W. Veith versus M. Pavlík

Rozsiahlejšie články s diskusiou.
Matt

W. Veith versus M. Pavlík

Neprečítaný príspevok od používateľa Matt »

Začiatkom marca (2016) sa v Brne očakáva návšteva kontroverzného rečníka Waltera Veitha. Predseda únie pokladal za potrebné sa k tomu vyjadriť. Aj ja si myslím, že to bolo potrebné. Nie som fanúšik W. Veitha, a som rád, ak zaznejú kvalifikované argumenty proti takémuto spôsobu podávania „pravdy“.
Ale ako som čítal Pavlíkovu „osobnú reflexiu“ zverejnenú v jeho diári na FB, všimol som si tam niekoľko zaujímavých argumentov, ku ktorým by som sa rád vyjadril. Keďže však M. Pavlík je už dobre známy tým, že vymazáva príspevky, ktoré mu nevyhovujú (a obávam sa, že môj príspevok by stihol podobný osud), ušetrím mu prácu a svoj príspevok dávam sem, na Acostym.

Pozrime sa teda na to, čo to vlastne predseda vyčíta W. Veithovi.
(Tučným sú uvedené citáty z práce M. Pavlíka. Celú „osobnú reflexiu“ nájdete v prílohe)

mieša dohromady rady z oblasti výživy s tradičnými adventistickými apokalyptickými výkladmi
Toto „miešanie“ je bežnou metódou kázania pre tých, ktorí kladú dôraz na zdravú výživu. Počúvam to už roky. Úspešné zvládnutie poslednej doby je jeden z hlavných dôvodov, prečo sa zdravo stravovať. Počul som už viacero kázaní, ktoré hovorili o tom, že vegetariáni budú lepšie pripravení na záverečné udalosti. A to ako od bývalého predsedu SZ (JM), tak aj od súčasného (BK). Úvahy boli založené na vhodnom citáte EGW a prepojené s biblickou knihou Zjavenia. Usudzujem z toho, že ide o oficiálny prístup cirkvi k spojenej téme výživy a záverečných udalostí. Čo také nezvyčajné teda káže W. Veith?

okorenenými konšpiračnými teóriami s temným politickým zákulisím
Spomeňte si na známe výroky EGW, napr.
Protestantizmus natiahne svoju ruku cez priepasť, aby sa uchopil ruky rímskej moci ... vtedy si môžeme byť istí, že ... koniec je blízko (5T451)
alebo
Katolicizmus v Starom svete a odpadlý protestantizmus v Novom svete budú spoločne postupovať proti ľuďom, ktorí dodržiavajú všetky Božie prikázania. (GC 617)
Takéto „inšpirované“ výroky sú skvelým základom pre všetky následné konšpiračné teórie. W. Veith hovorí len to isté, čo si adventisti od nepamäti čítajú na modlitebných chvíľkach. Akurát že tam vkladá konkrétne mená a udalosti, tak ako to dnes vidí on. V tom sa možno mýli, možno nie, ale východiskom pre jeho úvahy sú jednoznačne štandardné adventistické zdroje.

Dáva im pocit pripravenosti na nastávajúce hrôzostrašné svetové udalosti. Sú súčasťou Božieho „ostatku“, len oni prežijú, kým ostatní idú slepo do záhuby.
Nerád sa opakujem, ale aj toto je predsa myšlienka, ktorou sa ako adventisti povzbudzujeme k vytrvalosti a vernosti. Lebo kto nebude verný našim zásadám, zahynie:
Čoskoro nastane čas súženia, akého dosiaľ nebolo. Ani najživšia obrazotvornosť si nedokáže predstaviť veľkosť záverečnej skúšky. (GC 622)
Nakoniec bude proti uctievačom pravej soboty vydaný ten najprísnejší trest (GC615)
Sobota sa stane veľkým skúšobným kameňom vernosti, pretože je to zvlášť popieraný bod pravdy. Keď budú ľudia vystavení záverečnej skúške, bude jasne vymedzená hranica medzi tými, ktorí Bohu slúžia a tými, ktorí mu neslúžia. (GC605)
Formálni kresťania, ktorí nastúpia do posledného strašného boja nepripravení, budú v zúfalstve vyznávať svoje hriechy s veľkou úzkosťou, zatiaľ čo satan bude jasať nad ich zármutkom. Ich vyznanie sa svojou podstatou podobá vyznaniu Ezava alebo Judáša. Títo ľudia totiž nariekajú nad následkami svojho prestúpenia, nie však nad samotným hriechom. Necítia pravú ľútosť, zlo sa im nezošklivilo. (GC620)
Presne to, čo akože nesprávne tvrdí W.Veith, sa píše na mnohých miestach v spisoch EGW – záver bude hrôzostrašný, prežijú len verní (t.j. svätitelia soboty a dodržiavatelia zákona), a ostatní zahynú. Vyššie uvedené citáty sú z knihy Veľký spor vekov, ktorá sa na základe rozhodnutia GK má dostať do každej domácnosti na zemeguli. Takže aký problém s názormi W. Veitha? Nehlása len to, čo máme hlásať všetci?

To, akým zosmiešňujúcim spôsobom sa prednášajúci vyjadruje napríklad o katolíckej cirkvi, o jej predstaviteľoch a bohoslužobnej praxi nie je hodné vzdelaného človeka a pripomína sektársku rétoriku. Viesť poslucháčov k tomu, aby svoj život a vieru postavili na nenávisti, ironizovaní a zosmiešňovaní veriacich z iných kresťanských cirkví sektárske skutočne je.
V knihe Veľký spor vekov (GC) sa dá nájsť viacero výrokov na adresu katolíkov, ktoré im zovšeobecňujúco pripisujú formalizmus, podvodné konanie, neochotu sa obrátiť, zákernosť voči inoveriacim a pod.:
Katolicizmus ako náboženský systém nezodpovedá Kristovmu evanjeliu dnes o nič viac než v ktoromkoľvek období svojich dejín. Rímska cirkev má ďalekosiahle plány a premyslené spôsoby správania do ďalekej budúcnosti. Využíva všetky prostriedky na rozšírenie svojho vplyvu a na zveľadenie svojej moci. Usilovne sa pripravuje na rozhodujúci boj o znovunadobudnutie vlády nad svetom, na zavedenie nového prenasledovania i na zničenie všetkého, čo vytvoril protestantizmus.(GC566)
Vonkajšia nádhera (ich obradov), veľkoleposť a obrady, ktoré akoby sa vysmievali túžbam hriešneho srdca, sú len potvrdením vnútornej prevrátenosti. (GC566)
Tvrdenie cirkvi, že má právo odpúšťať hriechy, vedie katolíkov k pocitu, že môžu ďalej hrešiť. Vedie k tomu aj spoveď, bez ktorej sa neudeľuje rozhrešenie.(GC 567)
Rímska cirkev tvrdí, že si ctí kríž. Oslavuje síce symbol Kristovho utrpenia, no v praxi Ukrižovaného zapiera. Symbol kríža dáva na svoje kostoly, oltáre a rúcha. Kríže sú všade. Navonok uctieva a vyvyšuje kríž. Kristovo učenie pochovala pod nános nezmyselných tradícií,
falošných výkladov a prísnych predpisov.
(GC 568)
Rímskokatolícka cirkev spája rôzne pohanské prejavy s kresťanstvom, podobne ako pohanstvo skresľuje Boží charakter a dopúšťa sa aj krutých a desivých činov. (GC 569)
Tieto a podobné výroky našej prorokyne vedú adventistov k veľmi zlým vzťahom voči katolíkom (pohŕdanie, zosmiešňovanie, povyšovanie sa, nepriateľstvo, ...). Je až nežiadúce, aby sa niekto napr. v sobotnej škole o nich vyjadril pozitívne.
Ak sa takto vyjadruje vo svojich prednáškach W. Veith, prečo je to M. Pavlíkovi také divné? Alebo je treba udržiavať pokrytecký prístup, že vo zboroch ohovárame, a navonok sme ich ekumenickí partneri?(viď nedávne správanie M. Pavlíka).
M. Pavlík píše, že je sektárske "viesť poslucháčov k tomu, aby svoj život a vieru postavili na nenávisti, ironizovaní a zosmiešňovaní veriacich z iných kresťanských cirkví". Pýtam sa na základe vyššie uvedených citátov: Kto takto sektársky vedie adventistov? Je to naozaj W. Veith?

dobré úmysly a úprimné pohnútky organizátorov a propagátorov akcie nesmú nahradiť kritický teologický a biblický pohľad na obsah posolstva, ktoré prináša.
Predpokladám, že toto platí aj pre cirkev. Ak by naše učenie podliehalo takému kritickému biblickému pohľadu, po akom volá M. Pavlík, nemuseli by sme riešiť prípady typu W. Veith.

V skutočnosti nemajú jeho „fakty“ oporu v serióznych zdrojoch
Ak „fakty“ W. Veitha nemajú oporu v serióznych zdrojoch, a ukázali sme si, že hlása len to, čo je bežné v CASD, tak ako to je potom s tou oporou ... ?

Záverom: Áno, plne súhlasím s tým, že W. Veith „tým vytvára aj určitý obraz o cirkvi samotnej“. Ale pýtam sa, odkiaľ má tento obraz? Prináša niečo nové, pre nás doteraz neznáme? Nie. On len opakuje to, čo je oficiálnym učením cirkvi. Možno to podáva viac vyhranene, než sme zvyknutí, pretože mu to pripadá dôležité.
Vyššie uvedenými poznámkami a odkazmi som chcel ukázať, že to, čo sa nám na názoroch W. Veitha nepáči, je len to, čo sme ho ako cirkev naučili sami, napr. v rámci vyučovania na krst, alebo v sobotnej škole, v kázaniach, v publikáciách ...
V našich zboroch sa s podobnými názormi bežne stretávame, a vtedy sa považujú za piliere vierouky, za naše špecifiká, na ktoré sme hrdí, a s ktorými musíme oboznámiť všetkých okolo nás. Ale ak to povie niekto iný, zrazu sa oficiálni predstavitelia od toho dištancujú.

Pravdupovediac, čakal som od predsedu trochu faktickejšiu argumentáciu. Aby čitateľovi bolo jasné, čo je biblické učenie a čo nie, v čom sa W. Veith mýli a v čom napríklad nie. Nič také pádne ale M. Pavlík neuvádza. Svoju argumentáciu postavil skôr na ironizovaní, zosmiešňovaní a všeobecných moralizujúcich rečiach. Na druhej strane, rozumiem, že asi sa to biblicky vyargumentovať ani nedá. Pretože ak by sa také biblické argumenty našli, z veľkou pravdepodobnosťou by sa dali použiť aj proti väčšine našich špecifických vieroučných bodov. Pretože tieto body nie sú postavené ani tak na Biblii, ako na vybraných citátoch EGW. Ale na tom už predseda záujem nemá.
Prílohy
Veith-v-Brne-kratka-osobna-reflexia.pdf
(335.55 KiB) 201 stiahnutí

Petr
Príspevky: 95
Dátum registrácie: 19 Dec 2015, 08:27
Kontaktovať používateľa:

Re: W. Veith versus M. Pavlík

Neprečítaný príspevok od používateľa Petr »

Matt napísal:Začiatkom marca (2016) sa v Brne očakáva návšteva kontroverzného rečníka Waltera Veitha. Predseda únie pokladal za potrebné sa k tomu vyjadriť. Aj ja si myslím, že to bolo potrebné. Nie som fanúšik W. Veitha, a som rád, ak zaznejú kvalifikované argumenty proti takémuto spôsobu podávania „pravdy“.
Ale ako som čítal Pavlíkovu „osobnú reflexiu“ zverejnenú v jeho diári na FB, všimol som si tam niekoľko zaujímavých argumentov, ku ktorým by som sa rád vyjadril. Keďže však M. Pavlík je už dobre známy tým, že vymazáva príspevky, ktoré mu nevyhovujú (a obávam sa, že môj príspevok by stihol podobný osud), ušetrím mu prácu a svoj príspevok dávam sem, na Acostym.

Pozrime sa teda na to, čo to vlastne predseda vyčíta W. Veithovi.
(Tučným sú uvedené citáty z práce M. Pavlíka. Celú „osobnú reflexiu“ nájdete v prílohe)

mieša dohromady rady z oblasti výživy s tradičnými adventistickými apokalyptickými výkladmi
Toto „miešanie“ je bežnou metódou kázania pre tých, ktorí kladú dôraz na zdravú výživu. Počúvam to už roky. Úspešné zvládnutie poslednej doby je jeden z hlavných dôvodov, prečo sa zdravo stravovať. Počul som už viacero kázaní, ktoré hovorili o tom, že vegetariáni budú lepšie pripravení na záverečné udalosti. A to ako od bývalého predsedu SZ (JM), tak aj od súčasného (BK). Úvahy boli založené na vhodnom citáte EGW a prepojené s biblickou knihou Zjavenia. Usudzujem z toho, že ide o oficiálny prístup cirkvi k spojenej téme výživy a záverečných udalostí. Čo také nezvyčajné teda káže W. Veith?

okorenenými konšpiračnými teóriami s temným politickým zákulisím
Spomeňte si na známe výroky EGW, napr.
Protestantizmus natiahne svoju ruku cez priepasť, aby sa uchopil ruky rímskej moci ... vtedy si môžeme byť istí, že ... koniec je blízko (5T451)
alebo
Katolicizmus v Starom svete a odpadlý protestantizmus v Novom svete budú spoločne postupovať proti ľuďom, ktorí dodržiavajú všetky Božie prikázania. (GC 617)
Takéto „inšpirované“ výroky sú skvelým základom pre všetky následné konšpiračné teórie. W. Veith hovorí len to isté, čo si adventisti od nepamäti čítajú na modlitebných chvíľkach. Akurát že tam vkladá konkrétne mená a udalosti, tak ako to dnes vidí on. V tom sa možno mýli, možno nie, ale východiskom pre jeho úvahy sú jednoznačne štandardné adventistické zdroje.

Dáva im pocit pripravenosti na nastávajúce hrôzostrašné svetové udalosti. Sú súčasťou Božieho „ostatku“, len oni prežijú, kým ostatní idú slepo do záhuby.
Nerád sa opakujem, ale aj toto je predsa myšlienka, ktorou sa ako adventisti povzbudzujeme k vytrvalosti a vernosti. Lebo kto nebude verný našim zásadám, zahynie:
Čoskoro nastane čas súženia, akého dosiaľ nebolo. Ani najživšia obrazotvornosť si nedokáže predstaviť veľkosť záverečnej skúšky. (GC 622)
Nakoniec bude proti uctievačom pravej soboty vydaný ten najprísnejší trest (GC615)
Sobota sa stane veľkým skúšobným kameňom vernosti, pretože je to zvlášť popieraný bod pravdy. Keď budú ľudia vystavení záverečnej skúške, bude jasne vymedzená hranica medzi tými, ktorí Bohu slúžia a tými, ktorí mu neslúžia. (GC605)
Formálni kresťania, ktorí nastúpia do posledného strašného boja nepripravení, budú v zúfalstve vyznávať svoje hriechy s veľkou úzkosťou, zatiaľ čo satan bude jasať nad ich zármutkom. Ich vyznanie sa svojou podstatou podobá vyznaniu Ezava alebo Judáša. Títo ľudia totiž nariekajú nad následkami svojho prestúpenia, nie však nad samotným hriechom. Necítia pravú ľútosť, zlo sa im nezošklivilo. (GC620)
Presne to, čo akože nesprávne tvrdí W.Veith, sa píše na mnohých miestach v spisoch EGW – záver bude hrôzostrašný, prežijú len verní (t.j. svätitelia soboty a dodržiavatelia zákona), a ostatní zahynú. Vyššie uvedené citáty sú z knihy Veľký spor vekov, ktorá sa na základe rozhodnutia GK má dostať do každej domácnosti na zemeguli. Takže aký problém s názormi W. Veitha? Nehlása len to, čo máme hlásať všetci?

To, akým zosmiešňujúcim spôsobom sa prednášajúci vyjadruje napríklad o katolíckej cirkvi, o jej predstaviteľoch a bohoslužobnej praxi nie je hodné vzdelaného človeka a pripomína sektársku rétoriku. Viesť poslucháčov k tomu, aby svoj život a vieru postavili na nenávisti, ironizovaní a zosmiešňovaní veriacich z iných kresťanských cirkví sektárske skutočne je.
V knihe Veľký spor vekov (GC) sa dá nájsť viacero výrokov na adresu katolíkov, ktoré im zovšeobecňujúco pripisujú formalizmus, podvodné konanie, neochotu sa obrátiť, zákernosť voči inoveriacim a pod.:
Katolicizmus ako náboženský systém nezodpovedá Kristovmu evanjeliu dnes o nič viac než v ktoromkoľvek období svojich dejín. Rímska cirkev má ďalekosiahle plány a premyslené spôsoby správania do ďalekej budúcnosti. Využíva všetky prostriedky na rozšírenie svojho vplyvu a na zveľadenie svojej moci. Usilovne sa pripravuje na rozhodujúci boj o znovunadobudnutie vlády nad svetom, na zavedenie nového prenasledovania i na zničenie všetkého, čo vytvoril protestantizmus.(GC566)
Vonkajšia nádhera (ich obradov), veľkoleposť a obrady, ktoré akoby sa vysmievali túžbam hriešneho srdca, sú len potvrdením vnútornej prevrátenosti. (GC566)
Tvrdenie cirkvi, že má právo odpúšťať hriechy, vedie katolíkov k pocitu, že môžu ďalej hrešiť. Vedie k tomu aj spoveď, bez ktorej sa neudeľuje rozhrešenie.(GC 567)
Rímska cirkev tvrdí, že si ctí kríž. Oslavuje síce symbol Kristovho utrpenia, no v praxi Ukrižovaného zapiera. Symbol kríža dáva na svoje kostoly, oltáre a rúcha. Kríže sú všade. Navonok uctieva a vyvyšuje kríž. Kristovo učenie pochovala pod nános nezmyselných tradícií,
falošných výkladov a prísnych predpisov.
(GC 568)
Rímskokatolícka cirkev spája rôzne pohanské prejavy s kresťanstvom, podobne ako pohanstvo skresľuje Boží charakter a dopúšťa sa aj krutých a desivých činov. (GC 569)
Tieto a podobné výroky našej prorokyne vedú adventistov k veľmi zlým vzťahom voči katolíkom (pohŕdanie, zosmiešňovanie, povyšovanie sa, nepriateľstvo, ...). Je až nežiadúce, aby sa niekto napr. v sobotnej škole o nich vyjadril pozitívne.
Ak sa takto vyjadruje vo svojich prednáškach W. Veith, prečo je to M. Pavlíkovi také divné? Alebo je treba udržiavať pokrytecký prístup, že vo zboroch ohovárame, a navonok sme ich ekumenickí partneri?(viď nedávne správanie M. Pavlíka).
M. Pavlík píše, že je sektárske "viesť poslucháčov k tomu, aby svoj život a vieru postavili na nenávisti, ironizovaní a zosmiešňovaní veriacich z iných kresťanských cirkví". Pýtam sa na základe vyššie uvedených citátov: Kto takto sektársky vedie adventistov? Je to naozaj W. Veith?

dobré úmysly a úprimné pohnútky organizátorov a propagátorov akcie nesmú nahradiť kritický teologický a biblický pohľad na obsah posolstva, ktoré prináša.
Predpokladám, že toto platí aj pre cirkev. Ak by naše učenie podliehalo takému kritickému biblickému pohľadu, po akom volá M. Pavlík, nemuseli by sme riešiť prípady typu W. Veith.

V skutočnosti nemajú jeho „fakty“ oporu v serióznych zdrojoch
Ak „fakty“ W. Veitha nemajú oporu v serióznych zdrojoch, a ukázali sme si, že hlása len to, čo je bežné v CASD, tak ako to je potom s tou oporou ... ?

Záverom: Áno, plne súhlasím s tým, že W. Veith „tým vytvára aj určitý obraz o cirkvi samotnej“. Ale pýtam sa, odkiaľ má tento obraz? Prináša niečo nové, pre nás doteraz neznáme? Nie. On len opakuje to, čo je oficiálnym učením cirkvi. Možno to podáva viac vyhranene, než sme zvyknutí, pretože mu to pripadá dôležité.
Vyššie uvedenými poznámkami a odkazmi som chcel ukázať, že to, čo sa nám na názoroch W. Veitha nepáči, je len to, čo sme ho ako cirkev naučili sami, napr. v rámci vyučovania na krst, alebo v sobotnej škole, v kázaniach, v publikáciách ...
V našich zboroch sa s podobnými názormi bežne stretávame, a vtedy sa považujú za piliere vierouky, za naše špecifiká, na ktoré sme hrdí, a s ktorými musíme oboznámiť všetkých okolo nás. Ale ak to povie niekto iný, zrazu sa oficiálni predstavitelia od toho dištancujú.

Pravdupovediac, čakal som od predsedu trochu faktickejšiu argumentáciu. Aby čitateľovi bolo jasné, čo je biblické učenie a čo nie, v čom sa W. Veith mýli a v čom napríklad nie. Nič také pádne ale M. Pavlík neuvádza. Svoju argumentáciu postavil skôr na ironizovaní, zosmiešňovaní a všeobecných moralizujúcich rečiach. Na druhej strane, rozumiem, že asi sa to biblicky vyargumentovať ani nedá. Pretože ak by sa také biblické argumenty našli, z veľkou pravdepodobnosťou by sa dali použiť aj proti väčšine našich špecifických vieroučných bodov. Pretože tieto body nie sú postavené ani tak na Biblii, ako na vybraných citátoch EGW. Ale na tom už predseda záujem nemá.

Jen by jsem chtěl napsat,že není pravda,že M.Pavlík maže příspěvky,které mu nevyhovují na svém blogu.Zveřejnil i kritické příspěvky od lidí,kteří z adventismu odešli,přesto že to věděl.To že je pod tlakem i jeho blog je v adventismu celkem jasné.
K osobě W. Veitha si myslím,že nestojí za to se vyjadřovat.Pokud je hnacím motorem v CASD konspirace a lidi baví vzrušo a ne evangelium-určitě to od této osoby dostanou.Nicméně nemyslím si,že útočení,xenofobie a antisemitismus je zrovna ono "trojanadělské poselství".
Také by stálo za to porovnat výroky W.Veitha o posledním papeži,který z adventismem zatočí,ale ejhle...on už není papežem.
Obdivuji jeho"překabátění" z hlavního útoku na katolické spoluvěřící na problém islámu.Tam se musel hodně zapotit,neb zdroje od EGW mlčí.Opravdu tento Däniken adventismu ztratil již před lety mezi odborníky,teology,historiky,archeology svůj kredit.
Není také pravdou,že M.Pavlík nedoložil v kterých oblastech přednášející lže.A co třeba toto:
http://mpavlik.casd.cz/wp-content/uploa ... CLOVEK.pdf
Když už ani toto nepomůže-schválně pozorujte,jaké ovoce nosí lidé na jeho"poselství" napojení,jaké fundamentalistické zlo to dělá ve sborech.
Domnívám se že ani nepomůže distanc od některých členů ČS CASD a prohlášení,že CASD Amazing,která toto vše financuje nemá nic společného z CASD. Vždy tato společnost v církvi využívala prezentaci ofic.webů církve,sborů a čestného zastoupení na GK.
Přiznejme si to.Tato společnost a W.Veith "pouze věrně"prezentují a produkují to co EGW nastolila a to je ten průšvih.
Koneckonců i jednu z jejich nejtrapnějších knížek, vůdčí lidé z GK a okolí svými recenzemi svého času pochválili(str-7-10.)
http://www.znamenicasu.cz/files/19-25-p ... promis.pdf

Tomáš Plechatý

Re: W. Veith versus M. Pavlík

Neprečítaný príspevok od používateľa Tomáš Plechatý »

Církev a lidé nejsou černobílí.

Jako dospívající jsem se díky svému dědovi sytil spoustou přednášek W.Veitha, protože ten je měl z němčiny na VHS osobně předabované.
Hltal jsem to všechno a věřil tomu. O zednářích, o potopě, o tajných společnostech, o šelmě, o cizím ohni charismatiků atd.
Byl jsem na jeho přednáškách v Kladně, i později pod Maranathou v Praze. Ty přednášky z Prahy před rokem 2000 jsem is naposlouchal jako mp3.

Později jsem se nejvíce zasekl při jeho výkladu 1 korintským 14 kapitole, kde naprosto překrucuje text písma, aby dokázal, že jakékoliv,,andělské" jazyky jsou z ďábla a že vždy musí být srozumitelné a k užitku všem. (Kniha na Pravdě Záleží)

Když jsem časem začal vnímat spoustu rozporů mezi biblí a učením adventismu, musel jsem uznat, že W.Veith se drží učení CASD v jeho radikální verzi s častými citacemi EGW.

Proč jsem ale napsal, že to není černobílé?

Protože v jeho přednáškách jsou i dobré věci. Jeho přednášky o biblické potopě jsou pěkně propracované. Také přednáška o genetice a pravděpodobnosti genetické evoluce je myslím skvělá. (myslím že v cyklu ,,kde jsme ztratili křídla" od Maranathy)

A konečně k těm konspiračním teoriím.

Zde si myslím, že ČS unie CASD vylévá dítě i s vaničkou. Samozřejmě, že vidět šelmu a odpadlý babylón ve všech ostatních církvích je nesmyslně ,,exkluzivní".

Na druhou stranu představa, že ďábel, který je na zemi přes 5000 let, nasbíral zkušenosti jak se lidé chovají a mnohokrát v historii mu někdo sloužil (Kenánské kulty, Herodes, Balám, Egyptší kouzelníciú, dnes nic nedělá je pro mne naivní.

Tím spíše, že lze dnes na světě dohledat spousty knih, nebo online článků, kde jsou svědectví lidí, kteří sloužili Satanu, jako okultisté, nebo čarodějnictví, a jejich zkušenosti, jak infiltrovali sbory, jak ty živé sbory sváděli a likvidovali.

Sám CASD kazatel mého sboru nám vyprávěl zkušenost, jak po revoluci na druhém konci ruska nalezli v hospodě se spoustou holek okolo něj člověka, který byl dlouhou dobu za totality kazatelem někde v Západní části Ruska, nebo Ukrajiny. Vysmál se jim, že byl agent KGB a prostě měl jen za úkol se infiltrovat a předstírat, že je jako oni. Přitom křtil, kázal, vyučoval, modlil se atd.

Říkal nám jaký to pro ně byl šok.

Existují i další spolky, které mají vlastní plán o který usilují po mnohé generace. (Bankéřské rodiny například.)

Já sám jsem na VŠ měl prezentaci o vlivu na makroekonomické souvislosti o tajných společenstvích a vybral jsem organizaci ,,ŘÍMSKÝ KLUB"
Protože jeho agenda je veřejná a lze dohledat na jejich vlastních webových stránkách a publikacích, které vydávají v ANJ.

Tento klub usiluje o světovou jednotnou vládu skrze kterou bude řídit lidstvo k trvale udržitelnému rozvoji. K tomu abychom nevyčerpávali planetární zdroje příliš rychle odhadl, že světu prospěje snížení populace asi na 400-500 milionů obyvatel (nejkonzervativnější odhad mluví až o 150milionech).
Zároveň ve svých knihách uvádí, jakým způsobem toho lze dosáhnout - přidáváním populaci něco do jídla, nebo do pitné vody, vedlejší účinky vakcín, nebo vypouštění látek do ovzduší za účelem snížení plodnosti.
Také mluví o způsobech jakým lidi motivovat, aby chtěli mít světovou vládu - vytvořením umělého nepřitele - globálních hrozeb. Například globáním oteplováním, nebo ozónovými dírami.

Tato jejich díla byla publikována již více než před 30 lety!

Mezi jejich členy jsou prezidenti současní, či bývalí, tajemníci OSN, předsedové evropské rady, bankéři, vědci. Lze si najít jejich jména.

Mimochodem čestným členem a zákládajícím členem české pobočky byl po revoluci Václav Havel, stránky sami popisují jak ho oslovili a nabídli mu to. Ve většině životopisů Václava Havla se však jeho členství v tomto spolku neuvádělo.

Proto mi přijde kvůli extrémním pohledům W.Veitha na výklad bible nerozumné zcela zavrhovat existenci tajných spolků, byť to není rozhodně centrem evangelia. (Zavrhovat, jako například příspěvek Michala Balcara o konspiračních teoriích jako obecně chybném konstruktu na teologické konferenci na téma Extrémismus v roce 2012)

2. Tesalonickým 2, 7 Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání.
Skutky apoštolů 20, 29 Vím, že po mém odchodu přijdou mezi vás draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo.

ambassador
Príspevky: 2615
Dátum registrácie: 26 Jan 2016, 18:25
Kontaktovať používateľa:

Re: W. Veith versus M. Pavlík

Neprečítaný príspevok od používateľa ambassador »

Nejlépe by udělal pro církev, kdyby se držel přece jen oboru biologie. Vše vykonají vždy příznivci a fandové.

John 3:16
Príspevky: 267
Dátum registrácie: 28 Dec 2015, 18:54
Kontaktovať používateľa:

Re: W. Veith versus M. Pavlík

Neprečítaný príspevok od používateľa John 3:16 »

Nemáte niekto nejaké info ako prebiehali posledné prednášky p.Veitha? M. Pavlík rozvíril hladinu otvorenou kritikou tejto tzv. konšpiračnej evanjelizácie a môžeme vidieť na sociálnych sieťach reakcie priaznivcov a odporcov Veitha, ako stoja názorovo proti sebe.

Karel
Príspevky: 95
Dátum registrácie: 11 Jan 2016, 19:46
Zbor: kdysi Havirov Sucha
Kontaktovať používateľa:

Re: W. Veith versus M. Pavlík

Neprečítaný príspevok od používateľa Karel »

Matt napísal:Keďže však M. Pavlík je už dobre známy tým, že vymazáva príspevky, ktoré mu nevyhovujú (a obávam sa, že môj príspevok by stihol podobný osud), ušetrím mu prácu a svoj príspevok dávam sem, na Acostym.
Já jsem na "Otevřený" diář Mikuláše Pavlíka napsal dva příspěvky a oba mi smazal a s nimi celé vlákno. Pravda že jsem si servítky nebral a adventisté v nich nevypadali pěkně. Podle mě ale byly velmi k tématu.

Nicméně si myslím že na svých stránkách si může psát a mazat co chce.

Tomáš Plechatý

Re: W. Veith versus M. Pavlík

Neprečítaný príspevok od používateľa Tomáš Plechatý »

Já jsem na blog Mikuláše Pavlíka přispěl za asi 4 roky minimálně 30 příspěvků. Nebyly všechny pochvalné. Nebyl mi smazán ani jeden.
Může jít také o slušnost vyjadřování, proč některé neprojdou.

Bratra Mikuláše Pavlíka znám i jako svého učitele 2 roky z teologického semináře. Je to dobrý člověk, který se snaží sloužit Bohu a svou funkci zastávat podle dobrého svědomí, ale je si vědom různých názorových proudů v církvi i obrazu církve u ostatních církví a nechce církev poškodit a rozdělit.

I když ne vždy souhlasím s jeho názorem, nebo rozhodnutím, vážím si ho jako člověka, jako učitele teologie i jako křesťana.

tovog
Príspevky: 2
Dátum registrácie: 14 Jan 2015, 10:01
Kontaktovať používateľa:

Re: W. Veith versus M. Pavlík

Neprečítaný príspevok od používateľa tovog »

M. Pavlík příspěvky na svém blogu nemaže, ale on je tam prostě nepustí ze vstupního formuláře, pokud se mu nelíbí. Napsal jsem tam, M.P. mi odpověděl (trochu obecně a trochu odklonil myšlenku), napsal jsem mu znovu a to už se tam neobjevilo. Když si tu stránku na svém počítači otevřu, svůj příspěvek tam vidím (jako žádost), ale druzí ne, tak pozor na to.
Tomáš Plechatý: Jestli Tě M. Pavlík osobně zná a dokonce měl možnost Tě 2 roky vychovávat, pak Tvoje příspěvky na svůj blog pustí, logicky.

Jinak ale jsem velmi zklamán, kolik je v naší církvi nepřátelů Waltera Veitha, kterého si Bůh evidentně vychoval k obrovskému úkolu a díky kterému tisíce lidí po celém světě poznalo (i v ČR, osobně znám 2) a přijalo spásonosnou přítomnou pravdu pro poslední dobu. Ta pravda není úplně jednoduchá. Boj mezi Bohem, který nás chce spasit, a Satanem, který chce opak a kterému slouží vlivní lidé planety, vědci, lékaři, různé spolky, církve... je drsný a nepřehledný. Kdo to neprohlédne, neví, komu slouží.
Osobně považuji člověka, který má neodolatelnou potřebu označovat někoho za konspirátora (a není ochoten se poprat s tím, co hlásá), za toho, kdo Bohu neslouží. Stejnou nedůvěru mám k věřícím, kteří nejsou schopni popsat cestu, po které je Bůh vedl k obrácení. Obrácených je málo.
https://www.youtube.com/watch?v=6MCbcMqQQ4c

Osobně si myslím, že kdyby si Bůh někoho dnes zvolil za proroka (Veith k tomu má blízko) podobně jako EGW v době vzniku církve, že by ho nikdo nepřijal. Asi toto je důvod, že EGW je poslední a nadčasová. Stejně ty nadčasové informace jsou dnes blokovány a knihy nevydávány.

Lída Rohalová
Príspevky: 911
Dátum registrácie: 10 Jan 2017, 10:40
Kontaktovať používateľa:

Re: W. Veith versus M. Pavlík

Neprečítaný príspevok od používateľa Lída Rohalová »

Tovog:

Mikuláše Pavlíka znám osobně a nepřestala jsem si ho vážit ani po odchodu z církve, ač nemusíme mít na vše stejné názory.

Na Diáři byly pravidelně uveřejňovány nejen příspěvky "odpůrců" E.G.W. či W. Veitha, ale i příspěvky "zastánců" E.G.W. či W. Veitha.

Pokud M. Pavlík někdy něco neuveřejnil, bylo to jeho právo.

Navíc si vážím toho, že tento předseda církve byl ochoten psát na Diář i své osobní názory pod svým jménem. Riskoval mnohem víc než "běžný člen".

Kritické názory na Mikuláše Pavlíka (či jakoukoliv jinou konkrétní osobu) beru vážně jen tehdy, pokud kritik vyjde z "bezpečí" anonymity a zviditelní se svým jménem. V tomto případě to totiž pro mě znamená, že si za svým názorem stojí a že dává kritizovanému šanci, aby se konkrétně a účinně bránil.

Tomáš Plechatýý

Re: W. Veith versus M. Pavlík

Neprečítaný príspevok od používateľa Tomáš Plechatýý »

Jinak ale jsem velmi zklamán, kolik je v naší církvi nepřátelů Waltera Veitha, kterého si Bůh evidentně vychoval k obrovskému úkolu a díky kterému tisíce lidí po celém světě poznalo (i v ČR, osobně znám 2) a přijalo spásonosnou přítomnou pravdu pro poslední dobu. Ta pravda není úplně jednoduchá. Boj mezi Bohem, který nás chce spasit, a Satanem, který chce opak a kterému slouží vlivní lidé planety, vědci, lékaři, různé spolky, církve... je drsný a nepřehledný. Kdo to neprohlédne, neví, komu slouží.
Osobně považuji člověka, který má neodolatelnou potřebu označovat někoho za konspirátora (a není ochoten se poprat s tím, co hlásá), za toho, kdo Bohu neslouží. Stejnou nedůvěru mám k věřícím, kteří nejsou schopni popsat cestu, po které je Bůh vedl k obrácení. Obrácených je málo.
https://www.youtube.com/watch?v=6MCbcMqQQ4c

Osobně si myslím, že kdyby si Bůh někoho dnes zvolil za proroka (Veith k tomu má blízko) podobně jako EGW v době vzniku církve, že by ho nikdo nepřijal. Asi toto je důvod, že EGW je poslední a nadčasová. Stejně ty nadčasové informace jsou dnes blokovány a knihy nevydávány.
Byla doba, kdy jsem si myslel o Veithovi i EGW to samé. V nečem to byla krásná doba - všechno bylo jednodušší, hned jsem tehdy věděl podle pár otázek, jestli ,,ten člověk slouží Bohu, nebo šelmě" jen na základě příslušnosti k církvi, nebo jednoho dvou výroků a názorů.

Ale byla to jen iluze a snaha mít svět a jeho dění v hlavě pod kontrolou a zaškatulkované.
Rozhodně neberu Walteru Veithovi jeho osobní zkušenost s vyvedením z evolucionismu a osobní zkušenosti s Bohem.


Dnes vím, že EGW nebyla Bohem zvolená prorokyně, nebyla poslední a není nadčasová. Stejně tak dnes vím, že Walter Veith nedostal od Boha obrovský úkol - spásonosnou přítomnou pravdu pro poslední dobu.

Bůh je ještě lepší než si myslíme a lidé jsou barevnější než jsem si myslel. Jo a bílý jednorožec neexistuje (čti dokonalá církev ostatků, nebo alespoň jedna správná církev ostatků). Je to osvobozující se s tím smířit.

Píšeš
,,Kdo to neprohlédne, neví, komu slouží." ani to tak není ve 100%.
Na druhou stranu jsem přesvědčený, že kdyby dnes lidé věděli, jací opravdu byli zakladatelé adventismu, čemu věřili a jak se k sobě chovali, také by se zarazili možná opravdu přehodnotili svou víru a oddanost tomuto -ismu.

Napísať odpoveď

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 4 neregistrovaní