Víra versus věda

Rozsiahlejšie články s diskusiou.
Neregistrovaný

Re: Víra versus věda

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Viktorrealita napísal: 24 Máj 2022, 06:22 .............Ak niekto spochybňuje Bibliu, tak snáď ho to spasí? Dôjde snáď k pravde, ktorá ho zachráni?

Jo, to si myslím že se stát může.

Naopak ten kdo nezpochybňuje, rozhodl se , že si nechá omezit víru příběhy chybujících lidí a jejich omezeným nedokonalým pohledem nedokonalou kulturou i nedokonalým poznáním.

Neregistrovaný

Re: Víra versus věda

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Učitel fyziky také může dítě nadchnout pro matematiku nebo fyziku, biologii, psychologii nebo jinou vědu.

To dítě pak začne zkoumat bádat studovat. Ale jednou jako už dospělé zjistí, že odhalilo a poznalo některé věci lépe než ten učitel a že v něčem ho překonalo a že neměl pravdu.

(Dětem říkám, že nejde odečítat větší číslo od menšího, potom že nejde dělit beze zbytku, potom, že nejde odmocnina ze záporného čísla, že působí jen newtonovy zákony, že jsou jen základní 4 vazebné interakce, že veličiny jsou na sobě nezávislé a že se tok času prostor a hmota nemění, atd. atd. později jim buď přiznáme, nebo na to musí přijít sami, že to neplatí vždycky, že je to zjednodušení, které platí jen někdy)

Podobně bible měla a má vést lidi k bádání a poznávání Boha, ale jestli tito lidé později zjistí, že pochopili již některé věci do hloubky a jinak než jak jsou zaznamenány někde v bibli zjednodušeně pro začátečníky nebo i chybně, protože pisatel se sám dál nedostal.

Se může stát.

Bible není tím centrem a nemá se stát tou modlou. (Zvláště když obsahuje i některé nenávistné nadřazující a rozdělující pohledy). Těžko ale najít dokonalou knihu nebo učení na zemi. Čím člověk chce být přesnější tím musí být obecnější pak ale není srozumitelný, kdo chce být konkrétní musí na příkladech zjednodušovat a není to 100% přenositelné.

Bůh, láska dobro a jednota je to místo, kam všichni cílíme z různých směrů.

Viktorrealita
Príspevky: 845
Dátum registrácie: 30 Sep 2018, 10:46
Kontaktovať používateľa:

Re: Víra versus věda

Neprečítaný príspevok od používateľa Viktorrealita »

Neregistrovaný napísal: 24 Máj 2022, 16:50
Takýto prístup k Slovu Božiemu v Biblii, nepochádza zo spasiteľnej viery, lebo spasiteľná viera nepozná pochybnosti. Biblia nie je kniha vedeckých teórii a hypotéz, ktoré by sa každú chvíľu menili a vznikali nové a nové biblie, ktoré by popierali slová predošlej. Biblia nie je nejaká vedecká kniha, ktorá by sa neustále upravovala novými poznatkami. Ani sa nedá z Biblie urobiť trhací kalendár, ako to všade naokolo vidím. Výklady sa menia, no pravdivý význam Božích slov v Biblii sa nikdy nemení a práve ten zjavuje v srdci človeka jedine Boh.

Ak sa spochybňujú časti Biblie, tak sa spochybňuje celá, lebo tvorí neoddeliteľný celok. Biblia svedčí o tom všetkom, čo má pôvod v Bohu a z Božej moci bola skompletovaná a Svätý Duch rozhodol, čo tam má patriť a čo nie. Je dostatočná v tom podstatnom, pre spásu človeka. Biblia nie je dielom človeka, alebo nejakej cirkvi, ale Boha.

Slovo Biblie svedčí. Ako by sa dalo veriť svedkovi, ktorý by už raz hovoril nepravdu? Celé jeho svedectvo by sudca zamietol, že. Nevyberal by z úst falošného svedka nejaké slová, ktoré by uznal za pravdu a podľa toho spravodlivo súdil?

Podľa akých kritérií, by niekto rozhodoval – no tak v Biblii je toto pravda, toto, je len sčasti pravda a toto je úplná nepravda a lož? Podľa nejakých vedeckých kritérií, ktoré sa neustále menia a ktoré nikdy nemôžu poskytnúť zmysel života - život? To sa mám nadejať na niečo, čo vždy končí smrťou a zánikom? Ak ľudia hľadajú nádej v dočasných a pominuteľných veciach a svoj život úplne podriadili nejakým vedeckým teóriám a hypotézam, ktoré sa neustále menia, tak aj ich nádej končí tak, ako všetko pominuteľné, ako aj tie teórie a hypotézy človeka.

Všetky tie ľudské diela a veda stojí na spochybňovaní svojich vlastných predošlých poznatkov, aby dospeli k novým poznatkom, ktoré budú zase spochybňované novými poznatkami a tak dookola. Niektorí v tom hľadajú nejaký zmysel dospieť k pravde, ku ktorej aj tak nikdy nedospejú. Veda totiž neskúma, skade život pochádza a jeho zmysel. Mnohí vedci sa stali kňazmi bezbožnosti. No na tom, čo nedáva život a teda zmysel našej existencie a všetkého dookola, tak na tom sa nedá budovať zmysel vlastnej existencie. Na konci je vždy beznádej, tma a prázdnota. Jedine vierou prijať Pravdu Božích Slov, ktoré sú Duch a sú život. No a Pravda Božia sa nemení, lebo by to už nebola Pravda. Zmysel vlastnej existencie sa dá budovať a udržiavať na pevnom a nemennom základe, ktorým je jedine Pravda Božích Slov. Každý, kto spochybňuje túto nemennú Pravdu, tak ako môže dospieť k nejakej inej „pravde“, ktorá by ho spasila, ak súčasne zavrhnul Božiu Pravdu a dokonalé dielo Božej milosti potupil? Či snáď sa hriešny človek spasí sám od seba, ak nad ním stojí zvrchovaný Boh a spravodlivý sudca?

Ak niekto spochybňuje Bibliu, tak spochybňuje aj evanjelium Ježiša Krista. Akou pravdou nahradí napríklad evanjelium Ježiša Krista, aby ho to spasilo? Ako vylepší tú radostnú zvesť od Boha, aby bola ešte radostnejšia? Akou mocou unikne bezbožník súdu Božiemu, ak samotná bezbožnosť je hriechom proti Bohu? Spása je jedine z milosti a to skrze vieru v Božie Slovo – Krista, lebo on je Pravda a život.

Bezbožníci sa utvrdzujú vo svojej bezbožnosti a využívajú k tomu vedu, lebo iný zmysel života nemajú. No na konci je vždy beznádej, tma a prázdnota. Tomu neuniknú, ak neuveria v Pravdu Božiu.

Rastislav

Re: Víra versus věda

Neprečítaný príspevok od používateľa Rastislav »

Podľa akých kritérií, by niekto rozhodoval – no tak v Biblii je toto pravda, toto, je len sčasti pravda a toto je úplná nepravda a lož?
Keď použiješ sedliacky rozum bude ti to jasné. Návod na sedliacky rozum nejestvuje buď ho máš a používaš ho alebo ho nemáš a musíš to brať všetko doslovne.

Neregistrovaný

Re: Víra versus věda

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Podľa akých kritérií, by niekto rozhodoval – no tak v Biblii je toto pravda, toto, je len sčasti pravda a toto je úplná nepravda a lož?
Keď použiješ sedliacky rozum bude ti to jasné. Návod na sedliacky rozum nejestvuje buď ho máš a používaš ho alebo ho nemáš a musíš to brať všetko doslovne.
Rastoslav není křesťan a tak pro něho musí být a taky je lidský rozum rozhodujícím kritériem. Věřící křesťan jako Viktor ale ví, že s ním se nedají hodnotit Boží výpovědi v Písmu.
Takže, pokud v Písmu není zcela zřetelné, že se jedná o symbol, je nutno brát zprávu jako skutečnost. Přitom je třeba samozřejmě rozlišovat i literární druh (např. nadsázku nebo podobenství), ale základ je zřejmý. Boží Slovo je pravdivé.
Sedláckým (v Čechách selským) rozumem můžeme mudrovat nad sedláckými věcmi, ale na Boží věci nestačí. Neříkám, že selský rozum nemá svou váhu, ale má svoje omezení.
Tato disharmonie, tedy rozdílné postoje lidí zde budou do konce věků. Na jeho konci se ukáže rozdíl mezi těmi, kdo dali na svůj selský rozum a kdo důvěřoval Bohu a jeho slovu.


Neregistrovaný

Re: Víra versus věda

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Neregistrovaný napísal: 25 Máj 2022, 18:35
Podľa akých kritérií, by niekto rozhodoval – no tak v Biblii je toto pravda, toto, je len sčasti pravda a toto je úplná nepravda a lož?
Keď použiješ sedliacky rozum bude ti to jasné. Návod na sedliacky rozum nejestvuje buď ho máš a používaš ho alebo ho nemáš a musíš to brať všetko doslovne.
Rastoslav není křesťan a tak pro něho musí být a taky je lidský rozum rozhodujícím kritériem. Věřící křesťan jako Viktor ale ví, že s ním se nedají hodnotit Boží výpovědi v Písmu.
Takže, pokud v Písmu není zcela zřetelné, že se jedná o symbol, je nutno brát zprávu jako skutečnost. Přitom je třeba samozřejmě rozlišovat i literární druh (např. nadsázku nebo podobenství), ale základ je zřejmý. Boží Slovo je pravdivé.
Sedláckým (v Čechách selským) rozumem můžeme mudrovat nad sedláckými věcmi, ale na Boží věci nestačí. Neříkám, že selský rozum nemá svou váhu, ale má svoje omezení.
Tato disharmonie, tedy rozdílné postoje lidí zde budou do konce věků. Na jeho konci se ukáže rozdíl mezi těmi, kdo dali na svůj selský rozum a kdo důvěřoval Bohu a jeho slovu.
Toto je příčina toho proč takové učení produkuje sice silně věřící a možná cnostné a veřejně obdivované za vnější projevy zbožnosti, ale lidi málo ,,lidské" nebo málo ,,protřelé". Prostě, když se v učení útočí na selský rozum což není nic jiného než nástroj který dal Bůh lidem aby byli k jeho obrazu podle jeho podoby. Zvířata to nemají. Tak potom nemůže být následovník takového učení žít v harmonii sám se sebou a svou bytostí, protože minimálně na úrovni podvědomí ale často i vědomí musí stále bojovat proti části své bytosti/ duše, kterou musí umlčovat a násilím potlačovat její potřeby kvůli něčemu, co je někde psáno / někým vyloženo.

Člověk byl Bohem stvořen se záměrem, aby rozjímal nad Božími věcmi, aby hledal a nalézal. A docela dobře to různí lidé zvládali dlouhá období i před existencí a rozšířením a dogmatičností bible.
Když se dívám na zvířata, která ve svém prostředí žijí a jednají jak byla stvořena je to radost pohledět. Stejně tak je to radost dívat se na lidi naplňující svůj život činností ze srdce - umělci, sportovci, i vědci nebo vynálezci, ale i řemeslníci.

Ale když slyším moralizování od křesťanů jako jsem dostal já nebo rastislav a dívám se někdy na životy těchto lidí vidím tam často plno vášně plno zápalu plno vytrvalosti i sebeobětování, ale cítím v tom také jak část jejich bytí jde na sílu proti některým věcem, které jsou přirozené. Někdo se to projeví absencí humoru a nadhledu někdy absencí sebekritiky. Zkrátka je to jako dívat se na někoho kdo celý život zde na zemi musí s něčím a za něco bojovat a příliš si to neužívá.

To už i židé učili více si vychutnávat život.

Když náboženské učení mluví o pozemském životě především jako o utrpění, pronásledování, misi, poslání, pomíjivosti a tím že se máme upínat na věčnost v nebi, pak mi přijdou nejúpřímější a nejopravdovější následovníci ti sebevražední muslimové, kteří otevřeně řeknou, že to zde zabalí a jdou rovnou do nebe podle své víry. Žel často u toho zabíjí další. Ale v křesťanství cítím jakoby potřebu: ,,nesmíš se zde sám zabít musíš to tu oddřít a vydržet a až pak si vydechneš."

Jaký to rozdíl proti ,,milujte se a množte se a naplňte zemi".

Nebo: ,,Raduj se, jinochu, ze svého mládí, užívej pohody ve svém jinošství a jdi si cestami svého srdce, za vidinou svých očí. Věz však, že tě za to všechno Bůh postaví před soud."
,,Nebuď příliš spravedlivý ani nadmíru moudrý; proč by ses měl zničit?"
,,Hle, co jsem shledal: Je dobré a pěkné, aby člověk jedl a pil a měl se dobře při veškerém klopotném pachtění pod sluncem v časných dnech života, které mu dal Bůh, neboť to je jeho podíl."
,,Poznal jsem, že není pro něho nic lepšího, než se radovat a konat v životě dobro."

Kombinace sabotování svého přirozeného rozumu nebo citu a duše v kombinaci s představou, že zde musím zakoušet zkoušky a pronásledování vede pryč od radostného a přirozeně naplněného života.

user.

Re: Víra versus věda

Neprečítaný príspevok od používateľa user. »

Tak potom nemůže být následovník takového učení žít v harmonii sám se sebou a svou bytostí, protože minimálně na úrovni podvědomí ale často i vědomí musí stále bojovat proti části své bytosti/ duše, kterou musí umlčovat a násilím potlačovat její potřeby kvůli něčemu, co je někde psáno / někým vyloženo.


Tento slovník je pro křesťana Adventistu nezvyklý, ale příjemný.

Viktorrealita
Príspevky: 845
Dátum registrácie: 30 Sep 2018, 10:46
Kontaktovať používateľa:

Re: Víra versus věda

Neprečítaný príspevok od používateľa Viktorrealita »

Rastislav napísal: 25 Máj 2022, 14:57 Keď použiješ sedliacky rozum bude ti to jasné. Návod na sedliacky rozum nejestvuje buď ho máš a používaš ho alebo ho nemáš a musíš to brať všetko doslovne.
Sedliacký a ani žiadny iný rozum ťa nespasí, ale znovuzrodené srdce z Boha, ktoré vierou prijme Pravdu evanjelia Ježiša Krista.

Neregistrovaný

Re: Víra versus věda

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Viktorrealita napísal: 31 Máj 2022, 07:56
Rastislav napísal: 25 Máj 2022, 14:57 Keď použiješ sedliacky rozum bude ti to jasné. Návod na sedliacky rozum nejestvuje buď ho máš a používaš ho alebo ho nemáš a musíš to brať všetko doslovne.
Sedliacký a ani žiadny iný rozum ťa nespasí, ale znovuzrodené srdce z Boha, ktoré vierou prijme Pravdu evanjelia Ježiša Krista.
Někdo musí opakovat mantry, někdo opakuje modlitbu růžence, někdo opakuje jako kolovrátek dokola své podmínky spasení. Začínáš mi Viktore s těmi předchozími splývat, svědkové, zákoníci, kalvinisti, zkrátka všichni, co kopou víc za pravidla svého dokonalého učení, než za společné hledání cest k Bohu. Jděte se vzájemně *********........přesvědčovat a uvádět do pravdy ideálně hodně daleko od nás ostatních.

Napísať odpoveď

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 1 neregistrovaný