a vlastnými nariadeniami podmieňujú spásu človeka, aby sa chválil človek, že sa spasil ich dodržiavaním, členstvom a cirkev mala z toho množstvo členov, u ktorých živia nádej, že ich práve to členstvo a dodržiavanie týchto tradícii a nariadení spasí? No ak skutky by náhodou nestačili a nejaké tie hriechy ostali, tak skrz pomyselný očistec, sa už nejako dostanú do neba, že. Oni nepotebujú pravého Krista, ktorý by ich zmenil zvnútra. Oni si naďalej žijú starým hriešným životom vediac, že skrz očistec majú nebo vybavené.
Podobne mnohí charizmatici veria tomu, že sú spasení skutkom a teda, že sa pôjdu správnym krstom vodou znovuzrodiť. No ich ovocie často ukazujú, že sú pokrytci. Niektorí zase hľadajú spásu v dodržiavaní správneho dňa soboty a teda taktiež skutkárstvo na vlastnú chválu.

Takto sa mnohí chvália proti Bohu – moja ruka mi pomohla spasiť sa a aj udržala. Povedia si - Boh ma sice spasil, no ja - môj rozum a moja vôľa zohrala kľúčovú roľu, pri mojom spasení a to mi pomohlo sa dostať do neba. Takto sa mnohí chvália proti Bohu! No Boh to odmieta a svojú chválu nikomu nedá. Naopak, žiaden človek si nemôže privlastniť nijakú zásluhu za svoje spasenie.
Naposledy upravil/-a Viktorrealita v 02 Júl 2022, 02:09, upravené celkom 1 krát.

ambassador
Príspevky: 2666
Dátum registrácie: 26 Jan 2016, 18:25
Kontaktovať používateľa:

Re: Bible......?

Neprečítaný príspevok od používateľa ambassador »

Viktorrealita napísal: 29 Jún 2022, 09:21
ambassador napísal: 03 Jan 2022, 16:55 "Ne každé slovo v Bibli je Božím Slovem."
Neviem, čo týmto sleduješ

2Tim 3:16 Každé písmo, vdýchnuté Bohom, je aj užitočné na vynaučovanie, karhanie, naprávanie, na výchovné káznenie v spravedlivosti...

Biblia, ako celok, je práve to Písmo vdýchnuté Bohom a je aj skompletované z Božej moci a to do jednej knihy, ktorá sa volá Biblia.

Ak by som o tom všetkom vedel a aj napriek tomu, by som spochybňoval autoritu Biblie, teda Písmo Biblie, ktoré je vdychnuté Bohom a aj skompletované a zachované až do dnešných dní Božou mocou, tak by som zožal to, čo by som zasieval.

To, že sú tam slová satana, človeka, anjela, je písaná človekom a teda všetky slová v Biblii, nie sú Božím Slovom, predsa neopiera to, že to Písmo Biblie je vdýchnuté Bohom a aj Božou mocou skomletované a uchované.

Keď som napr. autor nejakej knihy, v ktorej sú aj citáty a mená konkrétnych ľudí, ktoré som úmyselne zahrnul do svojej knihy, aby v som s ohľadom aj na tieto citáty vyjadril podstatu toho, čo chcem čitateľovi oznámiť, tak to predsa nemôže popierať moje autorstvo a nikto nemôže namietať, že kvôli týmto citátom nie som autorom.

Biblia, ako celok je Božím Slovom, hoci sú tam výroky satana, človeka, anjelov. Knihy Biblie neboli skompletované do jednej knihy nejakou náhodou a podľa úmyslu človeka, ale úmyslu Boha. Z Božej moci bola skompletovaná a uchovaná tak, aby ukázala charakter Boha a čo všetko Boh učinil pre spásu človeka. No a aby nám Božie slová zapísané v Biblii, boli na zdokonaľovanie a vyučovanie milosťou Božou. Milosť Božia nás vyučuje. Biblia svedčí o tom všetkom, čo Boh povedal a čo činil na slávu a chválu Boha. Celý kontex Písma Biblie, nám zjavuje Lásku Božiu v jeho milosti. Milosť Božia predkladá oživenému a znovuzrodenému srdcu dobrotu a nádheru Boha a všetko zahrňujúcu opateru, aby sa radovalo v Kristu a malo pokoj s vedomím, že je dieťa Božie znovuzrodené a teda oživené Otcom na nebesiach a to do večnosti s ním. Bez tejto istoty svojho postavenia, ako dieťaťa Božieho a teda bez zasľúbenia Božieho, niet v srdci človeka pokoja, ani radosti. To zasľúbenie Božie je zapísané v Biblii. Nové narodenie z Boha sa stane raz a navždy a Boh dáva každému vykúpenému rozumieť zmysel slov v Písme.

V prvé řadě si několikrát přečti můj komentář (já se to snažím tak praktikovat), následně se ho snaž pochopit, zvláště hlavní myšlenku a pak je možné nějak reagovat. Tvůj názor ti nemám v úmyslu brát. Další věc je ta věta vytržená z mého komentáře. Ona má smysl jen v chápání celého komentáře.

ambassador
Príspevky: 2666
Dátum registrácie: 26 Jan 2016, 18:25
Kontaktovať používateľa:

Re: Bible......?

Neprečítaný príspevok od používateľa ambassador »

Jestliže by listy apoštola Pavla neměli inspiraci Duchem Svatým, pak by nebylo možné používat z jeho listů, ani jedno slovo. Což odpůrci ap. Pavla nedodržují. Když jím to pasuje, tak používají vyjádření z jeho listů. Když to nepasuje, tak ho vyřazují. Jak viditelně podivný styl diskuze.

mikim
Príspevky: 1747
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Re: Bible......?

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

Kde je napsáno, že pisatelé NZ a zvláště ap.Pavel byl inspirován duchem Svatým?

ambassador
Príspevky: 2666
Dátum registrácie: 26 Jan 2016, 18:25
Kontaktovať používateľa:

Re: Bible......?

Neprečítaný príspevok od používateľa ambassador »

mikim napísal: 05 Júl 2022, 14:17 Kde je napsáno, že pisatelé NZ a zvláště ap.Pavel byl inspirován duchem Svatým?
Kdybych ti měl odpovědět podle tvého stylu, tak by to bylo takto: A je to tvoje vlákno?
A kde je napsáno, že NZ a ap. Pavel nebyl inspirován Duchem Svatým??
Zajímavé tvrzení o ap. Pavlovi, že je služebník satana.
Podobně je to napsáno v evangeliích. Když si nemohli poradit tak o Ježíši Kristu řekli, že má ďábelství..

Neregistrovaný

Re: Bible......?

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Kde je napsáno, že pisatelé NZ a zvláště ap.Pavel byl inspirován duchem Svatým?
Mikime, lidé, kteří věří v Krista mají dar Ducha svatého. Sk 5:32
A Pavel? Sám Ježíš ho poslal evangelizovat a dostal Ducha svatého (Sk 9:17), Kristus by ho neposlal bez Ducha nést jeho poselství.
Když jsi začal - kde je uvedeno, že pisatelé SZ byli inspirování Duchem svatým?

mikim
Príspevky: 1747
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Re: Bible......?

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

...Když jsi začal - kde je uvedeno, že pisatelé SZ byli inspirování Duchem svatým?

Nenapsal jsem, že pisatelé SZ byli inspirováni Svatým duchem jak zní správný překlad
2 Petr 1:21: "Proroctví totiž nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale Boží lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem svatým."

ambassador
Príspevky: 2666
Dátum registrácie: 26 Jan 2016, 18:25
Kontaktovať používateľa:

Re: Bible......?

Neprečítaný príspevok od používateľa ambassador »

Kdo vnímá, že pisatelé Bible byli inspirováni Duchem Svatým, tak snadněji přijme i skutečnost, že k pochopení podstaty myšlenek pro svou vlastní spásu, potřebuje také působení Ducha Svatého ve svém vlastním životě.

Neregistrovaný

Re: Bible......?

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Nenapsal jsem, že pisatelé SZ byli inspirováni Svatým duchem jak zní správný překlad
2 Petr 1:21: "Proroctví totiž nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale Boží lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem svatým."
Pokud nepřijímáš, že SZ a NZ jsou spojené nádoby, tak to bude těžké.
Každopádně jsi uvedl citaci z NZ o puzení autorů (a nejen nich) SZ, takže se zdá, že autoritu NZ přece jen bereš.

Napísať odpoveď

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 2 neregistrovaní