Spasa pre ne-Zidov

Táto sekcia je určená pre vaše vlastné práce. Možno občas dáte na papier zaujímavú úvahu založenú na vašom vlastnom štúdiu Biblie a radi by ste sa nimi podelili ... Tu je ten priestor.
log
Príspevky: 1712
Dátum registrácie: 06 Nov 2017, 06:51
Kontaktovať používateľa:

Re: Spasa pre ne-Zidov

Neprečítaný príspevok od používateľa log »

Viktorrealita napísal: 23 Dec 2018, 16:39 No a teraz sa zamyslí - Ježiš je Kristus - Syna živého Boha. Z akého semena bol splodený, ak Mária nepoznala muža?
Opakujes vsetkym tisicrocia dobre znamy zidovsky argument - ak otec Jezisa nie je Zid, potom nemoze on sam byt Mesiasom, pretoze nie je z Davidovej vetvy po otcovi, ako hovoria mesiasske proroctva.

Pozname uz aj Tvoj nazor, ze David bol miesanec po zenskej linii rovnako ako Jezis bol potomok Davida po zenskej linii. Tato zenska linia vedie teda, mimo Zidov, a muzska linia neexistuje.Jan sa teda mozno mylil, ak tvrdil, ze je Jezis pokrvny Zid. Je to otazka rasovej uvahy, kolko generacii zidovskych muzov musi oplodnit miesankyne ci cudzinkine, aby zabezpecili “cistokrvnost“. Myslim, ze podla tradicie tri ? Otazky “rasovej cistoty“ patria k najtazsim a najnebezpecnejsim. Nerozumiem, preco ich Viktor vlastne otvaras. Najprv si spochybnil Davidovo zidovstvo, teraz si spochybnil Jezisovo zidovstvo, tym padom aj evanjelia. Maju teda podla Teba pravdu krestania ci Zidia ? Zda sa mi, ze sam v tom nemas jasno, ked si nepoznal odpoved na moje predosle otazky.

Kazdopadne tema tohto vlakna nie je Kristus, ale doba pred jeho narodenim. Rozoberal som mytus ktory tvrdi, ze “spasny plan“ zahrnul Zidov az po Kristovi. Ukazalo sa, ze tento mytus proroci este nepoznali.

Viktorrealita
Príspevky: 844
Dátum registrácie: 30 Sep 2018, 10:46
Kontaktovať používateľa:

Re: Spasa pre ne-Zidov

Neprečítaný príspevok od používateľa Viktorrealita »

Nič som nespochybnil, len tomu nerozumieš.

Ján 4:22 Vy sa modlíte a neviete čomu; my sa modlíme a vieme čomu, lebo spása je zo Židov.

Prečo by Ježiš nemal byť Žid, teda podľa tela. V Písme máš toho dosť na to, aby si to vedel, tak ako sa to dá spochybniť?

Luk2 21A keď sa naplnilo osem dní, aby bolo obrezané dieťatko, nazvali jeho meno Ježiš, ktorým bolo nazvané od anjela, prv ako sa bolo počalo v živote. 22A keď sa naplnily dni jej očisťovania podľa zákona Mojžišovho, doniesli ho hore do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, 23jako je napísané v zákone Pánovom, že všetko mužského pohlavia, čo otvára život, bude sa volať svätým Pánovi, 24a aby dali obeť podľa toho, čo je povedané v zákone Pánovom: dvoje hrdličiek alebo dve holúbätá.

25A hľa, bol v Jeruzaleme človek, ktorému bolo meno Simeon. Bol to človek spravedlivý a pobožný, očakávajúci potešenie Izraelovo, a Svätý Duch bol na ňom. 26A bolo mu zjavené od Svätého Ducha, že neuzrie smrti prv, ako by uvidel Krista Pánovho. 27A prišiel v Duchu do chrámu. A keď uvodili rodičia dieťatko Ježiša, aby vzťahom na neho urobili podľa obyčaje zákona, 28vzal ho na ramená a dobrorečil Bohu a povedal: 29Teraz prepúšťaš svojho služobníka, Samovládca, podľa svojho slova, v pokoji, 30lebo moje oči videly tvoje spasenie, 31ktoré si prihotovil pred tvárou všetkých ľudí, 32svetlo na zjavenie národom a slávu svojho ľudu Izraela. 33A Jozef a jeho matka sa divili tomu, čo sa hovorilo o ňom. 34A Simeon ich požehnal a povedal Márii, jeho matke: Hľa, tento je položený na pád a na povstanie mnohých v Izraelovi a na znamenie, ktorému budú protirečiť - 35aj tvoju vlastnú dušu prenikne meč -, aby boli zjavené myšlienky z mnohých sŕdc.No a Pavol ti aj vysvetľuje, kto je skutočným Židom?

Rim2 25Lebo obriezka síce osoží, keď robíš to, čo káže zákon. Ale keď si priestupníkom zákona, tvoja obriezka stala sa neobriezkou. 26A tak keby neobriezka zachovávala jednotlivé ustanovenia zákona, či nebude jeho neobriezka počítaná za obriezku? 27A bude súdiť neobriezka, neobriezka od prirodzenia, plniaca zákon, teba, ktorý si literou a obriezkou - priestupníkom zákona. 28Lebo nie je ten je Židom, kto je ním zjavne, navonok, ani nie je obriezkou obriezka na tele; 29ale Židom je ten, kto je ním skryte, v srdci, a obriezkou je obriezka srdca v duchu, nie v litere, - ktorého chvála nie je od ľudí, ale od Boha.

Viktorrealita
Príspevky: 844
Dátum registrácie: 30 Sep 2018, 10:46
Kontaktovať používateľa:

Re: Spasa pre ne-Zidov

Neprečítaný príspevok od používateľa Viktorrealita »

Log

Prečítaj si pozorne tieto verše, možno sa ti vyjasní

PAVLA RIMANOM
4. kapitola

Abrahám i Dávid ospravedlnení z viery.

1Čo tedy povieme o Abrahámovi, o svojom praotcovi, že čo našiel podľa tela? 2Lebo ak bol Abrahám ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliť, ale nie u Boha. 3Lebo veď čo hovorí Písmo? A Abrahám uveril Bohu, a bolo mu to počítané za spravedlivosť. 4Tomu však, kto robí skutky, nepočíta sa mzda podľa milosti, ale podľa podlžnosti. 5Ale tomu, kto nerobí skutkov, ale verí na toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, počíta sa jeho viera za spravedlivosť. 6Ako aj Dávid hovorí o blahoslavenstve človeka, ktorému Bôh počíta spravedlivosť bez skutkov:7Blahoslavení, ktorým sú odpustené neprávosti, a ktorých hriechy sú prikryté!8Blahoslavený človek, ktorému Pán nepočíta hriechu. 9Čo tedy, či sa vzťahuje toto blahoslavenstvo iba na obriezku a či aj na neobriezku? Lebo hovoríme, že Abrahámovi sa počítala viera za spravedlivosť. 10A tak ako sa mu počítala? Či vtedy, keď bol v obriezke, keď bol obrezaný, a či v neobriezke, keď bol ešte neobrezaný? Nie v obriezke, ale v neobriezke, 11a dostal znamenie obriezky jako pečať spravedlivosti viery, viery v neobriezke, aby bol otcom všetkých veriacich neobriezkou, aby aj im bola pripočítaná spravedlivosť, 12a aby bol otcom obriezky nie len tým, ktorí sú z obriezky, ale aj tým, ktorí kráčajú v šľapajach viery, viery v neobriezke, našeho otca Abraháma. 13Lebo nie skrze zákon bolo dané Abrahámovi alebo jeho semenu zasľúbenie, že bude dedičom sveta, ale skrze spravedlivosť viery.14Lebo ak sú dedičmi tí, ktorí sú zo zákona, vtedy je vyprázdnená viera a zmarené je zasľúbenie. 15Lebo zákon pôsobí hnev; lebo tam, kde nieto zákona, niet ani prestúpenia. 16Preto z viery, aby bolo podľa milosti, aby bolo zasľúbenie pevné všetkému semenu, nie len tomu zo zákona, ale aj tomu z viery Abrahámovej, ktorý je otcom všetkých nás -
Viera i v beznádejnosti.

17ako je napísané: Učinil som ťa otcom mnohých národov - pred tvárou Boha, ktorému uveril, a ktorý oživuje mŕtvych a volá to, čo nie je, ako čo by bolo; 18ktorý tam, kde nebolo nádeje, uveril v nádeji, aby bol otcom mnohých národov podľa povedaného: Tak bude tvoje semä; 19a neoslabnúc vo viere nehľadel na svoje už umŕtvené telo majúc okolo sto rokov ani na umŕtvenie života Sáry 20a nepochyboval o zasľúbení Božom v nevere, ale bol posilnený vo viere dajúc slávu Bohu 21a súc cele istý toho, že to, čo zasľúbil, je mocný aj učiniť, 22preto mu to aj bolo počítané za spravedlivosť. 23A nie je to napísané iba pre neho, že sa mu počítalo, 24ale aj pre nás, ktorým sa má počítať, nám veriacim na toho, ktorý vzkriesil Ježiša, nášho Pána, z mŕtvych, 25ktorý bol vydaný pre naše hriechy a vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie.

Gal3 6Tak ako Abrahám uveril Bohu, a počítalo sa mu to za spravedlivosť. 7A tedy vedzte, že tí, ktorí sú z viery, sú synmi Abrahámovými. 8A Písmo predvidiac, že Bôh z viery ospravedlňuje pohanov, predzvestovalo Abrahámovi: Požehnané budú v tebe všetky národy. 9A tak teda tých, ktorí sú z viery, žehná Bôh s veriacim Abrahámom. 10Lebo všetci, koľko ich len je zo skutkov zákona, sú pod zlorečenstvom. Lebo je napísané, že zlorečený je každý, kto nezotrváva vo všetkom, čo je napísané v knihe zákona, aby to činil. 11No, že zákonom nebol a nebude nikto ospravedlnený u Boha, je zrejmé, pretože spravedlivý bude žiť z viery. 12A zákon nie je z viery, ale vraj: Človek, ktorý to všetko učinil, bude tým žiť. 13Kristus nás vykúpil zpod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal za nás zlorečenstvom, lebo je napísané: Zlorečený každý, kto visí na dreve, 14aby na pohanov prešlo v Kristu Ježišovi požehnanie Abrahámovo, aby sme dostali zasľúbenie Ducha skrze vieru.

Príklad smluvy s Abrahámom.

15Bratia, po ľudsky hovorím: Už uprávoplatnenej smluvy človeka nikto neruší alebo ani k nej nepridáva ničoho. 16A zasľúbenia boly povedané Abrahámovi a jeho semenu. Nehovorí: I semenám, ako keby ich bolo mnoho, ale hovorí jako o jednom: I tvojmu semenu, ktorým je Kristus. 17Ale to hovorím: Smluvy, predtým uprávoplatnenej Bohom, vzťahujúcej sa na Krista, nezneplatňuje zákon, vzniknuvší po štyristo aj tridsiatich rokoch, tak aby zrušil zasľúbenie. 18Lebo ak je dedičstvo za zákona, potom už nie viacej zo zasľúbenia. No, Abrahámovi daroval Bôh z milosti skrze zasľúbenie.

19Tak čo tedy zákon? Bol pridaný pre prestúpenia, dokiaľ by neprišlo semä, ktorému bolo dané zasľúbenie, a bol nariadený skrze anjelov, rukou prostredníka. 20A prostredník nie je prostredníkom jedného, ale Bôh je jeden. 21Tak tedy je zákon proti zasľúbeniam Božím? Nech sa nestane! Lebo keby bol býval daný zákon, ktorý by bol mohol oživiť, vtedy by skutočne bola spravedlivosť bývala zo zákona. 22Ale Písmo zavrelo všetko pod hriech, aby zasľúbenie z viery Ježiša Krista bolo dané veriacim.23Ale prv, ako prišla viera, boli sme strážení pod zákonom, zavrení s určením pre vieru, ktorá mala byť zjavená, 24takže zákon bol naším pestúnom, vedúcim nás ku Kristovi, aby sme boli ospravedlnení z viery 25Ale odkedy prišla viera, nie sme viac pod pestúnom. 26Lebo všetci sme synmi Božími skrze vieru v Kristu Ježišovi. 27Lebo všetci, ktorí ste pokrstení v Krista, Krista ste obliekli. 28Niet Žida ani Gréka; niet sluhu ani slobodného; niet

Viktorrealita
Príspevky: 844
Dátum registrácie: 30 Sep 2018, 10:46
Kontaktovať používateľa:

Re: Spasa pre ne-Zidov

Neprečítaný príspevok od používateľa Viktorrealita »

Abrahám aj Dávid boli ospravedlnení z viery

Ako vidíš, zasľúbenie večného života od príchodu Krista platí jedine pre tých, ktorí uverili v Ježiša, ako Syna živého Boha, lebo on je to stelesnené Slovo Božie. Aj pred príchodom Krista je spravodlivosť z viery v Božie Slovo a to všetko, čo je z viery v Božie Slovo je vo zmysle Abrahámovým potomstvom – teda všetkým a to tak ako Abrahámovi sa viera v Slovo Božie počíta za spravodlivosť.

Abrahám uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravedlivosť.

Gal3 6Tak ako Abrahám uveril Bohu, a počítalo sa mu to za spravedlivosť. 7A tedy vedzte, že tí, ktorí sú z viery, sú synmi Abrahámovými.

Synmi Abrahámovými, teda zo spôsobu, skrz čo sa Abrahámovi počítala spravodlivosť – spravodlivosť z viery v Božie Slovo.

Rim4 9Čo tedy, či sa vzťahuje toto blahoslavenstvo iba na obriezku a či aj na neobriezku? Lebo hovoríme, že Abrahámovi sa počítala viera za spravedlivosť. 10A tak ako sa mu počítala? Či vtedy, keď bol v obriezke, keď bol obrezaný, a či v neobriezke, keď bol ešte neobrezaný? Nie v obriezke, ale v neobriezke, 11a dostal znamenie obriezky jako pečať spravedlivosti viery, viery v neobriezke, aby bol otcom všetkých veriacich neobriezkou, aby aj im bola pripočítaná spravedlivosť, 12a aby bol otcom obriezky nie len tým, ktorí sú z obriezky, ale aj tým, ktorí kráčajú v šľapajach viery, viery v neobriezke, našeho otca Abraháma. 13Lebo nie skrze zákon bolo dané Abrahámovi alebo jeho semenu zasľúbenie, že bude dedičom sveta, ale skrze spravedlivosť viery.

A teda všetci, ktorí uveria Slovu Božiemu ako Abrahám a teda sú cele istí, že to čo Boh zasľúbil aj vykoná, tak to sa im počíta za spravodlivosť a teda týmto spôsobom sú synmi Abrahámovými. No a Synmi Božími, lebo sa narodili zo semena Ducha – Slova Božieho Ján 1:13 ktorí nie z krví ani z vôle tela ani z vôle muža, ale z Boha sú splodení. 1Pet 1:23 znova splodení súc nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného živým slovom Boha a zostávajúcim na veky.

8A Písmo predvidiac, že Bôh z viery ospravedlňuje pohanov, predzvestovalo Abrahámovi: Požehnané budú v tebe všetky národy. 9A tak teda tých, ktorí sú z viery, žehná Bôh s veriacim Abrahámom.

No tí, čo hľadali spravodlivosť zo skutkov zákona a nie z viery narazili na kameň úrazu.

Rim9 30Čo tedy povieme? Že pohania, ktorí sa nehnali za spravedlivosťou, dosiahli spravedlivosť, ale spravedlivosť z viery. 31A Izrael ženúc sa za zákonom spravedlivosti k zákonu spravedlivosti nedospel. 32Prečo? Preto, že nie z viery, ale jako zo skutkov zákona ho hľadali. Narazili na kameň úrazu,33jako je napísané: Hľa, kladiem na Sione kameň úrazu a skalu pohoršenia, a nikto, kto verí naň, nebude zahanbený.

10Lebo všetci, koľko ich len je zo skutkov zákona, sú pod zlorečenstvom. Lebo je napísané, že zlorečený je každý, kto nezotrváva vo všetkom, čo je napísané v knihe zákona, aby to činil. 11No, že zákonom nebol a nebude nikto ospravedlnený u Boha, je zrejmé, pretože spravedlivý bude žiť z viery.

12A zákon nie je z viery, ale vraj: Človek, ktorý to všetko učinil, bude tým žiť. 13Kristus nás vykúpil zpod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal za nás zlorečenstvom, lebo je napísané: Zlorečený každý, kto visí na dreve, 14aby na pohanov prešlo v Kristu Ježišovi požehnanie Abrahámovo, aby sme dostali zasľúbenie Ducha skrze vieru.


Vidíš to: 14aby na pohanov prešlo v Kristu Ježišovi požehnanie Abrahámovo, aby sme dostali zasľúbenie Ducha skrze vieru.

No a teraz si to prečítaj pozorne, ako to Pavol vysvetľuje

16A zasľúbenia boli povedané Abrahámovi a jeho semenu. Nehovorí: I semenám, ako keby ich bolo mnoho, ale hovorí jako o jednom: I tvojmu semenu, ktorým je Kristus.

17Ale to hovorím: Smluvy, predtým uprávoplatnenej Bohom, vzťahujúcej sa na Krista, nezneplatňuje zákon, vzniknuvší po štyristo aj tridsiatich rokoch, tak aby zrušil zasľúbenie. 18Lebo ak je dedičstvo za zákona, potom už nie viacej zo zasľúbenia. No, Abrahámovi daroval Bôh z milosti skrze zasľúbenie.

Vierou prijíma človek Slovo Božie

1Pet 1:23 znova splodení súc nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného živým slovom Boha a zostávajúcim na veky.

V Kristu je Otec a preto každý, kto do srdca skrze vieru prijal to stelesnené Otcove Slovo – Krista, tak je znovu splodený Otcom z neporušiteľného semena – Otcovho Slova.

Nie každý, kto o sebe hovorí, že je Žid je aj v Božích očiach Židom a nie každý kto o sebe hovorí, že je kresťanom je aj z Božieho pohľadu kresťanom. No tí všetci, ktorí v Pravde uverili Božiemu Slovu - Kristu a to či už z obriezky, alebo neobriezky sú bratia a sestry vo viere a sú Božím ľudom - duchovným Izraelom. Tí všetci majú obriezku srdca - sú zapečatení svätým Duchom zasľúbenia!

log
Príspevky: 1712
Dátum registrácie: 06 Nov 2017, 06:51
Kontaktovať používateľa:

Re: Spasa pre ne-Zidov

Neprečítaný príspevok od používateľa log »

Ok uz prosim prestan tapetovat. Nesuvisi to s temou. Mas problem porozumiet jadru temy, pochopit otazku, formulovat vecnu odpoved. Tapetujes svoje mantry do mnohych for aby si tapetami zakryl svoju prazdnotu.

Viktorrealita
Príspevky: 844
Dátum registrácie: 30 Sep 2018, 10:46
Kontaktovať používateľa:

Re: Spasa pre ne-Zidov

Neprečítaný príspevok od používateľa Viktorrealita »

Log

Plní sa na tebe to čo je napísané.

Nemáš uši na to, aby si počul a oči, aby si videl.

Mimo viery v Božie Slovo niet spásy. No a Kristus je to Slovo, čo sa stalo telom.

Napísal som ti, čo je stánok Dávidov a kto všetko tam mal prístup a bol ako predobraz cirkvi Ježiša Krista. V Písme máš, že Abrahám a Dávid boli ospravedlnení z viery v Božie Slovo. Písal som ti prečo sa volajú tí, ktorí sú z viery deti Abrahámove - čo je to Abrahámove potomstvo zo zasľúbenia. Povedal som ti, že po príchode Krista nie je možná spása mimo viery v Krista, lebo on je to stelesnené Božie Slovo. V Písme máš: Gal3 11No, že zákonom nebol a nebude nikto ospravedlnený u Boha, je zrejmé, pretože spravedlivý bude žiť z viery. 12A zákon nie je z viery, ale vraj: Človek, ktorý to všetko učinil, bude tým žiť.

No a kto mimo Krista naplnil celý zákon? Rim 3:23 Lebo nieto rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej No tak mi to teraz povedz a vyriešiš si tým všetky odpovede, čo sa týka spásy pred Kristom aj po Kristu. Kto z človeka je spasený tým, že naplnil celý zákon. Ak Boh je absolútne spravodlivý, tak ako môže nepotrestať hriech? No a za hriech je smrť podľa Svätého Božieho zákona.

Rim 11:32 pretože Bôh zavrel všetkých do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zmiloval.

Teda zmiloval sa nad všetkými tými, ktorí sú z viery v Slovo Božie - Krista.

Hosťujúci

Re: Spasa pre ne-Zidov

Neprečítaný príspevok od používateľa Hosťujúci »

Viktorrealita napísal: 24 Dec 2018, 09:51Prečítaj si pozorne tieto verše, možno sa ti vyjasní
Viktorrealita napísal: 24 Dec 2018, 09:40Nič som nespochybnil, len tomu nerozumieš.
Viktorrealita ty žiješ v inom svete. Vyfabuloval si si príbehy ktoré nie sú a existujú len v tvojej mysli. Potrebuješ publikum ktoré bude zdielať tvoje myšlienky ale ľudia vracajú vstupenky ktoré si kúpili a ty zostávaš na pódiu sám.

Neregistrovaný

Re: Spasa pre ne-Zidov

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Viktorrealita ty žiješ v inom svete. Vyfabuloval si si príbehy ktoré nie sú a existujú len v tvojej mysli. Potrebuješ publikum ktoré bude zdielať tvoje myšlienky ale ľudia vracajú vstupenky ktoré si kúpili a ty zostávaš na pódiu sám.
Souhlas - mnoho slov bez obsahu.

Viktorrealita
Príspevky: 844
Dátum registrácie: 30 Sep 2018, 10:46
Kontaktovať používateľa:

Re: Spasa pre ne-Zidov

Neprečítaný príspevok od používateľa Viktorrealita »

Ako vidím, tak práve argumenty z Písma na vašej strany chýbajú.

Písem jasne v Duchu Písma a kto to môže poprieť Písmom?

Rim4 17ako je napísané: Učinil som ťa otcom mnohých národov - pred tvárou Boha, ktorému uveril, a ktorý oživuje mŕtvych a volá to, čo nie je, ako čo by bolo; 18ktorý tam, kde nebolo nádeje, uveril v nádeji, aby bol otcom mnohých národov podľa povedaného: Tak bude tvoje semä; 19a neoslabnúc vo viere nehľadel na svoje už umŕtvené telo majúc okolo sto rokov ani na umŕtvenie života Sáry 20a nepochyboval o zasľúbení Božom v nevere, ale bol posilnený vo viere dajúc slávu Bohu

A Ďalej:

21a súc cele istý toho, že to, čo zasľúbil, je mocný aj učiniť, 22preto mu to aj bolo počítané za spravedlivosť.

Táto istota Božieho zasľúbenia v Abrahámovom srdci sa mu počítala za spravodlivosť. Ako vidíme, tak nie je to napísané iba pre neho: Rim4 23A nie je to napísané iba pre neho, že sa mu počítalo, 24ale aj pre nás, ktorým sa má počítať, nám veriacim na toho, ktorý vzkriesil Ježiša, nášho Pána, z mŕtvych, 25ktorý bol vydaný pre naše hriechy a vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie.

Aké je to teda zasľúbenie v Kristu Ježišovi, aby sme o ňom nepochybovali v nevere, ale boli si cele istí vo viere a tak dali slávu Bohu? 1Ján 2:25 A toto je to zasľúbenie, ktoré nám on zasľúbil, večný život.

Byť v Kráľovstve Božom je mať v srdci pokoj a radosť v Duchu Svätom. Túto radosť a pokoj máme jedine skrze vieru v Slovo evanjelia radosti a pokoja – v evanjelium Ježiša Krista - vieru v Božie zasľúbenie. Jedine tak môže vykúpený v Kristu svojím životom oslavovať jedine Boha a mať Kristovu spravodlivosť.

Viera nepozná pochybnosti a preto v pochybnostiach a neistote spasenia chýba v srdci človeka radosť a pokoj.

Istota spásy v Kristu, to nie je sebadôvera, ale plná dôvera v Božie zasľúbenie.

Ako som už písal: Sebadôvera musí zhorieť, aby sa rozšírila závislosť na Kristu pre každodenný život a tým rozhojnilo pôsobenie Božieho Ducha v srdci vykúpeného na Božiu chválu a nie našu.

A to je práve ten osobný vzťah s Bohom, kedy prijímame vierou práve tú radostnú správu o našom spasení, teda to zasľúbenie, že máme večný život v Kristu a sme si už cele istí spasením! Evanjelium je predsa radostná správa o tom , že Boh už urobil všetko pre naše spasenie, teda správa o dokonalom diele milosti, ktoré vykonal na kríži. Teda to stojí na milosti a moci Božej a nie na našej moci.

Bez istoty spasenia v Kristu, niet pokoja a radosti v Kristu. Ak niet radosti , tak sme neuverili a teda neprijali práve tú radostnú zvesť evanjelia, ktorú nám Boh predsa oznamuje. No kde by bol pokoj, radosť v Kristu, ak by boli pochybnosti ohľadom uvedomovania si vlastnej spásy?

Ján5 11A toto je to svedoctvo, že nám Bôh dal večný život, a ten život je v jeho Synovi. 12Ten, kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá života.13To som napísal vám veriacim v meno Syna Božieho nato, aby ste vedeli, že máte večný život a aby ste verili v meno Syna Božieho.

Tak teda aby sme vedeli – teda boli si cele istí, že máme večný život v Kristu Ježišovi - v jeho zasľúbení, aby sme teda verili v jeho meno.

Viktorrealita
Príspevky: 844
Dátum registrácie: 30 Sep 2018, 10:46
Kontaktovať používateľa:

Re: Spasa pre ne-Zidov

Neprečítaný príspevok od používateľa Viktorrealita »

Hosťujúci napísal: 25 Dec 2018, 06:56
Viktorrealita ty žiješ v inom svete. Vyfabuloval si si príbehy ktoré nie sú a existujú len v tvojej mysli. Potrebuješ publikum ktoré bude zdielať tvoje myšlienky ale ľudia vracajú vstupenky ktoré si kúpili a ty zostávaš na pódiu sám.
A ty máš v čom radosť a pokoj? Alebo ho nepotrebuješ?

Ja žijem vo večnej radosti a pokoji. Túto radosť a pokoj mi dáva viera v Božie zasľúbenie - v evanjelium radosti a pokoja - v evanjelium Ježiša Krista. Kto mi túto radosť a pokoj zoberie?

Ján 14:27 Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam; nie tak, ako dáva svet, ja vám dávam. Nech sa neľaká vaše srdce ani nestrachuje

Napísať odpoveď

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 1 neregistrovaný