Víra versus věda

Rozsiahlejšie články s diskusiou.
ambassador
Príspevky: 2620
Dátum registrácie: 26 Jan 2016, 18:25
Kontaktovať používateľa:

Re: Víra versus věda

Neprečítaný príspevok od používateľa ambassador »

Pokud křesťanům nedojde, že Bible neobsahuje jen Boží výroky, pak se nikam v rozhovorech nedostaneme. Pro Bibli jsou v dnešní mluvě používané různé názvy, které vedou do omylů. Já si vážím Bible, učím se rozpoznávat Boží výroky od ostatního a to my umožňuje šířeji vnímat i vědecké objevy. Některé křesťanské skupiny používají jen ty objevy, které jim pasují do kontextu, že Bible je doslovně celá Božím slovem. K podobným, ale odlišným závěrům může vést ustálený název Starý a Nový zákon. Každý název může být kontraproduktivní a rozdělující křesťany.

Neregistrovaný

Re: Víra versus věda

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Pokud křesťanům nedojde, že Bible neobsahuje jen Boží výroky, pak se nikam v rozhovorech nedostaneme. Pro Bibli jsou v dnešní mluvě používané různé názvy, které vedou do omylů. Já si vážím Bible, učím se rozpoznávat Boží výroky od ostatního a to my umožňuje šířeji vnímat i vědecké objevy. Některé křesťanské skupiny používají jen ty objevy, které jim pasují do kontextu, že Bible je doslovně celá Božím slovem. K podobným, ale odlišným závěrům může vést ustálený název Starý a Nový zákon. Každý název může být kontraproduktivní a rozdělující křesťany.
A kdo tvrdí, kteří křesťané, že bible obsahuje jen Boží výroky? Bible třeba zaznamenává řeč satana, na mnoha místech je výrok "promluvil Hospodin". Zvláště v Genesis při stvoření jsou výroky Boží zcela zřetelné. Zemi a život na ní stvořil Hospodin, během krátké doby několika dnů a vše bylo velmi dobré.
Že některé křesťanské skupiny používají jen to, co se mi hodí, je možné. Neuvedl jsi ale žádný příklad ani skupin a ani objevů, takže to beru pouze jako Tvůj názor.
Je docela možné, že Tvou kritizované skupiny to dělají správně, když se snaží nad objevy přemýšlet a zharmonizovat s biblickou výpovědí.
Bible je Božím slovem, je divné, že to zpochybňuješ, to neznamená, že jí Bůh nadiktoval nebo že obsahuje pouze slova Hospodina. Je v ní to, co je potřebné.
Mělo by Ti to jako člověku, který se hlásí ke křesťanství, dojít.

ambassador
Príspevky: 2620
Dátum registrácie: 26 Jan 2016, 18:25
Kontaktovať používateľa:

Re: Víra versus věda

Neprečítaný príspevok od používateľa ambassador »

V 1 kapitole Genesi není přímá Hospodinova řeč, protože je to hymnus a jsou to slova vypravěče nebo spíše skladatele. Nikdy se nevyjadřuji tak, že v Bibli je něco nepotřebného. V Bibli je více toho čemu nerozumíme. Podstatné je porozumět Boží nabídce záchrany skrze Krista, bez tohoto základního pochopení a přejetí se stává Bible pro některé jedince jen obyčejnou knihou. Překvapuje mě, jak někteří jedinci používají věty v nichž konstatují nebo se vymezují vůči jiným názorům: "Ty tomu nerozumíš. Špatně tomu rozumíš. Špatně čteš, Jsi na scestí.. A podobně cílící závěry na osoby s opačným pohledem. Evokuje to ve mě u takto argumentujících jedinců: "Kdo nemyslí jako já, tak je nepřítel Boží a církve." V dějinách se to objevovalo dost často. Setkáváte se s takovými bojovníky za "pravdu" i v dnešní době?

"Věda je v dnešní zběsilé době oázou věrohodnosti. Stejně se ale stává, že se objeví výzkum, kterému se zdráháte uvěřit, kontrolujete, kde byl publikován a někdy i pochybujete o příčetnosti autorů." Myšlenka je sdílená z vědeckého webu a následně pomoci několika slov upravena.

Neregistrovaný

Re: Víra versus věda

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

V 1 kapitole Genesi není přímá Hospodinova řeč, protože je to hymnus a jsou to slova vypravěče nebo spíše skladatele.
Opravdu tam není přímá Boží řeč? A co toto:
I řekl Bůh: „Buď světlo!“
I řekl Bůh: „Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!“
I řekl Bůh: „Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš!“
Podstatné je porozumět Boží nabídce záchrany skrze Krista, bez tohoto základního pochopení a přejetí se stává Bible pro některé jedince jen obyčejnou knihou.
Víra se rodí z slyšení (čtení) Božího slova, pak teprve člověk může porozumět záchraně skrze Krista. Nelze to obrátit-tedy nejdříve porozumět Boží nabídce záchrany a pak začít věřit bibli. Důvěra postupně roste, myslím, že jsi to otočil.
Překvapuje mě, jak někteří jedinci používají věty v nichž konstatují nebo se vymezují vůči jiným názorům: "Ty tomu nerozumíš. Špatně tomu rozumíš. Špatně čteš, Jsi na scestí.. A podobně cílící závěry na osoby s opačným pohledem. Evokuje to ve mě u takto argumentujících jedinců: "Kdo nemyslí jako já, tak je nepřítel Boží a církve." V dějinách se to objevovalo dost často. Setkáváte se s takovými bojovníky za "pravdu" i v dnešní době?
Pokud někdo tvrdí něco, co bible vyvrací a popírá, tak tomu špatně rozumí. Někteří se zde snaží dehonestovat Písmo, zesměšnit, většinou to zřejmě nejsou křesťané. Je to podobné jako s válkou na Ukrajině-jsou to dezinformátoři, nepřekvapuje tedy jejich přítomnost i zde. jsou to stoupenci jiných evangelií nebo přímo cizích kultů. Někteří se to z počátku snažili schovat a tvářili se jako věřící v bibli, ale po čase to stejně vylezlo na povrch, že věří něčemu jinému.Jsou pak usvědčeni z nepravdy, skutečně špatně text čtou, neznají souvislosti, vybírají si to, co se jim hodí. Porozumět Písmu dává Boží duch a tito lidé nemohou bez pomoci Ducha pochopit bibli. Je to takové Boží opatření. Člověk prostě nemá na to Bohem manipulovat a ani jeho slovem, ale pokud se Bohu poddá, Bůh mu dá porozumění.
"Věda je v dnešní zběsilé době oázou věrohodnosti. Stejně se ale stává, že se objeví výzkum, kterému se zdráháte uvěřit, kontrolujete, kde byl publikován a někdy i pochybujete o příčetnosti autorů."
Domnívám se, že máš o vědě chybné představy a očekáváš od ní, co Ti nemůže dát. Věda je stav informací, jak vědci chápou svět a jeho procesy dnes. Není zárukou, že v blízké i vzdálené budoucnosti se tyto pohledy nezmění. Mezi vědci je to stejné, jako mezi ostatními lidmi-jsou zde nepoctivci, hledající, pochybovači, seriózní, kariéristi atd. Vědci nejsou morální veličinou a někteří skutečně asi příčetní nejsou. Já mám rád výdobytky vědy, jezdím v autě a mám PC. Nevěřím ale informacím, které jsou v zjevném rozporu s Písmem a hledám, zda se věci nedají vysvětlit jinak. A ukazuje se, že často se skutečně nalezne jiné vysvětlení.
Na závěr-lidé mají svobodu věřit si vlastně čemu chtějí. Bůh nabízí pravdu v jeho Slově a spásu v Kristu. Svoje poznání by měl člověk kultivovat, tedy při poznání pravdivějšího by měl opustit chybné postoje. Je to velmi těžké, ale ne nemožné. Bůh před úctou k jiným bohům varuje, je to zničující cesta. Snad tyto diskuze alespoň někoho přivedou k Hospodinu, jeho lásce a pravdě.

ambassador
Príspevky: 2620
Dátum registrácie: 26 Jan 2016, 18:25
Kontaktovať používateľa:

Re: Víra versus věda

Neprečítaný príspevok od používateľa ambassador »

Jezuité v novodobých dějinách křesťanství napříč všem církvím.
Výprava proti jinak smýšlejícím křesťanům spočívá ve vynechání některých důležitých poznámek z jejich textu a tím je vystavují na pranýř výsměchu. Letmý čtenář si nevšimne bojové taktiky zapálených církevníku. V dějinách křesťanství se často zvedla vlna proti jinému pohledu do Bible a občas se to týkalo poznatků vědy versus náboženství.

Milan
Príspevky: 418
Dátum registrácie: 07 Aug 2016, 05:26
Kontaktovať používateľa:

Re: Víra versus věda

Neprečítaný príspevok od používateľa Milan »

Ambassador v některých případech biblickou výpověď zlehčuje a zpochybňuje, v tomto případě (nebylo to poprvé) se jednalo o záznam o stvoření. To snižuje Hospodina a jeho roli jako Stvořitele. Bible jasně říká, že stvoření není mýtem.

Pokud někdo tvrdí něco, co bible vyvrací a popírá, tak tomu špatně rozumí. Někteří se zde snaží dehonestovat Písmo, zesměšnit, většinou to zřejmě nejsou křesťané. Je to podobné jako s válkou na Ukrajině-jsou to dezinformátoři, nepřekvapuje tedy jejich přítomnost i zde. jsou to stoupenci jiných evangelií nebo přímo cizích kultů. Někteří se to z počátku snažili schovat a tvářili se jako věřící v bibli, ale po čase to stejně vylezlo na povrch, že věří něčemu jinému. Jsou pak usvědčeni z nepravdy, skutečně špatně text čtou, neznají souvislosti, vybírají si to, co se jim hodí. Porozumět Písmu dává Boží duch a tito lidé nemohou bez pomoci Ducha pochopit bibli. Je to takové Boží opatření. Člověk prostě nemá na to Bohem manipulovat a ani jeho slovem, ale pokud se Bohu poddá, Bůh mu dá porozumění.

Neregistrovaní/neregistrovaný (jedinci či jedinec) si evidentně myslí, že Boží Pravda a jejich/jeho pravda jsou v zákrytu. Z toho plyne přesvědčení, že lze posuzovat druhé bez toho, aniž by se poctivě vypořádali s jejich argumenty. V internetových diskuzích se vždy vyskytnou nějací trollové, ale ne každý názor, se kterým nesouhlasíme, je nutně pokusem o dehonestaci nebo zesměšnění Bible.
Bible je souborem sebraných textů, výběr provedly rabínské a křesťanské synody (koncily). Věříme-li v inspiraci autorů i čitatelů Bohem, jak se vyrovnáme s tím, že existuje řada přístupů k textu i řada protikladných výkladů? Existuje jediný správný, pravdivý a neměnný? Ten náš? Cožpak se ostatní křesťané nemodlí správně, nebo jsou nechápavě zatvrzelí?

Bible není vědeckou publikací v dnešním pojetí přírodních věd. A proto nemůže být ani arbitrem vědeckého zkoumání a poznávání. Pracuje s jinými východisky a dívá se na svět jiným "oknem". Ambassador biblickou výpověď nezlehčuje, mám za to, že ji bere vážně, na rozdíl od těch, kteří ji čtou doslova, bez ohledu na literární formu, kulturní (etické, myšlenkové, znalostní) prostředí v době vzniku i úskalí porozumění původním jazykům či překladu.
Proč by mělo tvrzení, že první kapitola Bible není popisem (reportáží, očitým svědectvím) průběhu stvoření, zlehčovat biblickou výpověď a snižovat Hospodina a jeho roli Stvořitele.
Opravdu se dnes píše rok 5782 (Anno mundi, podle židovského kalendáře)? Opravdu je třeba "znásilnit rozum", popřít přírodní zákony, zavrhnout vědecké poznání, abychom mohli náležitě uctívat Hospodina a obdivovat jeho stvoření? Víra v Hospodina je totiž, podle mého porozumění, něco jiného, než skálopevné přesvědčení, že určitý je soubor tvrzení (například "mládí země") pravdivý.

Co když nám Bible chce ukázat něco jiného, než soubor "pravd". Co když nám chce ukázat Boží nepopsatelnou velikost, stvořitelskou moc a jeho nezměrnou lásku, jako příklad k pokornému následování. Nesvěřil Bůh na počátku poznání světa a jeho historie lidské racionalitě, bádání a přemýšlení?

Neregistrovaný

Re: Víra versus věda

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Neregistrovaní/neregistrovaný (jedinci či jedinec) si evidentně myslí, že Boží Pravda a jejich/jeho pravda jsou v zákrytu. Z toho plyne přesvědčení, že lze posuzovat druhé bez toho, aniž by se poctivě vypořádali s jejich argumenty.
Za sebe mohu vyjádřit, že si nemyslím, že by Boží pravda a moje byly v zákrytu. Neposuzuji druhé, ale posuzuji jejich názory. V tom se bratře velmi tedy mýlíš.
Věříme-li v inspiraci autorů i čitatelů Bohem, jak se vyrovnáme s tím, že existuje řada přístupů k textu i řada protikladných výkladů?
Velmi lehce, důležité je číst Boží slovo a nevkládat tam to, co tam není.
Ambassador biblickou výpověď nezlehčuje, mám za to, že ji bere vážně, na rozdíl od těch, kteří ji čtou doslova, bez ohledu na literární formu, kulturní (etické, myšlenkové, znalostní) prostředí v době vzniku i úskalí porozumění původním jazykům či překladu.
Nemyslím si, Ambassador podle mne zpochybňuje zřetelnou výpověď o krátké době stvoření před asi 6000 lety a Ty asi taky. To jsou vaše postoje a já je respektuji.
Že to je napsané hymnem nic na těchto dvou základních věcech nemění.
Opravdu je třeba "znásilnit rozum", popřít přírodní zákony, zavrhnout vědecké poznání, abychom mohli náležitě uctívat Hospodina a obdivovat jeho stvoření? Víra v Hospodina je totiž, podle mého porozumění, něco jiného, než skálopevné přesvědčení, že určitý je soubor tvrzení (například "mládí země") pravdivý.
Nikdo přírodní zákony nepopírá-mohl by jsi uvést alespoň jediný, který byl popřen? A kdo zavrhl vědecké poznání?
O víře v Hospodina nebyla řeč a vůbec nikdo nezmiňoval, že by to byl soubor určitých tvrzení! Zkoušíš asi nevědomky reagovat na to, co se neřešilo.
Co když nám Bible chce ukázat něco jiného, než soubor "pravd". Co když nám chce ukázat Boží nepopsatelnou velikost, stvořitelskou moc a jeho nezměrnou lásku, jako příklad k pokornému následování. Nesvěřil Bůh na počátku poznání světa a jeho historie lidské racionalitě, bádání a přemýšlení?
Tradičně končíš vznešenými slovy o jakési univerzalitě víry. Určitě nám v bibli Bůh ukázal svou velikost a moc, i lásku a příklad, ale kvůli tomu nemusíš přece popírat výpověď Genesis.
Odpověď nečekám, protože už několikrát jsi něco napsal, ale na připomínky nereagoval. Kladu si taky otázku, do jakého křesťanského směru patříš.

ambassador
Príspevky: 2620
Dátum registrácie: 26 Jan 2016, 18:25
Kontaktovať používateľa:

Re: Víra versus věda

Neprečítaný príspevok od používateľa ambassador »

Malá ukázka, jak neregistrovaný kroutí moje komentáře:
od používateľa ambassador » 10 Apr 2022, 17:11 jsem mimo jiné napsal:
"Věda je v dnešní zběsilé době oázou věrohodnosti. Stejně se ale stává, že se objeví výzkum, kterému se zdráháte uvěřit, kontrolujete, kde byl publikován a někdy i pochybujete o příčetnosti autorů." Myšlenka je sdílená z vědeckého webu a následně pomoci několika slov upravena.

Všimněte si jak neregistrovaný reagoval a opsal jen část samostatného odstavce vynecháním poslední věty od používateľa Neregistrovaný » 10 Apr 2022, 21:03:
"Věda je v dnešní zběsilé době oázou věrohodnosti. Stejně se ale stává, že se objeví výzkum, kterému se zdráháte uvěřit, kontrolujete, kde byl publikován a někdy i pochybujete o příčetnosti autorů."

Následně to okomentoval:
Domnívám se, že máš o vědě chybné představy a očekáváš od ní, co Ti nemůže dát. Věda je stav informací, jak vědci chápou svět a jeho procesy dnes. Není zárukou, že v blízké i vzdálené budoucnosti se tyto pohledy nezmění. Mezi vědci je to stejné, jako mezi ostatními lidmi-jsou zde nepoctivci, hledající, pochybovači, seriózní, kariéristi atd. Vědci nejsou morální veličinou a někteří skutečně asi příčetní nejsou. Já mám rád výdobytky vědy, jezdím v autě a mám PC. Nevěřím ale informacím, které jsou v zjevném rozporu s Písmem a hledám, zda se věci nedají vysvětlit jinak. A ukazuje se, že často se skutečně nalezne jiné vysvětlení.
Na závěr-lidé mají svobodu věřit si vlastně čemu chtějí. Bůh nabízí pravdu v jeho Slově a spásu v Kristu. Svoje poznání by měl člověk kultivovat, tedy při poznání pravdivějšího by měl opustit chybné postoje. Je to velmi těžké, ale ne nemožné. Bůh před úctou k jiným bohům varuje, je to zničující cesta. Snad tyto diskuze alespoň někoho přivedou k Hospodinu, jeho lásce a pravdě.

Minulost dle mého chápání nelze zakrýt:
Byla doba kdy se použila doslovná citace v Bibli o plochosti naši Země. Výsledkem byl tvrdý boj církve proti těmto lidem, kteří podle církve byli ve zjevném rozporu s Písmem.

Milan
Príspevky: 418
Dátum registrácie: 07 Aug 2016, 05:26
Kontaktovať používateľa:

Re: Víra versus věda

Neprečítaný príspevok od používateľa Milan »

Velmi lehce, důležité je číst Boží slovo a nevkládat tam to, co tam není.

Když čtu poezii, probouzí mou fantazii, když čtu literaturu faktu, přijímám nové informace, když pozoruji drama, nechávám působit emoce...Není to o vkládání, nebo nevkládání, ale o porozumění. A to jsme jen u literární formy.
Nikdo přírodní zákony nepopírá-mohl by jsi uvést alespoň jediný, který byl popřen? A kdo zavrhl vědecké poznání?
Ambassador podle mne zpochybňuje zřetelnou výpověď o krátké době stvoření před asi 6000 lety a Ty asi taky
Víra v mladou Zemi (opravdu se dnes píše rok 5782?) a doslovný výklad 1.kapitoly knihy Genesis je zjevně v rozporu se současným vědeckým poznáním, namátkou z oblasti astronomie, fyziky a chemie, geologie, archeologie, genetiky a všudypřítomné matematiky. Například: Doslovné chápání stvořitelského týdne dává smysl pouze na ploché Zemi v geocentrickém sytému uspořádání vesmíru. Mladá země dává smysl pouze za předpokladu popření zásad datování v oborech astronomie, geologie, archeologie...
Víra nahlíží svět z jiného "kopce", než věda a používá jinou "optiku". Víra není nadřazená vědeckému poznání, stejně jako věda není arbitrem na poli víry. Ani víra, ani věda nedává definitivní odpovědi, musí být otevřena novému promýšlení.
Tradičně končíš vznešenými slovy o jakési univerzalitě víry. Určitě nám v bibli Bůh ukázal svou velikost a moc, i lásku a příklad, ale kvůli tomu nemusíš přece popírat výpověď Genesis.
Mám za to, že součástí dialogu je také o hledání společných průsečíků. Alespoň na něčem se shodneme.
Snaha o porozumění výpovědi prvních kapitol Bible a o jejich výklad není totéž co popírání. Popřením by bylo prohlásit stvoření za nesmysl, Hospodina za vybájenou neexistující bytost a celou zprávu za ukázku jednoho z řady náboženských mýtů, tentokrát v židovsko-křesťanské kultuře.

Viktorrealita
Príspevky: 844
Dátum registrácie: 30 Sep 2018, 10:46
Kontaktovať používateľa:

Re: Víra versus věda

Neprečítaný príspevok od používateľa Viktorrealita »

Veda sa stala nástrojom bezbožnosti a vedci jej kňazmi.

Vidia viac, ako kedy predtým a to dielo Božích rúk, ale vo svojej bezbožnosti, nedávajú Bohu slávy. Čaká ich o to ťažší Boží súd.
Naposledy upravil/-a Viktorrealita v 12 Apr 2022, 21:18, upravené celkom 1 krát.

Napísať odpoveď

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 6 neregistrovaných